Pavol IV
Pavol IV
712.2K
Všetci sú dnes nadšení z Kuffovho prejavu. Prišiel čas vyskúšať si jeho náboženstvo v praxi! Bojíte sa migrantov?! Bojíte sa gender ideologie?! Tak volajte k prírode, k aláhovi, k vyššiemu princípu …More
Všetci sú dnes nadšení z Kuffovho prejavu.
Prišiel čas vyskúšať si jeho náboženstvo v praxi!
Bojíte sa migrantov?! Bojíte sa gender ideologie?!
Tak volajte k prírode, k aláhovi, k vyššiemu princípu, nazvite si to ako chcete a čakajte, či vám to pomôže,či vás to pred migrantmi a ostatnými plánmi globalistov ochráni !
Počuj toto národ hlúpy a nechápavý": Jer. 5 kap.
"Popreli Pána, hovorili: „Nie on! Nepríde na nás nešťastie, neuzrieme meč a hlad. Proroci sú však ako vzduch a proroctva u nich niet, nech sa im stane tak!“ Nuž takto hovorí Pán, Boh zástupov: „Pretože hovoria takéto reči, hľa, obrátim svoje slová v tvojich ústach na oheň a tento ľud na drevo a strávi ich. Hľa, ja privediem národ zďaleka proti vám, dom Izraelov, hovorí Pán. Je to národ vytrvalý, národ pradávny, národ, ktorého reč nepoznáš a nerozumieš, čo hovorí. Jeho tulec je sťa otvorený hrob, hrdinovia sú všetci. Vyje ti žatvu a chlieb, vyje ti synov a dcéry, vyje ti ovce a statok, vyje ti hrozno a figy, mečom ti zaujme …More
01:29
Laco Bajzo
Pozor na diabla! Príde v čase najväčšieho odpadu od viery a bude ľuďom štekliť uši. Bude im hovoriť ,že nie je len jedna cesta do neba a že je jedno …More
Pozor na diabla! Príde v čase najväčšieho odpadu od viery a bude ľuďom štekliť uši. Bude im hovoriť ,že nie je len jedna cesta do neba a že je jedno v čo veríš a ako si to nazveš. Bude to arcibludár a vlk v rúchu baránčom.
Pozor na diabla! Príde, keď budeš úplne na dne.
ABADAN . .
Dobrý Bože pane Haliku vy dokážete zplodit lingvistická monstra. 😁 Vám nikdy není nic dobré zdá se. Nu počkejte jak si s vámi Bůh poradí a jaké …More
Dobrý Bože pane Haliku vy dokážete zplodit lingvistická monstra. 😁 Vám nikdy není nic dobré zdá se. Nu počkejte jak si s vámi Bůh poradí a jaké bude mít připomínky ON vaše svatosti. 😇😂
69 more comments