huzar.
huzar.

Abdykacja Benedykta XVI-go

Nam pozostała jedynie modlitwa ,aby Duch Święty nie dopuścił do dalszych wpływów masonerii w naszym Kościele .
huzar.

Chwała Bohaterom!

Witoldzie Pilecki proś Boga za nami, by Polska ocalała i przy Jezusie Chrystusie Królu trwała. 🤗
huzar.

AVE MARYJA-Noście Cudowny Medalik Niepokalanej!

😡 👏 😡 🤗
huzar.

STOP wojnie z Iranem

Przyjdzie czas kiedy i Naród irański przyjmie Jezusa Chrystusa za swego Boga i Króla i oby to stało się naszym udziałem, o co prośmy w modlitwach naszego, najukochańszego Pana Boga. 🤗
huzar.

Piekielne Głosy!!!Piekielne Głosy!!!

Boże broń nas byśmy tam nie poszli, ale mogli wielbić Ciebie w Niebie. Niech jak najwięcej ludzi będzie ocalonych i od piekła wybawionych. Ratuj nas Królu w swym Sercu Miłosiernym, a Niepokalana Mama niech nas nie wypuszcza ze Swej opieki.
huzar.

Gdzie jest krzyż-kibice

-Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie-
Cześć i chwała bohaterom, tym z pod Monte Cassino i tym innym, którzy przelewali krew z hasłem na ustach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
Dla Chrystusa Króla i Jego Królowej Mateńki polski żołnierz jest wielki.
huzar.

Santa Maryja..

O Niepokalana Królowo prowadź nas do Swego Syna Jezusa Chrystusa Króla Potężnego. Broń nas od zguby wiecznej i dodaj nam siły walecznej.
huzar.

W obronie Twojego imienia i twarzy.

Drodzy niech nasze twarze będą podobne do dawnych polskich bohaterów. Dziś rocznica zdobycia Monte Cassino oraz urodziny bł. Jana Pawła II. Niech Dobry Bóg Wam błogosławi. 😡 🤗 😡
huzar.

Gdzie jest krzyż-kibice

Kibice nawracają Naród. Wróć Polsko do Boga. 👏
huzar.

GMO - piosenka

👏 for truth 🤗
huzar.

Grafika Dobosz.jpg

😀
huzar.

Pro-Choice Canada

Bravo for young people 👏
huzar.

dla Rycerzy Chrystusa Króla na Kubie

Niech żyje Chrystus Król !
huzar.

dla Papieża Benedykta XVI od Rycerzy Chrystusa Króla

👏
huzar.

Dla Rycerstwa Maryi Niepokalanej

👏
huzar.

Biskup Siedlecki na temat incydentu w Parczewie

Mimo, że zawsze chodziłem na Msze Święte to dopiero nauki kazań ks.P.Natanka doprowadziły mnie do ich ukochania. Dzięki Baj900 i Stanisławie
huzar.

Morderstwo ks. Jerzego. Nowe fakty

Najgorsze, że nie ma w nich żadnej skruchy po tym co zrobili i dalej walczą z Kościołem. Ale to świadczy też o słabości Ludu Kościoła, bo władcy tego świata widzą, że można nas za nos wodzić i stąd brak odejścia od zła
huzar.

17 maja - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Właśnie dobrze, że przypominacie o dzisiejszym, przeniesionym u nas Święcie. Tak się stało, że w zlaicyzowanej nawet Europie dalej jest obchodzone. 🥴
huzar.

Biskup Siedlecki na temat incydentu w Parczewie

Umieściłem to zdjęcie, choć miałem zamiar huzara, dlatego, że Chrystus Król stoi na palecie a nie właśnie na stosownym postumencie.
huzar.

Biskup Siedlecki na temat incydentu w Parczewie

Ciekawe, że trędowatymi są tylko Rycerze Chrystusa Króla, a powszechne przybywanie innowierców(protestantów choćby nie wspomnę o innych religiach) na Eucharystię nie stanowi problemu. 😲