dominikguzman
831.9K
TerezaK
Další klíč k pochopení zdánlivého "rozporu" v KC, ale i v Písmu sv. máme zde:12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
Pasáž: 1 januv 4,8-16

8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh …More
Další klíč k pochopení zdánlivého "rozporu" v KC, ale i v Písmu sv. máme zde:12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
Pasáž: 1 januv 4,8-16

8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.

10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

11Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.

12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.

15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
TerezaK
Milovaný Učedníčku Pánův, U.S.A.E., vidíte, KC učí, že není možné vidět Boha a zůstat na živu, a přesto ta samá KC dala Církevní schválení ke zjevení a poselství matce Eugenii Boha otce, známe jako "Otec mluví ke svým dětem."buhotec.cz Stejně všichni známe Písmo sv., které říká: "Boha nikdo nikdy neviděl." (Jan 1,18) Přitom to samé Písmo svaté říká, že Mojžíš viděl Boha a mluvil s ním tváří v …More
Milovaný Učedníčku Pánův, U.S.A.E., vidíte, KC učí, že není možné vidět Boha a zůstat na živu, a přesto ta samá KC dala Církevní schválení ke zjevení a poselství matce Eugenii Boha otce, známe jako "Otec mluví ke svým dětem."buhotec.cz Stejně všichni známe Písmo sv., které říká: "Boha nikdo nikdy neviděl." (Jan 1,18) Přitom to samé Písmo svaté říká, že Mojžíš viděl Boha a mluvil s ním tváří v Tvář, takže, pokud tvrdíte, že to není možné, pak říkáte, že Písmo lže nebo něčemu nerozumíte. Tak Vám to vysvětlím: Boha nikdo nikdy neviděl, V CELÉ JEHO VELIKOSTI A LÁSCE, ABY NEZEMŘEL. Ale v nám snesitelné podobě, pro náš život, se může člověku zjevit, stejně jako Mojžíšovi, stejně jako matce Eugenii, jejíž zjevení má Imprimatur, stejně jako zřejmě osobě, o které mluví sv.Pavel, když říká: "znám člověka, který byl uchvácen až do třetího Nebe." Protože, podle některých teologů, ve třetím Nebi je Boží trůn. Takže máme min 3 osoby v KC, které viděli Boha Otce, pokud nemyslíme slova Pána Ježíše: kdo vidí mne vidí Otce, a jen v důsledku tohoto nezemřeli.
U.S.C.A.E.
poprosím súradnice kde Ho videl explicitne lebo v Exode je napísané že sa to nedá bez toho aby nezomrel sám Boh Otec, Syn a Duch Svätý mu to skrze Otca oznámili

jednak dokonalý Duch sa nám vidieť nedá a po druhé Božia velebnosť by spôsobila zánik tela
TerezaK
😍 😍
2 more comments from TerezaK
TerezaK
protože byl nejpokornější 😍 z lidí - tady máme všichni šanci, to není odsouzení, ale šance a návod. Být pravdiví sami k sobě, ke svým skutkům
TerezaK
A toto je pozdrav od mého synka: 😎 (tenhle obrázek se mu líbil, chtěl něco napsat) (strká mi tu nos)
U.S.C.A.E.
určite to má výklad lebo bez neho by si to protirečilo s tým že ten istý Mojžiš Ho vidieť nemôže bez toho aby nezomrel Boh sa nemôže popierať a svätý Apoštol a Evanjelista Ján jasne napísal že Boha NIKTO NIKDY nevidel
Učeník Pánov
Preklad “hovoril
s Pánom s tvárou do tváre” je nepresný. Presnejšie je “z úst do úst”. Znamená to, že Hospodin hovoril s Mojžišom tak ako sa rozprávajú dvaja ľudia. S nikým iným tak Pán v SZ nehovoril. To sle neznamená, že Ho Mojžiš uvidel. On videl iba odblesk Jeho slávy. Hospodin mu zakryl oči, aby nezomrel.
Peter(skala)
UP, ked hovoríš že preklad je nepresný, tak čo presne máš tým na mysli? Myslíš tým, že ked si čital v hebrejčine tú stáť, tak tam nebolo slovo: "tvár" ale "ústa"?

Ak je tomu tak, tak napíš presne tie slová v hebrejčine a kde sa píše, že to slovo znamená ústa.

...alebo si nečital to slovo v hebrejčine a len si počul niekde že išlo o nesprávny preklad?
🤔
dominikguzman
Peter, však si nájdi tú stať v hebrejčine a hoď si do Google prekladača, čo ti vyhodí.
dominikguzman
ודבר יהוה אל־משה
פנים אל־פנים כאשר
ידבר איש אל־רעהו
ושב אל־ המחנה
ומשרתו יהושע
בן־נון נער לא
ימיש מתוך האהל to je v hebrejčine stať a potom preklad cez Google: A slovo Hospodinovo sa stalo Mojžišovi
Tvárou v tvár, keď
Jeden muž bude hovoriť s druhým
A vrátil sa do tábora
A jeho sluha Jozua
Ben-Nun nie je chlapec
Vynorí sa zo stanu
U.S.C.A.E.
newadvent.org/bible/exo033.htm

[2] In the Hebrew text of verse 13, Moses asks the Lord to make known not his presence, but ‘his way’; it is difficult to see in what exact sense. Both in verse 14 and in verse 15, according to the Hebrew text, it is a question of God’s ‘face’, or ‘presence’, going before Moses on his journey. The Latin, however, seems to distinguish between God’s ‘presence’ (as …More
newadvent.org/bible/exo033.htm

[2] In the Hebrew text of verse 13, Moses asks the Lord to make known not his presence, but ‘his way’; it is difficult to see in what exact sense. Both in verse 14 and in verse 15, according to the Hebrew text, it is a question of God’s ‘face’, or ‘presence’, going before Moses on his journey. The Latin, however, seems to distinguish between God’s ‘presence’ (as if it were something which could be indirectly manifested), and his own personal nearness.
U.S.C.A.E.
vulgáta používa faciem a neni možné žeby to svätý Hieronym preložil zle keďže jeho preklad bol až referenčný za tak dobrý že sa stal až vzorom uznala ten preklad Cirkev však sa svätý Hieronym učil hebrejčinu u pokatolíčtného žida pustovníka takže tvárou v tvár je presné resp. z tváre do tváre ale vyznám tohto hebrejizmu je už druhá vec tým je tá reč známa že jeden obrat má x významov
dominikguzman
Myslím, že by sme sa mohli sústrediť len na dva veci: 1. Je možné byť uchvátený do neba, ako bola táto vizionárka? 2. Je možné rozprávať sa s Bohom Otcom? Na obidva musíte povedať áno, že to možné je. Môžete o posolstve pochybovať a nemusíte v neho veriť, ale potom sa ním vôbec nemusíte zaoberať, a môžete ho prehľadnúť, ako keby tu ani nebolo a pozerať si a čítať iné príspevky. To je všetko.
U.S.C.A.E.
ak je niekde blud tak sa tomu treba venovať lebo to zvádza ani svätý Pavol nevidel Boha Otca ale Krista ktorý sa môže stať prípustným tým že zahalí Božstvo však to robil 33 rokov

rozprávať áno však to aj Móše a svätý Justín Mučeník tvrdí že pri inej udalosti konkrétne u horiaceho kra to bol v skutočnosti Kristus ktorý hovoril k Mojžišovi takto vyložil slová keby ste poznali mňa poznali by ste …More
ak je niekde blud tak sa tomu treba venovať lebo to zvádza ani svätý Pavol nevidel Boha Otca ale Krista ktorý sa môže stať prípustným tým že zahalí Božstvo však to robil 33 rokov

rozprávať áno však to aj Móše a svätý Justín Mučeník tvrdí že pri inej udalosti konkrétne u horiaceho kra to bol v skutočnosti Kristus ktorý hovoril k Mojžišovi takto vyložil slová keby ste poznali mňa poznali by ste aj môjho Otca
dominikguzman
Ako koľkokrát to tu mám opakovať, Boh Otec jednoducho odvtedy, čo sa Slovo vtelilo a stalo telom, modlíme sa to stále pri Anjel Pána, má jasnú podobu, a vyzerá úplne rovnako ako Ježiš, keď sa niekomu zjavuje, ale nepredstavuje sa tak, lebo je to Otec, ktorý hovorí. Boh je jeden v troch osobách. Obrazom Boha je Ježiš Kristus, inakšie ho vidieť nemôžeme. Ak videla Boha Otca sedieť na tróne v …More
Ako koľkokrát to tu mám opakovať, Boh Otec jednoducho odvtedy, čo sa Slovo vtelilo a stalo telom, modlíme sa to stále pri Anjel Pána, má jasnú podobu, a vyzerá úplne rovnako ako Ježiš, keď sa niekomu zjavuje, ale nepredstavuje sa tak, lebo je to Otec, ktorý hovorí. Boh je jeden v troch osobách. Obrazom Boha je Ježiš Kristus, inakšie ho vidieť nemôžeme. Ak videla Boha Otca sedieť na tróne v bielom rúchu, videla v podstate Ježiša, ale bol to Otec. Syna nemôžeš oddeliť od Otca ani od Ducha Svätého. Vždy sú spolu, sú jeden. To povedal Ježiš aj sestre Faustíne pri jednom z posolstiev, keď prebýva on v jej srdci, je tam zároveň aj Otec a Duch Svätý. Neviem, čo to tu toľko riešite. Jedine, čo môžete riešiť, je obsah posolstva, či sa vieroučne nejako neodlučuje od náuky Katolíckej cirkvi, a nie, či mohla alebo nemohla byť unesená do neba a stretnúť sa tam s Otcom, keďže to očividne možné je. Len na základe obsahu, ktorým sa treba skutočne zaoberať, môžete zistiť, či naozaj pochádza od Boha. Samotné zjavenie nemáte ako viac riešiť, to bolo vyriešené tým, že obe veci možné sú.
U.S.C.A.E.
a toto je blud lebo jediný z Trojice ktorý má podobu Ježiša je Ježiš JEDINÝ je vtelený ostatné Osoby sú len DOKONALÝ DUCH BEZ TELA A FYZICKEJ PODOBY už tým sa odlučuje od vierouky ak tvrdí že Otca videla ten sa NEDÁ VIDIEŤ

práve toto vyobrazovanie že Otec vyzerá rovnako ako Syn CIRKEV ZAKÁZALA ono to páchne monarchianizmom
U.S.C.A.E.
Syna nemôžeš oddeliť od Otca ani od Ducha Svätého. Vždy sú spolu, sú jeden. To povedal Ježiš aj sestre Faustíne pri jednom z posolstiev

...
Sabellius (okolo roku 220) rozšíril tento blud aj na Svätého Ducha. Učil, že v Bohu je jedna hypostáza a tri prosopa (prosopon - herecká maska, rola, úloha). V stvorení sa vraj prejavuje jednoosobný Boh ako Otec, vo vykúpení ako syn a v skutkoch posvätenia …More
Syna nemôžeš oddeliť od Otca ani od Ducha Svätého. Vždy sú spolu, sú jeden. To povedal Ježiš aj sestre Faustíne pri jednom z posolstiev

...
Sabellius (okolo roku 220) rozšíril tento blud aj na Svätého Ducha. Učil, že v Bohu je jedna hypostáza a tri prosopa (prosopon - herecká maska, rola, úloha). V stvorení sa vraj prejavuje jednoosobný Boh ako Otec, vo vykúpení ako syn a v skutkoch posvätenia ako Svätý Duch. Pápež Kalist (217-222) ho vylúčil z cirkevného spoločenstva.

zoe.sk/?zoepedia=&heslo=Monarchianizmus

sú jedenej podstaty ale tri odišné osoby aby sme tu neheretizovali
...

Boh je netelesná bytosť

19. augusta 2021 Pokladnica viery

Vieme to zo slov Pána Ježiša, ktorý pri studni Jakubovej žene Samaritánke vyhlásil: „Boh je duch, a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a v pravde“ (Jn 4, 24). Boh je teda bytosť netelesná, nehmotná, ktorá má najdokonalejší rozum a najdokonalejšiu vôľu. Boha si preto vôbec nevieme predstaviť, tým menej však vieme Boha vyobraziť. Predstavujeme si ho a vyobrazujeme ho najčastejšie s ľudskými údmi, lebo pre nedokonalosť svojho rozumu my ľudia len ľudským spôsobom môžeme o ňom rozmýšľať a len v nejakej známej podobe si ho vieme vyobraziť.

Aj Písmo sväté pripisuje Bohu niekedy ľudské údy (oči, uši, ruky), aby sme si mohli o Bohu urobiť aspoň približnú predstavu. Toto predstavovanie Boha je, pravda, len obrazné (symbolický antropomorfizmus). Boh zjavoval sa ľuďom niekedy aj vo viditeľnej podobe (Abrahámovi napr. v podobe pocestného), ale nikdy sa im nezjavil vo svojej pravej podobe. Pravá podoba Boha nám je neznáma.

Katolícka vierouka
dominikguzman
Ty si asi absolútne prehliadol to, čo som tam napísal, KEĎ SA ZJAVUJE NIEKOMU!!! A INAKŠIE HO VIDIEŤ NEMOŽEME.
U.S.C.A.E.
Aj Písmo sväté pripisuje Bohu niekedy ľudské údy (oči, uši, ruky), aby sme si mohli o Bohu urobiť aspoň približnú predstavu. Toto predstavovanie Boha je, pravda, len obrazné (symbolický antropomorfizmus). Boh zjavoval sa ľuďom niekedy aj vo viditeľnej podobe (Abrahámovi napr. v podobe pocestného), ale nikdy sa im nezjavil vo svojej pravej podobe. Pravá podoba Boha nám je neznáma.

ukázal sa ako …More
Aj Písmo sväté pripisuje Bohu niekedy ľudské údy (oči, uši, ruky), aby sme si mohli o Bohu urobiť aspoň približnú predstavu. Toto predstavovanie Boha je, pravda, len obrazné (symbolický antropomorfizmus). Boh zjavoval sa ľuďom niekedy aj vo viditeľnej podobe (Abrahámovi napr. v podobe pocestného), ale nikdy sa im nezjavil vo svojej pravej podobe. Pravá podoba Boha nám je neznáma.

ukázal sa ako Anjel skôr ako predstava Abraháma keby sa mu bol totiž ukázal v pravej podobe tak Abrahám na mieste ZOMRIE to súvisí zo Slávou Boha a po druhé DOKONALÝ DUCH

po lopate vždy to bola alegória a nie doslovná podoba Boha druhá Osoba sa aj preto vtelila aby mohol človek pozrieť na Boha-človeka a nezomrieť
dominikguzman
Presne tak, odkedy sa Slovo vtelilo, tak najlepší obraz Boha, je Ježiš Kristus. Nepotrebuje viac používať anjelov a podobne, keď sa chce stretnúť s človekom.
Učeník Pánov
Nech sa páči, tu je ofiko učenie KC o to, že Boha človek vidieť nemôže.
U.S.C.A.E.
Jeho podstatu ako Ducha nemôže to čo náš Pán Ježiš Kristus povedal že kto vidí Jeho vidí Otca samozrejme platí ale nie doslovne lebo Otec telo nemá to slovo vidí súvisí s tým že Trojica má jednu podstatu
dominikguzman
Dám tu ešte raz o Matke Eugénii, ktorá mala zjavenia Boha Otca, ktoré sú oficiálne uznané Katolíckou Cirkvou: Matka Eugénia, ktorú Boh nazýva svojou milovanou dcérou, sa narodila v roku 1907 v malom mestečku severotalianskej provincie Bergamo. Ako štvorročná nevedela rozprávať ani sa hýbať. Jej hlboko nábožný starý otec sa rozhodol vykonať púť na Svätý vrch Varese a poprosiť Čiernu Madonu, aby …More
Dám tu ešte raz o Matke Eugénii, ktorá mala zjavenia Boha Otca, ktoré sú oficiálne uznané Katolíckou Cirkvou: Matka Eugénia, ktorú Boh nazýva svojou milovanou dcérou, sa narodila v roku 1907 v malom mestečku severotalianskej provincie Bergamo. Ako štvorročná nevedela rozprávať ani sa hýbať. Jej hlboko nábožný starý otec sa rozhodol vykonať púť na Svätý vrch Varese a poprosiť Čiernu Madonu, aby ju uzdravila alebo si ju vzala do neba. "Bettina", ako dievčatko volali, začala hneď chodiť. V roku 1927 vstúpila do francúzskej Kongregácie misijných sestier našej milej Panej od apoštolov a o rok na to zložila slávnostné sľuby ako sestra Eugénia. Bola preniknutá predsavzatím "Jednota v Otcovi" a bola jej vnuknutá modlitba "Boh je môj Otec". Život tejto sestry bol veľmi ťažko skúšaný, no všetky útrapy boli prípravou na jej veľké povolanie. 1. júla 1932 na sviatok Najdrahšej krvi Pána Ježiša Krista sa sestre Eugénii zjavil nebeský Otec, aby jej odovzdal posolstvo v latinčine, hoci Eugénia sa tento jazyk nikdy neučila. O rok neskôr bolo jedinečné Posolstvo nebeského Otca odovzdané Mons. Caillotovi, biskupovi v Grenoble. Matka Eugénia sa vrátila k Otcovi 10. augusta 1990. Jej najväčším odkazom pre svet je Posolstvo Boha Otca, jediné zjavenie Boha Otca, ktoré bolo Cirkvou uznané ako pravé už po desiatich rokoch prísneho vyšetrovania.
U.S.C.A.E.
Mnich má stále mnoho věcí, na které se může Pána ptát, například tyto:

Proč neukážeš svou slávu lidem na tomto světě, aby dokud žijí, po tobě toužili s větším zápalem? Proč jsou andělé a svatí, kteří jsou vznešenější než smrtelní tvorové, v tomto životě viděni člověkem? Vzhledem k tomu, že pekelné bolesti jsou hrozné a nesrovnatelné, proč je neukážeš lidem v tomto životě, aby se jim mohli …More
Mnich má stále mnoho věcí, na které se může Pána ptát, například tyto:

Proč neukážeš svou slávu lidem na tomto světě, aby dokud žijí, po tobě toužili s větším zápalem? Proč jsou andělé a svatí, kteří jsou vznešenější než smrtelní tvorové, v tomto životě viděni člověkem? Vzhledem k tomu, že pekelné bolesti jsou hrozné a nesrovnatelné, proč je neukážeš lidem v tomto životě, aby se jim mohli vyhnout?

A tady je odpověď:

Má sláva je nevýslovná a nesrovnatelná ve sladkosti a dobrotě. Kdyby tedy byla má sláva viděna tak, jak je, tělo zkaženého člověka by se rozpadlo stejně jako smysly těch, kteří viděli mou slávu na hoře. Jejich tělo by bylo také zničeno kvůli příliš velké radosti duše a už by nemohlo konat tělesné skutky. Takže vzhledem k tomu, že vstup do nebe není otevřen bez skutků lásky, má sláva je před nimi nějakou dobu skryta, aby ji mohli později díky touze a víře vidět hojněji a šťastněji než kdy jindy. Proč nevidíš svaté tam, kde jsou? Kdyby moji svatí byli viděni a mluvili jasně, dostalo by se jim cti; ale víra by ztratila svou hodnotu a slabost těla by neunesla jejich nádheru. Navíc moje spravedlnost nechce, aby tak velké světlo bylo spatřeno tak velkou křehkostí.

Znovu se ptáš, proč nejsou k vidění pekelné bolesti. Kdyby byly pekelné bolesti viděny tak, jak jsou, člověk by se bál a hledal by nebe ne z ducha lásky, ale ze strachu. A protože nikdo by neměl toužit po nebeských radostech ze strachu ze zármutku, ale pro božskou dobrotivost, skrývám bolesti zatracených. Stejně jako dobro, svatí nemohou ochutnat tuto nesmlouvavou radost před oddělením duše od těla, tak hříšníci nemohou ochutnat strašlivé bolesti před smrtí; ale protože jsou jejich duše odděleny od těla, zažívají utrpení skrze pocity, které ve svém duchu nechtěli pochopit, dokud to mohli udělat mou milostí.

lumendelumine.cz/index.php?page=svata-brigita-a-jezis
U.S.C.A.E.
Ex 33,18-23 - Mojžiš prosí znamenie, že ho Pán vypočul. Žiada, aby sa mu zjavil Pán. A Boh mu toto zjavenie prisľubuje, hoci ani spravodlivý Mojžiš si túto milosť nezasluhuje. Mojžiš však neuvidí Pána "do tváre", neuvidí celú jeho velebu, lebo by zomrel, uvidí len odblesk Božej veleby, a to o krátky čas.
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
ja si myslím že hodnotenie že je to falošné zjavenie je unáhlené ja si myslím že nie je. To skôr chápanie doslova tu šarapatí doslovne to platiť proste nemôže

jediný z Trojice s dvoma prirodzenosťami je Kristus. Boh Otec má stále "len" Božskú iné je blud
Peter(skala)
Dominik a aby ešte jasnejšie bolo známe, že Otec vyzera presne tak ako Syn (Ježiš Kristus) tak pridávam obraz namalovaný Eugeniou Ravasiovou podla vízie a žiadosti samotného Boha Otca:
TerezaK
K.P.D.: vítej v klubu a na stránkách katolické Církve (která tomuto obrázku dala Imprimatur)
TerezaK
Učeník Pánov, U.S.C.A.E.: si rád komplikuje zjevně cestu, jen aby nemusel mít rád a projevit své city..?
Peter(skala)
Presne tak, zjavenie má Imprimatur biskupa a tak aj obraz Boha Otca
Aj mne pripadá detsky, vidno že s detailami sa až tak netrapili, ale podstata je jasná: Kto vidí Syna, vidí aj Otca
dominikguzman
@Peter(skala) tak sestra Eugénia nebola zjavne maliarka, predstav si, že by obraz Božieho Milosrdenstva mala maľovať sestra Faustína, vyzeralo by to možno podobne alebo aj horšie. Ono keď si to tak vezmeš, tá kresba nie je až taká zlá.
dominikguzman
@Krásný pokojný den vždy ma rozveselíš svojimi komentármi.
Peter(skala)
KPD svojim vyjadrením len dokazuješ svoj postoj k Bohu a svoju predstavu o Bohu. Ked ti je milejší obraz New Age ako ten, ktorý je namalovaný podla skutočnej vízii, tak potom sa nemôžeš čudovať, ked neuvidíš Boha z tváre do tváre, pretože to bude spravodlivé

Lenže, aby sa nepovedalo, že si jediný, tak možno ti pomôže skutočnosť ako mnohé duše ešte nevidia Boha z tvare do tváre, aj ked su v Raji …More
KPD svojim vyjadrením len dokazuješ svoj postoj k Bohu a svoju predstavu o Bohu. Ked ti je milejší obraz New Age ako ten, ktorý je namalovaný podla skutočnej vízii, tak potom sa nemôžeš čudovať, ked neuvidíš Boha z tváre do tváre, pretože to bude spravodlivé

Lenže, aby sa nepovedalo, že si jediný, tak možno ti pomôže skutočnosť ako mnohé duše ešte nevidia Boha z tvare do tváre, aj ked su v Raji (v rátane velikánov ako je Henoch a Eliáš)

Nehovoriac o dušiach v Očistci, ale to nehovorím preto, žeby si netužil vidieť Boha, práve naopak, aby si túžil v duchu Evanjelia: Blahoslevení čistého rsdce, lebo oni uvidia Boha.

Logický uzáver: kto nebude mať čisté srdce, neuvidí Boha, aj keby si objednal nejlepšieho maliara:)
Peter(skala)
Dominik, tiež som si všimol, že tie samotné malby nie su vždy také, aké by sme chceli mať, či už chceme dobre alebo zle.

aj v pripade Ravasiovej je očividné, že tam chýbaju detaili, ako obrysy a tiene či už na tváry Boha alebo aj celkovo na obraze, oproti obrazu z Krakowa.

...ale pokial ide o teologicku časť, tak tá je výstižná, pretože pri pohlade na tvár Otca je vidieť,, že sa podobá na Syna …More
Dominik, tiež som si všimol, že tie samotné malby nie su vždy také, aké by sme chceli mať, či už chceme dobre alebo zle.

aj v pripade Ravasiovej je očividné, že tam chýbaju detaili, ako obrysy a tiene či už na tváry Boha alebo aj celkovo na obraze, oproti obrazu z Krakowa.

...ale pokial ide o teologicku časť, tak tá je výstižná, pretože pri pohlade na tvár Otca je vidieť,, že sa podobá na Syna (dlhé vlasy, brada ... a to je podstatné v tomto obraze, pretože mnohí pri pohlade na obraz vnimaju pekných anjelikov, honosné rúcho, mjestát Osoby, nebeskú krásu, ale pritom všetkom im môže uniknuť podstata a posolstvo obrazu

Podobne ako pri obraze Matky všetkých národov, kde rovnako je vidieť krasu pozadia, Osoby, ... ale pritom všetkom môže uniknuť posolstvo obrazu a to prijatie Panny Márie za Matku všetkých národov.

Totižto su katolici, ktorí prijmaju sice Pannu Máriu za Matku, ale len svoju Matku resp. Matku katolikov, popripade ešte aj Pravoslavnych, ale už nie protestantov, či dokonca inovercov až neveriacich pohanov, satanistov.... a to je problem - problem vnímania každého obrazu, ked človeku uniká pointa, ale hlavne poukazujem na obraz Matky a Otca.

Ved pri čitaní posolstiev Boha Otca som si všimol tu istu kontinuitu ako pri posolstiev Matky všetkých narodov, kde obidve Osoby vyzývaju k prijatiu Otca a Matky za Otca a Matky VŠETKYCH NARODOV.

To, že inoverci a neveriaci neprijmaju Otca a Matku za svojich, tak to je jasné pre katolikvo, ale že samotní katolici nechcu uznať RODICOVSTVO Otca a Matky AJ neveriacim, tak to je presne ten problem, kvôli ktorému sa zjavili Otec a Matka.

Oni totiž prišli skôr varovať katolikov ako inovercov, aby sa obratili, lebo ak budu upierať pravo Radičov aj neveriacim, tak nakoniec sa stane, že brana nebeská sa uprie práve im (katolikom)

Darmo budu nariekať a ukazovať ako kračali s Petrom (KC) a Ježišom... Otec a Matka (ako aj Syn) im ukažu zjavenia-posolstvá Otca a Matky, o ktorých tu hovoríme a budu im Sudom, že jednak neuverili zjaveniam a ak aj áno, tak nežili podla nich.

Darmo budu sa odvolavať na katechizmus, či iné dokumenty Cirkvi, ktoré sukromne zjavenia dávaju do svetla možnosti, lebo nebudu mať ospravedlnenie, nakolko mali možnosť spoznať Božiu vôľu a predsa ju odmietli.

My totiž sa tu nehrame o farbičky, golôčky, obrazky, či omalovanky... ale o podstatu posolstva - Slovo, ktoré nás má posilniť v plnení Božieho plánu, ale zaroven nás bude sudiť.
Učeník Pánov
Varujte sa falošných prorokov, ktorí ku vám prichádzajú v ovčom rúchu.
Mt 7,15
Peter(skala)
10/10/2021 valentina-sydneyseer.com.au/messages/
Dnes ráno, keď som sa modlila, okolo pol siedmej, prišla presvätá Matka Mária Najsvätejšia a povedala: „Pochválený buď Ježiš, moja dcéra. Nech je chválený teraz a navždy."

„Miluj môjho Syna Valentina a povedz Mu, že Ho miluješ, a tak Ho utešíš, keď Ho svet skutočne odmieta. Svet tak veľmi uráža môjho Syna."

Blahoslavená Matka Mária Najsvätejšia…More
10/10/2021 valentina-sydneyseer.com.au/messages/
Dnes ráno, keď som sa modlila, okolo pol siedmej, prišla presvätá Matka Mária Najsvätejšia a povedala: „Pochválený buď Ježiš, moja dcéra. Nech je chválený teraz a navždy."

„Miluj môjho Syna Valentina a povedz Mu, že Ho miluješ, a tak Ho utešíš, keď Ho svet skutočne odmieta. Svet tak veľmi uráža môjho Syna."

Blahoslavená Matka Mária Najsvätejšia potom povedala: „Prichádzam, aby som ti priniesla smutnú správu. Čína sa pripravuje na vojnu. Čoskoro sa to stane. Nie je to ďaleko, ale pri dverách, “povedala

„Nenávidia svoje susedné krajiny, ale väčšinou západný svet; týmito krajinami sú Austrália, Amerika a Anglicko. Tieto krajiny sa rozhodli postaviť ponorky na svoju obranu, ale to bude trvať dlhé roky.

"Ale to, čo Čína pripravuje, je veľmi blízko."

Povedala: "Vlády o tom niečo vedia, ale pred ľuďmi to taja."

„Keď dôjde k tejto vojne, preleje sa veľa krvi, bude smrť a skaza. Ale povedz ľuďom, aby sa nevzdávali nádeje. Po tejto strašnej vojne moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí a Boh pošle na zem obdobie pokoja pre ľudstvo.

„Ľudia sa obávajú koronavírusu, ale to nie je nič v porovnaní s touto vojnou. Po tejto vojne sa ľudia dramaticky zmenia. Stanú sa v živote pokornejšími, vďačnejšími a život bude jednoduchší.“

„Svet je teraz veľmi hriešny a veľmi skazený. Toto všetko sa zmení. Toto je naše varovanie."

„Modlite sa a proste Boha o Jeho milosrdenstvo, a ak ľudia reagujú a zmenia sa a budú činiť pokánie zo svojich hriechov, všetko sa dá zastaviť,“ povedala.

Kým mi blahoslavená matka rozprávala o tejto blížiacej sa vojne, videl som vo vízii mnoho helikoptér letiacich veľmi nízko vo vzduchu. Mohli ste sa ich takmer dotknúť; takto boli nízke. Obloha ich bola taká plná, že vyzerali ako kobylky. Predpokladám, že to boli vojenské helikoptéry. Ich exteriér bol zmesou svetlých až tmavých odtieňov hnedej, s mimoriadne dlhým chvostom, na rozdiel od bežných helikoptér, ktoré teraz vidíme lietať. Vyzerali ako roboti, vyzerali dosť hrozne.
mirael
Peťko Skalka, čo sú to zač tí zavraždení, živí novorodenci? Buď sú zavraždení, čiže mŕtvi, alebo živí. Keďže je z Teba cenzurujúci aparátčik, tak to píšem pod tento príspevok, nie pod Tvoj, lebo pod ten nemám prístup, vďaka Tvojej cenzúre.
dusan.podstavsky
...pre Učeník Pánov :... nech je pokoj nášho Pána s Vami,,,,nechcem povedať, že píšete zle, ale píše niečo zle tá, "vizionárka" podľa Vás, aj keď s Vaším komentom súhlasím.
Peter(skala)
... a čo také zlé ...?
šak napíš konkretne, čo považuješ na posolstvách zlé a diskutuj o tom.
Učeník Pánov
Pokoj Vám Dušan. Rozumiem, máte pravdu, opravím to.
dusan.podstavsky
...pre Učeník Pánov : ..úprimne Vám ďakujem za odpoveď,,,vidím, že ste pokorný človek a viete diskutovať. Preto Vás prosím, aby ste nič neopravovali, lebo Vaše slová a postoj bol oprávnený a na mieste. Mnohým veciam je neraz ťažko porozumieť a prijať ich, ...Ja nie som teológ, som obyčajný človek a preto, niektoré veci neprijímam hneď ako pravdu, ale vnímam to s istou rezervou. Ďakujem za …More
...pre Učeník Pánov : ..úprimne Vám ďakujem za odpoveď,,,vidím, že ste pokorný človek a viete diskutovať. Preto Vás prosím, aby ste nič neopravovali, lebo Vaše slová a postoj bol oprávnený a na mieste. Mnohým veciam je neraz ťažko porozumieť a prijať ich, ...Ja nie som teológ, som obyčajný človek a preto, niektoré veci neprijímam hneď ako pravdu, ale vnímam to s istou rezervou. Ďakujem za pochopenie.
dusan.podstavsky
...pre Peter / skala / : ...myslím, že ste môj postoj nepochopil. Skúste si to prečítať ešte raz, potom možno zistíte, že som svojimi slovami práve chcel vyjadriť svoj postoj tak, že sa nad týmito posolstvami treba veľmi vážne zamýšľať, a nič som v nich nepovažoval za zlé,.. aj keď niektoré / tam / tvrdenia sú odvážne a pre mňa ako "lajka" jednoducho - ťažká téma. Ďakujem Vám za porozumenie.
Učeník Pánov
Ľudia, premýšľajte o tom, čo tu čítate. Veď Boha(Otca) nikdy nikto nevidel v Jeho velebe.
Exodus 33,20 "Mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a ostať pritom nažive."
Komu viac veríte, Bohu, ktorý toto prehlásil o Sebe vo Svojom slove, alebo Valentíne, ktorá tvrdí, že videla sedieť Boha na tróne?
dominikguzman
To povedz sestre Eugenii Elisabette Ravasio a Katolíckej Cirkvi, nie mne.
Bratia a sestry
jj, pochybné to posolstva
Peter(skala)
UP ked už sa odvolávaš na Bibliu (presnejšie Starý Zakon) tak si spomen na to, že práve autor knihy Exodu, čiže Mojžiš sa pozeral Bohu z tváre do tváre a to hovorím len o Starom Zakone, ale v Novom Zakone su viacero dôkazov, že Boh vyzerá presne tak ako Ježiš Kristus a to nehovorím len preto, že Ježiš povedal: "Kto vidí mna, vidí Otca"... alebo "Ja Som...", ale hlavne preto, lebo ked sme uverili …More
UP ked už sa odvolávaš na Bibliu (presnejšie Starý Zakon) tak si spomen na to, že práve autor knihy Exodu, čiže Mojžiš sa pozeral Bohu z tváre do tváre a to hovorím len o Starom Zakone, ale v Novom Zakone su viacero dôkazov, že Boh vyzerá presne tak ako Ježiš Kristus a to nehovorím len preto, že Ježiš povedal: "Kto vidí mna, vidí Otca"... alebo "Ja Som...", ale hlavne preto, lebo ked sme uverili ako kresťania, že Ježiš je Boh (Stvoritel), tak predsa nemôže vyzerať ináč a to v Osobe Otca a ináč v Osobe Syna, či dokonca ináč v Osobe Ducha SVätého.

To len formalny kresťania vyobrazuju Svätu Trojicu odlišnu v Tváry, ale prečo? Prečo pripisovať Bohu Otcovi nejaké šediny, či vrásky, ktoré maju znazornovať podla nich jeho dávny vek?

...ale dajme tomu, že si myslíš ako Boh nemôže vyzerať s ľudskou tvárou, tak v takom pripade aj katolik s takým zmýšľanim si v skutočnosti osvojil protestantsku doktrinu, ktorá je paradoxne antibiblická, lebo vôbec, ale že vôbec nie je náhoda, že Ježiš kristus si "vybral" tvár takú, aku mal počas života na zemi.

Ježiš vyzera(l) presne tak ako Adama resp. Adam vyzera(l) presne tak ako Ježiš, lebo Ježiš bol skôr ako Adam (už na počiatku - sveta viditelneho i neviditelného) a už vtedy mal tvár rovnaku ako Otec a Duch Svätý. To len ľudia, ktorí nedokažu pochopiť Svätu Trojicu, pripisuju Svätej Trojice atributy, ktoré by im mali lepšie pochopiť charakteristiku Osôb Trojice, lenže častokrat pritom zachádzaju do extrému, kedy nakoniec odnímu Bohu pravú úctu k Jeho Svätej Tváre.

Ten problem mali izraeliti pred Kristom a ten istý problem maju aj kresťania po Kristovi, ked uctu k Božej Tváre nahradia k ucte formalizmu, čo napokon speje k obrazoborectvu, alebo k zničeniu aj toho, čo je posvätné.
dominikguzman
Treba dodať, že aj Abraháma navštívil Boh osobne. Veríme, že Slovo bolo na počiatku, a to Slovo sa vtelilo pri plnosti času, a vzalo si telo z Márie Panny.
Učeník Pánov
Dominik,áno Boh navštívil Abraháma ale nezjavil sa mu vo svojej sláve. Prišiel ako traja anjeli. Aj v Ježišovi sme videli človeka, to Božské bolo ukryté.
Učeník Pánov
Peter, Mojžiš nevidel Boha v Jeho plnosti. Hovoril s ním a keď Boh okolo neho prechádzal, Mojžiš sa musel otočiť aby nezomrel Ex 33,17-23
A ani učeníci nevideli Boha v Jeho plnosti. Videli ľudskú podstatu Ježiša. Ale podľa Jeho skutkov mali poznať, že nie je iba človek. Toto presne povedal aj židom, ktorí v Neho neuverili.
dominikguzman
Ono treba aj rozlišovať čas medzi Starým zákonom a Novým zákonom. Po vteleni Slova dostal pre nás Boh jasnú podobu Pána Ježiša Krista, Otec je so Synom jedno, preto sa po vteleni môže ukázať aj Otec.
Peter(skala)
UP a čo hovoríš na toto: patriarcha Jakub prináša o tom nasledovné osobné svedectvo: Videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive.“ [1Mjž 32, 30] Podobné svedectvo je zaznamenané aj vo vzťahu k Mojžišovi, o ktorom je povedané, že „Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, akoby sa rozprával so svojím priateľom.“ [2Mjž 33, 11]

UP, píšeš, že Abrahama navštivili 3 anjeli, ale odkial vieš …More
UP a čo hovoríš na toto: patriarcha Jakub prináša o tom nasledovné osobné svedectvo: Videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive.“ [1Mjž 32, 30] Podobné svedectvo je zaznamenané aj vo vzťahu k Mojžišovi, o ktorom je povedané, že „Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, akoby sa rozprával so svojím priateľom.“ [2Mjž 33, 11]

UP, píšeš, že Abrahama navštivili 3 anjeli, ale odkial vieš že to boli anjeli a nie Svätá Trojica?
🤔
Peter(skala)
Glockner ...
Bez Krista zde bude pouze totalitní světovláda a likvidace národů, protože tyto současné novopohanské tlupy nemají jiné určení než vlastní zkázu. Ovšem jít s Kristem, to znamená také přijmout jeho Tělo a to je Církev a žít svátostně s Kristem v Církvi. Avšak nezničitelná Kristova Církev to už znamená něco jiného než současné biskupy, arcibiskupy a kardinály a papeže, sloužící kovidovému …More
Bez Krista zde bude pouze totalitní světovláda a likvidace národů, protože tyto současné novopohanské tlupy nemají jiné určení než vlastní zkázu. Ovšem jít s Kristem, to znamená také přijmout jeho Tělo a to je Církev a žít svátostně s Kristem v Církvi. Avšak nezničitelná Kristova Církev to už znamená něco jiného než současné biskupy, arcibiskupy a kardinály a papeže, sloužící kovidovému antikristu. Zřejmě si Duch Svaty povolá opravdové služebníky Kristovy v jeho živé podzemní Církvi.
Peter(skala)
Zaujalo ma ako Boh sa už nemôže pozerať na svetsku ale aj cirkevnu vládu a preto je trest pre Australiu neodvratný, akurat sa môže zmierniť. To je vlastne to, čo hovorí Kralovna Pomoci v Dechticiach o 3 svetovej vojne a že Čína si robí zálusk na Australiu, tak to len potvrdzuje, že komunizmu zasiahne aj Australiu.
Bratia a sestry
je to skôr naopak, toto nieje o svetskej či cirkevnej vláde, ale o viere a obrátení
všetko je presne tak ako to má byť, až keď si ľudia spomenu a vrátia sa k viere, až vtedy bude taká vláda akú si teraz želajú
veď aj v biblii máš písané, že keď sa ľud odvrátil od viery, tak to bolo podobne ako to je aj teraz

keď sa budeš modliť vyznanie viery a budeš vyznávať, že: verím v Boha Otca Všemohúceho…More
je to skôr naopak, toto nieje o svetskej či cirkevnej vláde, ale o viere a obrátení
všetko je presne tak ako to má byť, až keď si ľudia spomenu a vrátia sa k viere, až vtedy bude taká vláda akú si teraz želajú
veď aj v biblii máš písané, že keď sa ľud odvrátil od viery, tak to bolo podobne ako to je aj teraz

keď sa budeš modliť vyznanie viery a budeš vyznávať, že: verím v Boha Otca Všemohúceho, tak si to uvedom a porozmýšľaj o tom
Peter(skala)