Stylita
21409

Boží slovo na den 26.5. A.D. 2022

Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky, a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se.“ Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.
Mk 16,15-20
U.S.C.A.E.
Nanebevstoupení Páně

sv. Augustin, 21.5. 2017

Jedním z výrazných a nezaměnitelných bodů křesťanství oproti většině ostatních náboženství je zastávání kladné, věčné hodnoty těla člověka a vůbec materiální stránky stvoření. To vychází z kladného hodnocení samým Bohem, který tuto hmotnou skutečnost stvořil a ohodnil svým slovem jako "velmi dobrou" (srov. Gen 1,31) a který ji pak "vzal za svou", …More
Nanebevstoupení Páně

sv. Augustin, 21.5. 2017

Jedním z výrazných a nezaměnitelných bodů křesťanství oproti většině ostatních náboženství je zastávání kladné, věčné hodnoty těla člověka a vůbec materiální stránky stvoření. To vychází z kladného hodnocení samým Bohem, který tuto hmotnou skutečnost stvořil a ohodnil svým slovem jako "velmi dobrou" (srov. Gen 1,31) a který ji pak "vzal za svou", když se skrze své Slovo stal člověkem, aby lidství a celé stvoření spasil a vzkříšením a nanebevstoupením je povznesl do nebe k věčné účasti na Jeho Božské přirozenosti. A právě na tomto základě, na navýsost kladném "ohodnocení" lidství Božím Slovem, které se navěky "stalo tělem", staví sv. Augustin svoji obhajobu povznesení lidství, lidské tělesnosti k věčnému údělu v nebi Nanebevstoupením Kristovým.

A neposlouchejme ani ty, kteří popírají, že by náš Pán vzal s sebou na nebesa také tělo; poukazují na to, co stojí v evangeliu: „Nikdo nevstupuje na nebe, leč ten, který s nebe sestoupil" (J 3,13), a říkají, že tělo proto, že nesestoupilo s nebe, nemohlo na nebe vystoupit. Nechápou totiž, že tělo na nebe nevystoupilo, neboť tam vystoupil Pán; tělo však tam nevystoupilo, nýbrž bylo vzato na nebe, jsouc zdvíháno tím, který vystoupil. Kdyby totiž například někdo sestoupil s hory nahý, ale po sestoupení by se oblékl a pak oblečen znovu vystoupil, jistě právem řekneme, že ten, který vystoupil, není nikdo jiný než ten, který předtím sestoupil; a nemyslíme na šat, který s sebou vzal, nýbrž o tom, který se oblékl, pravíme, že sám vystoupil.

[Augustin: O křesťanském boji (De agone christiano), XXV, 27; český překlad Maura Verzicha OSB převzat z knihy Svatý Augustin: Čtvero pojednání o křesťanském boji, Olomouc 1949, a pro lepší srozumitelnost, s přihlédnutím k latinskému textu, upraven redakcí Revue Theofil.]

Nanebevstoupení Páně - sv. Augustin, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život
Martina Bohumila Lutherová
belo nebelo 😱
Martina Bohumila Lutherová
Hurááá
to nebude věrohodné- různá římská proroctví
ho nepustí 🤪
Stylita
Svátek slaví sv. Filip Neri, slavnost Nanebevstoupení Páně

„Smutný svatý – to je smutné“ – tak nějak by se dal interpretovat výrok sv. Filipa Neriho. On sám se snažil svými promluvami k lidem z Říma i okolí i svým životem dokázat, že život s Bohem je především radostný: „Radostné srdce se stane dokonalým mnohem snáze než skleslé. Smutné obličeje nemají místo v nebi.“ A abychom si nemysleli, že …More
Svátek slaví sv. Filip Neri, slavnost Nanebevstoupení Páně

„Smutný svatý – to je smutné“ – tak nějak by se dal interpretovat výrok sv. Filipa Neriho. On sám se snažil svými promluvami k lidem z Říma i okolí i svým životem dokázat, že život s Bohem je především radostný: „Radostné srdce se stane dokonalým mnohem snáze než skleslé. Smutné obličeje nemají místo v nebi.“ A abychom si nemysleli, že sv. Filip byl jen tak nějakým naivním nebo nevázaným smíškem – on dobře věděl, že má proč se radovat. Jeho slova bychom si mohli vzít jako životní motto: „Kdo chce něco jiného než Krista, neví, co chce.“
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=5_26

Povzdechy sv. Filipa (střelné modlitby)
Sv. Filip Neri (St.Philip Neri) Povzdechy
Martina Bohumila Lutherová
Vladimír Vysockij : " Vždy hledám v lidech to lepší,
to horší ukazují sami
". geroj :-)) Золотые слова выдающегося поэта Владимира Высоцкого.

Ještě jedno: "Užasné milovat člověka, který si to už nezasluhuje".
/tomu se říká vyšší Spravedlnost za kterou je odměna v nebi :-/
Martina Bohumila Lutherová
Do třetice Vladimír Vysockij: "Návrat k Bohu nebývá opožděn."
Učeník Pánov
“Buďte dobrí, ak môžete” sv.Filip Neri
Stylita
Všemohoucí, věčný Bože,
tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus,
vstoupil na nebesa,
a tím bylo povýšeno i celé lidstvo;
naplň nás radostnou vděčností a nadějí,
že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy.
(mešní preface)
Martina Bohumila Lutherová
Pro modré oči to nebude,
ani pro znalost dogmat a
pisipisi papežů 😂 🙏
U.S.C.A.E.
lajkli ste že Kristus je Bohočlovek ono je to ozaj smiešne že sa takto popierate
Martina Bohumila Lutherová
Ty lháři, kde máš psanou tu nadávku bohočlověk:
Všemohoucí, věčný Bože,
tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus,
vstoupil na nebesa,
a tím bylo povýšeno i celé lidstvo;
naplň nás radostnou vděčností a nadějí,
že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy.
(mešní preface)
tovika +U.S.C.A.E. = synové lháře
U.S.C.A.E.
Všemohoucí, věčný Bože,
tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus,
vstoupil na nebesa,
a tím bylo povýšeno i celé lidstvo;

ja chápem text ono že povýšil človeka je jeden význam a druhý význam je to že ako človek povýšil človeka lebo Vzkriesení Kristus Boh aj človek vystúpil do Neba kde ako Boh ale stále bol a súčasne bol Vtelený na zemi
U.S.C.A.E.
to nie je nadávka ale presné pomenovanie toho kým Kristus je
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Nech si píšu čo chcú aj nech dávajú si hocijaké rúhavé príspevky ja už ich neriešim načo aj ty ich riešiš a furt sa vyjadruješ k ním však oni už dostanú svoju odmenu tam kde plač a kde je škrípanie zubami. Zbytočne budeš takým niečo písať satanistom, sektárom a klamárom, pomýleným ľudom chtiac alebo nechtiac, ktorí sa nechcú obrátiť, prijať pravú katolícku vieru a pravdu a sú mimo jedinej pravej …More
Nech si píšu čo chcú aj nech dávajú si hocijaké rúhavé príspevky ja už ich neriešim načo aj ty ich riešiš a furt sa vyjadruješ k ním však oni už dostanú svoju odmenu tam kde plač a kde je škrípanie zubami. Zbytočne budeš takým niečo písať satanistom, sektárom a klamárom, pomýleným ľudom chtiac alebo nechtiac, ktorí sa nechcú obrátiť, prijať pravú katolícku vieru a pravdu a sú mimo jedinej pravej svätej katolíckej apoštolskej RKC. Nech si ešte viac hromadia veľké hriechy čím viac tým horšie pre nich. Podstatne je, že normálny pravý kresťania a katolíci vedia kde sú, ktorí neopustili sviatosti a Svätú Cirkev, Svätú Trojicu a Pannu Máriu a samozrejme všetko čo s tým súvisí.
Martina Bohumila Lutherová
Jediná pravá totalitní ideologie:

CHOROBNÁ MYŠLENKA ŘÍMSKÝCH KATOLÍKŮ
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Nacizmus a fašizmus je diktatúra a otroctvo, komunizmus a socializmus je diktatúra a otroctvo, pravoslávne náboženstvo a pravoslavizmus je v určitých viacerých momentoch slepá viera až heretická, rôzne falošné sekty a falošné náboženstvá vrátané falošných cirkvi ( okrem samozrejme pravého jedine náboženstva Kresťanstva ) všetky tie spolky sú viazané jednou ideológii ovládať iných prekrúcať …More
Nacizmus a fašizmus je diktatúra a otroctvo, komunizmus a socializmus je diktatúra a otroctvo, pravoslávne náboženstvo a pravoslavizmus je v určitých viacerých momentoch slepá viera až heretická, rôzne falošné sekty a falošné náboženstvá vrátané falošných cirkvi ( okrem samozrejme pravého jedine náboženstva Kresťanstva ) všetky tie spolky sú viazané jednou ideológii ovládať iných prekrúcať pravdu a Božie slovo a zároveň šíriť zlo. Jediná je iba pravá svätá katolícka apoštolská RKC s pravou katolíckou vierou, ktorá bude šíriť iba lásku, dobro, spásu bude vždycky verná a pravá Svätá Cirkev je súčasťou Svätého Boha, ktorú Bohočlovek syn Boží Ježiš Kristus založil na tomto svete pred 2000 rokmi keď prišiel na svet a sa narodil z Panny Márie, ktorá počala z Ducha Svätého.

Ďalšie informácie aj o východnom krídle a takzvanom pravosláví.

P. Gregory Hesse odpovedá na závažné otázky v súvislosti s krízou v Cirkvi po Druhom vatikánskom … - gloria.tv
U.S.C.A.E.
riešiš ich jednu konkrétne a tá je ako rozbúrené more svoju mylnú mienku si bude až zúrivo natláčať lebo tuší že je mylná takže by sme mali prestať keď už obaja a ono vsádza na to že keď do teba rypne že zareaguješ a aby mohla byť panovačná
Martina Bohumila Lutherová
Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. 😇
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat (do nebe). Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha Svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království. Když s nimi jedl, přikázal jim, …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat (do nebe). Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha Svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království. Když s nimi jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení: „Vždyť jste přece o tom ode mě slyšeli: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým za několik málo dní.“ Tu se ho ptali ti, kteří s ním byli: „Obnovíš teď, Pane, v Izraeli království?“ On jim však řekl: „To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země.“ Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.“
Sk 1,1-11

Žalm:
Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
Nebo: Aleluja.

Všechny národy, tleskejte rukama,
jásejte Bohu radostným hlasem,
protože Hospodin je vznešený, hrozný,
je to veliký král nad celou zemí.

Bůh se vznáší za jásotu,
Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.
Zpívejte Bohu, zpívejte,
zpívejte našemu králi, zpívejte!

Protože Bůh je králem celého světa,
zpívejte mu chvalozpěv!
Bůh vládne národům,
Bůh zasedá na svém svatém trůnu.
Zl 47(46)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
(Bratři!) Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Proto se praví: `Vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem dary.' Když však `vystoupil', znamená to, že musel předtím sestoupit dolů, na zem. Stejná osoba je ten, kdo sestoupil, i ten, kdo vystoupil až úplně nad nebesa, aby všecko naplnil. Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, (kdy se na nás uskuteční) Kristova plnost.
Ef 1,17-23

Evangelium:
Lk 24,46-53