2 more comments from ľubica
ľubica
JE MI LUTO A SMUTNO ZE V NASICH TZV KATOLICKYCH MEDIACH /lux lumen noe proglas/NEPOCUT OBRANU KATOLICKEJ VIERY PRED salamovou metodou p. F. ktorý sa snaží spojiť nasilu ohen a vodu, t, jest katolikov a evanjelikov, absolutne sa ani on ani nasa KBS jasne nevyjadrila na obhajobu kat. viery a potvrdenie pápežov, ktorí Luthera exkomunikovali.... zrejme sa svati košicki mučeníci, a množstvo iných …More
JE MI LUTO A SMUTNO ZE V NASICH TZV KATOLICKYCH MEDIACH /lux lumen noe proglas/NEPOCUT OBRANU KATOLICKEJ VIERY PRED salamovou metodou p. F. ktorý sa snaží spojiť nasilu ohen a vodu, t, jest katolikov a evanjelikov, absolutne sa ani on ani nasa KBS jasne nevyjadrila na obhajobu kat. viery a potvrdenie pápežov, ktorí Luthera exkomunikovali.... zrejme sa svati košicki mučeníci, a množstvo iných mučeníkov ktorí zomreli v čase tzv reformácie musia ´v hrobe obracat´....ked ten ktory sposobil krvavé jatky na katolíkoch a bol prvou príčinou vážneho rozdelenia v RKC..... vynaša do nebies....

Martin Luther - profil Reformátora z roku 1947 - Čítanie pre Pápeža Františka / a pre každého katolíka ktorému zaleží na pravde a musí si obhájiť svoju vieru!!!!/
Bergogliův učitel o papežství a o sobě

Luther zomrel v ťažkom smrteľnom hriechu - obesil sa!

Pápež ide do Švédska sláviť reformáciu - pár postrehov z jeho vyjadrení pred touto cestou pekla...

Keď má Cirkev pápeža heretika...

Bergoglio- Lutherov fanúšik
Dar od luteranov 13.10.2016 - 95 téz Luthera!
Bergoglio uprednostnil 13.10.2016 luteránov
pridávam special modernisticka a liberalna KBS sa klania tomu istému čo Bergoglio!!!
Osláv reformácie sa zúčastní aj RKC na Slovensku
Osláv reformácie sa zúčastní aj RKC na Slovensku II.

Drahý František, my žiaľ nemôžeme ísť tvojou cestou do pekla...Hlboký rozbor čo nás spája s protest…

Povinnosť vzdorovať pápežom, ktorí hlásajú myľné náuky a škodlivé herézy - podľa učenia Cirkvi

téza, antitéza, syntéza

Jedno v Kristovi

Vzdajme vďaky Bohu za to, že dnes luteráni a katolíci kráčajú po ceste, ktorá vedie z konfliktu k spoločenstvu

Ďakujeme Ti, Bože, za mnohé smerodajné teologické a duchovné poučenia, ktoré sme všetci prijali ….

Bergogliovo vyznanie viery.

Luther: Stal jsem se mnichem, abych se vyhnul stíhání....

Cirkevný analytik De Mattei: Na kolenách po 500 rokoch

To, co se momentálně jeví jako společné pro katolíky a luterány, je pouze situace hluboké krize, i …

Ekumenická prostituce v Lundu. Blíží se svatořečení Martina Luthera?

Železný záměr zavedení nového globálního řádu....za přispění luteránských farizeů
ľubica
vdaka johnfrax, prakticky spracovane... s nazvom SIRENIE VIERY, trošku si dovilim zmeniť SIRENIE KATOLICKEJ VIERY A vyberam to co pravych katolikov v prvych novembrovych dnoch toho roku ranilo:
1517 – Martin Luther (*1483), augustiniánsky mních a profesor biblika, zostavil a v predvečer sviatku Všetkých svätých vo Wittenbergu zverejnil 95 téz O objasnení moci odpustkov. Podnet na reformáciu v …More
vdaka johnfrax, prakticky spracovane... s nazvom SIRENIE VIERY, trošku si dovilim zmeniť SIRENIE KATOLICKEJ VIERY A vyberam to co pravych katolikov v prvych novembrovych dnoch toho roku ranilo:
1517 – Martin Luther (*1483), augustiniánsky mních a profesor biblika, zostavil a v predvečer sviatku Všetkých svätých vo Wittenbergu zverejnil 95 téz O objasnení moci odpustkov. Podnet na reformáciu v Nemecku.

1518 jún – V Ríme sa začal proces proti Martinovi Lutherovi pre podozrenie z herézy. Na ríšskom sneme v Augsburgu ho vypočúval pápežský legát kardinál Tomáš Gaetano. Luther svoje tézy neodvolal.

1519 – Nem. teológ Johannes Eck, profesor v Ingolstadte, svojím spisom De primatu Petri adversus Lutherum sa zaradil medzi odporcov jeho učenia. Na lipskej dišpute s Eckom Luther odmietol neomylnosť pápeža aj koncilov.

1520 – Pápež Lev X. (+1521) v bule Exsurge Domine odsúdil Lutherovo bludné učenie a pohrozil mu kliatbou.

– Martin Luther uverejnil ďalšie polemické spisy: Kresťanskej šľachte nemeckého národa o zlepšení kresťanského stavu, O babylonskom zajatí Cirkvi a O slobode kresťana. Popieral v nich inštitučnú Cirkev a jej hierarchický charakter, neuznával celibát, zo sviatostí uznával iba krst, prijímanie, čiastočne spoveď.

1521 3. jan. – Pápež Lev X. bulou Decet Romanum Pontificem uvalil na Luthera cirkevný trest.

1524 – Latinský humanista nizozemského pôvodu Erazmus Rotterdamský (1464-1536) sa v traktáte De libero arbitrio (O slobode vôle) postavil proti Lutherovi na stranu katolíckej Cirkvi.

1525 – Martin Luther sa oženil s bývalou mníškou cisterciánskej rehole Katarínou von Bora.

1527 – O zavedenie protestantizmu vo Švédsku sa pričinil kráľ Gustáv I. Vasa.

1529 – Pri náboženských rozpravách sa Luther a Zwingli nezhodli v názoroch na Eucharistiu.

1530 25. júna – Na ríšskom sneme v Augsburgu prednesený výklad luteránskeho vierovyznania Confessio Augustana, ktorý vypracoval Lutherov spolupracovník Filip Melanchton. Luther nesúhlasil s jeho miernou formou.

– Prívrženci Zwingliho učenia si zostavili vlastné vyznanie viery Confessio Tetrapolitana.

3. aug. – Odpoveďou na tieto aktivity bolo zverejnené katolícke Confutatio Pontifica, ktoré zostavili Lutherovi odporcovia J. Eck, J. Cochlaeus a J. Fabri.
.......................
dusan.podstavsky
tiež ďakujem,
muska
Vdaka za vyborny a prehladny material!