pl.news
12.4K

Schneider: nigdy wcześniej demony nie były tak aktywne

Obecnie siły demoniczne umocniły się do tego stopnia, że znajdujemy się w duchowej walce, której rozmiar przewyższa wszystko, co do tej pory widzieliśmy – mówi biskup Athanasius Schneider w filmie …More
Obecnie siły demoniczne umocniły się do tego stopnia, że znajdujemy się w duchowej walce, której rozmiar przewyższa wszystko, co do tej pory widzieliśmy – mówi biskup Athanasius Schneider w filmie o aniołach.
Film został opublikowany w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim i francuskim.
Linie walki w tej walce przebiegają między prawdą a błędem, naturalizmem a nadnaturalnością – wyjaśnia Schneider. Zauważa on, że istnieje ogromne zamieszanie w doktrynie, moralności i liturgii, tak że nawet dobrzy ludzie zaczynają wątpić w podstawowe prawdy, takie jak zasady moralne dotyczące antykoncepcji, rozwodów czy cudzołóstwa.
Prawdę przesłania się sugestywnymi sformułowaniami i określeniami typu: "prymat miłosierdzia", "niespodzianki Ducha Świętego", "zmiana paradygmatu", "indywidualne sumienie", "towarzyszenie duszpasterskie" czy "proces rozeznawania" – analizuje dalej Schneider. Co ciekawe, wszystkie te sformułowania są używane przez Franciszka.
Schneider zaleca …More
Jota-jotka
,,Linie walki w tej walce przebiegają między prawdą a błędem, naturalizmem a nadnaturalnością – wyjaśnia Schneider.
Zauważa on, że istnieje ogromne zamieszanie w doktrynie, moralności i liturgii, tak że nawet dobrzy ludzie zaczynają wątpić w podstawowe prawdy, takie jak zasady moralne dotyczące antykoncepcji, rozwodów czy cudzołóstwa.,,More
,,Linie walki w tej walce przebiegają między prawdą a błędem, naturalizmem a nadnaturalnością – wyjaśnia Schneider.

Zauważa on, że istnieje ogromne zamieszanie w doktrynie, moralności i liturgii, tak że nawet dobrzy ludzie zaczynają wątpić w podstawowe prawdy, takie jak zasady moralne dotyczące antykoncepcji, rozwodów czy cudzołóstwa.,,