Do pekla s pastoráciou: Írsky biskup zakázal omšu

Biskup Corku a Rossa Fintan Gavin (56) zakázal každodenné omše v kostole svätého Petra a Pavla v Corku, druhom najväčšom meste Írska (222 tisíc …
U.S.C.A.E.
NOM nebude treba rušiť ona už sama zaniká 😊. Na NOM sa nevzťahuje QUO PRIMUM TEMPORE
Učeník Pánov
NOM zaniká? To je odvážne tvrdenie.
Katolícki tradicionalisti majú jeden dosť vážny problém. Oni svoj pohľad zužujú iba na Západnú Európu a na časť Severnej Ameriky, ktoré si prešli vážnymi krízami - “utrhnutý” vývoj v teológii a v liturgii v období po DVK, silné odkresťančenie a odhalené pedofilné škandály. Tu je aj silná nostalgia po “starých časoch” vrátane liturgie. Lenže táto “…More
NOM zaniká? To je odvážne tvrdenie.
Katolícki tradicionalisti majú jeden dosť vážny problém. Oni svoj pohľad zužujú iba na Západnú Európu a na časť Severnej Ameriky, ktoré si prešli vážnymi krízami - “utrhnutý” vývoj v teológii a v liturgii v období po DVK, silné odkresťančenie a odhalené pedofilné škandály. Tu je aj silná nostalgia po “starých časoch” vrátane liturgie. Lenže táto “Západná” časť sveta, kde bolo kedysi ťažisko Latinskej časti Katolíckej Cirkvi už nemá tú váhu ako kedysi. Ťažisko sa presunulo do Afriky, Ázie a Južnej Ameriky. Pre nich sú tieto spory a historické záťaže iba žabomyšími vojnami. Tam sa žiadny masový “návrat” k “starej” omši nekoná. A tiež v strednej Európe to je iba okrajová záležitosť. Zánik NOM nehrozí.
Ja si ako katolík so strednej Európy neželám ani potláčanie sv.omše podľa misálu z r.1570, veď to bola omša mojich rodičov, starých rodičov…a patrí do tradície našej krajiny. Ale vymedzovať sa proti jednej alebo druhej sv.omši, to je pre mňa niečo ako zástupný problém.
Učeník Pánov
Stretli sa tu dva pohľady. Jeden pohľad: “Sv. omšu slúženú podľa misála z r.1570 treba poslať do múzea”
Druhý pohľad: “Sv.omšu slúženú podľa misála Pavla VI. treba zrušiť vrátiť sak tej starej.”
Dva extrémne pohľady, ktoré sú veľmi nebezpečné. Oba totiž napádajú autoritu pápežov, ktorí sa v tejto veci vyjadrujú veľmi jasne. Jeden misál je riadny, druhý je mimoriadny(za presne stanovených …More
Stretli sa tu dva pohľady. Jeden pohľad: “Sv. omšu slúženú podľa misála z r.1570 treba poslať do múzea”
Druhý pohľad: “Sv.omšu slúženú podľa misála Pavla VI. treba zrušiť vrátiť sak tej starej.”
Dva extrémne pohľady, ktoré sú veľmi nebezpečné. Oba totiž napádajú autoritu pápežov, ktorí sa v tejto veci vyjadrujú veľmi jasne. Jeden misál je riadny, druhý je mimoriadny(za presne stanovených podmienok). Pápeži majú plnú moc takéto rozhodnutia robiť. Ak by sa v tomto pápeži už 50 rokov mýlili, tak potom by bolo niečo veľmi zle. Ale ja nie som sedevacantista. Verím, že obe sv. omše sú tovnako platné. Tieto škriepky (TLO vs NOM) sa určite veľmi páčia satanovi. A ten s radosťou tento “problém” nafukuje tak, ako to vie len on.
dyk
Tzv. tridentska omša nemá miesto na svete. Je to muzeálne konštrukt. Prestal!ňte už s tou hlúposťou. Jediná Sv. Omša je tá po II. VAT.
Keď budete takto rozbíjať a ničiť Vieru, budete za to zodpovedný.
apredsasatoci
Takže 1950 rocna rkc bola falošná. Všetci su zatrateni. Iba posledných 60 rokov máme šancu na spásu, či?
Pýtam sa: Čo toto je potom za nespravodlivého Boha?
dyk
Nie. Nebola falošná. Bol tu II. VAT a ten to jednoducho zmenil. A teraz je katolíckou sv. Omšou to, čo určil DUCH SVÄTÝ. A nik to nesmie meniť.
apredsasatoci
Ale veď Boh je stále ten ISTY!
Či 2VK už aj toto zmenil?
Chcelo by to pádny argument, nie túto primitívnu obhajobu, ktoru neustále predvádzas ako malé decko.
apredsasatoci
Pretože si doma.
Trepifajksl
Žádný Duch svatý, jak píše dyk. Novou mši dali dohromady svobodní zednáři dle svého programu desakralizace.
U.S.C.A.E.
čiže Boh sa môže popierať lebo my chceme no úžasná logika
dyk
Áno. Slobodomurárom sa podarilo oklamať Ducha Svätého. Máte pravdu. Súhlasím s vami. Kapituloval som. Boh je porazený a tým pádom mŕtvy. Nech žije satan...
U.S.C.A.E.
na dykove tvrdenie je v kánone 22 Tridentského koncilu dokonca anathema čiže exkomunikačná hrozba viem že indult nemajú radi stúpenci Pravoveria v tradičnom hnutí ale tak buď platí dykove že bola zrušená alebo Benediktove potvrdenie nezrušiteľnosti a že NIKDY zrušená nebola
Boh dopúšťa však dopustil aj to že Cirkev osem rokov už uznávala aj protipápeža Anacleta II.More
na dykove tvrdenie je v kánone 22 Tridentského koncilu dokonca anathema čiže exkomunikačná hrozba viem že indult nemajú radi stúpenci Pravoveria v tradičnom hnutí ale tak buď platí dykove že bola zrušená alebo Benediktove potvrdenie nezrušiteľnosti a že NIKDY zrušená nebola

Boh dopúšťa však dopustil aj to že Cirkev osem rokov už uznávala aj protipápeža Anacleta II.
U.S.C.A.E.
Gaudium et spes obsahuje vyložene pelagiánske pasáže
dyk
apredsasatoci
Človek oklamal Boha.
Tak toto môže vyhlásiť, iba somár.
U.S.C.A.E.
jediná svätá omša no to budú tí ktorý slúžia napríklad Liturgiu svätého Jána Zlatoústeho v šoku že slúžia niečo čo neexistuje keby aspoň boli neznalí fanatici dôsledný v svojej trápnosti ale ani to nie sú, obrady konštantínopolskej tradície a TLO sú si tak podobné že na povolenie môže východný zjednotený diakon prisluhovať pri TLO a ak je niečo ekumenické tak je to práve TLO oni ju slúžia …More
jediná svätá omša no to budú tí ktorý slúžia napríklad Liturgiu svätého Jána Zlatoústeho v šoku že slúžia niečo čo neexistuje keby aspoň boli neznalí fanatici dôsledný v svojej trápnosti ale ani to nie sú, obrady konštantínopolskej tradície a TLO sú si tak podobné že na povolenie môže východný zjednotený diakon prisluhovať pri TLO a ak je niečo ekumenické tak je to práve TLO oni ju slúžia aj tí v rozkole pod názvom Liturgia svätého Gregora Dialoga alebo Veľkého urobili úpravy že si tam vsunuli epiklézu a pár drobností ale je to v zásade TLO
U.S.C.A.E.
dnes je taká zhubná predstava že Omšu či Liturgiu tvorí komisia a pápež a v realite to bolo tak že sa organicky vyvíjali dosť nezávisle na sebe vtedy nebol internet a prekvapko hoci sa vývoj uberal trocha inými smermi zásadné črty sú zhodné. Tu vidieť prácu Boha Ducha Svätého nie že zasadne komitét a trhá driape ničí
a tu je otázka má právo pápež rušiť niečo čo nevytváral? nie povrchný …More
dnes je taká zhubná predstava že Omšu či Liturgiu tvorí komisia a pápež a v realite to bolo tak že sa organicky vyvíjali dosť nezávisle na sebe vtedy nebol internet a prekvapko hoci sa vývoj uberal trocha inými smermi zásadné črty sú zhodné. Tu vidieť prácu Boha Ducha Svätého nie že zasadne komitét a trhá driape ničí

a tu je otázka má právo pápež rušiť niečo čo nevytváral? nie povrchný zväzáci tvrdia že nemá

Katolícky prístup je prebrať zdedené ak treba tak citlivo pridať nekatolícky je že je to "balast" a treba odhodiť. Misál z roku 1570 je v skutočnosti Misál z roku 1470 s miernymi zmenami Tridentská omša je tak nešťastný názov až to bolí jej forma sa datuje k svätému Gregorovi Veľkému a ten vychádzal tiež z tradovanej Omše
dyk
Človek oklamal Boha.
Tak toto môže vyhlásiť, iba somár.
...
To hovoria všetci, ktorí hovoria, že II VAT ovládli slobodomurári a to je to isté, ako keď povieš, že človek oklamal Boha a toto je popretie Boha, ktorý je Všemohúci, Vševediaci a Všadeprítomný a PRAVDOVRAVNÝ.
U.S.C.A.E.
áno čo si to vlastne dovoľuje slúžiť nezrušiteľný obrad a ešte bez pačamamy a bez vyhlásenia že všetky náboženstvá sú Bohu milé ako môže byť že dáva prednosť Bohu miesto ľudom ono je to síce Katolícke ale to je dnes problém
na NOM sa človek takmer nemôže zapojiť lebo antropocentrická zábava zatláča myseľ a dušu do úzadia a cieli na telo a dobrý pocit čiže na to NIŽŠIE v človeku ja mám …More
áno čo si to vlastne dovoľuje slúžiť nezrušiteľný obrad a ešte bez pačamamy a bez vyhlásenia že všetky náboženstvá sú Bohu milé ako môže byť že dáva prednosť Bohu miesto ľudom ono je to síce Katolícke ale to je dnes problém

na NOM sa človek takmer nemôže zapojiť lebo antropocentrická zábava zatláča myseľ a dušu do úzadia a cieli na telo a dobrý pocit čiže na to NIŽŠIE v človeku ja mám pochybnosť či sa dá aspoň ku mementu konsekrácie v NOM pripojiť v Duchu a Pravde Tradičné obrady Boh inšpiroval tak že v nich sa to dá celý čas

a irónia je že na dušu KŇAZA sa v NOM úplne kašle je z neho konferenciér a kajúce modlitby mu škrtli

Gabby Maccio, a psychology major from Texas and practicing Catholic, describes the damage done by Latin Mass restrictions in her diocese and shares what motivated her to courageously start speaking out against them.

Latin Mass restrictions hurt young Catholics like me the most: college student

no niečo hrozné toto oni mladí CHCÚ TLO ako je toto možné veď sa im tam nevenujú 😂

žiadny komunisti nie sú schopní poraziť Boha a poručiť vetru dažďu ani tí Cirkevný inak tá mladá dáma to povedala kulantnejšie ako ja to píšem ale povedala zhruba to že NOM sa kŕčovite držia starý sebastrední hipisáci ktorý nemajú dumstu o Kom je Svätá Omša
U.S.C.A.E.
radšej by sa mal despota biskup zastať blížneho protestanta volá sa Enoch Burke a odmietol nezmysli gender že on bude chlapca oslovovať ako chlapca a dievča ako dievča za to je v lochu čo okomentoval tak že neustúpi aj keby mal byť vo väzení sto rokov čiže inak povedané do smrti
lenže to by ten biskup musel mať vieru a tú zjavne nemá a je to o to hnusnejšie že práve za účasť na tejto Omši …More
radšej by sa mal despota biskup zastať blížneho protestanta volá sa Enoch Burke a odmietol nezmysli gender že on bude chlapca oslovovať ako chlapca a dievča ako dievča za to je v lochu čo okomentoval tak že neustúpi aj keby mal byť vo väzení sto rokov čiže inak povedané do smrti

lenže to by ten biskup musel mať vieru a tú zjavne nemá a je to o to hnusnejšie že práve za účasť na tejto Omši uvalila kráľovna alžbeta I. trest smrti a íri chodili aj tak lebo Boh je na prvom mieste
dyk
Sv. Omša to nie je mágia a okultizmus, aby sa kňaz obracal k ľudu zadkom a sral na nich, pokiaľ on si tam vyrába ježiška. Keď sa kňaz nevie dať do laty, tak ho treba exkomunikovať.
ekans
lepšie je srať na Pána Boha?
apredsasatoci
dyk Dávaj si pozor, aby si nakoniec ty nebol exkomunikovaní na Božom súde!
Miroslav Bielik
dyk, ty si sám si okultista a nepíš tu sprostosti keď veci nerozumieš....aj kvôli takým ako si ty prídu tresty. Radšej sa dobre priprav aby si neskončil v pekle!!!!!!! Čo ti ale neprajem, ale zatiaľ sa tam sám poberáš. 🙏
dyk
Správne.