Detektiv
Kdyby se měla přesně zachovat tradice, tak by se mělo v Kristově Církvi svaté sloužit jen aramejsky, protože takto ji slouží Kristus Pán ve večeřadle.
ekans
tys u toho stál 😀 😀 😀 😀 😀
Detektiv
Rybářům, Petrovi, Ondřejovi a ostatním učedníkům jistě sloužil řečí římských okupantů.
Dana22
slovenskydohovorzarodinu.sk/mons-stanislav-…
Vypočujte si kázeň statočného biskupa otca Stolárika, v ktorej jednoznačne a jasne odmietol Istanbulský dohovor a podporil aktivity Slovenského dohovoru za rodinu
Vy manželia Vás sa to bytostne dotýka…
…jedným z hlavným prejavom zla v súčasnej dobe je rodová ideológia, označujem je za útok na rôznorodosť a Božiu kreativitu…
…gender ideológia sa usil…More
slovenskydohovorzarodinu.sk/mons-stanislav-…
Vypočujte si kázeň statočného biskupa otca Stolárika, v ktorej jednoznačne a jasne odmietol Istanbulský dohovor a podporil aktivity Slovenského dohovoru za rodinu
Vy manželia Vás sa to bytostne dotýka…
…jedným z hlavným prejavom zla v súčasnej dobe je rodová ideológia, označujem je za útok na rôznorodosť a Božiu kreativitu…
…gender ideológia sa usiluje o podkopanie ľudskosti vo všetkých prostrediach…
Teda už koho z katolíkov neoslovia ani nepohnú slová Svätého Otca nášho najvyššieho pastiera, tak už skutočne neviem čo už k tomu dodať.
Tu je celá kázeň – odporúčame každému vypočuť:

www.youtube.com/watch
dyk
vedanadosah.cvtisr.sk/vyznamne-vyroci…
...
Píše sa rok 867 a solúnski bratia Cyril a Metod si v rámci obrany slovanského jazyka, ktorá bola na tú dobu naozaj náročná, môžu pripísať veľký úspech – schválenie staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka. Dovtedy totiž bolo možné slúžiť bohoslužby len v troch jazykoch: latinčine, gréčtine a hebrejčine. Pápež Hadrián II. napokon schválil aj slovanský …More
vedanadosah.cvtisr.sk/vyznamne-vyroci…
...
Píše sa rok 867 a solúnski bratia Cyril a Metod si v rámci obrany slovanského jazyka, ktorá bola na tú dobu naozaj náročná, môžu pripísať veľký úspech – schválenie staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka. Dovtedy totiž bolo možné slúžiť bohoslužby len v troch jazykoch: latinčine, gréčtine a hebrejčine. Pápež Hadrián II. napokon schválil aj slovanský liturgický jazyk, teda staroslovienčinu, za štvrtý jazyk západnej cirkvi.
...
Hadrián II. bol falošný pápež a Sv. Cyril a Metod boli tiež falošný a voviedly celú Cirkev do bludu. Zavrhnúť ich a posmrtne dehonestovať.
Tie vaše bludy ohľadom tridentskej, latinčiny, lefebvra sú naozaj satanskym výplodom. Toto je treba zavrhnúť. Služme omše v latinčine, aby nikto nerozumel a nechápal a aj kázne nech sú latinsky a je treba zničiť všetky Biblie v národných jazykoch, aby nikto to nemohol čítať a chápať. Tak isto je treba evanjelizovať černochov v Afrike v latinčine. Ideálne.
Ako som to múdro vymyslel. Nie?
dyk
Mates5485
Nepochopil si iróniu?
Staroslovienči a bola schválena ako štvrtý liturgický jazyk a tak tý, čo tu tliachajú o latinčine vychádzajú na posmech.