05:39
Papa fundamentem Kościoła. Być katolikiem znaczy być papistą: kochać Ojca Świętego jako Namiestnika Chrystusa, być Jemu posłusznym i bronić Jego czci...More
Papa fundamentem Kościoła.
Być katolikiem znaczy być papistą: kochać Ojca Świętego jako Namiestnika Chrystusa, być Jemu posłusznym i bronić Jego czci...
weteran
Papież jest fundamentem Kościoła i to jest dogmat mojej wiary katolickiej. Podkreślam jeszcze raz, że to papież a nie satrapa sil wrogich Kościołowi i Bogu.
artur40
ale pokazują, że za pięknymi hasłami często ukrywa się zło.. i że rzeczywistość nijak ma się do pięknych haseł..
Na przykład:
Od praktyk sprzecznych z socjalistycznym humanizmem organa bezpieczeństwa odcięły się raz na zawszeMore
ale pokazują, że za pięknymi hasłami często ukrywa się zło.. i że rzeczywistość nijak ma się do pięknych haseł..
Na przykład:

Od praktyk sprzecznych z socjalistycznym humanizmem organa bezpieczeństwa odcięły się raz na zawsze
artur40
Do GG:
Mam też trochę haseł, zapodam celem tak zwanego poszerzenia bazy hasłowej.. można śmiało wykorzystywać:
Współzawodnictwo pracy wychowuje nowego człowieka
Wszystko dla Ciebie, ty dla wszystkich
Robiąc lepiej, dajemy więcej
Wzmożona kontrola - dźwignią społecznego zaufania
Popieramy politykę pokoju i postępu
Przodownicy w nauce - to przyszli przodownicy pracy
Film radziecki wychowawcą mas …More
Do GG:
Mam też trochę haseł, zapodam celem tak zwanego poszerzenia bazy hasłowej.. można śmiało wykorzystywać:

Współzawodnictwo pracy wychowuje nowego człowieka
Wszystko dla Ciebie, ty dla wszystkich
Robiąc lepiej, dajemy więcej
Wzmożona kontrola - dźwignią społecznego zaufania
Popieramy politykę pokoju i postępu
Przodownicy w nauce - to przyszli przodownicy pracy
Film radziecki wychowawcą mas
Piosenka Radziecka Twoim przyjacielem
Jakie wartości wniesiesz do ogólnego dorobku?
Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej
Przyjaźń, współpraca - braterstwo
Czy wie kierownictwo, dokąd idziesz i kiedy wracasz?
Niech żyje pokój i przyjaźń między narodami!
Dobro człowieka - nadrzędnym celem działania Partii!
Nie ma demokracji bez świadomej aktywności mas pracujących!
Wydajność pracy, gospodarność, oszczędność - to klucz do dobrobytu narodu!
Zwiększajmy produkcję rynkową, polepszajmy jakość usług i handlu, lepiej zaspokajajmy rosnące potrzeby społeczne!
Oszczędniej gospodarujmy surowcami, materiałami, paliwami i energią!
Wzrost wydajności pracy, większa gospodarność, i oszczędność - warunkiem poprawy naszej gospodarki!
Praca jedynym miernikiem oceny każdego człowieka!
Chwała ludziom dobrej pracy!
Młodzieży! Bądźcie godnymi kontynuatorami dzieła Waszych rodziców!
Młodzi Polacy! Wasza wiedza, energia i ambicja cennym skarbem ludowej Ojczyzny!
Nasze młodziezowe zawołanie - zrobić więcej niż nakazuje obowiązek!
Młodzi Polacy razem z postępową młodzieżową świata aktywnie walczą przeciw imperializmowi i kolonialnemu wyzyskowi!
Dla ciebie ojczyzno biją nasze młode serca
Światły student nie wierzy obcym szczekaczkom i prowokacyjnym ulotkom
Popieramy politykę pokoju i postępu
Rolnicy, budujcie silosy!
Szkoła powinna wychowywać ludzi światłych, pracowitych i oddanych sprawie socjalizmu
W naszej ludowej Rzeczypospolitej na sobiepaństwo miejsca nie ma i nie będzie
Zdrowa młodzież przyszłością narodu
Gospodarka żywnościowa jest sprawą całego narodu
Dobra praca najwyższym kryterium wartości członka PZPR
Ojczyzna jest to wielki zbiorowy obowiązek
Tępe narzędzie - zepsuta robota
Owce w każdym gospodarstwie

Tyle pięknych haseł było. Ratujmy od zapomnienia.
Przy tym ostatnim zapewne trzeba było najpierw sprawdzić, czy aby nie był to przebrany wilk. Obiecuję, że co jakiś czas nieco dorzucę..
stanislawp
Od pewnego momentu aż strach dawać wpisy nawet pod kazaniami ks Romana, kiedy to poparł decyzję biskupów polskich na zabawy w piatki...
Trudno się teraz będzie opierać tradycjonalistom przeciw innym członkom rodzin, którzy nie będa widzieć nic złego w takich weselach piątkowych. Tradycjonaliści będą strofowani pouczeniami- nie bądź mądrzejszy od biskupa, czy też- nie ucz księdza pacierza.
Ano …More
Od pewnego momentu aż strach dawać wpisy nawet pod kazaniami ks Romana, kiedy to poparł decyzję biskupów polskich na zabawy w piatki...
Trudno się teraz będzie opierać tradycjonalistom przeciw innym członkom rodzin, którzy nie będa widzieć nic złego w takich weselach piątkowych. Tradycjonaliści będą strofowani pouczeniami- nie bądź mądrzejszy od biskupa, czy też- nie ucz księdza pacierza.
Ano takich mamy pasterzy w owczarni i sami jesteśmy winni bo ludzie tracą wiarę i malo się o kapłanów modlą. To jest pewne że za mało.
W dzisiejszych czasach łatwo jest być mądrzejszym od biskupa.
Nie trzeba mieć wysokiego IQ żeby rozumieć co to znaczy Prawo katolików do Komunii na kolanach a co znaczy wyjątek szczególny na Komunię na stojąco i do ręki.
Czy sa jeszcze jacyś biskupi co rozumieją, że tylko Komunia na Kolanach jest godna?
Czy sa jeszcze jacyś biskupi, którzy rozumieją co to są ręce konsekrowane?
Czy sa jeszcze jacyć biskupi którzy znają moc wody święconej?
Ja przez całe lata nie widzę księży z kropidłem na kościele!
No oprócz ks Piotra Natanka o którym prawie wszyscy kapłani kłamią, że jest heretykiem bo daje Komunię po staremu i w tej sprawie wymówił posłuszeństwo kardynałowi!
że ma kropidło i kropi, że nie dopuszcza szafarek do Ołtarza...
Ach nie wszyscy kapłani kłamią o ks Piotrze? A który go poparł za próby zachowania i ratowania świętej Tradycji w Kościele polskim?
Ze wszystkich stron słychać pouczenia, bądź posłuszny swemu biskupowi!
Trochę go poparł inny prześladowany od dawna ksiądz Isakowicz Zaleski. trochę ks Stanisław Małkowski.
Trochę jakiś inny ks Stanisław, który bywał w Grzechyni.
A biskupi?
Nie widzą tych niesprawiedliwych i kłamliwych oskarżeń pobożnego księdza i patrioty?
Czy inni biskupi nie widzą jak kuria krakowska się ośmiesza na cały świat tymi oszczerstwami?
Prości ludzie widzą te kłamstwa.
Prości ludzie wiedzą, że piątki są pokutne!
Prości ludzie wiedzą, że w rękę Hosti nie można brać.
A uczreni w pismach i w purpurach- udają że to wszystko niewazne!
Ważny tron biskupa pod Tabernakulum i posłuszeństwo w modernizacji Kościoła.
Papież Jan Paweł II głosił jedno a biskupi dziś głosza drugie, tak jakby JPII nigdy nie istniał!!
Tak jakby Sobór Trydencki nigdy się nie odbył.
Tak jakby Kościół nie miał 2 tys lat Tradycji!
Co miesiąc jakieś nowe fikołki -matołki na Liturgii.
Pieśni nawet te stare tak poryte, pozmieniane, że nikt nie wie jak spiewać, czy po staremu, czy po nowemu?
Po tych znakach łatwo rozpoznać Czasy Ostateczne...
podochrona
Anty_modernista 2013-07-31 00:27:32
Ks. Stefano Gobbi - założyciel Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, mającego źródło w orędziach fatimskich, podczas wizji 13 maja 1990 r. w Fatimie usłyszał od Matki Bożej:
„Rozpoczynacie teraz ostatnie dziesięciolecie waszego wieku. Zstępuję z Nieba, aby zostały wam ujawnione ostatnie tajemnice i abym mogła was w ten sposób przygotować na wszystko, co musicie …More
Anty_modernista 2013-07-31 00:27:32
Ks. Stefano Gobbi - założyciel Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, mającego źródło w orędziach fatimskich, podczas wizji 13 maja 1990 r. w Fatimie usłyszał od Matki Bożej:

„Rozpoczynacie teraz ostatnie dziesięciolecie waszego wieku. Zstępuję z Nieba, aby zostały wam ujawnione ostatnie tajemnice i abym mogła was w ten sposób przygotować na wszystko, co musicie obecnie przeżyć dla oczyszczenia ziemi. Moja trzecia tajemnica - dana tu trojgu dzieciom, którym się ukazałam, a wam do dziś nie ujawniona - stanie się jawna dla wszystkich poprzez sam rozwój wydarzeń. Kościół pozna godzinę największego odstępstwa. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej. Mała reszta, która pozostanie wierna, zostanie wystawiona na największe doświadczenia i prześladowania. Ileż boleści spotkacie na drogach świata! Po wyjściu z Wieczernika, w którym was zgromadziłam, zanieście wszędzie matczyny promień Mojej miłosiernej pomocy. Wylejcie balsam na liczne otwarte i krwawiące rany! Przekażcie Moje łagodne słowa wszystkim kroczącym po pustyni, w ciemnościach, zniechęceniu i rozpaczy. Wy jesteście znakiem Mojej matczynej obecności, promieniami światła wychodzącymi z Mojego Niepokalanego Serca, aby zstąpić na wyniszczoną ludzkość i na Kościół - zaciemniony i podzielony.
--------------------------------------------------------

powyzszego tekstu parvusie naucz sie na pamec
Arka
odnosnie Papież Franciszek ograniczył możliwość odprawiania Mszy trydenckiej Franciszkanom Niepokalanej
16 października 1982 roku na polecenie papieża Jana Pawła II zwołano zebranie kardynałów pod przewodnictwem kardynała Josepha Ratzingera. Kardynałowie ustalili, że Mszał Rzymski w swej formie sprzed roku 1969 powinien zostać dopuszczony do użytku w mszach wymagających użycia języka łacińskiego …More
odnosnie Papież Franciszek ograniczył możliwość odprawiania Mszy trydenckiej Franciszkanom Niepokalanej

16 października 1982 roku na polecenie papieża Jana Pawła II zwołano zebranie kardynałów pod przewodnictwem kardynała Josepha Ratzingera. Kardynałowie ustalili, że Mszał Rzymski w swej formie sprzed roku 1969 powinien zostać dopuszczony do użytku w mszach wymagających użycia języka łacińskiego pod warunkiem, że nie będzie to prowadzić do odrzucania norm liturgicznych ustalonych po Soborze Watykańskim II oraz wyrażania opinii, że nowy mszał jest „heretycki lub nieważny”. Najwyrażniej Zakon naruszył warunek, stąd taka decyzja Papieża.
podochrona
Nieustannie modlic sie za mojego ukochanego Papieza Benedykta XVI
podochrona
Za Papieza Benedykta XVI nalezy modlic sie nieustannie.
alica32
Demontaż Kościoła Katolickiego jak widać ma się dobrze 😎 " treść dekretu stoi w sprzeczności z zarządzeniem wydanym przez Benedykta XVI, który dla celebracji Mszy św. w starym rycie sine populo (bez ludu – przyp. red.) nie wymagał żadnych uprzednich próśb o zgodę." 😎
tahamata
Prośmy a będzie nam dane. Kołaczmy a nam otworzą. Wskażmy im dno, bo mogą być nieświadomi jak bardzo blisko tegoż dna się znajdują.
aaa
tahamata
aaa - to se skieruj do siebie i przeczytaj gnojku.
-----------------------
Bracie mój, 😘 🤗
tahamata
Pomóżmy im.
tahamata
aaa 2013-07-30 22:11:33
Ks. Romanie,czy godzi się mieć na liście swoich przyjaciół osobę o nicku tahamata, gorliwego katolika, który tak podle bezcześci naszego papieża; gloria.tv/reply/2aYu3scChw6AEyTsh2NgdC7PR
========
aaa - to se skieruj do siebie i przeczytaj gnojku.
aaa
Grzesiu, genialnie powiedziane 👍
tahamata
Precz ode mnie plemię żmijowe. Abstrahując: papę kładzie się na dachu.
tahamata
fr_parvus 2013-07-30 22:36:32
Tahamata: to nie o to chodzi, czy jesteś godny czy niegodny, ale chodzi o to że bluźnisz, plujesz na Jezusa Chrystusa w Jego Zastępcy, i nie masz prawa nazywać się Katolikiem, postępujesz jak Palikot, albo Urban. Bracie - nie tędy droga. Bóg czeka na Ciebie w konfesjonale...
==========
Jeśli to nie jest chamska, bezczelna i niegodna ocena jawiącego się jako przyjaciel …More
fr_parvus 2013-07-30 22:36:32
Tahamata: to nie o to chodzi, czy jesteś godny czy niegodny, ale chodzi o to że bluźnisz, plujesz na Jezusa Chrystusa w Jego Zastępcy, i nie masz prawa nazywać się Katolikiem, postępujesz jak Palikot, albo Urban. Bracie - nie tędy droga. Bóg czeka na Ciebie w konfesjonale...
==========
Jeśli to nie jest chamska, bezczelna i niegodna ocena jawiącego się jako przyjaciel wszystkich faryzeusza, to co nią jest?
One more comment from tahamata
tahamata
No właśnie. Proszę mnie wykasować, bo nie czuję się godny by mieć tak czcigodnego przyjaciela.
aaa
Ks. Romanie,czy godzi się mieć na liście swoich przyjaciół osobę o nicku tahamata, gorliwego katolika, który tak podle bezcześci naszego papieża; gloria.tv/reply/2aYu3scChw6AEyTsh2NgdC7PR