štefan161
93698

Trochu histórie

Pri reakcií ekansa som si uvedomil koľko zadubenych ľudí verí, že Slovensko bolo vždy katolícke. Najvýznamnejší naši dejatelia boli skoro všetci evanjelici. Je smutné dnes sledovať, ako predseda …More
Pri reakcií ekansa som si uvedomil koľko zadubenych ľudí verí, že Slovensko bolo vždy katolícke.
Najvýznamnejší naši dejatelia boli skoro všetci evanjelici. Je smutné dnes sledovať, ako predseda parlamentu odovzdáva cenu evanjelického farára Hurbana do rúk pomýlené ho katolíckeho kňaza.
Pravá viera sa k nám a na územie Čiech a Moravy dostala takmer okamžite po reformacii. Pravá viera, akej verili sv.Augustin, Irenej, Bernard z Clairvaux a další, kým 2 Lateránsky koncil nevymyslel kňazov, omše, spovede a ďalšie "potrebné" veci k ovládaniu ľudí.
Slováci (Kollár, Štúr), Česi (Komenský), Moravaci (Moravskí bratři) vždy verili v jedinú a dokonalú obetu nášho Spasiteľa a nášho Pána Ježiša Krista. Mnohí trpeli v okovách, alebo vojnách (Bílá hora).
Žiadny pohanský systém bohov, čiže svätých, alebo spoluvykupitelky však nemôže nahradiť pravú vieru. Uverte evanjeliu, inak zahyniete.
Ef 2:8-9: "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto …More
štefan161
Teokracia vs. Demokracia
Pravda sa ti nepáči?
1S 8:7: "Ale Hospodin riekol Samuelovi: Poslúchni na hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedali, lebo nie teba zavrhli, ale mňa zavrhli, aby som nekraľoval nad nimi,"
Nebola tam teokracia, ani ideálni králi.
Keď ľud žiadal ľudského kráľa a odmietol Boha ako kráľa, Boh jasne hovorí, že ho zavrhli.More
Teokracia vs. Demokracia
Pravda sa ti nepáči?
1S 8:7: "Ale Hospodin riekol Samuelovi: Poslúchni na hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedali, lebo nie teba zavrhli, ale mňa zavrhli, aby som nekraľoval nad nimi,"

Nebola tam teokracia, ani ideálni králi.
Keď ľud žiadal ľudského kráľa a odmietol Boha ako kráľa, Boh jasne hovorí, že ho zavrhli.
štefan161
@Roman Grežďo
Si ješitný?😂
Roman Grežďo
Ne večer mažu Videa a dávam nove
Roman Grežďo
když nevymažu staré Videa někdy to blokuje,nahrát nová videa...
štefan161
@Avi Liva
Musím ťa upozorniť, že John Bunyan nie je tvoj brat.
Ani náhodou. Veril niečomu úplne inému ako ty. Trojjedinému Bohu.
Ale je dobre, že aj prostredníctvom takých ako ty znie Slovo Pánovo.
Hlavne že znie.
Poutníkova Cesta
štefan161
To sú potom tvoji bratia aj katolíci.
V skutočnosti je to inak..
Ja sa môžem rozchádzať s bratmi v nejakých menej podstatných veciach.
Napr. v plochej zemi, alebo 1000 ročnom kráľovstve.
Ale NIDY nie v tom, že Ježíš Kristus je len nejaký človek. To by som potom tvrdil, že ma zachránil človek a to je v príkrom rozpore s Písmom, ktoré hovorí, že je prekliaty ten, čo sa spolieha na človeka.
Preto …More
To sú potom tvoji bratia aj katolíci.
V skutočnosti je to inak..
Ja sa môžem rozchádzať s bratmi v nejakých menej podstatných veciach.
Napr. v plochej zemi, alebo 1000 ročnom kráľovstve.
Ale NIDY nie v tom, že Ježíš Kristus je len nejaký človek. To by som potom tvrdil, že ma zachránil človek a to je v príkrom rozpore s Písmom, ktoré hovorí, že je prekliaty ten, čo sa spolieha na človeka.
Preto nemôžeš byť mojim bratom ty a ani katolíci, ktorí Písma nechápu a spoliehajú sa na "svätých". @Avi Liva
štefan161
John Bunyan (28. listopadu 162831. srpna 1688) byl anglický křesťanský spisovatel a BAPTISTICKÝ/!!!/ kazatel.
@Viktoria Rija Gloria
One more comment from štefan161
štefan161
Ukľudni sa Evička.
Bol to baptista vyznávajúci trojjediného Boha
hajaj búvaj ovečky
@štefan161 "Ježíš Kristus je len nejaký človek. To by som potom tvrdil, že ma zachránil človek a to je v príkrom rozpore s Písmom,"
- Je Vykupiteľ to isté ako Spasiteľ?
Boh je jediný, vlastnými slovamiMore
@štefan161 "Ježíš Kristus je len nejaký človek. To by som potom tvrdil, že ma zachránil človek a to je v príkrom rozpore s Písmom,"

- Je Vykupiteľ to isté ako Spasiteľ?
Boh je jediný, vlastnými slovami
štefan161
@hajaj búvaj ovečky
Áno, Spasiteľ a Vykupitel sú tá istá osoba.
Spasiteľa si popísal v odkaze a Vykupitel je v knihe Job.
Jb 5:17-18: "Hľa, blahoslavený človek, ktorého tresce Bôh; preto nepohŕdaj káraním Všemohúceho. Lebo on pôsobí bolesť, ale aj obväzuje; raní, a jeho ruky liečia."....Jb 5:20: "V hlade ťa vykúpi zo smrti a v boji z moci meča."
Vykupuje Hospodin.
Ja sa ti čudujem. Nemáš čo …More
@hajaj búvaj ovečky

Áno, Spasiteľ a Vykupitel sú tá istá osoba.
Spasiteľa si popísal v odkaze a Vykupitel je v knihe Job.
Jb 5:17-18: "Hľa, blahoslavený človek, ktorého tresce Bôh; preto nepohŕdaj káraním Všemohúceho. Lebo on pôsobí bolesť, ale aj obväzuje; raní, a jeho ruky liečia."....Jb 5:20: "V hlade ťa vykúpi zo smrti a v boji z moci meča."
Vykupuje Hospodin.
Ja sa ti čudujem. Nemáš čo robiť?
Všade na diskusiách dostáváš na frak a stále ťa to baví.
Dúfam, že sa bavíš dobre.
hajaj búvaj ovečky
Boh vykupuje svojimi služobníkmi ! (nie sebou samým, ale prorokmi a vyvolencami)
Aký frak keď žiadny nemám 😂 Štefan, štefan, štefan!More
Boh vykupuje svojimi služobníkmi ! (nie sebou samým, ale prorokmi a vyvolencami)

Aký frak keď žiadny nemám 😂 Štefan, štefan, štefan!
štefan161
Možno je problém s chápáním textu.
Ešte raz....nepohŕdaj káraním Všemohúceho. Lebo ON pôsobí bolesť, ale aj obväzuje; raní, a jeho ruky liečia."....Jb 5:20: "V hlade ťa vykúpi zo
štefan161
Pokiaľ bude ktokoľvek popierať Božieho Syna ako Boha, nemôžem sa s ním zhodnúť na ničom.
Ja píšem pravdu a mojou úlohou nie je hľadanie prienikov s bludnými uceniami
hajaj búvaj ovečky
@štefan161 "Pokiaľ bude ktokoľvek popierať Božieho Syna ako Boha, nemôžem sa s ním zhodnúť na ničom."
-Zamysli sa nad rozporom svojho tvrdenia "Spasiteľ a Vykupitel sú tá istá osoba. s údajnou "trojjedinosťou Boha v troch OSOBÁCH" (čo iba zas dokazuje nezmyselnosť tvojej teólógie) 😂More
@štefan161 "Pokiaľ bude ktokoľvek popierať Božieho Syna ako Boha, nemôžem sa s ním zhodnúť na ničom."

-Zamysli sa nad rozporom svojho tvrdenia "Spasiteľ a Vykupitel sú tá istá osoba. s údajnou "trojjedinosťou Boha v troch OSOBÁCH" (čo iba zas dokazuje nezmyselnosť tvojej teólógie) 😂
štefan161
@Avi Liva
Prečítaj si Písma pozornejšie.
Ježiš sa nemal z čoho znovuzrodiť. K čomu by to bolo, keď nikdy nehrešil.
Čo sa týka Ducha, je rozdiel keď je v niekom prítomný Boží Duch a rozdiel, keď je to niečí Duch, v tomto prípade Duch Otca a SYNA
hajaj búvaj ovečky
@štefan161 "Prečítaj si Písma pozornejšie:"
50Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná!More
@štefan161 "Prečítaj si Písma pozornejšie:"

50Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná!
hajaj búvaj ovečky
@Avi Liva "Ježíš se narodil jako každé jiné dítě. Byl počat, jak svědčí Písmo svaté. Byl počat, takže se nevtělil, protože před početím neexistoval."
verzus
38neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;
30Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, …More
@Avi Liva "Ježíš se narodil jako každé jiné dítě. Byl počat, jak svědčí Písmo svaté. Byl počat, takže se nevtělil, protože před početím neexistoval."

verzus

38neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;

30Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“
4 more comments from hajaj búvaj ovečky
hajaj búvaj ovečky
Ježíš hovorí že existoval v nebi pred narodením.
Aký je názor Boha na Ježišove zabitie
hajaj búvaj ovečky
Avi, Ježíš bol počatý Duchom Svätým, nie ako podľa teba "se narodil jako každé jiné dítě".
hajaj búvaj ovečky
Pozemské telo býva počaté.
hajaj búvaj ovečky
Hebrejci v posmrtný život vôbec neverili katolíci samozrejme zase mimo pri pokuse vykladať Bibliu 😂
BernadettaJaMalinka
Ale verili.. a trápil ich strach zo smrti... Aj ty by si sa mal začať báť..
hajaj búvaj ovečky
Ja alebo vy katolícki modlári sá máte báť?
5... Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí
Neznalosť zákona neospravedlňujeMore
Ja alebo vy katolícki modlári sá máte báť?

5... Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí

Neznalosť zákona neospravedlňuje
BernadettaJaMalinka
8 S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide. 9 S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakubom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia. 10 Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh. Hebr 11
Abrahámova viera je viera pre túto zem alebo pre …More
8 S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide. 9 S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakubom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia. 10 Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh. Hebr 11

Abrahámova viera je viera pre túto zem alebo pre večnosť???
hajaj búvaj ovečky
Prečítaj si Božích Desatoro a osobitne 1.prikázanie.
BernadettaJaMalinka
Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali; a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. 14 A keď takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. 15 Veď keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa. 16 Ale oni túžia po lepšej, to jest po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď …More
Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali; a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. 14 A keď takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. 15 Veď keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa. 16 Ale oni túžia po lepšej, to jest po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil miesto. Hebrejom 11

To miesto im pripravil vo večnosti!
Nepovedal som vám, že vám idem pripraviť miesto? Jn 14,2
hajaj búvaj ovečky
Katolík vidí do mysle Hebrejov pred 3000 rokmi a nevie sa dohodnúť ani so Židom. Vaše pokrytectvo je až smiešne! 😂
BernadettaJaMalinka
Prečo si zostal zatvrdnuto stát na hore Sinaj?
Boh síce hovoril ústami prorokov, v tychto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. Hebr 1More
Prečo si zostal zatvrdnuto stát na hore Sinaj?

Boh síce hovoril ústami prorokov, v tychto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. Hebr 1
hajaj búvaj ovečky
Boh je ten istý naveky, vyrovnaj sa s tým katolíčka.
BernadettaJaMalinka
Hajaj, ak mi chces povedať že Abrahám neveril vo večný život a v príbytky v nebi tak už fakt nemám o čom sa s tebou baviť. Si stratený prípad 😭
Mňa tvoje ,,postrehy,, nezaujímajú ani nijako neosvietia, lebo si v tme 🙈
hajaj búvaj ovečky
Mnohí hebreji neveria v posmrtný život až do súčasnosti. Veria v Posledný súd. Ale nie v nebo či peklo.
BernadettaJaMalinka
To je ich problém že neveria 😜
BernadettaJaMalinka
Veď preto prišiel Pan Ježiš, aby nám povedal o nebi aj o pekle všetko pre spásu potrebné!! A že to v sz nevedeli pomenovať.. no a? Ty si vedel v brušku mamy povedať o tom že bude nejaký život keď budeš vonku z bruška?????
hajaj búvaj ovečky
Späť k téme: spomenul som to preto aby katolíci prestali falošne vykladať Sväté písmo z čisto vašej perspektívy. Keď osoby a obsadenie Biblie malo úplne iný svetonázor a motívy.
BernadettaJaMalinka
Ale ty neveríš základy.. 😲
čo tam po tom všetkom ostatnom čo vieš.. len sa naduvas v marnej pýche, keď nechceš prijať vieru tak ako ju hlásali apoštoli.
Nakoniec vôbec neveríš ničomu čo Ježiš učil 😩
hajaj búvaj ovečky
@BernadettaJaMalinka " keď nechceš prijať vieru tak ako ju hlásali apoštoli."
Odpoveď:
Všetcia v Novom zákone boli židovskej viery! Okrem Rímanov
Strašne máš vymytý mozog, dievčina 😂
BernadettaJaMalinka
Všetci zidia apoštoli a ďalší prijali Krista .. a neskôr ich nazvali kresťanmi.. lebo práve židia ich prenasledovali. Židia prenasledovali stúpencov cesty, kresťanov 😉
Na ktorej strane si ty??
BernadettaJaMalinka
Sa dosmejes, na tej večnosti v ktorú neveríš 😭
hajaj búvaj ovečky
Údajne " apoštoli zomierali za Krista a boli zidmi prenasledovaní" 😂 Doporučujem ti byť na strane historickej pravdy, nie katolíckej fikcie.
štefan161
@hajaj búvaj ovečky
Ako to súvisí s témou, čo tu píšeš??
hajaj búvaj ovečky
Ospravedlňujem sa tvojej téme, štefan. Iba som ragoval na @BernadettaJaMalinka ako katolícky špiritizovali na starobiblickú tému niekde na konci tejto stránky.
Už som ťa lajkol lebo som si konečne prečítal o čom to vlastne píše autor.More
Ospravedlňujem sa tvojej téme, štefan. Iba som ragoval na @BernadettaJaMalinka ako katolícky špiritizovali na starobiblickú tému niekde na konci tejto stránky.

Už som ťa lajkol lebo som si konečne prečítal o čom to vlastne píše autor.
JohnJoe
...keď sa previním voči Vám, nemusíte ale môžete mi odpustiť, ak sa previním voči Bohu (tj. aj vždy keď sa previním voči svojmu blížnemu, to mi už odpustiť nemôžte, teda kto sú tí, o ktorých je napísané:
Ján 20:23
Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“....???
ekans
to sů platně vysvěcení kněží
sekul
Štefan, tvoje tvrzení, že většina významných slovenských představitelů národního obrození jsou evangelíci není objektivní. Mimo jiné Bernolák - katolický kněz, Ján Hollý - katolický kněz, Juraj Fándly - katolický kněz, Sasínek - katolický kněz, Moyzes - katolický biskup a další.
Na reformaci v Horních Uhrách měli klíčový vliv především němečtí měšťané a později uherská šlechta. Prostí …More
Štefan, tvoje tvrzení, že většina významných slovenských představitelů národního obrození jsou evangelíci není objektivní. Mimo jiné Bernolák - katolický kněz, Ján Hollý - katolický kněz, Juraj Fándly - katolický kněz, Sasínek - katolický kněz, Moyzes - katolický biskup a další.

Na reformaci v Horních Uhrách měli klíčový vliv především němečtí měšťané a později uherská šlechta. Prostí Slováci už s tím potom nic moc nenadělali.

V 16.-17. století se uherské protestantské stavy a inteligence poměrně výrazně angažovali ve válkách proti Habsburkům na straně Osmanské říše. Včetně bitvy u Vídně kdy jich na straně Osmanů bylo asi 80 tisíc.

Komenský byl významný kulturní reformátor, ale hodnocení jeho politických aktivity je sporné. Z polského Lešna byli čeští bratři vyhnání pro podezření, že při obléhání předávali zprávy Švédům. Později Komenský objížděl evangelické panovnické dvory a štval je do války. Jeho přátelství s Drabíkem a víra v jeho "proroctví" Komenského reputaci velmi snižuje.

Moravští bratři vznikli v Ochranově neměli s náboženskými poměry na Slovensku popřípadě národním obrozením českých zemích ani na Slovensku nic společného. Vznikli z evangelických utečenců ze severní Moravy - převážně z německojazyčného prostředí.
štefan161
To sú tendenčné tvrdenia, písané na mieru rôznymi "historikmi".
Takých tu máme plno dokonca v SAV. Žiaľ.
Všetci tebou menovaní katolícki vlastenci neurobili dohromady ani desatinu toho, čo Štúr, alebo ktorýkoľvek protestantský národovec.
Čo sa týkalo moravských bratov v Leszne, je prirodzené, že inklinovali k protestantským Švedom.
Švédi hlavne v tých dobách pomáhali protestantom v Čechách …More
To sú tendenčné tvrdenia, písané na mieru rôznymi "historikmi".
Takých tu máme plno dokonca v SAV. Žiaľ.
Všetci tebou menovaní katolícki vlastenci neurobili dohromady ani desatinu toho, čo Štúr, alebo ktorýkoľvek protestantský národovec.
Čo sa týkalo moravských bratov v Leszne, je prirodzené, že inklinovali k protestantským Švedom.
Švédi hlavne v tých dobách pomáhali protestantom v Čechách v boji proti katolíckej lige, čo u neznalých RKC zneužíva a tvrdí, že Švédi napadli Čechov.
To, že cez bielohorské udalosti vybila RKC polku národa, ak nie viac, je asi v pohode....
Komenský bol hlavne muž, ktorý bol veriaci a väčšina jeho diela je o Bohu a Svätom Písme.
Stylita
V Jindřichově Hradci švédi neuspěli, místní si město uhájili. Švédi kradli jak straky.
Komenský chtěl poštvat turka na Vídeň.
obyčajná veriaca žena
Komenský bol slobodný murár!
Václav Lukeš
Štefane, to nejsou Sekulova tvrzení, ale historická fakta která si můžeš za pár minut ověřit na googlu.
V Lešně nebyli Moravští bratři ale Čeští bratři i s Komenským.
Švédi v Čechách nepomáhali nikomu. Protestanti už byli dávno pryč a švédi jen vraždili a rabovali. Přečti si např Pekařovu Knihu o Kosti.
Máš to všechno popletené dohromady.
- Nikdy nikdy neříkal že by Švédi napadli Čechov. …More
Štefane, to nejsou Sekulova tvrzení, ale historická fakta která si můžeš za pár minut ověřit na googlu.
V Lešně nebyli Moravští bratři ale Čeští bratři i s Komenským.
Švédi v Čechách nepomáhali nikomu. Protestanti už byli dávno pryč a švédi jen vraždili a rabovali. Přečti si např Pekařovu Knihu o Kosti.
Máš to všechno popletené dohromady.
- Nikdy nikdy neříkal že by Švédi napadli Čechov.
- V ´ˇCechách před Bílou Horou žádná náboženská svoboda nebyla. Svobodně mohlo vyznávat svoji víru jen několik tisíc českých šlechticů a m졚ťané v královských městech. Česká šlechta si vymohla na císaři zákon, který stanovil, komu patří země toho bude i náboženství - to znamená, že poddaní, i ti ve městech museli následovat náboženství svého pána
štefan161
Veď hovorím.
Vy to radšej otočíte všetko naopak a z trýznitelov robíte osloboditeľov.
Ako na Slovensku. Tu ešte aj predĺženú ruku Vatikánu - Tisa a Hlinkove bandy označujú niektorí "historici" dobreže nie za mierotvorcov.
Nuž čo.... čítaj si svoj gúgl.
Na ňom určite nájdeš, že ohavná vražda J. Husa bola spravodlivá.
ekans
klasický luteránský troll
štefan161
@ekans
Ale hovorím pravdu
ekans
jenom když se spleteš
ekans
dějiny protireformace počínají peklem
štefan161
To je pravda. Skutočne protireformacia začína u pekelníkov vo Vatikáne.
Zneužili k tomu dokonca Cyrila a Metoda, ktori boli v očiach RKC heretikmi a ktorých žiakov prenasledovali.
obyčajná veriaca žena
Protestanti ani nevedia, že Luther sa obesil na plachte! A okrem toho, proti čomu vlastne protestujú?
BernadettaJaMalinka
Proti katolíckej nauke, proti pismu! 😉
BernadettaJaMalinka
Katolícke je všetko to čo je napísané 😃
Neviem o žiadnej dogme ktorá by odporovala pismu, pretože všetky z písma a tradície cirkvi vychádzajú!
forthetruth333
štefan 161,,,,,,,protestanizmus NIE je od Boha
Laco Bajzo
Otázka pre protestantov ,na ktorú už vyše 500 rokov nevedia odpovedať:
Boh nám na mnohých miestach Písma hovorí ,že ak sa človek obráti a robí pokánie ,tak mu Boh hriechy odpustí.
Ako je to ale s trestami za hriechy? Odpúšťa Boh s vyznanými hriechami automaticky aj tresty za ne,keď je napísané "Pán je zhovievavý a veľmi milostivý, odpúšťa hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez More
Otázka pre protestantov ,na ktorú už vyše 500 rokov nevedia odpovedať:

Boh nám na mnohých miestach Písma hovorí ,že ak sa človek obráti a robí pokánie ,tak mu Boh hriechy odpustí.
Ako je to ale s trestami za hriechy? Odpúšťa Boh s vyznanými hriechami automaticky aj tresty za ne,keď je napísané "Pán je zhovievavý a veľmi milostivý, odpúšťa hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez trestu, ?" Num. 14 kap.
Keď je napísané ,že odpúšťa len hriechy a poklesky ,tak to znamená ,že ani tých ,ktorým hriechy odpustil nenechá bez trestu. Tak to vidíme napr. na kráľovi Dávidovi,keď zhrešil s Betsabe. Hriech mu Boh odpustil ,ale trest nie.
Ak Boh s hriechami odpúšťa aj tresty za ne ,tak to musí byť niekde aj napísané. Je také miesto miesto v Písme?
štefan161
Nevylučujem, že v tvojom prípade ide o nejakú poruchu vnímania, alebo niečo také.
Stále dookola si klásť tú istú otázku a zároveň si na ňu odpovedať....
Tvrdil snáď Luther že Boh odpúšťa tresty?
Laco Bajzo
Tu máš možnosť vysvetliť ,ako je to s trestami:
Väčšina ľudí nezomiera za nejakých tragických okolností. Takže si zoberme bývalú prostitútku ,zlodeja ,čo väčšinu života kradol ,ženu čo bola dva krát na interupciu a celý život žila bez manželstva vo voľnom vzťahu a človeka ,čo zabil suseda kvôli pozemkom.
Všetci títo sa dožijú staroby bez toho ,že by sa im stalo niečo zlé ,tak ,ako ľudia okolo …More
Tu máš možnosť vysvetliť ,ako je to s trestami:
Väčšina ľudí nezomiera za nejakých tragických okolností. Takže si zoberme bývalú prostitútku ,zlodeja ,čo väčšinu života kradol ,ženu čo bola dva krát na interupciu a celý život žila bez manželstva vo voľnom vzťahu a človeka ,čo zabil suseda kvôli pozemkom.
Všetci títo sa dožijú staroby bez toho ,že by sa im stalo niečo zlé ,tak ,ako ľudia okolo a pred smrťou uveria v Krista ,obrátia sa ,ľutujú svoje hriechy. a prosia Pána Ježiša o odpustenie.
Pán Ježiš im hriechy odpustí tak ,ako odpustil lotrovi z pravej strany kríža a teda neskončia v pekle. Takže sa zachránili. Znamená to ,že im Pán Ježiš odpustil aj tresty za hriechy a pôjdu rovno do neba a teda neplatí to slovo z Numeri ,že nikoho nenechá bez trestu?
štefan161
Ty si fakt Talian.
Cituj, kto kde a hlavne v Písme napísal, že Pán Ježiš odpúšťal tresty.
Laco Bajzo
Nekrúť sa zas ako had ,ale vysvetli to na príklade ,ktorý som uviedol.
Laco Bajzo
A takto vyzerá protestanská obrana ,keď sú usvedčení z bludu a neznalosti Božieho slova :)
Namiesto odpovede ,ktorú nevedia ,budú útočiť ,krútiť a písať všetko možné ,okrem odpovede :)
Tak už zas si domudroval učený štefanko :) Robíš tu ostudu všetkým protestantom :)
Pre ostatných : Keď vás bude števko poučovať o veciach viery ,tak mu dajte túto otázku a bude domudrované :)
apredsasatoci
Ale Lotor išiel priamo do neba.
Nie do očistca.
Laco Bajzo
Kázanie evanjelia na pride 23 homosexuálom.
štefanko - doteraz si ani nedokázal pochopiť otázku. Ale toto video je dobrým príkladom ,na ktorom sa ti to možno podarí a môžeš vysvetliť ,ako je to u protestantov s odpúšťaním trestov za hriechy :
Takže zoberme si túto situáciu , medzi týmito ľuďmi vo videu sú hriešnici ,ktorí doteraz žili svetsky .
Je tam žena cudzoložnica ,ktorá si privyrábala …More
Kázanie evanjelia na pride 23 homosexuálom.
štefanko - doteraz si ani nedokázal pochopiť otázku. Ale toto video je dobrým príkladom ,na ktorom sa ti to možno podarí a môžeš vysvetliť ,ako je to u protestantov s odpúšťaním trestov za hriechy :

Takže zoberme si túto situáciu , medzi týmito ľuďmi vo videu sú hriešnici ,ktorí doteraz žili svetsky .
Je tam žena cudzoložnica ,ktorá si privyrábala ako "spoločníčka" , má za sebou dva potraty ,ale toto protestanrské kázanie sa jej dotkne,uverí v Krista príde domov ,padne na kolená a robí pokánie za svoje hriechy a prosí ho milosť. Na druhý deň zomrie na dnes tak častú náhlu zástavu srdca.
Ide táto žena po smrti priamo do neba?! Ak áno ,tak by to znamenalo ,že jej Boh odpustil aj tresty za tie hriechy???
štefan161
Ano, ak uverí, pôjde do neba.
Iz 53:5: "On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení."
štefan161
Boh nikoho nenechá bez trestu.
Buď dostaneš trest v pekle, alebo už bol strestaný za teba Pán Ježiš.
BernadettaJaMalinka
Lotor si odtrpel svoje tresty a zadosťučinenie za hriechy ešte kým zomrel. Večný trest pekla ktorý si zaslúžil, ten zobral na seba Ježiš.
štefan161
@BernadettaJaMalinka
To je zaujímavé, ale nebiblické.
Tam nie je, že na ňom je časť trestu za naše blaho.
Vo verši je ...na ňom je trest pre naše blaho
BernadettaJaMalinka
Ale ty nevieš že večný trest smrti je niečo iné ako dočasné tresty.
Ježiš nás prišiel vykúpiť z večnej záhuby.. a aj napriek tomu povedal že na svete máme suženia a že budeme trpieť. A ak vieš ako si hriešny, tak musíš vedieť aj to že čokoľvek ťažké by si na zemi musel zniesť, trpiš spravodlivo za svoje hriechy a že to je nič v porovnaní s trestom v pekle, ktorý ti bol odpusteny.
Inak tvoje …More
Ale ty nevieš že večný trest smrti je niečo iné ako dočasné tresty.
Ježiš nás prišiel vykúpiť z večnej záhuby.. a aj napriek tomu povedal že na svete máme suženia a že budeme trpieť. A ak vieš ako si hriešny, tak musíš vedieť aj to že čokoľvek ťažké by si na zemi musel zniesť, trpiš spravodlivo za svoje hriechy a že to je nič v porovnaní s trestom v pekle, ktorý ti bol odpusteny.

Inak tvoje utrpenie na zemi stráca zmysel.... Či?
BernadettaJaMalinka
Blaho ktoré nám Kristus získal, je až blaženost v nebi. Nie tu na zemi.... tá sa s tou večnou nedá porovnať!! A Boh je tak dobrý že ešte aj na zemi odmeňuje spravodlivého... Dokonca aj hriešnika.. a ak aj tak nerobí pokanie, bude zatrateny.
ale čo sa spásy týka ide o ten večný trest, ten či máš odpusteny.More
Blaho ktoré nám Kristus získal, je až blaženost v nebi. Nie tu na zemi.... tá sa s tou večnou nedá porovnať!! A Boh je tak dobrý že ešte aj na zemi odmeňuje spravodlivého... Dokonca aj hriešnika.. a ak aj tak nerobí pokanie, bude zatrateny.

ale čo sa spásy týka ide o ten večný trest, ten či máš odpusteny.
Laco Bajzo
Keby to bolo tak štefanko ,ako si napísal ,tak by nás Ježiš nevaroval pred miestom múk- žalárom ,z ktorého sa dá po odpykaní trestov ešte dostať ,ale až keď zaplatíš do posledného haliera..
Mat. 5:25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. 26 Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým …More
Keby to bolo tak štefanko ,ako si napísal ,tak by nás Ježiš nevaroval pred miestom múk- žalárom ,z ktorého sa dá po odpykaní trestov ešte dostať ,ale až keď zaplatíš do posledného haliera..
Mat. 5:25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. 26 Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.
Z pekla sa už nedá dostať ,takže tu Pán hovorí o inom žalári ,z ktorého sa po odpykaní ešte dá zachrániť.
Keby to bolo tak štefanko,ako si napísal ,tak by Pán ježiš nevaroval aj pred mučiteľmi ,ktorým nás večný sudca vydá ,ak aj my nedpustíme všetko našim vinníkom.:
Mat. 18 kap ,Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?« 34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“
Keby to bolo tak ,ako si napísal štefanko ,tak by svojich sluhov Pán Ježiš nevaroval ,že každého jeho sluhu ,ktorý nedokonale splnil Jeho vôľu zbijú podľa miery ,akou to nesprávne urobil:

"Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. 48 Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať" Luk. 12 kap.

Takže slová ,že Boh nikoho nenechá bez trestu platia aj pre kresťanov,lebo Boh je ten istý včera ,dnes i na veky.

Preto je hlúposť a protestantský blud to ,čo si napísal ,že tých ,ktorí uverili v Krista už žiadne tresty nečakajú. Čakajú ,podľa toho ako splnili Božiu vôľu.

A v nebi už Boh nikoho trestať nebude a tu na zemi ,tiež nie je ten žalár ,ani tí mučitelia ,kde by išli všetci kresťania podľa toho ,ako splnili Pánovu vôľu.
Ale Pán Ježiš by nevaroval svojich sluhov ,keby im tieto tresty nehrozili.
BernadettaJaMalinka
Požehnanie na zemi mali už izraeliti ako odmenu za život podľa prikázaní... Ked poslúchali, boli požehnaní, keď neposlúchali, Boh ich trestal... Ale to nič nemenilo na ich večnom osude. Stále potrebovali, aby prišiel Mesiáš a zaplatil za ich hriechy!!
Laco Bajzo
Bernadetta - ale to neznamená ,že všetci Izraeliti nevošli do zasľúbenej zeme. Väčšina síce pomrela na púšti ,lebo reptali proti Bohu,ale verná časť do zasľúbenej zeme vošla. To bol aj predobraz ich spasenia.
Všetci Izraeliti predsa neskončili vo večnom zatratení ,len preto ,že ešte neprišiel Kristus.
To by znamenalo ,že by bolo úplne jedno či Abel prinášal obetu ,ktorá sa Bohu páčila a Kain …More
Bernadetta - ale to neznamená ,že všetci Izraeliti nevošli do zasľúbenej zeme. Väčšina síce pomrela na púšti ,lebo reptali proti Bohu,ale verná časť do zasľúbenej zeme vošla. To bol aj predobraz ich spasenia.
Všetci Izraeliti predsa neskončili vo večnom zatratení ,len preto ,že ešte neprišiel Kristus.
To by znamenalo ,že by bolo úplne jedno či Abel prinášal obetu ,ktorá sa Bohu páčila a Kain ,ktorá sa mu nepáčila ,alebo či Izraeliti reptali ,alebo nie ,lebo všetci aj tak išli do pekla! To čo by bol za Boh ,.ktorý by toto urobil???
BernadettaJaMalinka
To som ani nenapísala 😉
BernadettaJaMalinka
Zaslúbená zem bol tiež len predobraz neba.. nie všetci ktorí do nej vošli, zotrvali vo viere a sú aj spaseni.. mohli odpadnúť ešte. veď o Abrahámovi je napísané, že keby boli malí na mysli tu zaslúbenú zem na zemi, už dávno sa do nej mohli vrátiť.. ale oni túžili po lepšej, tj. Po nebeskej 😃
A preto bývali v stanoch, aby mysleli na večné príbytky. A pre túto vieru sú v nebi všetci čo si …More
Zaslúbená zem bol tiež len predobraz neba.. nie všetci ktorí do nej vošli, zotrvali vo viere a sú aj spaseni.. mohli odpadnúť ešte. veď o Abrahámovi je napísané, že keby boli malí na mysli tu zaslúbenú zem na zemi, už dávno sa do nej mohli vrátiť.. ale oni túžili po lepšej, tj. Po nebeskej 😃
A preto bývali v stanoch, aby mysleli na večné príbytky. A pre túto vieru sú v nebi všetci čo si túto Abrahámovu vieru zachovali, lebo len oni čakali mesiáša ktorý ich vykúpi z hriechov.
To že Boh prisľúbil požehnanie za poslušnosť nikomu nezaistilo nebo.. ako také dobré skutky.. to bola odmena na zemi. Len ak ich konali z viery v orislubeneho Mesiáša, len vtedy mali význam pre spasu. lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlneny nik. Ale pre tu vieru, že mesiáš prinesie obetu ktorá ich oslobodí od večnej smrti ... Pre túto vieru bolo vzatí do neba keď Pán Ježiš zostúpil k zosnulým... Tí ktorí ho čakali, tých si zobral k sebe ♥️
hajaj búvaj ovečky
Smolu máš že modlár do Božieho kráľovstva nevôjde (hneď 1.prkázanie zo všetkých).
Ktorý hriech je najhorším?More
Smolu máš že modlár do Božieho kráľovstva nevôjde (hneď 1.prkázanie zo všetkých).

Ktorý hriech je najhorším?
Laco Bajzo
Bernadetta - nenapísala ,ale už som sa s takým učením stretol... A zľakol som sa ,že tomu bludu veríš aj ty :)
PS: Ale tí zo Starého Zákona ,ktorých nám dáva Boh za príklad sú spasení.
Laco Bajzo
Trošku z historie: "Reformátor" Martin Luther?
štefan161
Pardon, Komenský bol Moravák.
ekans
Komenský se jmenoval Segéš, na Moravě se narodil a to je tak asi všetko,
štefan161
Ty tomu tak rozumieš.... historik... 😂 😬
Laco Bajzo
Jan Amos Komenský -"prvý ekumenista"
Mužem, který na Arndta mocně zapůsobil, byl známý pedagog a „rozenkrucián“ Jan Ámos Komenský (Comenius). Jako rozenkrucián byl obeznámen s tajným učením kabbaly. Roku 1614 působil jako vedoucí bratrské školy v Přerově, r. 1618 byl farářem ve Fulneku. Po vypovězení z Čech v průběhu katolické protireformace pobýval v Anglii, ve Švédsku, Uhrách a v Holandsku …More
Jan Amos Komenský -"prvý ekumenista"
Mužem, který na Arndta mocně zapůsobil, byl známý pedagog a „rozenkrucián“ Jan Ámos Komenský (Comenius). Jako rozenkrucián byl obeznámen s tajným učením kabbaly. Roku 1614 působil jako vedoucí bratrské školy v Přerově, r. 1618 byl farářem ve Fulneku. Po vypovězení z Čech v průběhu katolické protireformace pobýval v Anglii, ve Švédsku, Uhrách a v Holandsku. Kawerau podává myšlení tohoto muže následovně: „Žil a pracoval pro království Boží, přislíbené v křesťanském náboženství, a většina národů Evropy jistě dodnes spatřuje v Komenském proroka lepšího a šťastnějšího věku. Za důležitou součást takového rozsáhlého zlepšení
a obnovy světa považoval celkovou reformu školy. Navrhl plán světového mírového tribunálu i světového kolegia učenců, tedy návrh, který byl později v jiné podobě realizován v akademiích věd. Pomýšlel také na světovou řeč a načrtl plán ekumenického koncilu. Není třeba zdůrazňovat, že mnoho jeho myšlenek se stalo samozřejmým obecným majetkem západního světa. Mezinárodní soudní dvůr, UNESCO, Basic English, esperanto i ostatní umělé jazyky, ekumenická rada církví (Světová rada církví) atd. patří k modernímu světu.“ – Jedna z vůdčích zásad Komenského zněla: „Dílčí nechť všude a ve všech částech vezme za své, aby bylo nakonec všude obnoveno univerzální neboli opravdově katolické [rozuměj: gnostické ].“ Sloučeně chápané pojmy „katolicity“, „univerzality“ a „lidstva“ vedly k tomu, že Komenský ve svých spisech zavedl výraz pan = vše). Mluví o panegeresii = všeprobuzení, panaugii = všeosvícení, panorthodosii = univerzální reformaci atd.
„V dálavách již viděl v Bohu sjednocený a posvěcený obraz nejen přítomného
křesťanstva, nýbrž celého lidstva, viděl přicházet všezahrnující náboženské společenství. Jako teolog nebyl zaměřen konfesijně, nýbrž interkonfesijně, nebo ještě lépe řečeno suprakonfesijně...“ – Komenský, sepisující své knihy během třicetileté války, si přál, aby se národy staly konečně jedním stádcem, který překová meče na rádla a oštěpy na srpy. Je to barbarství a bezbožnost, co stojí v cestě zlatému věku. Jeho cílem bylo posilovat jednotu nejprve smiřováním rozporů v evangelických vyznáních, až by se tak nakonec podařilo sjednotit všechny lidi na základě Písma a rozumu ve víře v jednoho Boha. Pojímal to jako „pravý katolicismus“, který pro plán získá tureckého sultána i stoupence Mohameda. Zmíněný plán se totiž
vztahoval na celé lidstvo. Komenský rovněž rozvíjel představu světové vlády, která by měla být vykonávána především ve třech grémiích, a to v „Radě světla“, „Paláci justice“ a v „Ekumenické konzistoři“. Zmíněná „Rada světla“ by měla zodpovídat za převýchovu lidstva. Všechny knihy s nekřesťanským (čti: negnostickým!) obsahem musí být zakázány; zavládne přísná cenzura. „Palác justice“ povede dozor nad
civilní správou celé Země a má zodpovídat za zachování míru a spravedlnosti. Omezený nacionalismus musí být překonán – všichni dobří občané jsou členy svobodného světového státu. „Ekumenická konzistoř“ se stará o jednotu všech existujících církevních společenství. Všechny „nepodstatné“ diference mezi křesťany mají být eliminovány. Užívání stranicky církevních označení jako luterán, kalvinista
nebo římský katolík bude přísně káráno. Jako prostředek k jejich překonání se navrhuje užívání několika málo dogma a zcela jednoduchých obřadů. „Teorie náboženství musí být stručná, praxe životná, rezultáty věčné,“ říká Komenský v této souvislosti. Na základě činnosti „Konzistoře“ má nakonec zavládnout na celém světě jednotné, jednoduché náboženství, takže každý člověk bude o posledních a nejvyšších otázkách smýšlet stejně jako jeho bližní. (Helmut Friedlmayer - Bludná učení v novém světovém katechismu)
Trepifajksl
Komenský byl maďarský žid, vydávající se za českého vlastence. Má toho na svědomí ažaž, blouznivec.
štefan161
@Trepifajksl
Za toto ťa Moraváci nepochvália.
ekans
jenom ti se zahnutým klofákem, ale to stejně Moraváci nejsou