Anton Čulen
91.5K

ThDr. Štefan Mordel: Blahoželanie novému biskupovi

ThDr. Štefan Mordel: Blahoželanie novému biskupovi „Nech by to už ktokoľvek nariadil, v zlej veci nemôžeme a nesmieme poslúchnuť predstaveného, lebo treba poslúchať Boha viac, ako ľudí“. Drahý …More
ThDr. Štefan Mordel: Blahoželanie novému biskupovi
„Nech by to už ktokoľvek nariadil, v zlej veci nemôžeme a nesmieme poslúchnuť predstaveného, lebo treba poslúchať Boha viac, ako ľudí“.
Drahý František.
Rád by som sa pripojil ku mnohým gratulantom k Tvojmu menovaniu na biskupský stolec na Mons sancti Martini spišského biskupstva a poprial Ti veľa Božieho požehnania do Tvojej nastávajúcej biskupskej služby.
Prijať takýto úrad v dnešnej dobe neznamená len vyznačenie a povýšenie do biskupského zboru, ale znamená aj veľkú obetu, ktorú prijímaš na seba. Táto obeta je spojená s veľkou zodpovednosťou za veriacich diecézy, pretože žijeme v rozorvanom svete v ktorom na veriacich vplýva veľa rôznorodých prúdov.
Sv. Gregor Naziánsky pri vysviacke biskupa Eulalia povedal tieto slová: „Pristúp ku mne, dobrý a dokonalý pastier, a prijmi s nami a pred nami tvoj ľud, ktorý ti odovzdal Duch Svätý, priviedol k tebe svojich anjelov a zveril ti tvoj život i tvoj charakter. Nesmieš sa čudovať nad tým, že …More
Metod
Ako rodák z Kežmarku prajem mu Ad Multos Annos!
dominikguzman
Františka Trstenského roky sledujem, či už na Luxe o Svätom Písme, jeho knihy o Svätom Písme, jeho podcast Kairos, ktorý je dosť obľúbený, a ďalší podcast, ktorý mal o žalmoch bol tiež fajn. Tak dúfam ho kolegovia nezlomia v charaktere v rámci „kolegiality, rád a skúseností“.
U.S.C.A.E.
Kapku moc je filojudaistickým. Moc tomu nedávam že sa prestane pred nimi tváriť, že hlásať Krista v plnosti katolíckej Viery je zlo, a nie mandát od Neho samého.
apredsasatoci
Pastier, či nádenník? 🤔
Kamil Horal
Pravý biskup chráni svoje zverené stádo ovečiek pred zúrivými vlkami a zlom...a to je v dnešnej dobe sústredené pod názvom liberalizmus,gender,homo požehnávania,bludy proti evanjeliám...ale i moc mamonu,peňazí ,falošných,bezbožných politikov...a nad tým všetkým vládnu tí istí mocipáni,ktorí kedysi ukrižovali aj Ježiša...a dnes križujú Jeho nasledovníkov...Bude potrebovať aj veľa duchovnej …More
Pravý biskup chráni svoje zverené stádo ovečiek pred zúrivými vlkami a zlom...a to je v dnešnej dobe sústredené pod názvom liberalizmus,gender,homo požehnávania,bludy proti evanjeliám...ale i moc mamonu,peňazí ,falošných,bezbožných politikov...a nad tým všetkým vládnu tí istí mocipáni,ktorí kedysi ukrižovali aj Ježiša...a dnes križujú Jeho nasledovníkov...Bude potrebovať aj veľa duchovnej sily a odvahy ozvať sa proti všetkému zlu...alebo bude radšej ticho,aby nemal problémy...asi ako i ostatná časť z KBS..aby boli vlci sýti...veď je ovečiek dosť....je to už na ňom samom a jeho rozhodnutí...Ale biskupi sú súdení pred večným Sudcom nielen za seba a svoje činy...ale i za starostlivosť za zverené duchovné stádo ovečiek...
dominikguzman
Bober mu odkázal pri vysviacke, aby sa nebál ísť v štýle pápeža Františka na periférie a robiť rozhodnutia.
Kamil Horal
Hlavné,aby šiel po stopách svätých biskupov i mučeníkov...a chránil zverené ovečky pred nenažranými vlkami...a to si môže vyžadovať až mučeníctvo...
Metod
Nech mu dá Dobrotivý Otec veľa Božích milostí a zdravia aby bol statočný pastier! Ad multos Annos!
obyčajná veriaca žena
Apropo: je platné biskupské menovanie od neplatného pápeža?