Stylita
29454

Boží slovo na den 23.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli. Vyloučí vás ze synagogy, ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím uctívá Boha. Budou tak jednat, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste si – až jednou ta chvíle přijde – vzpomněli na to, že já jsem vám to řekl.“
Jan 15,26 16,4a
U.S.C.A.E.
dokonca aj boj s herézami formoval civilizáciu skrze boj s Trojčnými herézami nám gréci zanechali precízny pojem o Osobe ono sa to premietlo aj na ľudskú osobu čo sa vyjasňovalo o Troch Božských

taký šok že aj Anjel je Duch a tiež je Osoba to máte tak niekto tu nevie piť mlieko a už by chcel tuhú stravu a zamotáva sa a zamotáva keď je taký pyšný že "vie všetko" 😊 ale logicky pre ariána aby bol …More
dokonca aj boj s herézami formoval civilizáciu skrze boj s Trojčnými herézami nám gréci zanechali precízny pojem o Osobe ono sa to premietlo aj na ľudskú osobu čo sa vyjasňovalo o Troch Božských

taký šok že aj Anjel je Duch a tiež je Osoba to máte tak niekto tu nevie piť mlieko a už by chcel tuhú stravu a zamotáva sa a zamotáva keď je taký pyšný že "vie všetko" 😊 ale logicky pre ariána aby bol dokončený arián Duch Svätý nesmie byť Osobou čiže Bohom ale novinka to nie je práve preto rozšírili Nicejský Symbol aj o to že Duch Svätý vychádza z Otca aby sa utvrdilo to že Duch Svätý je Boh
Stylita
Latinská tradice vyznání víry říká, že Duch „vychází z Otce i Syna (Filioque)“. Florentský koncil v roce 1439 vysvětluje: „Duch svatý má svou podstatu a své bytí zároveň od Otce i od Syna a od věčnosti vychází z obou jako z jediného principu a jediným vydechováním. A protože všechno, co je Otcovo, kromě svého otcovství, dal sám Otec svému jednorozenému Synu, když ho zplodil, tedy i toto vychází …More
Latinská tradice vyznání víry říká, že Duch „vychází z Otce i Syna (Filioque)“. Florentský koncil v roce 1439 vysvětluje: „Duch svatý má svou podstatu a své bytí zároveň od Otce i od Syna a od věčnosti vychází z obou jako z jediného principu a jediným vydechováním. A protože všechno, co je Otcovo, kromě svého otcovství, dal sám Otec svému jednorozenému Synu, když ho zplodil, tedy i toto vychází Ducha svatého ze Syna dostává Syn od věčnosti od Otce, který ho od věčnosti zplodil.“
katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=246

Výraz Filioque chybí ve vyznání víry vyhlášeném v Cařihradě v roce 381. Avšak na základě starobylé latinské a alexandrijské tradice to již dogmaticky vyznal papež sv. Lev v roce 447, dříve než Řím v roce 451 poznal a přijal během chalcedonského koncilu vyznání víry z roku 381. Užívání tohoto znění Kréda pozvolna vstupovalo do latinské liturgie (mezi 8. a 11. stoletím). Vsunutí „Filioque“ do nicejsko-cařihradského vyznání víry, které převzala latinská liturgie, zůstává dodnes předmětem sporů s pravoslavnými církvemi.
katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=247

Východní tradice především zdůrazňuje, že ve vztahu k Duchu je prvním původcem Otec. Když vyznává, že Duch „vychází od Otce“ (Jan 15,26), tvrdí, že Duch vychází od Otce skrze Syna. Západní tradice více zdůrazňuje soupodstatné společenství Otce a Syna, když tvrdí, že Duch vychází z Otce i Syna (Filioque). Říká to „oprávněně a odůvodněně“; vždyť věčný řád božských osob v jejich soupodstatném společenství zahrnuje, že Otec je prvním původcem Ducha, nakolik je „počátek bez počátku“, ale také nakolik je Otcem jednorozeného Syna, je s ním „jediným počátkem“, z něhož vychází Duch svatý. Není-li toto oprávněné doplnění jednostranně zdůrazňováno, nenarušuje totožnost víry ve skutečnost téhož vyznávaného tajemství.
katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=248
U.S.C.A.E.
dokonca to bolo tak že Pápež povolil určite pri Užhordskej únii písať I ZO SYNA ako prídavok a nemuseli to vyslovovať ale spontánne to začali robiť však Viera je JEDNA
Tomislav
Duch Svatý vychází z Otce i ze Syna, ale na rozdíl od vycházení Ducha od Otce, jedině od Syna vychází Duch vydechováním.
U.S.C.A.E.
jedným spoločným dýchaním takže rovnako Ho Dýcha aj Otec aj Syn však to naznačil sám Syn keď dával mandát Apoštolom na spravovanie hriechov no čo vtedy urobil Dýchol na nich Ducha Svätého

Toto rozhodnutie bolo definované na koncile vo Florencii (1438-1445) slovami:

„Duch Svätý... má svoju bytnosť a svoje bytie od Otca i od Syna zároveň a z obidvoch večne vychádza ako z jediného princípu a jedi…More
jedným spoločným dýchaním takže rovnako Ho Dýcha aj Otec aj Syn však to naznačil sám Syn keď dával mandát Apoštolom na spravovanie hriechov no čo vtedy urobil Dýchol na nich Ducha Svätého

Toto rozhodnutie bolo definované na koncile vo Florencii (1438-1445) slovami:

„Duch Svätý... má svoju bytnosť a svoje bytie od Otca i od Syna zároveň a z obidvoch večne vychádza ako z jediného princípu a jediným vydychovaním... A keďže všetko, čo je Otcovo, dal sám Otec svojmu jednorodenému Synovi plodením, s výnimkou toho, že je Otcom, aj to, že Duch vychádza zo Syna, má Syn večne od Otca, ktorým je aj večne plodený.“
U.S.C.A.E.
keby to bolo tak že vychádza iba zo Syna vydychovaním reálne by nás mohli v rozkole obviniť z toho že učíme herézu subordiacianizmu čo nás neprávom obviňujú aj teraz ale potom by sme ju reálne učili
Tomislav
sv.Atanáš uvádí, že Otec plodí Syna, sděluje mu svou přirozenost, a ne jen podíl na ní. Z toho plyne, že Syn je Bůh. Právě tak Duch sv., vycházející z Otce i Syna, je Bůh - jinak by nemohl posvěcovat duše. Řečtí Otcové považují vycházení Osob spíše za darování než za výkony Boží inteligence a vůle. Tím, že Otec plodí Syna, dává mu svou přirozenost. Otec a Syn ji dávají Duchu svatému. Řečtí …More
sv.Atanáš uvádí, že Otec plodí Syna, sděluje mu svou přirozenost, a ne jen podíl na ní. Z toho plyne, že Syn je Bůh. Právě tak Duch sv., vycházející z Otce i Syna, je Bůh - jinak by nemohl posvěcovat duše. Řečtí Otcové považují vycházení Osob spíše za darování než za výkony Boží inteligence a vůle. Tím, že Otec plodí Syna, dává mu svou přirozenost. Otec a Syn ji dávají Duchu svatému. Řečtí Otcové pak dodávali, že způsob, jakým se děje věčné plození a vydechování je nevyzpytatelný. Kromě toho se při svém výkladu tajemství Nejsv. Trojice řídili pořadem apoštolského kreda. Tam se praví, že Otec je Stvořitel, Syn je Spasitel a Duch sv. je Posvětitel. V těchto výkladech však zůstávalo mnoho nezodpovězených otázek : Proč jsou jenom dvě vycházení? Čím se liší jedno od druhého ? Proč se jen první nazývá plozením ? Proč je Syn jediným Synem ? Proč není plozen také Duch sv.? A vůbec - proč je Otec v apoštolském kredu nazýván Stvořitelem, když jím jsou podle úvodu evang. sv.Jana také Syn i Duch sv.? Řečtí Otcové na to nedokázali odpovědět. Dokázal to teprve sv.Augustin. Ve svém díle o tomto tajemství vyšel totiž z jednoty přirozenosti filozoficky už zdůvodněné a snažil se ve světle Zjevení objasnit vnitřní život Nejsvětější Trojice. Vydal se tedy opačnou cestou než řečtí Otcové. Zároveň byl zaujat úvodem sv.Jana : jednorozený Syn vychází z Otce jako Slovo, ale ne jako slovo vnější, nýbrž vnitřní slovo. Tím začal sv.Augustin odhalovat niterný způsob Synova věčného plození, způsob považovaný řeckými Otci za nevyzpytatelný. Následkem toho objasnil též niterný způsob vydechování.
Dokázal, že nejen Otec je Stvořitelem, nýbrž také Syn a Duch Svatý. Avšak sv.Augustin ještě nevysvětluje, proč je první vycházení plozením, proč nelze říci, že Duch sv. je plozen.
Plození Slova je děje rozumovým způsobem : stejná rozumová činnost přísluší všem třem Osobám. Proto se zdá, že by všechny tři měly do nekonečna plodit. Teprve sv.Tomáš rozlišil rozumovou činnost společnou všem třem Osobám a to, co se vypovídá jen o Otci. Podle toho, co Zjevení a úvod k sv.Janovi uvádí o Slovu, jež je v Bohu a je Bůh, sv.Tomáš ukazuje, že v Bohu je rozumové ronění (emanationen) Slova. Toto rozumové vycházení zaslouží označení plození, jak naznačuje sv.Jan. (Jn l,l8) Živý se opravdu rodí z živého a dostává přirozenost podobnou přirozenosti plodícího. Slovo Boží není jen obrazné podobenství Boha-Otce, nýbrž je podstatné jako On, živé jako On, je Osobou jako On, ale od něho odlišnou.
Podobná nesnáz byla i pokud šlo o druhé vycházení, jež se děje způsobem lásky. Tři Osoby vskutku milují, takže se zdálo, že by každá z nich měla donekonečna vydechovat jinou Osobu. Zde sv.Tomáš rozlišil podstatnou lásku společnou všem třem Osobám, lásku pojmovou nebo aktivní vydechování, a lásku osobní, kterou je sám Duch sv. V Bohu je vycházení cestou lásky, jako u nás láska k dobrému vychází z poznání dobra. Toto druhé vycházení ovšem není plozením, protože láska oproti poznání nevstřebává svůj předmět, nýbrž k němu směřuje.
U.S.C.A.E.
Dogmu celým srdcom prijali ako Besarion tak napríklad aj Izidor Kyjevský a Besarion sa vyjadril že keby bol vedel ako sa na východe písalo o Filioque tak už je dávno v jednote s Rimom t..j. akceptuje učenie Rímskej cirkvi lebo tá má pôvodné
Učeník Pánov
Ježiš kladie dôraz na to, aby svedectvo, ktroré o ňom vydá Duch Svätý, vydávali aj tí, ktorí Ducha Svätého prijali. Ak o ňom svedectvo nevydávame, zarmucujeme Ducha Svätého. A pred tým varoval apštol Pavol v Liste Efezanom 4,30 : “A nezarmucujete Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.”
U.S.C.A.E.
a pôvodné náboženstvo východorímskej ríše je Katolícke však Katholiké je z gréčtiny 😊 obrad mali iný ako západ obrad a vieru nezamieňame obrad vyjadruje vieru ale nie sú to synonymá
Martina Bohumila Lutherová
😱 🥳 PŮVODNÍ ZNĚNÍ ,TAK JAK MAJÍ PRAVOSLAVNÍ DODNES MÁTE VYRYTO
V PETROVÉ BAZILICE. VLIVEM FRANKŮ JSTE SE ZAPRODALI.

Latinské slovo Filioque znamená i (ze) Syna. Několik staletí před Velkým schismatem (1054) vložily některé části západní církve toto slovo do latinského překladu Nikájského vyznání víry, do oddílu, zabývajícího se svatým Duchem, učíce tak, že svatý Duch vychází z Otce …More
😱 🥳 PŮVODNÍ ZNĚNÍ ,TAK JAK MAJÍ PRAVOSLAVNÍ DODNES MÁTE VYRYTO
V PETROVÉ BAZILICE. VLIVEM FRANKŮ JSTE SE ZAPRODALI.

Latinské slovo Filioque znamená i (ze) Syna. Několik staletí před Velkým schismatem (1054) vložily některé části západní církve toto slovo do latinského překladu Nikájského vyznání víry, do oddílu, zabývajícího se svatým Duchem, učíce tak, že svatý Duch vychází z Otce i ze Syna.

Římský papež nejprve odmítl oficiálně uznat přídavek Filioque, ačkoli byl tolerován v některých oblastech, nacházejících se formálně pod jeho jurisdikcí. Papež Lev III. (795-816) nechal vyrýt původní znění Vyznání víry na stříbrné desky a uložil je u hrobu sv. Petra ve svatopetrské basilice. Papež formálně schválil prokletí Filioque sněmem z roku 879, což urovnalo fotiovské schisma. Ale pod tlakem středověkých germánských panovníků a hierarchie Řím nakonec roku 1014 dodatek přijal.
Stručně o filioque
bratr
Prosím Vás, není možné mluvit o lásce a Duchu svatém, když v srdci neseme tolik nenávisti, odporu, zla, strachu.... To je špatná zemina pro vzkvetení něčeho dobrého a ušlechtilého v duši. Jak někteří mohou vůbec v takovém sepětí s trvalou negací žít? Poněkud ambivalentní postoj. Velmi prosím o kultivaci přístupu, který má odraz i v reálném světě. Je mi velmi líto, že se zde mnoho věcí odehrává …More
Prosím Vás, není možné mluvit o lásce a Duchu svatém, když v srdci neseme tolik nenávisti, odporu, zla, strachu.... To je špatná zemina pro vzkvetení něčeho dobrého a ušlechtilého v duši. Jak někteří mohou vůbec v takovém sepětí s trvalou negací žít? Poněkud ambivalentní postoj. Velmi prosím o kultivaci přístupu, který má odraz i v reálném světě. Je mi velmi líto, že se zde mnoho věcí odehrává na úrovni teorie a když už zkušenosti, tak spíše zlé.... Povzbuzujme se v dobrém... Pokud to jde. Aspoň trochu. Každý z nás ulehne do náruče země a je dobré spočinout smířeně a zanechat dobré stopy.... Je mi jasné, že svět nese mnoho problémů, ale to vždy nesl a jistý nadhled a odvaha spojená s radostí pomůže lépe zdolávat překážky.... Děkuji za pochopení.
bratr
Koloseum, pokud je Tvým cílem neustálé provokování a následné odmazávání svých komentářů, pak to čestně přiznej. Prostě, že se bavíš. Že exhibuješ. Pokud chceš ale komunikovat k věci pak prosím.... piš .... Ale myslím, že se bavíš a přiživuješ na jakékoli komunikaci a jiné to ani nebude. Je to škoda Jardo. Ale myslím si, že dost lidí chápe svou časnost a své limity, jen je škoda, že ve finále …More
Koloseum, pokud je Tvým cílem neustálé provokování a následné odmazávání svých komentářů, pak to čestně přiznej. Prostě, že se bavíš. Že exhibuješ. Pokud chceš ale komunikovat k věci pak prosím.... piš .... Ale myslím, že se bavíš a přiživuješ na jakékoli komunikaci a jiné to ani nebude. Je to škoda Jardo. Ale myslím si, že dost lidí chápe svou časnost a své limity, jen je škoda, že ve finále nebudou moci napravit třeba to špatné. A zda by ses stal křesťanem, jak píšeš v konci komentáře? Jardo, nikdo Tě nikam nezve a nemá zájem Tě ani zvát, pokud sis nevšiml ve svém životě tam kde jsi.... Žádné slavobrány, že jsi nás velebnosti poctil svou návštěvou... :) Život je z větší části o ignoraci toho dobrého a čestného a každý člověk si může vybrat jak chce. Okázale zve většinou zlo a na pozlátka života chytne snadno. Pokecej s Bohem sám, předlož mu vše a nezapomeň, že Láska si žádá oběti a občas překročení vlastního stínu. Tady se bav, ale s Bohem se pobav. Má nekonečnou náruč.....
U.S.C.A.E.
a/ Svätý Duch je posielaný od Syna:

„Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca...“ (Jn 15, 26).

Svätý Duch je Boh. Preto ho Syn nemôže posielať na základe väčšej moci, alebo väčšej múdrosti, ale len na tom základe, že Svätý Duch má v Synovi svoj večný pôvod, teda od neho pochádza.

Toto je vidieť aj z ďalších Kristových slov: „Lebo ak neodídem, Tešit…More
a/ Svätý Duch je posielaný od Syna:

„Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca...“ (Jn 15, 26).

Svätý Duch je Boh. Preto ho Syn nemôže posielať na základe väčšej moci, alebo väčšej múdrosti, ale len na tom základe, že Svätý Duch má v Synovi svoj večný pôvod, teda od neho pochádza.

Toto je vidieť aj z ďalších Kristových slov: „Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde“ (Jn 16, 7).

Teda dôkaz je takýto:

Kto je posielaný, prijíma od iného vôľu vykonať niečo. Božská osoba však nemôže prijať od iného vôľu vykonať niečo, iba skrz vychádzanie, ktorým od nej prijíma prirodzenosť, s ktorej vôľou sa stotožňuje. Odtiaľ teda podľa Svätého písma Otec nie je nikdy posielaný, Syn je posielaný len od Otca, Svätý Duch je posielaný tak od Otca, ako aj od Syna.

b/ Svätý Duch je nazývaný nielen Duchom Otca, ale aj Duchom Krista, Duchom Syna:

„Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás“ (Mt 10, 20).

„Lebo kto nemá Kristovho Ducha...“ (Rim 8, 9).

„Poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: «Abba, Otče!»“ (Gal 4, 6).

Teda - musí pochádzať aj od Syna.

Zdôvodnenie:

Meno Duch Syna vyjadruje síce vzťah Svätého Ducha k Synovi, avšak v božských veciach nemožno vymyslieť iný vzťah, než vzťah pôvodu. Ďalej, Duch Syna znie rovnako ako Dych Syna, vydychovaný od Syna, čiže dýchaním vychádzajúcim zo (od Syna).

c/ O Svätom Duchu je povedané: prijíma, počuje od Syna. Toto by nebolo možné povedať, keby nevychádzal zo Syna.
U.S.C.A.E.
Toto rozhodnutie bolo definované na koncile vo Florencii (1438-1445) slovami:

„Duch Svätý... má svoju bytnosť a svoje bytie od Otca i od Syna zároveň a z obidvoch večne vychádza ako z jediného princípu a jediným vydychovaním... A keďže všetko, čo je Otcovo, dal sám Otec svojmu jednorodenému Synovi plodením, s výnimkou toho, že je Otcom, aj to, že Duch vychádza zo Syna, má Syn večne od Otca, …More
Toto rozhodnutie bolo definované na koncile vo Florencii (1438-1445) slovami:

„Duch Svätý... má svoju bytnosť a svoje bytie od Otca i od Syna zároveň a z obidvoch večne vychádza ako z jediného princípu a jediným vydychovaním... A keďže všetko, čo je Otcovo, dal sám Otec svojmu jednorodenému Synovi plodením, s výnimkou toho, že je Otcom, aj to, že Duch vychádza zo Syna, má Syn večne od Otca, ktorým je aj večne plodený.“
Stylita
Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“
Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.
Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“
Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. …More
Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“
Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.
Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“
Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.
Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Jan 20,19-23
U.S.C.A.E.
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy

a ako sa sám Pán Ježiš Kristus nazval?
apredsasatoci
Veľmi pekná obhajoba Pravdy. 🤔
U.S.C.A.E.
zasa sa klame? Pápež nevynucoval prídavok ale Filioque nepreklial ani fótiovi nevadila tá vsuvka, začala mu vadiť keď mu Rím nepotvrdil funkciu 😊 zmysel zákazu pridávania je v tom aby sa v Symbole nemenila Viera keby to platilo doslovne nemôžu mať Chalcedónske vyznanie Viery však to má úplne iné znenie ako to Nicejsko-Carihradské vyznanie ale Vieru nemení

frankovia mali stále hodne ariánov preto…More
zasa sa klame? Pápež nevynucoval prídavok ale Filioque nepreklial ani fótiovi nevadila tá vsuvka, začala mu vadiť keď mu Rím nepotvrdil funkciu 😊 zmysel zákazu pridávania je v tom aby sa v Symbole nemenila Viera keby to platilo doslovne nemôžu mať Chalcedónske vyznanie Viery však to má úplne iné znenie ako to Nicejsko-Carihradské vyznanie ale Vieru nemení

frankovia mali stále hodne ariánov preto tá vsuvka aby zdôraznili aj takto Božstvo Krista
Martina Bohumila Lutherová
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.

Najde se někdo kdo si dovolí toto zpochybňovat,
že Svatý Duch vychází od Otce. Nado přeorat
Věřím v Boha otcové se sekli.
Je tak jak věří Svatá Kristova církev Pravoslavná.
Stylita
Katolíci nezpochybňují, že Duch svatý vychází z Otce. Věří, že vychází z Otce i ze Syna.
Martina Bohumila Lutherová
😂 No právě....ale Pán Ježíš přijal Svatého Ducha po
křtu vodou v Jordáně. Nebudu to dál rozvádět, věřte
si co chcete. Já věřím Písmu Svatému.
apredsasatoci
Ducha Svätého dostane, iba ten čo pripraví Pánovi cestu a vyrovná mu chodníky.
apredsasatoci
Boh prijal Ducha Svätého?!
Toto je už na psychiatriu!
One more comment from apredsasatoci
apredsasatoci
Tak som to aj pochopila. 😫
U.S.C.A.E.
zmazal som lebo som si nevšimol pod kým píšem dal som si sám stopku písať pod vlákna pani lutherovej
Martina Bohumila Lutherová
Katolíci Říma neznají Písmo ani Boží Moc.
Chcete-li být spaseni čerpejte z pokladů
Písma Svatého, které nám nashromáždil

brat@Otče náš
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Vypluli jsme z Troady a jeli jsme rovnou na (ostrov) Samotráké, druhý den do Neapole (v Makedonii) a odtamtud pak do Filip. Je to přední město v té makedonské oblasti a římská osada. V tom městě jsme se zdrželi několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, kde jsme mysleli, že je modlitebna. Posadili jsme se a mluvili jsme k …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Vypluli jsme z Troady a jeli jsme rovnou na (ostrov) Samotráké, druhý den do Neapole (v Makedonii) a odtamtud pak do Filip. Je to přední město v té makedonské oblasti a římská osada. V tom městě jsme se zdrželi několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, kde jsme mysleli, že je modlitebna. Posadili jsme se a mluvili jsme k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás také jedna žena, jmenovala se Lýdie. Byla to obchodnice s nachovými látkami z města Thyatir, ctitelka Boha. Pán jí otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem. Když přijala křest ona i její rodina, prosila: „Jestliže mě považujete za věřící v Pána, pojďte bydlet do mého domu.“ A přinutila nás k tomu.
Sk 16,11-15

Žalm:
Hospodin miluje svůj národ.
Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,
synové Siónu ať jásají nad svým králem.

Ať chválí jeho jméno tancem,
ať mu hrají na buben a na citeru,
neboť Hospodin miluje svůj národ
a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem,
ať se veselí na svých ložích.
Boží chválu ať mají v hrdlech.
Všem jeho svatým bude to ke cti.
Zl 149

Evangelium:
Jan 15,26-16,4a
Martina Bohumila Lutherová
Ať chválí jeho jméno tancem,
ať mu hrají na buben a na citeru,
neboť Hospodin miluje svůj národ
a pokorné zdobí vítězstvím
.