Na Golgote: „Otče odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ Lk 23, 34

„Pane Ježišu Kriste, prichádzam na Golgotu pod tvoj kríž, na ktorom trpíš nevýslovne muky, prišiel som s tvojou Matkou Máriou a Jánom apoštolom. Tvoja presvätá krv tečie po kríži a kvapká mi na hlavu, plecia, tá tvoja presvätá krv, vyliata za moje hriechy ma očisťuje, pretože ich všetky z celého srdca ľutujem. Tvoja svätá krv nie je len na mojom tele, ale tečie aj do mojej duše, mysle, citov a uzdravuje ma, oslobodzuje ma, očisťuje ma, robí ma novým stvorením pretože som v Teba uveril a prijal Ťa, Ježišu.
Nič ostatné ma v tejto chvíli nezaujíma, čo kričí veľrada, čo vykrikuje tento svet. Teraz si tu najdôležitejší Ty, Ježišu, teraz ty trpíš za mňa, teraz ma vykupuješ, teraz ma zachraňuješ, touto smrťou mi zasluhuješ nebeské kráľovstvo, preto ostatné veci sú na túto chvíľu nedôležité. Teraz sa nechcem chváliť ničím, iba krížom, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.
Dívam sa do tvojich rán, ktoré ma uzdravili, dívam sa do tvojich očí a Ty sa dívaš na mňa, Ježišu. Tvoj bolestný pohľad je zároveň pohľadom neskutočnej lásky ku mne, pretože Ty si Ježišu ako Syn Boží od vekov, odišiel z krásneho neba, aby si zobral na seba ľudské telo, podobné môjmu a aby si dokonal toto dielo vykúpenia, spasenia a záchrany mojej a tých, ktorí v Teba uveria!
Kľačím tu pod krížom, vedomý si svojich slabostí a totálnej závislosti na Tebe, Ježišu. Nedokážem bez Teba nič dobré urobiť, len Tvoja Milosť je potrebná na všetko dobré. Tvojou Milosťou som spasený a to nie je zo mňa, je to tvoj dar, Ježišu! A tá tvoja Milosť je pre mňa zasluhovaná Tebou, Ježišu, práve v tejto chvíli, na kríži!
Ak raz zomriem, chcem prísť pred teba s prázdnymi rukami. Prosím ťa, ochraňuj ma pred spravodlivým Božím súdom, pretože ak spravodlivý za deň sedem krát zhreší, kde sa podejem ja?
Prosím ťa ako ten lotor: ,spomeň si na mňa, vo svojom kráľovstve, Ježišu!., A Ty mi povieš v onen deň: ,dnes budeš so mnou v raji., Po tomto najviac túžim, Ježišu, o toto ťa najviac prosím, aby som bol s Tebou v raji. Nič pozemské ma neteší! Veď čo osoží mne, keby som aj celý svet získal? Ale ja nechcem získať tento skazený svet, ktorý speje do záhuby. Ja chcem získať Teba, Ježišu, môj Pane, ako najvzácnejšiu perlu!
Aj keď budem kráčať tmavou dolinou tohto chaosu a posledného prenasledovania, Ty Pane Ježišu si so mnou, nebudem sa báť Zlého!
Ja som teraz s Tebou na Golgote, neopustím ťa, ale budem s Tebou bdieť. Obetujem každú hodinu v tomto mojom krátkom živote pre Teba, Ježišu! Som nesmierne šťastný, že si mi na kríži odpustil! Ďakujem ti za to z celého srdca. Preto som spasený v nádej a čo nevidím, trpezlivo to budem očakávať. Ty si sa stal poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Ďakujem ti za to, Ježišu!
Ježišu, každý deň ma takto pokrop svojou presvätou krvou, aby ma očisťovala a aby som mal Milosť a pokoj v hojnosti. Zachráň ma Ježišu, ochráň ma, vysloboď ma, poteš ma, dodaj mi odvahy a sily. Aj za mojich blízkych, prosím: ,Pane spas nás! Veď tí, ktorí volali ku tebe, boli spasení, ktorí v teba dúfali, zahanbení neboli!
Ty, Ježišu si teraz vo mne, a ja v Tebe. A kto má teba – Syna Božieho, má večný život!
Neopustím ťa, Ježišu! Ostanem takto pri tebe až do svojej smrti a nádherného stretnutia sa s Tebou v nebi! Veď ty sám si ma pod tento kríž pozval: ,poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení a Ja vás posilním,.
Veď ty teraz na kríži, vykupuješ môj život zo záhuby, venčíš ma milosrdenstvom a Milosťou. Z celého srdca Ti ďakujem, Pane Ježišu Kriste, za nádherné chvíle v spoločenstve s Tebou. Amen.“
apredsasatoci shares this
52
🤔