CÓRKA MARYI
111.6K

JEZUS: Ci, którzy najbardziej Mnie kochają i którzy odsunęli od siebie każdą formę miłości własnej i pychy, obejmują Dar rozeznania

JESUS: Those who love Me the most, and who have shelved every aspect of self-love and pride, includes the Gift of discernment

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 30 sierpnia 2014 roku, godz. 18.15

Moja szczerze umiłowana córko, wytrwałość w cierpieniu przybliża duszę do Mnie i z tego powodu nagradzam takie doświadczenia. Nigdy nie bagatelizujcie faktu, że Moja Obecność w duszy nigdy nie pozostaje niezauważona przez złego ducha, który szybko jest przyciągany do tych dusz, gdzie Moja Obecność jest najsilniejsza. Przyjmijcie cierpienie w Moje Imię i zrozumcie, że Ja jestem jego powodem. Gdybym Ja nie był obecny, zły duch by was zignorował.

Łaski, jakie obficie wylewam na tych, którzy najbardziej Mnie kochają i którzy odsunęli od siebie każdą formę miłości własnej i pychy, obejmują Dar rozeznania. Jest to bardzo szczególny Dar z Nieba i błogosławieni są ci, którzy mają tę Łaskę rozeznania Prawdy, bo to oni są tymi, którzy nigdy nie ulegną fałszowi. Ci z was, którzy otrzymali ten Dar, przyprowadzą do Mnie dusze. Ale z powodu każdej przyprowadzonej Mi duszy i z powodu waszych modlitw i cierpienia, zły duch będzie usiłował was powstrzymać. Wiedzcie, że Chwała Boga, Który jest obecny u waszego boku, przyciągnie straszliwy jad i będziecie przeklinani w Moje Imię przez te słabe dusze, które są jakby strawą dla szatana i każdego demona, którego on uwolnił, by zniszczyć dusze na ziemi.

Trwajcie w pokoju i wiedzcie, że kiedy w obliczu przeciwności zachowujecie Prawdę – Słowo Boże, cała Moja Moc jest wykorzystywana dla ratowania dusz. Z każdą duszą, którą Mi sprowadzicie, będę wylewał na was coraz więcej Łask i tak to będzie trwało. Nie zważajcie na wrzaski opozycji, bo ludzka opinia nic nie znaczy w Moim Królestwie. Zawsze musicie widzieć się nawzajem jakby Moimi Oczyma. Czyż nie mówiłem wam tego wcześniej? Czy nie rozumiecie najbardziej podstawowej lekcji, której was uczyłem podczas Mojego Czasu na ziemi?

Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was miłuję. Jeśli nie potraficie kochać swoich wrogów, będzie wam trudniej zbliżyć się do Mnie. Jeśli stawiacie się ponad innymi, to nie możecie powiedzieć, że kochacie Mnie bezwarunkowo, bo gdyby tak było, to powiedzielibyście do Mnie:

Jezu, nie jestem godzien stanąć przed Tobą, ale uczyń ze mną, co chcesz, gdy ja będę czynił, czego Ty pragniesz.

Chodźcie wszyscy i przypomnijcie sobie, Kim Ja Jestem. Dopiero wtedy, gdy będziecie przeżywali swoje życie według Mojego Nauczania, naprawdę będziecie mogli powiedzieć, że jesteście Moi. Nie możecie brać jednej części Mojego Słowa i głośno jej przekazywać, a przy tym odrzucać pozostałe części. Tym, którzy głoszą swoją wyższość nad innymi i przedstawiają swoją przekręconą wersję Mojego Słowa, co skutkuje tym, że odciągają dusze ode Mnie, to mówię. Dzień, kiedy wycofam Moją Obecność w świecie, nastanie wtedy, kiedy potężni i pyszni będą płakali łzami gniewu, a potem rozpaczy, bo potem poznają, jak ich oszustwo spowodowało upadek wielu dusz, a Gniew Boga sprawi, iż będą drżeli. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale wtedy już nie będą się mieli gdzie zwrócić. Nie będą mieli nikogo, kto by odpowiedział, bo nigdy nie ujrzą Mojego Oblicza.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-bo-ludzka-opinia-nic-nie-znaczy-w-moim-krolestwie

___________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Dusza o czułym sercu podejmuje się cierpieć dla Mnie

Matka Zbawienia: Jeśli przyjmujecie cierpienie jako błogosławieństwo, ... to Mój Syn je wykorzysta,…

JEZUS: Choć pewne dusze rodzą się z ciężkim krzyżem do uniesienia, to pojawiają się one na świecie …

BÓG OJCIEC: Grzesznicy, którzy nie przyjdą do Mnie dobrowolnie, mogą b…

JEZUS: Moja córko, przyjmij cierpienie z większym zrozumieniem w sercu

JEZUS: Cierpienie, jakie dusza wybrana musi znosić, uwalnia inne dusze od wiecznego potępienia

JEZUS: Modlitwa może być bardzo potężna. Modlitwa i cierpienie jednej osoby może uratować naród

JEZUS: Pozwólcie Mojej Miłości i pokorze zalać wasze serca, abyście dz…

JEZUS: Jeśli cierpicie, Bóg będzie się starał wykorzystać te cierpienia dla dobra waszych dusz

___________________________________________________________