csk.news
452.2K

Homosexuálne "požehnania" budú potrestané - melchitský biskup

V reakcii na Františkove homosexuálne fantázie obsiahnuté na stránke "Fiducia Supplicans", melchitský katolícky biskup François Beyrouti, 52, z Newtona v USA, napísal 20. decembra "Vyhlásenie o …More
V reakcii na Františkove homosexuálne fantázie obsiahnuté na stránke "Fiducia Supplicans", melchitský katolícky biskup François Beyrouti, 52, z Newtona v USA, napísal 20. decembra "Vyhlásenie o sobášoch a požehnaní" pre svojich duchovných.
S odvolaním sa na neomylné biblické učenie o vzťahu medzi mužom a ženou a z neho vyplývajúcu liturgickú a pastoračnú prax o manželstve uviedol
"Ak sa vyskytne žiadosť [o účasť kňaza] na požehnaní alebo obrade v kostole alebo mimo neho, môže sa to uskutočniť len s mojím predchádzajúcim písomným súhlasom. Nerešpektovanie tohto predpisu bude mať za následok kanonické sankcie".
Preklad umelej inteligencie
dalila
Prečo sa všade píše že pozehnavanie zväzkov, keď má byť o požehnaní homosexuálov. Osoba sa môže požehnať. Veď všetci sme hriešni. To by nemohli nikoho požehnať
apredsasatoci
Samozrejme! Preto sa pýtam, preco potom vzniklo a bolo potrebné vydať takéto vyhlásenie?
dalila
Viem. Je to také nemastne
Kamil Horal
Tento "premúdry" predvianočný Dokument,ktorým sv. Otec "zažiaril v plnom lesku" nehovorí o postupe...ak o toto" pamätné" pa-žehnanie požiadajú dvaja kňazi,či rehoľníci...alebo rovno dve reholníčky...
apredsasatoci
Takže sme sa napokon dohodli!
O to práve ide!😘
Požehnane Vianoce!
U.S.C.A.E.
Konečne niečo pravdivé myslím to s tým vyobcovaním. A to či to tvrdím ja je nepodstatné. Taký samozvanec nie som, aby to bolo za "podstatné". S vami sa nakoniec aj dá. Niekedy aj pravdu napíšete. A že hneď takto o sebe sa cení, a ešte aj na Vianoce.
apredsasatoci
Suma sumárum! Maš pravdu! Sme exkomunikovaní! Lebo si sa ustanovil!🙃
Odzvonilo zvonec a rozprávky je koniec!🤣😂🤣
Chod si radsej vyzdobiť vianocny stromček!😘
U.S.C.A.E.
Posledná záchrana čo? Presne som tvrdil a dokázal tvrdenie že mal materiálnu herézu apokastázy. Odvtedy má s tým ješitne prenasleduje. Inak to tvrdia aj v rozkole, zaujímavé že k tým nemá poznámky, že potrebujú pomoc.
Text som dal, dokonca celý tej časti nie len Dogmatickú časť. Vypichol som časť ktorú prekrútili, skúsenosť zo sektármi sa potvrdila. Nastupujú vytáčky.More
Posledná záchrana čo? Presne som tvrdil a dokázal tvrdenie že mal materiálnu herézu apokastázy. Odvtedy má s tým ješitne prenasleduje. Inak to tvrdia aj v rozkole, zaujímavé že k tým nemá poznámky, že potrebujú pomoc.

Text som dal, dokonca celý tej časti nie len Dogmatickú časť. Vypichol som časť ktorú prekrútili, skúsenosť zo sektármi sa potvrdila. Nastupujú vytáčky.
U.S.C.A.E.
Takto otvorene o skutočnom význame napísaného vlastne ešte neklamali, až doteraz To ich na kompletku zdiskreditovalo. Vlastne v dôsledku tvrdia pravý opak že Duch Svätý bol daný na vymýšľanie novôt. Čo je RÚHANIE!
apredsasatoci
Ach tak! Neomylný svätý otec!🤣😂🤣
apredsasatoci
Ružena Tak si mala pravdu. Bráni neviestku! 😱
apredsasatoci
Ružena Na Izaka Syrskeho povedal, že je heretik. Rozumieš konečne tomu?🤔
On potrebuje pomoc!
Ružena
Ale veď preto tu píšem, chcem aby on pomohol mne nájsť tú pokryvenú dogmu, a ja jemu, že čo ne/bolo pokryvené.
Ale takto mi prihorí aj štedrá večera, a to nebudem riskovať.😉
Haleluja Amen
Přestaňte se hádat aspoň o vánocích! 🙏
apredsasatoci
Ty si blázon! Vidiš vôbec v akom si stave? 🤕 🤒
Si nemocny!
Pavol IV
APT - apredsasatoci
Pozor na každé slovo, ktoré vypovieme, alebo napíšeme !
Mt 5,22
Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: ‚Hlupák‘, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: ‚Blázon‘, musí ísť do ohnivého pekla.
Požehnané sviatky prajem.More
APT - apredsasatoci

Pozor na každé slovo, ktoré vypovieme, alebo napíšeme !

Mt 5,22
Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: ‚Hlupák‘, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: ‚Blázon‘, musí ísť do ohnivého pekla.

Požehnané sviatky prajem.
U.S.C.A.E.
Evidentne som ale hodnotením u trepiho trafil. Hoci to bolo na Laca B., keby to neplatilo aj na vás apredsa tak nereagujete 😊.
U.S.C.A.E.
Ja to vnímam ako neustupovanie narcisovi, ku ktorému komentár vlastne ani nemieril na pôvodnom vlákne. Keďže ste ho sem ale vytiahli, zasiahol vás. Takže logicky platí aj o vás. To neprekrútite. Sama sebou ste sa usvedčili.
U.S.C.A.E.
Áno dáva zbožné texty a popritom popiera učenie a pokoja apredsa nemá. Tak jest. Ja mám aj právo aj povinnosť reagovať. VY dokázané stále prekrúcate a negujete nespokojná ako kain.
U.S.C.A.E.
Áno apredsa a Laco B. Každý Boží deň byť proti Pravej katolíckej a apoštolskej Viere ako vy, je veru hrozný stav, Nezávidím vám to.
Ružena
To je ktorá dogma?
U.S.C.A.E.
To pozná iba Katolík Dohnalit nie, sám má problém s formou herézy donátizmu.
Ružena
@U.S.C.A.E. Však napíš tú jednu dogmu, rada si prečítam
Ružena
@U.S.C.A.E. To vy neviete napísať jednu dogmu? však nemá kilometer
Ružena
@U.S.C.A.E. alebo viete len nepodložene očierňovať? to nie je proti dogme?
U.S.C.A.E.
Dal som odkaz kde je. Prečítajte si text a porovnajte s tou sedeminútovkou. Tu ju nemienim dávať. Mám zo sektármi, až moc skúseností. Vytáčali by ste sa atď. Takto si to zrovnáte sama.
Ružena
@U.S.C.A.E. Prepáčte, ja dobre poznám hlavné pravdy, čo ste sem vložili, ale chcem tú jednu prekrútenú dogmu. To ste dopracovali, keď si každý vymýšla dogmy sám ani ich nevie pomenovať. 🤔
U.S.C.A.E.
Neviem pomenovať a dám na ňu odkaz. Viem ale tiež viem ako to dopadá.
4. kapitola: Neomylný učiteľský úrad rímskeho veľkňaza
Táto Svätá stolica vždy tvrdila, stála cirkevná prax to potvrdzuje aj samotné všeobecné koncily vyhlásili (najmä tie, na ktorých sa zišli Východ so Západom v jednote viery a lásky), že v tomto apoštolskom primáte, ktorý v celej Cirkvi zastáva rímsky veľkňaz ako …More
Neviem pomenovať a dám na ňu odkaz. Viem ale tiež viem ako to dopadá.

4. kapitola: Neomylný učiteľský úrad rímskeho veľkňaza
Táto Svätá stolica vždy tvrdila, stála cirkevná prax to potvrdzuje aj samotné všeobecné koncily vyhlásili (najmä tie, na ktorých sa zišli Východ so Západom v jednote viery a lásky), že v tomto apoštolskom primáte, ktorý v celej Cirkvi zastáva rímsky veľkňaz ako nástupca Petra, predstaveného apoštolov, je obsiahnutá tiež najvyššia moc učiteľského úradu.
Otcovia štvrtého Konštantinopolského koncilu sa držali vzoru predkov a vydali toto slávnostné prehlásenie: Počiatkom spásy je zachovávať pravidlá správnej viery. A pretože nemožno prehliadať slová nášho Pána Ježiša Krista: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev (Mt 16, 18), to, čo bolo povedané, sa aj potvrdzuje ďalšími udalosťami. Na Apoštolskej stolici totiž vždy bolo zachovávané nepoškvrnené katolícke náboženstvo a ohlasovaná svätá náuka. Nechceme sa teda nijak odlúčiť od tejto viery a náuky a dúfame, že si zaslúžime byť v jednom spoločenstve, ktoré hlása Apoštolská stolica a v ktorom je neporušená a pravá stabilita kresťanského náboženstva (výrok pápeža Hormisda r. 517).
V súlade s druhým Lyonským koncilom Gréci vyznali: Svätá rímska Cirkev má najvyšší a plný primát a vládu nad celou katolíckou Cirkvou a v pravde a pokore uznáva, že tento primát s plnou mocou prijala od samotného Pána v blahoslavenom Petrovi, kniežati čiže hlave apoštolov, ktorého nástupcom je rímsky veľkňaz. A tak ako je rímska Cirkev pred všetkými ostatnými povinná brániť pravdu viery, tak aj keď povstanú nejaké otázky ohľadom viery, majú byť rozhodnuté podľa jej úsudku. (z vyznania viery Michaela Paleológa na II. Lyonskom koncile)
A nakoniec Florentský koncil definoval: Rímsky veľkňaz je pravý námestník Krista, hlava celej Cirkvi a otec a učiteľ všetkých kresťanov. Jemu bola v blahoslavenom Petrovi odovzdaná naším Pánom Ježišom Kristom plná moc pásť, riadiť a spravovať všeobecnú Cirkev. (konc. Flor., zas. IV)
Aby zadosťučinili tomuto pastierskemu úradu, vynakladali Naši predchodcovia vždy neúnavné úsilie, aby sa spásonosné učenie Kristovo šírilo u všetkých národov zeme. S rovnakou starostlivosťou bdeli nad tým, aby tam, kde bolo prijaté, bolo zachovávané pravé a čisté. A preto cirkevní predstavení celého sveta, či už jednotlivo, alebo zhromaždení na synodách, nasledujúc dlhú cirkevnú obyčaj a starobylé pravidlo, predkladali Apoštolskej stolici hlavne tie nebezpečenstvá, ktoré sa objavili v záležitostiach viery, aby sa chyby vo viere napravili predovšetkým tam, kde viera neznesie narušenie (sv. Bernard, list 190).
Rímski veľkňazi podľa toho, ako stav časov a vecí vyžadoval, buď zvolaním všeobecných koncilov, alebo zistením mienky Cirkvi rozptýlenej po svete, alebo prostredníctvom osobitných synôd, alebo s inou podporou poskytnutou Božou prozreteľnosťou, to na zachovávanie definovali, o čom s Božou pomocou poznali, že je v súlade so svätými Písmami a apoštolskými tradíciami.
Duch Svätý totiž nebol Petrovým nástupcom prisľúbený preto, aby skrze jeho zjavenie odhalili novú náuku, ale preto, aby s jeho prispením sväto strážili a verne vykladali zjavenie odovzdané apoštolmi, čiže poklad viery. Ich apoštolskú náuku prijímali všetci ctihodní otcovia a ctili a nasledovali svätí pravoverní učitelia. Veľmi dobre vedeli, že Stolica svätého Petra zostane vždy oslobodená od každého omylu podľa božského sľubu nášho Pána a Spasiteľa, ktorý dal kniežaťu svojich učeníkov: Ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov (Lk 22, 32).
Táto charizma pravdy a nikdy neochabujúcej viery bola Bohom zverená Petrovi a jeho nástupcom na tejto Stolici, aby svoj vznešený úrad vykonávali pre spásu všetkých; aby prostredníctvom nich bolo celé Kristovo stádo odvrátené od jedovatého pokrmu omylu a bolo živené stravou nebeskej náuky; aby odstránením príležitosti k rozkolu bola celá Cirkev zachovaná jednotná a spočívajúc na svojom základe zostala pevne stáť proti bránam podsvetia.
Ale práve v tejto dobe, kedy je čo najviac potrebná spásonosná účinnosť apoštolského úradu, nájde sa nemálo tých, ktorí jeho autoritu zľahčujú. Preto súdime, že je úplne nevyhnutné slávnostne vyhlásiť výsadu, ktorú jednorodený Boží Syn uznal za vhodné spojiť s najvyšším pastierskym úradom.
A tak sa verne držiac tradície prijímanej od počiatku kresťanskej viery, na slávu Boha, nášho Spasiteľa, a pre pozdvihnutie katolíckeho náboženstva a spásu kresťanského ľudu so súhlasom posvätného koncilu učíme a definujeme ako božsky zjavenú dogmu:
Keď rímsky veľkňaz hovorí „ex cathedra“ (t.j. keď svojou najvyššou apoštolskou autoritou z úradu pastiera a učiteľa všetkých kresťanov definuje náuku viery alebo mravov, ktorá má byť zachovávaná celou Cirkvou), potom ‒ s Božou pomocou, ktorá mu bola prisľúbená vo svätom Petrovi ‒ disponuje tou neomylnosťou, ktorou chcel božský Vykupiteľ obdariť svoju Cirkev pri definovaní náuky viery alebo mravov. Preto sú takéto definície rímskeho veľkňaza samy o sebe ‒ a nie na základe súhlasu Cirkvi ‒ nezmeniteľné.
Ak sa niekto ‒ Bože nedopusť ‒ opováži odporovať tejto Našej definícii: a.s.
U.S.C.A.E.
Duch Svätý totiž nebol Petrovým nástupcom prisľúbený preto, aby skrze jeho zjavenie odhalili novú náuku, ale preto, aby s jeho prispením sväto strážili a verne vykladali zjavenie odovzdané apoštolmi, čiže poklad viery.
---
Toto flagrantne prekrútili aby mohli tvrdiť, že ten kto uznáva Františka musí plniť tú Fiduciu. To je hlúposť na kvadrát, a vlastne klamstvo. Keby sa to aspoň nedalo overiť.
Ružena
@U.S.C.A.E. Takže vám ide o Neomylný učiteľský úrad rímskeho veľkňaza.
Tak v tom mám jasno už polstoročie, kedy ma kňaz pred birmovkou poučil, že učiteľský úrad rímskeho veľkňaza je neomylný, iba keď vyhlasuje dogmu EX CATEDRA!
To vám tu niekto spochybnil?
More
@U.S.C.A.E. Takže vám ide o Neomylný učiteľský úrad rímskeho veľkňaza.

Tak v tom mám jasno už polstoročie, kedy ma kňaz pred birmovkou poučil, že učiteľský úrad rímskeho veľkňaza je neomylný, iba keď vyhlasuje dogmu EX CATEDRA!

To vám tu niekto spochybnil?
U.S.C.A.E.
Však si vypočujte že z ne-ex cathedra urobili ex cathedra.
A inak apredsa sa z tohto vysmieva, čo ste správne napísali. Inak má aj nepriamu neomylnosť, keď opakuje učenie. To na dolnenie. Apredsa nechápe alebo nechce chápať že to sa týka úradu nie osoby.
Aj Ján Pavol II. jedno učenie dogmatizoval. Konkrétne to že žena nesmie byť služobný Kňaz, čiže logicky ani nižší stupeň ani diakonka.More
Však si vypočujte že z ne-ex cathedra urobili ex cathedra.

A inak apredsa sa z tohto vysmieva, čo ste správne napísali. Inak má aj nepriamu neomylnosť, keď opakuje učenie. To na dolnenie. Apredsa nechápe alebo nechce chápať že to sa týka úradu nie osoby.

Aj Ján Pavol II. jedno učenie dogmatizoval. Konkrétne to že žena nesmie byť služobný Kňaz, čiže logicky ani nižší stupeň ani diakonka.
Ružena
@U.S.C.A.E. máte to dnes veru ťažké vyznať sa v tom, keď Ján Pavol II. učenie dogmatizoval v tom, že žena nesmie byť služobný Kňaz a Fratniškovi Bergoliovi sa zase vidí, že má pri oltári stále málo žien. Vôbec vám nezávidím, ako to ten Duch vedie, kam?
Ružena
@U.S.C.A.E. Nože mi napíš, ktorú dogmu dohnaliti prekrútili?
U.S.C.A.E.
Vypočuje si, je to sedemmiútové video k FS. Ako dohnalitka viete kde.
Ružena
@U.S.C.A.E. čo je FS? Ja chcem odpoveď.
U.S.C.A.E.
Tá Fiducia je to. Tak si ju vypočujte a potom si prečítajte skutočný text z I. VK.
apredsasatoci
Ružen Kde je tá dogma? A pritom toľko popísal. 🤔
U.S.C.A.E.
Dekréty I. vatikánskeho koncilu Však ja predsa vždy píšem nepodložene. A keď dokážem že podložene, tak nastúpi ješitnosť a hriech bratia dobrého mena 😊.
U.S.C.A.E.
Na vás zúriť? No to by som klesol hodne hlboko. Spoznali ste sa v tom? To je dobre, lebo presne to ste robili, neviem či ešte robíte.
U.S.C.A.E.
Aj inde ako v KC. Však ste vypisovali že kde ide pastier idú ovce. Ale načo si priznať že ste popierali realitu 😊. To že dohnaliti prekrútením Dogmy vymysleli, že toto zaväzuje, je akurát ich interpretácia, a na rovinu na hranici svojprávnosti, lebo text jasne vymedzuje hranice.
Katolicita a nepremôžu sa odvíja pred očami No proste nádhera. Sláva Bohu Naveky!More
Aj inde ako v KC. Však ste vypisovali že kde ide pastier idú ovce. Ale načo si priznať že ste popierali realitu 😊. To že dohnaliti prekrútením Dogmy vymysleli, že toto zaväzuje, je akurát ich interpretácia, a na rovinu na hranici svojprávnosti, lebo text jasne vymedzuje hranice.

Katolicita a nepremôžu sa odvíja pred očami No proste nádhera. Sláva Bohu Naveky!
apredsasatoci
Boh má svojich aj v katolíckej cirkvi.
apredsasatoci
Ale ako musí vždy reagovať. Jednak toto chlap nerobí a po druhé, je to tá typická sektársko-heretická nespokojnosť, čosi si furt dokazovať a vnucovať sa. Ja to volám kainov syndróm.🤣😂🤣
apredsasatoci
A to každý Boži deň!
Ako posadnutý!😱
One more comment from apredsasatoci
apredsasatoci
Hovorí pokoj, pokoj ...
Ale pokoj nemá!
To je oč tu běži!