Naplnenie zjavenie Jana Apokalypsa a jeho proroctva - Eufrat rýchlo vysychá. (VIDEO)

PS: Preklad z ruštiny.

NAPLNENIE ZJAVENIA JANA čoskoro v blízkej budúcnosti príde armagedon.

„Šiesty anjel vylial svoju čašu do veľkej rieky Eufrat:
A voda v ňom vyschla, takže cesta kráľov od východu slnka bola pripravená.
(Zjavenie Jána 16:12)


Za posledné dva roky sa ukázalo aká odlišná je hladina vody od rieky Eufrat. Eufrat tečie z Turecka do Sýrie a potom do Iraku kým sa nepripojí k Tigrisu v Shatt al-Arab v Iraku.

Sýrsky režim obvinil Turecko, že pripravilo Sýrčanov o ich podiel na vode v rieke Eufrat. Turecko znížilo tok vody do Sýrie z 500 na 200 metrov kubických za sekundu čím zastavilo výrobu elektriny na priehrade Eufrat a spôsobilo pokles zavlažovania a pitnej vody ako aj masívne vyčerpanie jazera Assad.

Euphrates river water Level comparison in the same spot 2021 vs 2022

Zverejnenie zo dňa 1. septembra 2021.
PROROCTVÁ SA NAPLŇUJÚ... Eufrat vysychá. (VIDEO)

Poznámka Ed. - Drahí bratia a sestry! Všetci poznáme proroctvá svätého Paisia z Athosu, ktorý povedal, že Číňania prekročia Eufrat. A aj teraz sa Eufrat oproti tohtoročnej jari stal ešte plytším a po jeho dne sa dá prejsť. Pred našimi očami sa napĺňajú proroctvá. Pane zľutuj sa!

Starší Paisius predpovedal o nadchádzajúcej tretej svetovej vojne toto: „Moja myšlienka mi hovorí, že sa stane veľa udalostí: Rusi obsadia Turecko. Turecko zmizne z mapy, pretože 1/3 Turkov sa stane kresťanmi, 1/3 zomrie a 1/3 pôjde do Mezopotámie .

Blízky východ sa stane dejiskom vojen, ktorých sa zúčastnia Rusi. Bude preliate veľa krvi a dokonca aj Číňania prekročia rieku Eufrat s armádou 200 000 000 a obsadia Jeruzalem. Charakteristickým znakom toho, že sa tieto udalosti blížia bude zničenie Omarovej mešity, pretože jej zničenie bude znamenať začiatok prác na rekonštrukcii Šalamúnovho chrámu, ktorý bol postavený práve na tomto mieste.

V Konštantínopole bude veľká vojna medzi Rusmi a Európanmi a preleje sa veľa krvi. Grécko nebude hrať vedúcu úlohu v tejto vojne, ale dostane Konštantínopol nie preto, že by nás Rusi uctievali, ale preto, že neexistuje lepšie riešenie a dohodnú sa spolu s Gréckom a medzitým ťažké okolnosti sa budú vyvíjať a bude veľký tlak na nich. Grécka armáda sa tam nestihne priblížiť, keďže jej bude dané mesto.

Židia, keďže budú mať silu a pomoc európskeho vedenia sa stanú drzými a budú sa správať nehanebne, hrdo a pokúsia sa ovládnuť Európu...

Bolo mi povedané, že čínska armáda je v súčasnosti dvesto miliónov čo je presné číslo o ktorom píše sv. Ján v Zjavení. Keď budete počuť, že Turci blokujú vody Eufratu na hornom toku priehrade a využívajú ich na zavlažovanie tak vedzte, že sme už vstúpili do prípravy tej veľkej vojny a tak sa pripravuje cesta na dvesto miliónovej armády od východu slnka ako hovorí Zjavenie.

Sýria obviňuje Turecko z používania vôd Eufratu ako zbrane. Ankara to popiera s odvolaním sa na klimatické zmeny.

Почему обмелел Евфрат в Сирии?

Eufrat a Tigris vysychajú. Môže ísť o biblické znamenie?

Vysychajúci Eufrat odhalil väzenie anjelov povolaných zabiť 1/3 ľudí. (VIDEO)

Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi.

Satanský plán na vyvolanie 3 svetovej vojny samozrejme aj iných vecí č…

STAVBA ŠALUMUNOVHO CHRÁMU.

Ježiš Kristus hovorí Pátrovi Piovi o posledných časoch.
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Почему обмелел Евфрат в Сирии?
Zuzka M S shares this
260
Athos Monach
Treba počítať s jednou vecou. Aj jednotliví svätci sa mýlili a častokrát vyhlasovali veci, ktoré sa nestali. Rovnako tak zjavenia. Jediná pravda ktorú by mal kresťan držať je učenie Cirkvi. Ježiš hovorí, aby sme bdeli na modlitbách, v posvätení, v kresťanskej horlivosti. Pretože koniec sveta príde ku každému človeku bez rozdielu! Tým koncom je naša smrť! Cirkev koná všetko preto, aby veriaci …More
Treba počítať s jednou vecou. Aj jednotliví svätci sa mýlili a častokrát vyhlasovali veci, ktoré sa nestali. Rovnako tak zjavenia. Jediná pravda ktorú by mal kresťan držať je učenie Cirkvi. Ježiš hovorí, aby sme bdeli na modlitbách, v posvätení, v kresťanskej horlivosti. Pretože koniec sveta príde ku každému človeku bez rozdielu! Tým koncom je naša smrť! Cirkev koná všetko preto, aby veriaci mali správnu vieru a v tejto viere správne nasledovala Krista na ceste životom. Cirkev na konciloch ustanovila čo je správne a čo nie. Jednotlivci sa mýlili. Mýlil sa Augustín v niektorých otázkach, ako aj Zlatoústy, či Bazil Veľký. Ale keď sa stretli na snemoch, tam svoje učenie utvrdili v Duchu Svätom podľa Boha a nesprávne učenie odhodili.

Paisij tiež predpovedal mnohé veci, ktoré sa nenaplnili a nenaplnia. Ani len netušil že svet ovládne digitálna doba. Takže my pravoverní veriaci berieme tieto proroctvá s nadhľadom, skúsenosti hovoria, že sa väčšinou nestanú, potom ide o brain washing. Brain washing dáva ľuďom falošné cesty a obavy, pričom zabúdajú na hlavnú cestu - úzku.

Na druhej strane Paisij je ukážkou Božieho dieťaťa, ktorého Boh miloval. Skrze neho uskutočňoval svoju vôľu a konal mnohé divy a zázraky. V tomto je Paisij výnimočný - nie kvôli sebe - ale kvôli Bohu ktorý v ňom prebýval. Toto ľudí priťahuje k Bohu, keď vidia Boha v nás. Toto je náš údel, ukazovať Boha pohanskému svetu, ukazovať svetlo. V tomto je Paisij výnimočný.

No v predpovediach ako aj ďalší mnohí velikáni, viacmenej netrafil cieľ. Ak my chceme nevercov obracať, neobrátime ich brain washingom - čo sa stane alebo nestane, alebo aké proroctvá sa naplnia, naplnili, alebo nenaplnili. Ale tak, ako to robili múdre panny - mať pri sebe olej viery, modlitby, obety, pôstov.

Práve toto dnes kresťanom chýba a svet od viery odpadáva. Vďaka nám! Pridali sme sa k sektám, kde každú udalosť vo svete riešime lúštením biblie namiesto toho, aby sme vzali zodpovednosť Božieho dieťaťa do svojich rúk, začali konať - konať - konať!

Konať od seba, samého seba biť, ako sa bil Pavol do krvi, aby sme telo poddali Duchu. Tak, aby o tom svet nevedel. Aby nás bolel pás pritiahnutý okolo pása na znak askézy, pritom sa na ľudí usmievali, akoby sa nič nedialo. Aby sme sa postili tak, ako hovorí Ježiš - postite sa aby na vás nič nebolo vidieť a nie sa chváliť pôstom. Dávať tak, aby sme nevedeli čo robí pravá ruka, koľko dáva, iba vloží ruku do mecha s peniazmi, vytiahne, hodí do kasy a nezaujíma sa koľko hodila.

Ak sa pozrieme triezvymi očami na tento kanál - gloria - uvidíme tu zmes politiky a nespočet proroctiev, predpovedí a zjavení, ktoré si protirečia. Toto je hlboký úpadok kresťanstva. Toto je len mlátenie prázdnej slamy.

Ak nie sú vo svete svätci, ktorí životom a následnými divmi nepriťahujú ľudí ku Kristovi, kresťanstvo má problém. Potom sme tu však my - jednoduchí kresťania, aby sme vzali do rúk cirkevných otcov, Klimakov rebrík. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha. A ak uvidia Boha, potom ho môžu aj predať svetu. Lebo písmo hovorí, že bez posväcovania svojho života, nikdy neuzrie Pána.

Cesta je vytýčená. Má svoj smer. Je úzka a málo je tých, ktorí ňou kráčajú. Tá cesta nie je o proroctvách a senzáciách, ale o tvrdom živote, o ťažkostiach, utrpení a bolesti. Ale táto bolesť je neporovnateľne slabšia, ako večnosť ktorú nám Boh pripravil.

Hľadajte úzku cestu a úzku bránu. Lebo nemnohí ňou prejdú...
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Paisiusa som iba doplnil, ale ja verím na zjavenie Jana apokalypsa ohľadom všetkého vrátane Eufratu. Je pravda, že Paisiusovi niektoré veci nevyšli, ale to ma najmenej trápi jeho nesledujem iba výnimočne keď je skombinovane s niektorým článkom.
Peter(skala)
Jn 5,45 Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. 46 Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. 47 Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!"
🤔
Ježiš vyčital zakonikom, že aj ked sa tvarili, že veria Biblii (Mojžišov zakon), predsa, keby naozaj verili, tak by uverili aj …More
Jn 5,45 Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. 46 Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. 47 Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!"
🤔
Ježiš vyčital zakonikom, že aj ked sa tvarili, že veria Biblii (Mojžišov zakon), predsa, keby naozaj verili, tak by uverili aj Ježišovi

... a to isté platí aj dnes, ked sa Ježiš zjavuje, tak očakáva že niekto Mu aj bude veriť, ale veria všetci, ktorí sa odvolávaju na Bibliu, či dokonca na kresťanov s poväsťou svätosti?

...lebo ked vtedy boli "veriaci", ktorí sa odvolavali na Bibliu a Tradiciu, PRIČOM neverili Ježišovi, tak prečo by tomu tak nemalo byť aj v sučasnosti? Práve naopak - to isté, dokonca ešte horšie, že mnohí sa odvolávaju na Bibliu a Tradiciu, ALE pokial odmietaju Ježišové proroctvá (skrze prorokov), tak je to len ZNOVA o tom istom.
U.S.C.A.E.
A teraz trochu skutočne Katolíckej náuky peter skala. ZJAVENIE SA SKONČILO SMRŤOU POSLEDNÉHO APOŠTOLA ono vzaté úplne presne aj sväté Písmo je druh tradície. Depositum Fidei čiže Poklad Viery JE DANÝ. Z neho sa neuberá ani k nemu nepridáva. vysvetľovaním je poverený učiteľský úrad ale to neznamená každý nápad hierarchie. Po pravde dnes sa máločo dá vnímať ako skutočne viažuci úkon magistéria. …More
A teraz trochu skutočne Katolíckej náuky peter skala. ZJAVENIE SA SKONČILO SMRŤOU POSLEDNÉHO APOŠTOLA ono vzaté úplne presne aj sväté Písmo je druh tradície. Depositum Fidei čiže Poklad Viery JE DANÝ. Z neho sa neuberá ani k nemu nepridáva. vysvetľovaním je poverený učiteľský úrad ale to neznamená každý nápad hierarchie. Po pravde dnes sa máločo dá vnímať ako skutočne viažuci úkon magistéria.

Ja nevravím že človek sa tým nesmie zaoberať ale zjavenie musí byť v súlade zo Zjavením a nie naopak. Čert aby vzal zjavenkárstvo. Človek má byť skeptický. Kritérium po ovocí ešte nikdy nesklamalo a nesklame.
Coburg
U.S.C.A.E. Choďte to povedať všetkým tým ľuďom, ktorí sa obrátili na miestach zjavení Panny Márie, - či dokonca boli uzdravení, alebo na modlitby ku svätým, ktorí zasiahli svojimi zázrakmi do ľudských životov, povedzte im, že im stačí ísť za kňazom (možno často zaneprázdneným a nevrlým) , aby im dal do ruky Bibliu, a že im to musí stačiť.
U.S.C.A.E.
Zdravie je síce dobro, ale v poradí dobier je vyššie Viera a z nej plynúca spása. Kto písal o tom že zjavenia sú zlo, ja som písal o zjavenkárstve. Sťažujte sa u svätého Jána z kríža on fakticky autoritatívne povedal že čo od Otca ešte chceme keď nám zjavil Spásu skrze Syna v Duchu Svätom a Cirkev to predáva ďalej.
No to ste sa trafili ja priam "žeriem" sola scriptura, ja prvý 😊.More
Zdravie je síce dobro, ale v poradí dobier je vyššie Viera a z nej plynúca spása. Kto písal o tom že zjavenia sú zlo, ja som písal o zjavenkárstve. Sťažujte sa u svätého Jána z kríža on fakticky autoritatívne povedal že čo od Otca ešte chceme keď nám zjavil Spásu skrze Syna v Duchu Svätom a Cirkev to predáva ďalej.

No to ste sa trafili ja priam "žeriem" sola scriptura, ja prvý 😊.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Euphrates river water Level comparison in the same spot 2021 vs 2022
One more comment from Martin - Patrón Svätý Malachiáš