Clicks2.2K
hu.news
192

Viganó érsek: Ferenc pápa egy "sátáni terv" kifutója

Az "összes vallásról" beszélve Ferenc pápa beleszámította a pogány hitet és a bálványimádatot is - mondta Viganò érsek a LifeSiteNews.com lapnak november 6-án.

Viganó szerint ez megegyezik Ferenc pápa undorító abu-dzabi nyilatkozatával, ami azt állítja, hogy "Isten akarata az összes vallás".

Viganó észrevette, hogy Ferenc pápa személyesen gyakorolta a Pachamama kultuszt a vatikáni kertekben, a Szent Péter bazilikában és a szinódus záró miséje alatt, amikor egy bálványt helyezett az oltárra.

Szerinte ez a Pachama műsor "egy új vallás kezdeti rítusa", ami megpróbálja az egyházat összehozni az embertelen és keresztény ellenes stratégiákkal, melyek jelen vannak a globális téren.

Viganó szerint egy "sátáni terv" van folyamatban, ami megváltoztatja a katolikus vallást, Ferenc pápa pedig "kifutóként szolgál ennek az univerzális vallásnak és segít eljutni a katolicizmus maradványai, valamint egy nemzetközi és államtalan panteon felé".

#newsXohhpvhjox

Vajon meddig engedi meg az Úristen ezt a hitehagyást és gyalázatot Szent Péter székében? Erre még a legsötétebb évszázadokban sem volt példa, hogy a pápák a hit ellen cselekedjék. Erkölcsökben voltak óriás botrányok, de a hit alapjainak a megváltoztatásához egyik pápa sem nyúlt hozzá. Ezt csak az imával és böjttel lehet legyőzni. A XX. század második felétől betegesen igyekszik az Egyház …More
Vajon meddig engedi meg az Úristen ezt a hitehagyást és gyalázatot Szent Péter székében? Erre még a legsötétebb évszázadokban sem volt példa, hogy a pápák a hit ellen cselekedjék. Erkölcsökben voltak óriás botrányok, de a hit alapjainak a megváltoztatásához egyik pápa sem nyúlt hozzá. Ezt csak az imával és böjttel lehet legyőzni. A XX. század második felétől betegesen igyekszik az Egyház vezetése a világhoz igazodni, hibákért, bűnökért bocsánatot kérni, ami persze a bocsánatkérésre vonatkozólak időnként helyes és szükséges. Ez akkor lenne igazán jó, ha az evangélium szerzőjéhez Jézus Krisztushoz, személyéhez, tanításához való töredelmes visszatérés lenne, nem pedig a világhoz való megtérés. Nem tudom milyen nyomás nehezedhet a mai Szentatyára, vagy természetében ilyen gondolkodású, bízom benne, hogy nem, de ha nem tudja a terhet, Krisztus keresztjeként hordozni, akkor jobb ha egy kolostorba elvonul imádkozni, böjtölni az Egyházért, hogy ne váljon a Gonosz kezében eszközzé, hanem lemondva a hatalomról a legnagyobb szolgálatot tenni, engesztelni. a Szentlélek adjon neki erőt erre, hogy az Egyház krisztusi maradjon, legyen csak az ellentmondás jele a világban, aki állandóan int, figyelmeztet, tanít, bátorít és az igazságot, az Egyetlen Igazságot Krisztust hirdeti. Segítsék égi közben járásukkal a Szent Pápák ebben a munkájában, és legyen végre olyan Szentatya, aki vállalva az üldözést, szenvedést Krisztust hirdesse, mint egyetlen Üdvözítőt.
Még egy megjegyzés, ha egy teológus és főleg a Pápa, eljut arra a pontra, hogy hogy megkérdőjelezi Krisztus tanításának igazságát, és bűnt erénynek vagy tolerancia körébe tartozónak nevezi, a hitigazságokat (Jézus nem Isten) megkérdőjelezi, vagy egyszerűen megfosztja igazságtartalmától az aposztázia szörnyű bűnébe esik. Ez már a legalja annak, amit el tudok képzelni a romlásról. Ha ettől is van …More
Még egy megjegyzés, ha egy teológus és főleg a Pápa, eljut arra a pontra, hogy hogy megkérdőjelezi Krisztus tanításának igazságát, és bűnt erénynek vagy tolerancia körébe tartozónak nevezi, a hitigazságokat (Jézus nem Isten) megkérdőjelezi, vagy egyszerűen megfosztja igazságtartalmától az aposztázia szörnyű bűnébe esik. Ez már a legalja annak, amit el tudok képzelni a romlásról. Ha ettől is van mélyebb pont az már az Antikrisztus uralma, amitől mentsen meg minket az Isten.
PLjuba likes this.
lowoa
@francesco69 ezek a végső idők, nemsokára megtudjuk ki az Antikrisztus, beteljesednek a fatimai III. titokban leírtak, akár tetszik nekünk akár nem. Tudjuk ki az utolsó pápa, mégis a hamisprófétát ajnározzák mert hát hatalma van neki a testek felett. Ez egy kemény harc a lelkekért, tedd össze két kezedet hálatelt szívű imádságos lélekkel, olvasd a Jelenések könyvében leírtakat, s akkor már …More
@francesco69 ezek a végső idők, nemsokára megtudjuk ki az Antikrisztus, beteljesednek a fatimai III. titokban leírtak, akár tetszik nekünk akár nem. Tudjuk ki az utolsó pápa, mégis a hamisprófétát ajnározzák mert hát hatalma van neki a testek felett. Ez egy kemény harc a lelkekért, tedd össze két kezedet hálatelt szívű imádságos lélekkel, olvasd a Jelenések könyvében leírtakat, s akkor már tudod, hogy a Nagy figyelmeztetés nagyon közel van, annak idején 96-os bejegyzésű albumként foglalkoztam itt ezzel a témával, de az 1422-es hétszerte erősebb lesz, ha addig leszen egyáltalán ez a közösségi portál.
PLjuba likes this.
francesco69 and one more user like this.
francesco69 likes this.
Kisuff likes this.
@filia_mariae_virginis vannak hitüket rendszeresen gyakorlók (a mezeiek) és a hitüket kevésbé rendszeresen gyakorlók (a vasárnapiak).
Még a mezeiek jó része sem él a megkülönböztetés adományával, hanem (szinte kizárólag) a médiából próbál tájékozódni. Mert fontosnak tartja, hogy hite erősödjön, és ne gyengüljön.
De csak elbizonytalanodik - főleg a vatikánból jövő hírek kapcsán.
@charisma érdekes, én csak római katolikus hívő testvéreimről tudok az Úrban, a zarándok egyházról, az Istentől eltávolodott vagy távol lévő, de megkeresztelt hívekről, az alvó egyházról és a meg nem keresztelt pogány testvéreimről. Az összes többi ítélkező megközelítés.

Ha egy háznak nincsen szilárd alapja, akkor összeomlik. Alap nélkül nem lehet házat építeni. Így tehát felesleges a megkülönb…More
@charisma érdekes, én csak római katolikus hívő testvéreimről tudok az Úrban, a zarándok egyházról, az Istentől eltávolodott vagy távol lévő, de megkeresztelt hívekről, az alvó egyházról és a meg nem keresztelt pogány testvéreimről. Az összes többi ítélkező megközelítés.

Ha egy háznak nincsen szilárd alapja, akkor összeomlik. Alap nélkül nem lehet házat építeni. Így tehát felesleges a megkülönböztetés adományáról beszélgetni, amikor hitünk alapjait, melyet a katekizmus foglal össze sem tudják a hívek.
A II. vatikáni zsinat elfordította az egyházat, a híveket (egy szűk réteg kivételével) Istentől. Ha minden hívő csak annyit tenne meg rendszeresen, hogy naponta elmélkedne a Szentírásról, imádkozná a rózsafüzért, havonta egyszer gyónna és legalább vasárnaponkét elmenne a misére (mégha az a novus ordo is), nem tartana itt a világ...
Sok szerzetes ki sem teszi haláláig a lábát a kolostorból, mégis tisztában van a világ dolgaival. Régen nem volt telefon, facebook stb. csak a “kontyosrádió” maximum, mégis mélyebb volt a hite az embereknek. Nehéz ellenállni, de gyakorolni kell. Elvégre a katolikus hívő célja, hogy a Mennyországba jusson, Isten színelátására. Ehhez viszont először szentekké kell lennünk nekünk is. Arra pedig csak addig van lehetőség, amíg itt a Földön élünk...
PLjuba and one more user like this.
PLjuba likes this.
charisma likes this.
@filia_mariae_virginis, nem gondolom, hogy a vasárnapi keresztény kifejezés ítélkezés lenne, mivel pontosan kifejezi a hit gyakorlásának gyakoriságát. Nem kedvelem a rítusok és zsinatok szerinti különbségtételt, mivel mindkét rítus törvényes, és senkinek sincs joga emiatt a másikat megítélni - csak emiatt.
A katekizmus ugyanúgy fontos, mint a későbbi ajándék, a megkülönböztetés, ez sok esetben …More
@filia_mariae_virginis, nem gondolom, hogy a vasárnapi keresztény kifejezés ítélkezés lenne, mivel pontosan kifejezi a hit gyakorlásának gyakoriságát. Nem kedvelem a rítusok és zsinatok szerinti különbségtételt, mivel mindkét rítus törvényes, és senkinek sincs joga emiatt a másikat megítélni - csak emiatt.
A katekizmus ugyanúgy fontos, mint a későbbi ajándék, a megkülönböztetés, ez sok esetben életmentő lehet - segít felismerni az örök megtévesztő cselszövéseit.
Örülök, bogy a legfontosabb dolgokban egyetértünk, az odavezető utat pedig mindenkinek saját magának kell kiválasztania és bejárnia.
@charisma A megkülönböztetés a különbségtételről szól. Hozzászólásaimban senkinek a személyét nem ítéltem meg, majd Isten megteszi. Engem is meg fog ítélni, ha eljön az ideje. Ugyanakkor a tanításokat és cselekedeteket - elsősorban a sajátjaimat kötelességem megvizsgálni és adott esetben elutasítani. Mint ahogyan az is kötelességünk, hogy szeretetben figyelmeztessük, védjük, segítsük, tanítsuk …More
@charisma A megkülönböztetés a különbségtételről szól. Hozzászólásaimban senkinek a személyét nem ítéltem meg, majd Isten megteszi. Engem is meg fog ítélni, ha eljön az ideje. Ugyanakkor a tanításokat és cselekedeteket - elsősorban a sajátjaimat kötelességem megvizsgálni és adott esetben elutasítani. Mint ahogyan az is kötelességünk, hogy szeretetben figyelmeztessük, védjük, segítsük, tanítsuk egymást.
Isten áldjon
Katolikus az, ahol a papok engesztelő Szentmisét mutatnak be hagyományos rítusban valamint a papok és a hívők közösen böjtölnek szombaton így engesztelve a bálványimádás és az amazóniai szinódus bűneiért.
charisma likes this.
Igen, ezt megtették pl. Mexikóban. Magyarországon a mainstream média kizárólag lelkendező, pozitiv cikkeket hozott a szinódusról, meg sem említve egyetlen visszás dolgot sem.
És ilyenkor a hívők még jobban elbizonytalankodnak. Vagy megbotránkoznak. Nem jó egyik sem.
lowoa and one more user like this.
lowoa likes this.
francesco69 likes this.
Nemcsak Mexikóban...
A tudatlanság hatalmas méreteket ölt mára, sajnos nemcsak vallási téren. Ahogyan Krisztus mondta kereszthalálakor: nem tudják mit cselekszenek. Viszont akinek több adatik, azon többet is kérnek számon. Ezért hatalmas nemcsak az érvényesen felszentelt papok felelőssége, de a hívőké is.
Fejlődni a hitben, lelkiéletben is csak tanulással és gyakorlással lehet. Sajno…More
Nemcsak Mexikóban...
A tudatlanság hatalmas méreteket ölt mára, sajnos nemcsak vallási téren. Ahogyan Krisztus mondta kereszthalálakor: nem tudják mit cselekszenek. Viszont akinek több adatik, azon többet is kérnek számon. Ezért hatalmas nemcsak az érvényesen felszentelt papok felelőssége, de a hívőké is.
Fejlődni a hitben, lelkiéletben is csak tanulással és gyakorlással lehet. Sajnos Magyarországon a kommunizmus kiírtotta szinte teljesen az egyházakat, most szembesülünk ennek gyümölcseivel. A gonosz műve a zsinati egyház, nincs mit csodálkozni rajta, ha felbomlik. Ideje már, hogy a Szent Katolikus egyház megszabaduljon azoktól, akik gyalázzák...
Isten és a szentek is a csendben lakoznak és rejtetten élnek. Róluk nem fog olvasni vagy hallani a médiában. Csendben és alázatban imádják Isten és cselekedeteikben egész életükkel szolgálják Jézust... rejtetten...
PLjuba likes this.
PLjuba likes this.
@charisma mit értesz „mezei hívő” alatt? Miért teszel különbséget hívő és hívő között?

A valóban katolikus hívők már a kérdésfeltevést sem értik...
A zsinati egyház szokása az, hogy a kérdéseiket nem Istennel beszélik meg, hanem egymás között megtanácskozzák. Ezért is tartanak itt... ahol nem Jézus Krisztus az Úr, ott törvényszerűen felbomlik minden.
A német nyelvterületen élő, valóban katoliku…More
@charisma mit értesz „mezei hívő” alatt? Miért teszel különbséget hívő és hívő között?

A valóban katolikus hívők már a kérdésfeltevést sem értik...
A zsinati egyház szokása az, hogy a kérdéseiket nem Istennel beszélik meg, hanem egymás között megtanácskozzák. Ezért is tartanak itt... ahol nem Jézus Krisztus az Úr, ott törvényszerűen felbomlik minden.
A német nyelvterületen élő, valóban katolikus(!) hívőktől sokat lehet(ne) tanulni. Jézus egyenként ítél majd meg minket, ezért sem helyes az általánosítgatás.
Isten áldjon mindenkit!
Kegyeskedjék az Úr munkásokat küldeni aratásába. Küldjön nekünk Jézus Szíve szerinti szentéletű papokat!
@Bazsó-Dombi Attila , a fórum és témája jó ötlet. A megvalósítás nem könnyű, mivel véleményt még adnának, de nyilvánosságot vállalva már kevesen adnák nevüket egy ilyen fórumhoz.
Látod, Te magad megadtad a választ! Nyilvánvaló volt, hogy a javaslat az általad megfogalmazott akadályba ütközik. De kérdezem én, az utolsó mezei pap: milyen pap az aki az Egyházért, Krisztus Titokzatos Testéért nem vállalja a nyilvánosságot?! De ilyetén miként vállalná a Szent Eukarisztiáért, esetleg bármely védelemre szoruló hívéért?!
filia_mariae_virginis and one more user like this.
filia_mariae_virginis likes this.
charisma likes this.
charisma
Nyissál a kérdésedről egy klerikus-laikus fórumot a honlapotokon! Itt nincsen elegendő súlya a felvetésnek.
Szerintem egy klerikus-laikus forum a tobbi interneten mar meglevo kaotikus forumot gyarapitana. Az allando szelmalomharc felorol mindent, mert nem lehet rendet teremteni biztos hit es a hittetelek biztos ismerete nelkul, amit garantal es alatamaszt, megerosit -mikor melyikre van szukseg - az autoritas. Kozenk van dobva az egyhaz gyeploje, teljesen hiabavaloan. A primitiv laikus gogot es …More
Szerintem egy klerikus-laikus forum a tobbi interneten mar meglevo kaotikus forumot gyarapitana. Az allando szelmalomharc felorol mindent, mert nem lehet rendet teremteni biztos hit es a hittetelek biztos ismerete nelkul, amit garantal es alatamaszt, megerosit -mikor melyikre van szukseg - az autoritas. Kozenk van dobva az egyhaz gyeploje, teljesen hiabavaloan. A primitiv laikus gogot es arroganciat noveli, ami mar bolsevik forradalommal , a pszeudo mini-kisebbsegi-zsinatok puccsaval es a "Teli Palota" elfoglalasaval es eladasaval fenyeget. Az eredeti idejen az oroszok nagy tibbsege nem volt forradalmar, de ez semmit nem jelentett az 0,0001 % terrorjaval es allam csinyevel szemben. Vissza fele kell nezni, hogyan kezelte a Szentlelek tortenelmunk kriziseit es tanulni belole. Mi es kiknek a neve es boldog emlekezete maradt meg. Ne beszeljunk irjunk cselekedjunk vilagi mintara, mondvan mi is olyanok vagyunk mint barki mas, igy mi transzformalodunk massa es nem a masik. Zero eredmeny. Az igeret az, hogy a buza buza marad a konkoly meg ugyszinten.
lowoa likes this.
Éppen a búza-konkoly distingválást segíthetné egy ilyen fórum, ahol mindenki saját maga tehetne tanúságot Krisztus és Egyháza mellett, vagy önmaga mondana ítéletet saját magáról! Szabad a pálya jobb javaslatot mondani, hiszen mi építő van abban, hogy így vagy úgy nem jó, de jobbat nem javasolni?!
Sajnos ma már a katolikusok többsége sem ismeri a katolikus mivolt lényegét. A tragédia abban áll, hogy már régtől a katolikus szaktekintélyek számára is annyira mellékesnek tűnik, hogy Karl Rahner és Herbert Vorgrimler Teológiai kisszótárának 664 címszavából nem telt a „katolikus” fogalom meghatározására.
A Magyar Katolikus Lexikon szerint „katolikus” (gör. katholikosz, lat. catholicus): 1. a …More
Sajnos ma már a katolikusok többsége sem ismeri a katolikus mivolt lényegét. A tragédia abban áll, hogy már régtől a katolikus szaktekintélyek számára is annyira mellékesnek tűnik, hogy Karl Rahner és Herbert Vorgrimler Teológiai kisszótárának 664 címszavából nem telt a „katolikus” fogalom meghatározására.
A Magyar Katolikus Lexikon szerint „katolikus” (gör. katholikosz, lat. catholicus): 1. a gör. kata és holosz szavakból képzett jelző, eredeti jelentése: 'általános', 'egyetemes' […], 'általánosan elfogadott', 'mindent magában foglaló'. 2. az egyházatyáknál 'az egész Egyházban elfogadott', tanításra vonatkoztatva 'helyes, igaz'. 3. vallás jelzőjeként a kereszténység azon része, mely csorbítatlanul őrzi a Krisztustól ránk hagyott kinyilatkoztatott vallási (hittant, liturgiát, erkölcsöt, küldetést magában foglaló) örökséget.
Mivel ennek lényeges része Péter és utódának, a mindenkori római püspöknek primátusa, a katolikus mellett rendszeresen használjuk a római katolikus formát is. […]” c) „katolikus egyház (lat. Ecclesia catholica): a kereszténység azon része, amely a római pápa fősége alatt, az Egyház hierarchikus szervezetében vallja a katolikus hitet és él az Eucharisztiából és a hét szentségből, vesz részt a liturgiában, és a bűnbánat útját járva törekszik igazodni Krisztust követve az erkölcsi törvényekhez és az evangéliumi tanácsokhoz.”
A fentiek mellett természetesen nem felejtendőek a keleti szertartású katolikus részegyházak, amelyek ugyan más szertartásrend és részben más egyházfegyelem mellett, de egyazon római primátus és egyazon magisterium vezetése alatt élik meg katolikusságukat.
lowoa likes this.
minél durvábbak a hírek, annál igazabbnak tűnnek.
Mit tehet ilyenkor egy mezei hívő?
Ezt most komolyan kérdezem.
Gratia copiosa likes this.
Nem jo, hogy tul kozel latszik minden es nem szelektalva. Meg egy sima kft is zarkozottabb. Babel Balazs ersek ur mondta egy temetesen, hogy aki a kozpontban dolgozik es kozelrol lat embereket, esemenyeket az elofordulhat, hogy elvesziti a hitet. A nyilvanossag ilyen merteku eroltetese zsarolas es lelekgyilkossag. Nem ertek egyet a Vatikan archivumanak teljes megnytasaval sem. Az ellenseget …More
Nem jo, hogy tul kozel latszik minden es nem szelektalva. Meg egy sima kft is zarkozottabb. Babel Balazs ersek ur mondta egy temetesen, hogy aki a kozpontban dolgozik es kozelrol lat embereket, esemenyeket az elofordulhat, hogy elvesziti a hitet. A nyilvanossag ilyen merteku eroltetese zsarolas es lelekgyilkossag. Nem ertek egyet a Vatikan archivumanak teljes megnytasaval sem. Az ellenseget ugyanis semmi sem hatja meg, az agresszort pedig semmilyen engedmeny nem elegiti ki. Azt jon at, hogy a Vatikannak es a Szentszeknek zeroval egyenlo tartasa, onbecsulese sincs. Tapossa, vadolja, becsmerli a huseges katolikusokat es hasra esik minden ellenseg es idiota es tomeggyilkos ideologia elott. Nem mond igazat, manipulalja a szinodusokat es le skarja bontani a papasagot, a tradiciot, a szerzetesrendeket. Bem tanul a multbol, nem tanul a jelekbol es a statisztikakbol sem. Cserben hagyja a martirokat es a megragalmazottakat. XII Pius, Mindszenty biboros. A kersztenyuldozoket es gyilkosokat segiti es nem all ki teljes mellszelesseggel sem a katolikusok sem a katolikus egyhaz es az igazsag mellett. Krisztus azt is parancsba adta, hogy ahol nem fogadjak be a kuldotteit, meg a port is razzak le a sarujukrol. Ma nem ez tirtenik, hanem pont az ellenkezoje. Nem kell tovabb erolkodni es kuncsorogni egy kis vallveregetes remenyeben. A mezei hivonek ennek ellenkezojet kell tenni. A katolikus testvereit kell szeretnie a csaladja utan. Tudataban kell lennie, hogy oriasi kegyelem es kivalasztottsag katolikusnak lenni. A katolikus egyhaz az udvosseg szakramentuma, ragyogo ranctalan szepseg es orom. Krisztus titokzatos teste, a Volegenynek feloltoztetett Menyasszony. Ez az egyetlen egyhaz, amit Krisztus akart. Az Evangelium meg le sem volt irva amikor a katolikus egyhaz mar letezett es ebben az egyhszban irtak le. Szent Pal a kolosszeikhez irt levelben orvendezik ezen. Szoval miert kell Romaban Nemetorszagban lefele nivellalni, alacsonyra tenni a mercet? Kit erdekel egy olcso utcasarki no? Persze hogy eltapossa az "erdei vad ' a tulajdonos altal leertekelt holmit.
lowoa and 2 more users like this.
lowoa likes this.
charisma likes this.
Bazsó-Dombi Attila likes this.