Orędzia
21.9K

Jezus z Nazaretu o Ostrzeżeniu,Bankierach i Wielkim Resecie w tych końcowych czasach,jako ostateczny plan Szatana dotyczący całkowitego panowania i kontroli nad ludem Bożym.

Moc modlitwy potężnych wojowników modlitwy może odwrócić losy zła dla dobra ludzkości. Orędzie z USA- St Rosalie's Campus, Bishop Ryan Village, Hampton Bays.
Jezus: Przemawiam do was dzisiaj jako członkowie Kościoła Naszego Ojca w Niebie, którzy wybrali Mnie jako swego jednorodzonego Syna, aby żyć wśród was jako Jezus z Nazaretu, tak jak robiłem to ponad 2000 lat temu, kiedy byłem z Matką Bożą gdy narodziłem się na tym świecie, aby odkupić całą ludzkość.
Moja dzisiejsza podróż wśród was jako Jezusa z Nazaretu jest bardzo podobna do 2000 lat temu, kiedy urodziłem się w żłobie w Betlejem. Tak jak wtedy, gdy szedłem z moimi braćmi i siostrami, idę z tobą dzisiaj i prowadzę cię przez ten czas końca. W tym dniu i każdego nadchodzącego dnia Moi bracia i siostry postanawiają świętować Moje narodziny dla ludzkości, ponieważ ten dzień Mojego urodzenia oznacza początek światła nad ciemnością i dobra nad złem.

Podczas mojej życiowej drogi przygotowania do mojej ofiary na krzyżu starałem się pokazać na przykładzie życzenia Ojca Niebieskiego, aby cała ludzkość powróciła do królestw niebieskich po wypełnieniu życiowej misji powierzonej przez Ojca w Niebie.

Problemy dzisiejszego świata są podobne do problemów starego świata, z tym wyjątkiem, że całe zło w waszym świecie wzrosło dziesięciokrotnie, ponieważ zło i jego wyznawcy wypluwają nienawiść Szatana do ludzkości.

Świątynia Ojca Niebieskiego to cały wszechświat, a ten wszechświat jest odzwierciedlony w świątyniach, kościołach i domach modlitwy zbudowanych przez ludzkość, aby rozpoznawać Ojca Niebieskiego i czcić Jego plan dla każdego z was obietnica wieczności w królestwach niebieskich. Wasza lojalność na tym świecie i w wieczności powinna ostatecznie dotyczyć Ojca Niebieskiego.

Podczas mojej misji na ziemi kierowałem się planem Ojca, który przyprowadził Mnie do świątyni jerozolimskiej podczas Moich ostatnich dni przed Moim Ukrzyżowaniem i Moją śmiercią. W świątyni obserwowałem kantorów, którzy postępowali przeciwko braciom i siostrom jak w jaskini rabusiów. Chciwość kantorów w tamtych czasach była dziełem szatana, podobnie jak chciwość potomków kantorów - bankierów centralnych pośród was - jest powodem, dla którego w obecnych czasach konieczna jest Boska interwencja, aby interweniować przeciwko szatanowi i jego lokajom.

Pozbawione skrupułów elity, które zarażały Świątynię Jerozolimską swoimi nikczemnymi praktykami biznesowymi i chciwością, miały dzielić się swoim szczęściem z ludem Bożym, ale w rzeczywistości troszczyły się tylko o interesy elit; wtedy wykonali dzieło szatana, tak jak ich potomkowie wykonują dziś dzieło zła. Chciwość dawnych kantorów przejawia się dzisiaj przez ich potomków - bankierów centralnych - którzy ustanowili system władzy, kontroli i ucisku nad ludzkością, którego kulminacją był to, co nazywają `` Wielkim Resetem '' w tych końcowych czasach, to ostateczny plan Szatana dotyczący całkowitego panowania i kontroli nad ludem Bożym.

Biada tym, którzy popierają plan Szatana! Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy twierdzą, że ciemność jest światłem, a światło jest ciemnością. Czy to papież czy prałat, kapłan, polityk czy fałszywy prorok; ci, którzy skorzystają z tego napomnienia Bożego planu, zostaną skarceni nawet podczas Wielkiego Przebudzenia [ostrzeżenia], jeśli otrzymają wybór pokuty lub wiecznego potępienia ze złem i jego upadłymi aniołami.

Czy skała, na której zbudowałem Mój Kościół, stała się jaskinią zbójców? Czy współcześni handlarze pieniędzmi przejęli kontrolę nad moim Kościołem? Czy współcześni prałaci i papieże, przez ignorancję lub zamiary, pozwolili złu poprzez chciwość i chciwość przejąć kontrolę nad Moim Kościołem? Czy w waszej ocenie odpowiedź nie jest dla was oczywista, Moi bracia i siostry?

Pozostańcie lojalni wobec Mojego Prawdziwego Kościoła, gdyż Mój Kościół zostanie oczyszczony, a Mój lud zostanie odkupiony mocą Ducha Świętego. Podczas Wielkiego Przebudzenia wszyscy Moi Bracia i Siostry zrozumieją potrzebę odpokutowania za grzechy przeszłości i odkupienia przez Ducha Świętego, gdy klękasz w modlitwie, podczas gdy uzdrawiająca moc Ducha Świętego jest nad tobą i nad tobą Mój Prawdziwy Kościół nadchodzi.

Bądź lojalny wobec swoich światowych przywódców, o których wiesz, że wypełniają swoje misje dla Ojca Niebieskiego. Chociaż ludzie są niedoskonali, twórcy Konstytucji i Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki inspirowali się Bogiem Ojcem, tworząc naród i społeczeństwo, które przyjęło chciwość i chciwość handlarzy pieniędzmi ze starego świata. odmówił. Ale od czasu stworzenia tego niegdyś wielkiego narodu, sługusy Szatana - kantory i bankierzy centralni starożytnego świata - potajemnie, po cichu i po cichu przejęli demoniczną kontrolę nad tym narodem.

Teraz lokaje szatana, globalistyczne elity, zaciskają pętlę z zamiarem uduszenia narodowości i suwerenności Stanów Zjednoczonych Ameryki w ich satanistycznym dążeniu do całkowitej dominacji nad światem pod rządami Nowego Świata. To nie jest plan Ojca Niebieskiego ani Jego Syna, Zbawiciela świata. To plan zła, Szatana, Baala, Molocha i Lucyfera oraz wszystkich upadłych aniołów, którzy zostaną ostatecznie zmiażdżeni pod stopami Matki Bożej w tym ostatecznym czasie.

Potężni wojownicy modlitewni muszą teraz bardziej niż kiedykolwiek walczyć ze złym, jego lokajami i ich porządkiem w Nowym Świecie. Jeśli narody mają zachować swoją narodowość i suwerenność, muszą uznać Ojca Niebieskiego za swój najwyższy autorytet i odrzucić światowy autorytet Szatana i globalistycznych lokajów zła.

Moc modlitwy potężnych wojowników modlitwy może odwrócić losy zła dla dobra ludzkości. Ostatecznie jednak zbawienie ludzkości nastąpi dzięki Boskiej interwencji w sprawy ludzkości poprzez Moją Misję jako waszego Odkupiciela w imię Ojca Niebieskiego.

Droga przed nami będzie trudna, ale nie bójcie się, ponieważ Nowe Niebo i Nowa Ziemia - zgodnie z obietnicą Ojca Niebieskiego - będą wieczną nagrodą dla tych, którzy pozostaną wierni Ojcu Niebieskiemu w tych ostatecznych czasach .

Wiedzcie, że wasza podróż jest błogosławiona przez wieczną miłość Ojca Niebieskiego; przez wieczną miłość Jego jednorodzonego Syna; i przez wieczną Miłość waszej Matki Niebieskiej!

Wiedząc to - czego masz się bać?
USA NY 25.12.2020
Orędzia