Defensor Mariae
Defensor Mariae
304
29:07
Dwa łyki metafizyki. Jaka jest metafizyczna struktura człowieka? Dlaczego metafizycznym błędem są twierdzenia aborcjonistów? Co będziemy „robić“ w niebie? delurski.plMore
Dwa łyki metafizyki.
Jaka jest metafizyczna struktura człowieka?
Dlaczego metafizycznym błędem są twierdzenia aborcjonistów?
Co będziemy „robić“ w niebie?
delurski.pl
Defensor Mariae
1303
42:44
Mały błąd na początku... Czemu źle patrzymy na problemy etyczne? Czy sprzeciw wobec in vitro jest tylko religijny? Dlaczego czasem nie warto dyskutować? delurski.pl/5641/parvus-error/More
Mały błąd na początku...
Czemu źle patrzymy na problemy etyczne?
Czy sprzeciw wobec in vitro jest tylko religijny?
Dlaczego czasem nie warto dyskutować?

delurski.pl/5641/parvus-error/
Dawid shares this
Mały błąd na początku... Mały błąd na początku...More
Mały błąd na początku...
Mały błąd na początku...
Defensor Mariae
328
16:04
14 lipca 1789 "Rzeczywiście, nie ma sroższego zwierzęcia nad człowieka ogarniętego bezbożnością i nienawiścią!" delurski.pl/2403/rewolucja-francuska/More
14 lipca 1789
"Rzeczywiście, nie ma sroższego zwierzęcia nad człowieka ogarniętego bezbożnością i nienawiścią!"
delurski.pl/2403/rewolucja-francuska/
Defensor Mariae
246
W ciemność. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich …More
W ciemność.
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia.
Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza: „Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat“.
Aby …
More
Defensor Mariae
271
Nocne udręki. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy …More
Nocne udręki.
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają“. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem“. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Obok księgi Hioba nie można przejść obojętnie. Kiedy czytamy: „…
More
Defensor Mariae
285
01:07:13
Defensor Mariae
1318

Beze Mnie nic nie możecie uczynić

<Prawdy wiary katolickiej, których prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś z „ambony“, a które usłyszeć powinieneś: – Skutkiem grzechu jest nie tylko wina, ale i kara doczesna, więc sama spowiedź „nie …
urielrafael
– Skutkiem grzechu jest nie tylko wina, ale i kara doczesna, więc sama spowiedź „nie załatwia sprawy“, – Wartość zasługującą mają tylko czyny spełnione …More
– Skutkiem grzechu jest nie tylko wina, ale i kara doczesna, więc sama spowiedź „nie załatwia sprawy“,
– Wartość zasługującą mają tylko czyny spełnione w stanie łaski uświęcającej>.
Defensor Mariae
2334

Duc in altum

Spowiedź powinna wyprowadzać nas na głębię. Z jednej strony ta głębia dotyczy nas samych, z drugiej samego Boga. Przypomnijmy zatem kilka faktów. Znamy tzw. warunki dobrej spowiedzi. 1. Rachunek …
mkatana
Spowiedź winna pociągać/być wynikiem nawrócenia. Metanoja oznacza dosłownie zmianę myślenia. 👍More
Spowiedź winna pociągać/być wynikiem nawrócenia. Metanoja oznacza dosłownie zmianę myślenia. 👍
tahamata
Bóg zapłać! 👍
Defensor Mariae
41.7K
Prześladowanym chrześcijanom. delurski.plMore
Prześladowanym chrześcijanom.
delurski.pl
04:29
jadwiska
SUPLIKACJE Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,- zmiłuj się nad nami! Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie! (3x) Od nagłej …More
SUPLIKACJE
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,- zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie! (3x)
Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie!
Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego upokorzyć raczył- wysłuchaj nas Panie!
My grzeszni, Ciebie Boże prosimy- przepuść nam Panie!
My grzeszni, Ciebie Boże prosimy- wysłuchaj nas Panie!
My grzeszni, Ciebie Boże prosimy- zmiłuj się nad nami! Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, Jezu, Jezu, - zmiłuj się nad nami! Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Maryjo, nasza Matko, - przyczyń się za nami! Wszyscy Święci i Święte Boże,- módlcie się za nami!
mkatana
«Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie …More
«Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie...» (Mt 5,11-12) 🙏
2 more comments
Defensor Mariae
746
01:28:47
GENDER. Filozofia? Ideologia? Absurd? x. Leszek Woroniecki o genderMore
GENDER. Filozofia? Ideologia? Absurd?
x. Leszek Woroniecki o gender
Defensor Mariae
367
15:27
Rzeczy ostateczne. delurski.plMore
Rzeczy ostateczne.
delurski.pl
Defensor Mariae
345
13:10
Nie cudzołóż. delurski.plMore
Nie cudzołóż.
delurski.pl
Defensor Mariae
651
14:45
Nie zabijaj. delurski.plMore
Nie zabijaj.
delurski.pl
Defensor Mariae
639
11:41
Gotowość na przyjście Pana. delurski.plMore
Gotowość na przyjście Pana.
delurski.pl
Defensor Mariae
782
16:56
Marność nad marnościami. delurski.plMore
Marność nad marnościami.
delurski.pl
There is a city. Once a year on august 1st, the people of Warsaw pay hommage to the fallen heroes that fought for freedom in 1944 during the Warsaw Uprising. The biggest rebellion against German Nazi …More
There is a city.
Once a year on august 1st, the people of Warsaw pay hommage to the fallen heroes that fought for freedom in 1944 during the Warsaw Uprising. The biggest rebellion against German Nazi occupation during WWII cost over 200 000 lives and destruction of the capital.
More info:
en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Uprising
www.1944.pl/en
www.warsawuprising.com
This film is compiled from footage we shot one year ago.
01:33
czciciel
To honor być POLAKIEM
aniomax
Panie Jezu Chryste ocalić zechciej łaskawie Polskę, naszą ojczyznę, by Tobie służyła jako Królowi. O łaskę wzruszenia całego narodu prosimy Cię Panie.
2 more comments
Defensor Mariae
464
13:47
Panie, naucz nas się modlić. delurski.plMore
Panie, naucz nas się modlić.
delurski.pl
Defensor Mariae
549
11:13
Tracić czas dla Boga. delurski.plMore
Tracić czas dla Boga.
delurski.pl
Defensor Mariae
1599
15:14
Jak owce między wilki. delurski.plMore
Jak owce między wilki.
delurski.pl
oczy_szeroko_otwarte
... najwyraźniej właśnie teraz potrzebowałam tych słów... Bogu niech będą dzięki! +++ Czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem prowadzi do nieprzyjaźni …More
... najwyraźniej właśnie teraz potrzebowałam tych słów... Bogu niech będą dzięki! +++
Czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem prowadzi do nieprzyjaźni z Bogiem? Ktokolwiek więc chciałby przyjaźnić się z tym światem, staje się nieprzyjacielem Boga.
/Jakuba 4,4/
Na każdym miejscu są oczy Pana, baczą pilnie na złych i dobrych.
/Przysłów (Przypowieści) 15,3/
Idź drogą sprawiedliwości, bojaźni Bożej, wiary, miłości, cierpliwości i życzliwości.
/1 do Tymoteusza 6,11/
Zwycięzcą jest Bóg odwieczny. Zniża swą broń - On od wieków, by odpędzić wroga przed tobą. /Powt. Prawa (5 Mojżeszowa) 33,27/ 🤗
Defensor Mariae
448
12:02
Pójdź za Mną. delurski.plMore
Pójdź za Mną.
delurski.pl