CÓRKA MARYI
536

JEZUS: Nadchodzące deszcze, powodzie i zniszczenia upraw będą wynikiem kary z Nieba

JESUS: The rains, the floods and the destruction of crops to come will be the result of a chastisement from Heaven

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

sobota, 11 sierpnia 2012 roku, godz. 20.10

Moja szczerze umiłowana córko, deszcze, które spadną na całym świecie przedstawiają potop Łez, które płyną z Moich Oczu, gdy patrzę na dzieci Boże, błąkające się tak daleko od drogi Zbawienia Wiecznego. Nadchodzące deszcze, powodzie i zniszczenia upraw będą wynikiem kary z Nieba. Wszędzie powstaną doliny łez i będzie się za nie obwiniało zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie. Ale to nie tak.

Tak wielu ludzi na świecie nie wierzy w Boga. Oni nie czczą Mnie, Jego Syna umiłowanego. Zamiast tego pochłania ich obsesyjna namiętność do fałszywych bogów.

Co przez to rozumiem? Ci ludzie tworzą bohaterów i idoli w świecie telewizji, mody, muzyki i sportu. A potem wynoszą ich do poziomu ludzkich bożków i oddają im hołd. Czczą ich wtedy w sposób, który szkodzi nie tylko im samym, ale także tej osobie, którą wynieśli. Oni wierzą, że ci idole są święci, i robią wszystko, co mogą, aby naśladować ich styl życia, sposób ubierania się, ich osobowość, a nawet wygląd fizyczny. Jest to równoznaczne z pogaństwem. Wszystko to zostało przepowiedziane, Moja córko.

Świat będzie czcił fałszywych bogów. Te osoby są pełne miłości do swoich ciał, do samych siebie, a ich zatwardziałe serca okazują bliźnim niewiele miłosierdzia czy miłości. Ich serca skamieniały. Oni nie kochają Boga. Zamiast tego znaleźli się pod urokiem szatana, który umieścił te przekonania i myśli w ich umysłach.

Nie ma szacunku dla ludzkiego ciała. Ciało jest stworzone przez Boga i jako takie jest zaprojektowaną świątynią, w której powinna mieszkać Obecność Boża.

Gdy szatan kusi ludzkość, skupia się na ciele i przyjemności, do której ona dąży poprzez zmysły. To dlatego ludzie kochają teraz swoje własne ciała – do takiego stopnia, że umieszczają je na piedestale. Nigdy nie będąc zadowolonymi ze sposobu, w jaki ciało zostało uczynione przez Boga, nieustannie chcą ulepszyć, zmienić i poprawić ludzkie ciało, aby dostosować je do własnej interpretacji doskonałości.

Sposób, w jaki, szczególnie kobiety, zmieniają swoje ciała i w niemoralny sposób pokazują je światu, brzydzi Mnie. Kobiety, które nie mają wstydu, by pokazywać swoje ciała, popełniają grzech, ale mogą nie zdawać sobie z tego sprawy. Myślą, że dopuszczalne jest nadużywanie ciała, z którym się urodziły, i obnoszenie się w sposób, który może być przyczyną grzechu. Ich miłość własna jest jednym z największych grzechów pychy. Przekonują wtedy młode dziewczyny, że publiczne pokazywanie swoich ciał w ten sposób jest dopuszczalne.

Obnoszone są w świecie tak liczne grzechy ciała i są one uznawane za dopuszczalne. Jednak one wszystkie podlegają karze po śmierci. Grzech nie tylko się popełnia, ale także przedstawia jako dobrą rzecz. Cudzołóstwo jest dziś dopuszczalne i pochwalane. Morderstwa już dłużej nie szokują i nie ma już więcej szacunku dla ludzkiego życia. Szerzy się niemoralność seksualna i jest ona usprawiedliwiana.

Dni takiego grzesznego zachowania dobiegają końca. Dopóki ludzkość nie uzna, że grzech zawsze będzie grzechem, pozbawia się swojego prawa do wejścia w Bramy Raju. Za każdy grzech, którego jesteście winni, część ciała używana przy popełnieniu tego grzechu będzie płonąć i zostanie oczyszczona w czyśćcu. Jeśli będziecie w grzechu śmiertelnym, będziecie przez wieczność odczuwać ból ognia rozdzierający część waszego ciała użytą do popełnienia tego grzechu. Nie będzie końca tego udręczenia.

Dlaczego, dlaczego oni nie słuchają swoich serc? Tak wiele osób wie, że to, co czyni, jest złe, ale mimo wszystko dalej grzeszy, ponieważ jest to dopuszczalne w oczach świata. Przemysł rozrywkowy i medialny stworzył fałszywą akceptację takich zachowań, tak że wiele niewinnych dusz zostało zepsutych kłamstwami.

Tylko Prawda może je teraz uratować. Otrzymują Księgę Prawdy, ale czy będą słuchać? Szatan i jego upadłe anioły uczynią wszystko, aby mieć pewność, że nie będą. Stanie się to dopiero wtedy, gdy wyleją się kary z Niebios, że będą musieli odrzucić swoje puste, bezużyteczne i wstrętne zwyczaje. Ponieważ będą zbyt zajęci, usiłując przetrwać i mieć co do ust włożyć.

Niestety, to tylko poprzez takie kary ludzkość może zostać oczyszczona na tej ziemi. Otrzymując za życia Dar oczyszczenia, otrzymują szansę uniknięcia jeziora ognia.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Bóg Ojciec: Jedno z najpilniejszych Orędzi do ludzkości

JEZUS: Gniewu Mojego Ojca doświadczą podczas kary te narody, które zalegalizowały aborcję

JEZUS: Będzie wielki potop. Zobaczycie też mniejsze powodzie w innych krajach

JEZUS: Moi umiłowani wyznawcy, będziecie uważani za heretycką sektę, ponieważ nadal będziecie głosili Prawdę

Matka Zbawienia: Mój Syn nie wysłał nikogo, aby odciągać was od tych Orędzi

JEZUS: Mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boga

JEZUS: Proś ludzi, by publikowali te informacje o Moim Słowie

______________________________________________________________