Clicks1.1K
Anton Čulen
21
Petícia- Synovská prosba biskupom: nepodávajte Eucharistiu do rúk! Vaše excelencie, otcovia biskupi, my, katolícki veriaci, sa na Vás obraciame s našou synovskou prosbou, aby ste prehodnotili svoje …More
Petícia- Synovská prosba biskupom: nepodávajte Eucharistiu do rúk!

Vaše excelencie, otcovia biskupi, my, katolícki veriaci, sa na Vás obraciame s našou synovskou prosbou, aby ste prehodnotili svoje rozhodnutie, umožniť podávanie Eucharistie do rúk veriacich.

Cirkev po stáročia čelila mnohým súženiam. Trápili ju nepriatelia vonkajší aj úpadok vo vlastných radoch. Vernosť svojho stáda skúšal Boh mnohokrát ranami morovými i nepriazňou prírodných živlov. Čím hlbšie však boli rany a čím nižšie klesal zbiedený ľud, tým vyššie pozdvihoval svoj zrak. Príznačným javom, v dobách skúšok a súženia, bol nárast úcty k Všemohúcemu Bohu, k Panne Márii, svätým a k všetkému čo súviselo so spásou, v ktorú dúfali sužované davy. Biedny človek, tvárou v tvár utrpeniu a smrti, odkladal svoju blahobytnú pýchu a hľadal cestu, ako preukázať Bohu čo najviac úcty a pokory. Dobre vedel, že bázeň a úcta pred Bohom, je podmienkou šťastia v živote pozemskom i po smrti. Túto úctu, vo svete viditeľnom a telesnom, prejavoval viditeľne a telesne, tak, aby vydal svedectvo o svojej viere.

Video ako dôkaz TU: http://alianciazanedelu.sk/archiv/5957

Toto poznanie, že úcta preukazovaná Bohu má prednosť pred všetkým, čerpala Cirkev z prvých troch Božích prikázaní a riadila sa ním počas celej svojej histórie. Jej prioritou bolo preukazovať Bohu poctu stále lepšie a dokonalejšie. Preto sa Cirkev nezastavila na polceste, ale s jej mohutnením rástol aj ideál vonkajších prejavov úcty. S bolesťou hľadiac na prejavy ľahostajnosti, či dokonca neúcty k svätým veciam, vyzývali svätci počas cirkevných dejín, k stále väčšej a dokonalejšej úcte k Bohu a Jeho milosti.

Ústredným bodom cirkevného života, ku ktorému sa vždy upínala úcta a zbožnosť katolíckej viery predovšetkým, bolo sviatostné Božie Telo, víno a chlieb zázračne premenené na Krv a Telo Nášho Pána, pri obeti sv. omše. Vďaka nekonečnej Božej milosti bolo aj nám, biednym hriešnikom, umožnené prijímať, čiže jesť ústami, Božie Telo. S bázňou pred toľkou milosťou a s úctou pred Božou velebnosťou, ukrytou tajomným spôsobom vo sv. hostii, padal človek na kolená v úžase pred Božou pokorou, s ktorou sa On sám a dobrovoľne uväznil, do malého kúska hmoty.

Cirkev vedená Duchom Svätým a láskou k Najsvätejšej sviatosti, ustálila v 10. storočí, ako zodpovedajúci prejav úcty pri prijímaní Božieho Tela, kľačanie a prijímanie do úst. Nič lepšie nevyjadrovalo odovzdanosť do Božej vôle, nezaslúženosť Božieho daru a úctu k nemu. Odvtedy až do dnešných čias Cirkev, sužovaná chorobami a katastrofami, nikdy nestratila zo zreteľa túto úctu. Vždy ju kládla nad nebezpečenstvá a individuálne nešťastie ľudí. Všetci pápeži, vrátane Jána Pavla II. a Benedikta XVI. išli v tomto katolíckym veriacim príkladom.

Nasledujme preto aj my ich vznešený príklad, ako nás k tomu vyzýva napríklad aj kardinál Sarah, a odhoďme od seba bázeň z toho čo ničí telo, ale nemôže zničiť dušu. Naopak vzbuďme si bázeň pred Božou velebnosťou, ukrytou v svätej hostii a keď ju budeme prijímať, urobme to tak, ako to Cirkev uznala za najvhodnejšie: padnime na kolená a odovzdane čakajme kým Pán Ježiš príde k nám, do našich úst. Neberme Ho opovážlivo do svojich nehodných rúk, ale nechajme ruky posvätené, ruky kňaza, aby nám dali Telo Božie. Boh nezabudne na našu úctu voči jeho Synovi a odmení nás v živote pozemskom i nebeskom.

Túto prosbu predkladáme so synovskou pokorou a úctou, ale zároveň s vedomím, že úcta voči Najsvätejšej Sviatosti nám prikazuje nemlčať a pozdvihnúť svoj hlas. Našou snahou nie je upozorňovať na ľudí, ich zlyhania, či chváliť ich prednosti. Jediným cieľom našej snahy je uchovať nedotknutú úctu k Božiemu Telu, v našom národe. Generácie si túto úctu odovzdávali ako najcennejší poklad a aj dnešné pokolenie ju nezaslúžene prijalo, ako najvyšší dar.

Nezničme tento dar a nenechajme ho rozplynúť v hmle ľahostajnosti a krátkozrakého strachu pred chorobou. Naši potomkovia potrebujú tento dar úcty a zbožnosti práve tak, ako naši predkovia. S bázňou im ho odovzdajme, aby raz ich ústa nežalovali proti nám u Všemohúceho Boha.

Vaše excelencie, ctihodní otcovia biskupi, táto synovská prosba je pokornou prosbou veriacich, ktorí sa obávajú znevažovania Božieho Tela a je podmienená nasledovnými skutočnosťami.


Prefekt vatikánskej kongregácie, ktorá má na starosti liturgiu, v jednej knihe, ktorá vysvetľuje prečo Cirkev upustila od prijímania na ruku, jasne poukazuje na príklad svätých našich čias, ktorí prijímali sväté prijímanie kľačiačky a na jazyk. Máme pred očami chorého Jána Pavla II., keď mu kardinál Ratzinger podáva sväté prijímanie na kľakátku, hoci si už sám nevládol ani kľaknúť. Ďalšou takou sväticou je Matka Tereza. Je naozaj také ponižujúce si kľaknúť pred Bohom?

My veriaci Slovenska, ktorí sme vždy dosvedčovali vernosť Cirkvi, prosíme našich otcov biskupov, aby ostali verný prosbám zástupcu svätého Otca, kardinála Saraha. Chceme ako národ oddaný Panne Márii pristupovať k svätému prijímaniu tak, ako fatimské deti, keď im Anjel zjavil tajomstvo eucharistie. NEDOVOĽTE PRIJÍMANIE NA RUKU, OD KTORÉHO TRADÍCIA CIRKVI RÝCHLO UPUSTILA Z ÚCTY K EUCHARISTII. NECHCEME ÍSŤ CESTOU ZÁPADU V ÚPADKU VIERY V EUCHARISTIU.

TU: Podpísať petíciu: http://alianciazanedelu.sk/archiv/5957

Túto petíciu dostane

Konferencia biskupov Slovenska
kbs@kbs.sk

S bolesťou v srdciach sme sa dozvedeli, že katolícki veriaci sú svojimi pastiermi vyzývaní k tomu, aby prijímali Telo Kristovo do rúk, namiesto do úst, ako to bolo tisíc rokov prejavom zbožnej úcty v Cirkvi. Vedení láskou a úctou k Nášmu Pánovi, ktorú kladieme nad ľudské ohľady, prosíme všetky duchovné osoby, ktoré sú Bohom poverené k tomu, aby viedli ľud k pravej zbožnosti a viere, nech zvážia tieto výzvy a prehodnotia ich, s ohľadom na nadradenosť bohopocty nad všetky iné ľudské ciele.

Kontaktné údaje
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava

alianciazanedelu.sk/archiv/5957
ľubica
dyk
Dnes u nás jedna pred sv. Prijímaním kľakla a kňaz jej dal Eucharistiu na jazyk. Nebol problém. Potom si však musel dezinfikovať ruky. Za ten čas by podal Eucharistiu piatim ľuďom, lebo musel odniesť kalich na obetný stôl, dezinfikovať si ruky, keby nie, tak riskuje vezenie za šírenie vírusu, potom znova zobrať kalich a prisť k ďalším veriacim podať Eucharistiu. Na omši bolo asi 50 veriacich. …More
Dnes u nás jedna pred sv. Prijímaním kľakla a kňaz jej dal Eucharistiu na jazyk. Nebol problém. Potom si však musel dezinfikovať ruky. Za ten čas by podal Eucharistiu piatim ľuďom, lebo musel odniesť kalich na obetný stôl, dezinfikovať si ruky, keby nie, tak riskuje vezenie za šírenie vírusu, potom znova zobrať kalich a prisť k ďalším veriacim podať Eucharistiu. Na omši bolo asi 50 veriacich. Keby každý chcel Eucharistiu na jazyk, tak by prijímanie trvalo nie 5 minút ale asi 5x dlhšie a aj viac. Uvedomte si, že kňaz má také isté telo ako každý z nás a dezinfekcia mu tak isto ničí pokožku ako kazdému inému človeku a dokonca niektorí sú ešte citlivejší ako ostatný. A potom si uvedomte, že ako dlho by vás bavilo podávať Eucharistiu takým dezinfekčným spôsobom?!
Kňaz a Cirkev si túto situáciu nevymysleli!!! Nemôžu za to a tak niektorí veriaci svojím egoistickým postojom k prijímaniu spôsobia to, že na to doplatia nevinný. A zase samozrejme kňazi.
Začína sa to neposlušnosťou, tvrdohlavosťou a nakoniec príde nejaký pád, alebo odpad od viery, lebo mal prehnané náboženské cítenie (choré náboženské cítenie, bez štipky milosrdenstva, poslušnosti a pokory plné bezcitnosti)... PÝCHA NÁBOŽENSKÁ OBECNÁ. Kto viete latinsky, preložte to.

Tie svoje petície podpisujte každý desaťkrát. Budete mať viac podpisov a skôr ich budete môcť odovzdať Bohu ako prejav svojej lásky a úcty voči Eucharistii a odporu a bezcitnosti voči kňazom..
dyk
Dnes som videl, že kňaz dal sv. Prijímanie na jazyk. Bola to posledná osoba v rade. Pred tým si ale kňaz musel zavolať miništranta aby mu musel doniesť dezinfekčný prostriedok, vydezinfikoval si ruky a podal na jazyk. Teraz si zoberte, že príde 70 veriacich a chce na jazyk. Pred každým si musí vydenzifikovať ruky!!! Chápete, čo by to bolo pri 70 tich údajných veriacich?! Ten kňaz pride o ruky!!! …More
Dnes som videl, že kňaz dal sv. Prijímanie na jazyk. Bola to posledná osoba v rade. Pred tým si ale kňaz musel zavolať miništranta aby mu musel doniesť dezinfekčný prostriedok, vydezinfikoval si ruky a podal na jazyk. Teraz si zoberte, že príde 70 veriacich a chce na jazyk. Pred každým si musí vydenzifikovať ruky!!! Chápete, čo by to bolo pri 70 tich údajných veriacich?! Ten kňaz pride o ruky!!! Po druhej Sv. Omši môže ísť rovno ma kožné a aj to mu nepomôže!!? CHÁPETE?
ľubica
DOMINUS EST=
JE TO PÁN online k prečítaniu www.corpus-christi.cz/dominus-est/
PŘÍJÍMÁNÍ NA RUKU – HISTORICKÁ STUDIE
online k prečítaniu
www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/More
DOMINUS EST=
JE TO PÁN online k prečítaniu www.corpus-christi.cz/dominus-est/
PŘÍJÍMÁNÍ NA RUKU – HISTORICKÁ STUDIE
online k prečítaniu
www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/
dyk
Počuli ste o. Kramaru Martina dnes 7.5.2020 o 17:55 hod. na TvLux čo povedal o tom prečo nežiadali biskupi Vatikán ohľadom prijímania na ruku?
Jednoducho preto, lebo sa nejedná o trvalý stav a tak aby ušetrili Vatikán, aby tých žiadosti nebolo veľké množstvo. Je to iba DOČASNÉ!!! Pochopia jazyčkárovia? :)
ľubica
dyk, ste trápny, fuj! jazyčkarovia sme všetci čo máme úctu k Eucharistii, čo JU bránime, či už máme zdravé ruky, alebo s tremorom, parkinsonom ,potením ruk, vyvrátenými a skrútenymi rukami/ vozíčkari/, malé deti školopovinné, a inými zdravotnými potiažami s ktorými ked sa prídeme do sakristie priznať, tak nikto nás nefackuje, ale máme právo prijímať na jazyk... tak sa kroťte v tom šialenom …More
dyk, ste trápny, fuj! jazyčkarovia sme všetci čo máme úctu k Eucharistii, čo JU bránime, či už máme zdravé ruky, alebo s tremorom, parkinsonom ,potením ruk, vyvrátenými a skrútenymi rukami/ vozíčkari/, malé deti školopovinné, a inými zdravotnými potiažami s ktorými ked sa prídeme do sakristie priznať, tak nikto nás nefackuje, ale máme právo prijímať na jazyk... tak sa kroťte v tom šialenom štbackom duchu!!!
a Kramara? vraj aby ušetrili Vatikán! Aká úbohá výhovorka.... a toto sa robí dyk ? vy ked pracujete v nejakej firme, ústave, podniku, kde zrazu dôjde k extremnej situácii a máte povinnosť podľa pravidiel tej firmy zavolať nadriadenému a povedať mu o celej situácii, tak vy sa radšej vykašlete na to, so sprostým tvrdenim že ved je to prechodný stav a poradim si sam???

Co ste pil dyk, ked rozprávate z cesty? Ak sa jedná o farma firmu, vy ludom doporučíte liek ktorý sa ešte netestoval,,,, ved je to prechodný stav? Ak pracujete v zivocísnej výrobe, tak sa rozhodnete chore prasatá pozabijať, ved naco konzultovať s vedením, ved maju toho vela!!! a mohla by som pokračovať profánnymi profesiami do polnoci! Ale toto nie je profanna oblast popletený dyk ! je to nanajvýš vnútorná intímna liturgická záležitosť každého komunikanta a ešte viac rozdavateľa SP! Ako sa opovažujete nadávať tým z nás čo si ctíme Eucharistiu a bránime ju pred takými ako ste vy!

Chodte si prečítať od Marie Simmy ako trpia v očistci tí, ktorí rozdávali Eucharistiu ako laici a laičky a pod. Od duší z očistca sa dozvedáme ako veľmi trpia kňazi, biskupi, kardináli, ktorí podávali SP na ruku !!!
Die Handkommunion ist ein großes Übel
A od diablov, ktorí pod exorcizmom priznavali že najvacsim utokom voci Bohu je neuctive podávanie SP na ruku, načo vám dávam linky, ked pokračujete v modernostickom prskaní heréz!
O prijímaní Eucharistie do ruky
ľubica
Modlite sa postite sa... podpisujte Peticiu proti podávaniu sv.prijímania na ruku, aby sa jasne ukázalo, ako klerici svojim jednaním nie lenže robia kompromis s týmto svetom ale dokonca tým rozdeľujú Cirkev zvnutra.
Podpíšte Petíciu:
www.reaguj.sk/synovska-prosba…
ľubica
ste zbabelci, obidvaja podobní tým ktorí nevyšli na Kalváriu, ked Mučili ukrižovaním Krista Pána, ostali len svätá M. Božia, sv. Ján a zopár žien..... nezabudajte že umučenie začali velknazi Annasa Kajfáš, ti ktorí sa ´vyznali ´v Písmach. Sledovali každého kto sa stýkal s Kristom a nakoniec sa im hodil jeho učeník Judáš! aby dokonal zradu! CO ASI SA DEJE TERAZ? No to isté! Kristus , Jeho TELO I …More
ste zbabelci, obidvaja podobní tým ktorí nevyšli na Kalváriu, ked Mučili ukrižovaním Krista Pána, ostali len svätá M. Božia, sv. Ján a zopár žien..... nezabudajte že umučenie začali velknazi Annasa Kajfáš, ti ktorí sa ´vyznali ´v Písmach. Sledovali každého kto sa stýkal s Kristom a nakoniec sa im hodil jeho učeník Judáš! aby dokonal zradu! CO ASI SA DEJE TERAZ? No to isté! Kristus , Jeho TELO I KRV DUSA I BOZSTVO je vydávaný do nečistých rúk, do kupčiacich ruk, do ruk zabijakov, ktorí su posmelený situáciou na Slovensku a tešia sa že mu budu ako satanisti robit zle!! Kde máte oči vy dvaja, čo ste nečitali ťe exorcisti oznámili okolo Veľkej Noci že narástla sila Zlého? Preto arcibiskup Vigano prosil kňazov, aby na Bielu sobotu o 15 h vykonali exorcizmus - tá správa bola aj tu! No boli kňazi čo sa zasmiali a správu hodili do koša ale vdak Bohu aj takí ktorí ten exorcizmus vykonali!!! teraz sa Zlý a jeho spolupracovníci tešia že na Slovensku sa biskupi nepýtali Vatikán na dovolenie dávať SP na ruku, oni si nedali námahu pod sprostou výhovorkou, že ved vo VAT amjú tolko inej práce, načo im písať, poradíme si sami! HNUS je to! Podvod! KBS za toto si bude zodpovedať a poriadne! Dopustili sa dvojakeho zla: že nepísali o súhlas Vatikánu a sami sa obslúžili tým Herodesovským naraidenim SP na ruku! a po druhé, nepripravili veriacich na tento ulisny krok aspon dvojtýzdnovou diskusiou pred. tam by sa vydiskutovalo všetko, aj obrúsky na ruku, aj možnosť do úst po klaciacky lebo vtedy komunikant NEDYCHA na knaza!!!...
STE SLEPCI dyk a frantisek!!!
One more comment from Anton Čulen
Hermenegild
Kto nedostal takú milosť, že je v momente sv. prijímania je zhodený na zem a to nie jeden krát... Keď si na púti hovoril, no Pán Ježiš určite nechce, aby som sa hodil do kaluže pred kňazom na kolená /Litmanová/ a vzápätí ste počuli: "To mi ani takúto malú obetu neprinesieš?" A po zdvihnutí sa z kaluže ste ostal úplne suchý, bez blata a vody? Kto takúto milosť nedostal, lebo o ňu neprosil, tomu …More
Kto nedostal takú milosť, že je v momente sv. prijímania je zhodený na zem a to nie jeden krát... Keď si na púti hovoril, no Pán Ježiš určite nechce, aby som sa hodil do kaluže pred kňazom na kolená /Litmanová/ a vzápätí ste počuli: "To mi ani takúto malú obetu neprinesieš?" A po zdvihnutí sa z kaluže ste ostal úplne suchý, bez blata a vody? Kto takúto milosť nedostal, lebo o ňu neprosil, tomu je zbytočné vysvetľovať, KTO do duše vchádza v momente sv. prijímania, lebo by sme nekľačali, ale v prostrácii ležali a hovorili: "Pane odíď odo mňa, lebo som veľmi hriešny, Teba úplne nehodný"!!!!!! Nikto sa nemodlí za živú vieru biskupov, ktorí potom žijú sväto bez ovplyvňovania svetom, /dejú sa okolo nich zázraky/ a tak vedú aj Boží ľud !
ľubica
herm...@ Nikto sa nemodlí za živú vieru biskupov, ktorí potom žijú sväto bez ovplyvňovania svetom, /dejú sa okolo nich zázraky/ a tak vedú aj Boží ľud !
....................................................................
a čo kláštory, najmä ženské... kontemplatívne, myslíte že nie sme s nimi spojení v tejto kríze RKC ????/ nie kríze pandémii..../..nemodlia sa za biskupov???
No potom začnime …More
herm...@ Nikto sa nemodlí za živú vieru biskupov, ktorí potom žijú sväto bez ovplyvňovania svetom, /dejú sa okolo nich zázraky/ a tak vedú aj Boží ľud !
....................................................................
a čo kláštory, najmä ženské... kontemplatívne, myslíte že nie sme s nimi spojení v tejto kríze RKC ????/ nie kríze pandémii..../..nemodlia sa za biskupov???
No potom začnime a poriadne my laici!!!!
Hermenegild
Pane Ježišu, vypočuj našu prosbu, že sa celou bytosťou skláňame pre Tebou, najmä v okamihu, keď vchádzaš do ľudskej duše !
Peter(skala)
pošlite tento oznam o petície na kbs@kbs.sk
Nech vedia, že je zaujem aj dôvod.
ľubica
skala ty si to ani necital ani nepodpisal, inak by si taku koninu nenapisal...
Podávanie Sviatosti Oltárnej na ruku? NIE! Odkaz na "Synovskú prosbu biskupom" v článku
Peter(skala)
........ si zabilllllllllllllllla 🤪 🤪 🤪
Július7
Ľubica, podpísal som to.
ľubica
....podľa konkordátu uzavretého so štátom má Cirkev pri výkone svojej služby úplnú slobodu a samostatnosť. Žiadna autorita nemôže zasahovať do tejto služby, a to ani so súhlasom cirkevnej autority, ktorá nie je pánom, ale iba správcom milosti udelenej veriacim prostredníctvom sviatostí, zdôraznil arcibiskup. Podobná situácia je i na Slovensku, stačí len rešpektovať základnú zmluvu medzi Vatikán…More
....podľa konkordátu uzavretého so štátom má Cirkev pri výkone svojej služby úplnú slobodu a samostatnosť. Žiadna autorita nemôže zasahovať do tejto služby, a to ani so súhlasom cirkevnej autority, ktorá nie je pánom, ale iba správcom milosti udelenej veriacim prostredníctvom sviatostí, zdôraznil arcibiskup. Podobná situácia je i na Slovensku, stačí len rešpektovať základnú zmluvu medzi Vatikánom a SR, a neprekrúcať význam článku 5 a bodu 4 v tomto článku, ako aj odvolať sa na článok 7 tej istej zmluvy, spolu s inými deklaráciami základných práv človeka, ktoré prikazujú zachovanie týchto práv. „Právomoc nad miestami bohoslužby preto patrí výlučne a výhradne miestnemu ordinárovi (biskupovi), ktorý s úplnou samostatnosťou rozhoduje, v prospech duší zverených svojej pastoračnej starostlivosti, o tom, ktoré služby a kým sa tam majú sláviť. Premiér nemôže rozhodovať o prístupe do kostolov, nehovoriac o tom, čo môžu robiť veriaci alebo kňazi, “dodal arcibiskup. viac:

Toto je hlas skutočného otca, arcibiskupa Viganó, ktorý sa nekláti pod svetským tlakom hygienikov