ľubica
zdieľajte a podpisujte...https://gbdeclaration.org ....celosvetová medzinárodná petícia proti corona-tyranii a proti covidovým opatreniam.
One more comment from ľubica