Janko333
353.4K

Moc mena Panny Márie

Moc mena Panny Márie: Svätý Bernardin z busty hovorí o vtáčikovi, ktorý sa naučil vyslovovať "Zdravas Mária". Keď ho raz napadol jastrab, vtáčik vyslovil "Zdravas Mária" a jastrab padol ihneď mŕtvy …More
Moc mena Panny Márie: Svätý Bernardin z busty hovorí o vtáčikovi, ktorý sa naučil vyslovovať "Zdravas Mária". Keď ho raz napadol jastrab, vtáčik vyslovil "Zdravas Mária" a jastrab padol ihneď mŕtvy na zem. Boh nám tým chcel naznačiť, že ak bolo nerozumné vtáča zachránené volaním svätého Mena Panny Márie, o čo skôr bude zachránený pred satanom ten, kto hneď pri útoku vzýva Pannu Máriu. Sv. Alfonz Liguori. Panna Mária postrach zlých duchov a jej moc
O svätej poslušnos…
"Keď nás prepadnú zlí duchovia pokušením," hovorí sv. Tomáš z Villanova, "nemáme robiť nič iné než ako kuriatka, ktorá sa pri uzretí jastraba zbiehajú hneď pod krídla sliepky."
Tak máme konať aj my, keď nás prepadnú pokušenia, hneď a bez vyjednávania s pokušitelom sa skryme pod Máriin plášť. "A ty, naša Pani a Matka," pokračuje svätec, "nás musíš chrániť, pretože po Bohu nemáme iné útočisko okrem teba, jediné ty si našej Nádej a jediná ochrankyňa, ktorej dôverujeme."
Ukončime to slovami sv. Bernarda: "Človeče, nech si …More
Církví Boha živého
Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne - řekl jim Ježíš. Jakákoliv jiná verze není z Písma svatého od našeho Otce, jenž nám ono Písmo svaté daroval! Bible je neměnná, ukřižovaný Kristus nejde zastínit nebiblickou/plně pohanskou verzí, kterou tu rozséváte!
Anton Frantisek shares this
500
dominikguzman
Deponativ.info
Co řeknou VĚŘÍCÍ na tohle??? Varují další? VĚŘÍCÍ ano!
Značka šelmy vtisknuta těm, co se ji klaní. Ukažme tohle věřícím, ať n…
apredsasatoci shares this
21.1K
🤔
běda vám bezbožníci
Lidi bděte neblbněte.
Deponativ.info
Doufej, že Bibli napsali Marie, běda ti, jak nebude po tvé pravdě (pookud je, jak ty říkáš PRAVDIVÁ!) @Janko333