Unam Sanctam SK
František učí, že misionár sa nesnaží obrátiť ľudí na katolícku vieru! https://gloria.tv/post/cfVyZ7MRdPQK6NTSeRcXvr4UQ