Stano Kobella
2582
TerezaK
My všetci môžeme začať nanovo, s novou kapitolou v našej Knihe Života s LÁSKOU ako Začiatkom, ako deti SVETLA. Vynikajúcou Cestou je Vynikanie LÁSKY.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
Martina Bohumila Lutherová
😇 LÁSKA Zjednocuje, ale nenávisť rozdeľuje. LÁSKA a SVETLO Prevážia nad nenávisťou a tmou. Zjednoťme sa všetci v LÁSKE. LÁSKA a SVETLO Obrátia svet Hore nohami. LÁSKA je Na Veky Vekov. Opravdivo Najprv MILUJME JEŽIŠA a potom budeme MILOVAŤ aj ostatných tak ako ich JEŽIŠ MILUJE a VIDÍ ich.