Clicks991
Karol Gazdík
18

Apologetika prijímania Sviatosti Oltárnej do úst

Je síce pravda, že spôsob podávania svätého prijímania nie je predmetom viery, predmetom viery je Eucharistia samotná. Spôsob podávania sv. prijímania je vec disciplíny cirkvi a liturgickej praxe. Lenže ako sami vieme, nie všetko čo je legálne je aj správne. V mnohých krajinách sú napríklad legálne interrupcie, ktoré sú pre nás katolíkov absolútne neprijateľné. Legálnymi sú niekde aj eutanázie, v ktorých prípadoch platí to isté, čo pri umelom prerušení tehotenstva. V oboch prípadoch túto kauzalitu konania rieši okrem kresťanskej morálky aj etika. Skúma sa aj praktická stránka dopadu, ktorý vznikne, keď sa dané zákroky podstúpia. V prípade podávania Sviatosti na ruku je z praktického hľadiska nebezpečným faktom neúctivé zaobchádzanie s posvätnými partikulami Kristovho Tela, ktoré môžu veľmi ľahko padať na zem a ľudia následne po nich šliapu. Ukazuje nám to aj experiment s nepremenenými hostiami, ktorý jasne poukazuje na fakt, že sa hrozne "mrvia".

Späť ale k otázke legálnosti. Pointa príkladov o interrupcii a eutanázii platí aj o Sviatosti Oltárnej a jej podávaniu na ruku. Je to síce dovolené v niektorých krajinách, u nás momentálne nariadené v súvislosti s pandémiou COVID-19, ale stále je to nesprávne. Teraz by mohol prísť argument o neposlušnosti voči cirkvi. Áno, poslušnosť je dôležitá vec, ale slepá poslušnosť by znamenala poslúchať aj zlé príkazy, ktoré sa protivia aj nášmu svedomiu. Iste poznáte ten typický výchovný výrok - "Keď ti povie skoč do studne, tak skočíš?" Samozrejme, že neskočíš. Vďaka prvotnému hriechu sme ako ľudia schopní poznať, že čo je dobré a čo zlé...
Dovolím si teraz rozobrať dva také typické argumenty, ktoré človek pri obrane úctivého prijímania Kristovho Tela dostáva.

Argument č. 1: "Ale však im povedal: "Vezmite a jedzte" a oni jedli"

Bl. A. K. Emmerichová mala videnie poslednej večere, kde videla, ako dával Ježiš apoštolom prijímať do úst.[1] O Emmerichovej vieme, že to bola jednoduchá rehoľníčka, ktorá ani nemala nejaké vyššie intelektuálne vzdelanie, aby poznala niektoré historické fakty a mohla svoje videnia týmto faktom determinovať.[2] A tu je práve zaujímavé, že na Blízkom východe, v Ježišových časoch, existoval zvyk, ktorý pokračuje dodnes: hlava rodiny živí svojich hostí vlastnou rukou a do úst hostí vkladá symbolický kus jedla, ktorý je niečím výnimočný, napríklad chuťou. V tomto prípade tá výnimočnosť vychádzala z toho, že už nešlo o chleba, ale o Kristovo Telo. Myslím si, že o tomto zvyku Emmerichová určite nevedela. Tento spôsob podávania Eucharistie do úst zachytáva aj krásny obraz z roku 1440 od blahoslaveného Jána z Fiesole, lepšie známeho ako Fra Angelico, ktorý bol florentský rehoľník – dominikán a maliar. Preslávil sa nezvyčajným nadaním, ale aj svätým spôsobom života; bol pokorný, prostý a skromný. Evidentne ho namaľoval na základe iného vyobrazenia alebo podľa nejakého textového záznamu či spisu.

Argument "Vezmite a jedzte" je teda vytrhnutý z kontextu. Ale ak by aj Ježiš bol podal Eucharistiu do rúk apoštolov, je potrebné spresniť dôležitú vec: v tej chvíli už boli apoštoli defakto vysvätení za kňazov, a dokonca v úplnosti kňazstva, teda za biskupov.[3] Neboli už laikmi! Posledná večera totiž poskytuje biblický základ pre Eucharistiu a kňazstvo.

Argument č. 2: "Obávam sa, že sa viac zameriavate na formu, ako na obsah...

Bez formy niet obsahu! Kde nalejete polievku ak nie do taniera? A z akého taniera sa vám lepšie bude jesť? Z popukaného a špinavého alebo z pekného a čistého? Toto je pointa argumentu forma vs. obsah, argumentu, ktorý je inak neskutočne stereotypný. Tieto dve veci majú byť v rovnováhe, ale v dnešnom svete tomu tak nie je.
Čo je vlastne zlé na tom, že treba dávať Bohu to najlepšie a najúctivejšie čo máme? Začínam súhlasiť s argumentom, že keď veriaci nemá skutočnú vieru v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii, je mu jedno, akou formou Ho príjme. Človek sa formuje i skrze symboly a symbolické úkony. A aj symbolmi vieme podčiarknuť niečo, čo si zasluhuje obrovskú úctu a pokiaľ to nerobíme povrchne, tak je ten symbol či gesto (forma) odrazom našej viery v srdci, teda obsahu.

______________________________________
POZNÁMKY:

[1] Str. 47: Ježiš vzal misku s nalámaným chlebom a vyriekol slová premenenia: "Vezmite a jedzte : toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás." Str. 48: Keď chlieb VKLADAL DO ÚST apoštolom, ktorí k nemu pristupovali po dvoch, videla som ako Judášova tvár potemnela. Kristove telo prijal ako tretí. Pán mu Vložil chlieb na JAZYK a pošepkal mu: To čo chceš urobiť urob čím skôr! (Kniha: Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej).
[2] Bl. A. K. Emmerichová napríklad videla mučeníctva kresťanov, ktorých trhali v amfiteátroch exotické šelmy. Nemala o nich poznanie, tak ich len explicitne popísala ako "mačky so škvrnami". Taktiež pochybujem, že čítala spis "Confesiones", teda Vyznania od sv. Augustína, kde tento svätec spomína slabosť svojej matky sv. Moniky, ktorá si rada z času na čas dala víno. No Emmerichová to vo svojich videniach videla...
[3] Viac o dokumentoch hovoriacich jasne o podávaní Sviatosti do úst nájdeš TU.

DOPLNENÁ POZNÁMKA: Tridentský katechizmus z príkazu sv. Pia V. jasne zakázal, aby sa niekto okrem kňaza dotýkal Najsvätejšieho Tela Kristovho. Dokonca bol prísny zákaz dotýkať sa aj bohoslužobných nádob, ktoré sa pri sv. omši používali. Sv. Ján z Kríža, učiteľ Cirkvi, mal 3 roky, keď začal Tridentský koncil. Keď slúžil svoju vôbec prvú sv. omšu, tak mal nesmiernu bázeň dotýkať sa Najsvätejšieho Tela Kristovho. Mal posvätené ruky - ruky kňaza – ktoré sa ako jediné mohli Presvätého Tela dotýkať a aj tak jeho bázeň bola takmer neprekonateľná.
POZRI AJ: článok vdp. Ľubomíra Urbančoka - Sväté prijímanie na ruku nie je vhodné. Sú to slová sv. Pavla VI., v inštrukcii Memoriale Domini, ktorou zmienený pápež usmernil v Cirkvi rozdávanie svätého prijímania na ruku, ktoré bolo zavedené bez akéhokoľvek dovolenia Cirkvi. Táto inštrukcia z 29. mája 1969 je dodnes platnou inštrukciou, podľa ktorej je potrebné konať vo veci tzv. prijímania na ruku.
warez
Keď sused stavia dom a ten dom mu padne, tak iba idiot bude stavať svoj dom rovnako, ako ten sused.
Vidíme, ako Cirkev na západe zomiera. aký odpad od viery tam prinieslo okrem iného i sv. prijímanie do rúk. A my na Slovensku to ideme bezhlavo napodobňovať. To hraničí s bláznovstvom, alebo je to znak zlého úmyslu.

Pán Ježiš hovorí: Podľa ovocia poznáte strom! To paltí aj pre Vitteka, aj pre …More
Keď sused stavia dom a ten dom mu padne, tak iba idiot bude stavať svoj dom rovnako, ako ten sused.
Vidíme, ako Cirkev na západe zomiera. aký odpad od viery tam prinieslo okrem iného i sv. prijímanie do rúk. A my na Slovensku to ideme bezhlavo napodobňovať. To hraničí s bláznovstvom, alebo je to znak zlého úmyslu.

Pán Ježiš hovorí: Podľa ovocia poznáte strom! To paltí aj pre Vitteka, aj pre Zvolenského.
A nech sa neposlušní biskupi a kňazi - rozkladači katolíckej viery a mravov, neoháňajú poslušnosťou, lebo je to na smiech.
ekans
ľubica
TOTO JE UZASNE! TA JEDNOTA VERIACICH, POVEDAT HIERARCHOVI JASNE NIEEE! svatemu prijimaniu na ruku!!!! citajte !
Libanon: biskupovia využívajú koronavírus aby zaviedli sv. prijímanie do ruky
ekans
kdyby jste nelozili na novus ordo, tak by jste nemuseli řešit tyto dilemata
ľubica
nebud mudry snake, aj na NOM sa prijima poklaciacky a do ust!!! Co vies? staraj sa o ceske TLO!
Karol Gazdík
@ekans: Loziť či neloziť na NOM. O to nejde. Ide o to, že aj tam sa cez transsubstanciáciu platne premieňa chlieb na Kristovo Telo, ktoré následne hentakým spôsobom prijímania kňazi i veriaci zneucťujú. Preto to riešime, aj keď na NOM chodíme buď minimálne alebo vôbec...
ekans
indult horší nom
ekans
@Karol Gazdík kolko slovenských kňazov složilo antimodernisticků prísahu?
ľubica
BRAVOÓÓ´, SUPER CLANOK! 😍
ľubica
pre dyka ( nielen )pri tejto obrane/ apologetike/ mi hned prišiel na um príbeh o Samaritánovi... ako si toho chudáka zbitého, okradnutého, ležiaceho na zemi, všimol najskor pomocník knaza... a išiel dalej. Potom išiel okolo samotný knaz a ten tiež pozrel, skonštatoval a pobral sa svojou cestou. Jediný, ktorý mu pomohol bol cudzinec a polopohan = Samaritán / pre židov /, ktorý tiež mal po …More
pre dyka ( nielen )pri tejto obrane/ apologetike/ mi hned prišiel na um príbeh o Samaritánovi... ako si toho chudáka zbitého, okradnutého, ležiaceho na zemi, všimol najskor pomocník knaza... a išiel dalej. Potom išiel okolo samotný knaz a ten tiež pozrel, skonštatoval a pobral sa svojou cestou. Jediný, ktorý mu pomohol bol cudzinec a polopohan = Samaritán / pre židov /, ktorý tiež mal po zhliadnutí toľkej biedy, možnosť pokračovať v ceste... za svojim cieľom povinnosťami. Tento ale konal úplne inak. NEBOL ani KNAZ ani REHOLNIK ani iný klerik ale LAIK!!!
A ako laik vedel, že má teraz priležitosť prejaviť MILOSRDENSTVO voči dobitému človeku. Vieme ako to skončilo.
TERAZ JE TYM ZBITYM A DOBITYM SAM KRISTUS V EUCHARISTII. ALE AKY JE ROZDIEL V KONANI HIERARCHIE OPROTI PRIBEHU.
SAMI BISKUPI VYDALI NARIADENIE DOVOLUJUCE SVATE PRIJIMANIE NA RUKU. TENTO NESPRAVODLIVY NATLAK DOPADOL NA KNAZOV A LAIKOV. AKO BUDU REAGOVAT TI KTORI MILUJU KRISTA? NIE TI KTORI ,VERIA V KRISTA, LEBO AJ DIABLI VERIA V KRISTA! TEN KTORI MILUJE, MUSI RATAT SO STRATAMI: casu, zdravia, pokoja, penazi, istoty...ktoré rád obetuje len preto aby sa zastal PRAVDY= KRISTA, preto sa spisala ta
Petícia proti prijímaniu do rúk
Nový nevídaný jav, je že samotná KBS švihá bičom podaným jej od Jej nového predsedu a švihá rovnako kňazov i laikov.
LAICI, KTORI PODPISALI PETICIU, SU TI , KTORI SA ZASTALI KRISTA= EUCHARISTIE, TOHO KTORY JE VYSTAVENY POTUPE, ZNEUCTENIU, URAZKAM.....
NEBOJTE SA, NEPREHRALI SME, BOH TO VSETKO VIDI A POCUJE, POCUJE NAS PLAC A NAREK, nás LAIKOV i KNAZOV MILUJUCICH KRISTA

Nie! - Sv.Prijímaniu na ruku! To by bol prejav ozajstného milosrdenstva !!!
Karol Gazdík
Zaujímavá príhoda z jednej sv. omše, kde si starší pán kľakol pri sv. prijímaní.
Kňaz mu povedal: "Postavte sa!"
Pán odvetil: "Nekľačím pred tebou, ty neznaboh."
Peter(skala)
Lenže ako sami vieme, nie všetko čo je legálne je aj správne.
V mnohých krajinách sú napríklad legálne interrupcie, ktoré sú pre nás katolíkov absolútne neprijateľné.
🤔
toto je dobré prirovnanie s aktuálnym dianím vo svete, lebo sa týka aj katolíkov. Totižto su takí, ktorí hovoria, že nie su za potraty, ale v mimoriadnych prípadoch a s ohladuplným spôsobom (antikoncepciou) súhlasia.

Podobne…More
Lenže ako sami vieme, nie všetko čo je legálne je aj správne.
V mnohých krajinách sú napríklad legálne interrupcie, ktoré sú pre nás katolíkov absolútne neprijateľné.
🤔
toto je dobré prirovnanie s aktuálnym dianím vo svete, lebo sa týka aj katolíkov. Totižto su takí, ktorí hovoria, že nie su za potraty, ale v mimoriadnych prípadoch a s ohladuplným spôsobom (antikoncepciou) súhlasia.

Podobne to môžeme vidieť aj so spôsobom sv.prijímania.
Na jednej strane su proti podávaniu do ruky, ale v mimoriadnych pripadoch (ako napr. počas epidemie) tak pripušťaju podávanie do ruk, práve preto, lebo je to dovolené, dokonca nariadené zákonom vlády štátu i miestnej cirkvi.

Prečo?
Nevedia totiž, čo činia a aké to má nasledky:
Interupcie (potraty) sa uskutočnuju aj spôsobom užívania antikoncepcie, ktorá v konečnom dôsledku - ked dôjde k počatiu - zabije tento plod, kým dôjde k pôrodu. Títo nevedomí (aj katolici) si myslia, že antikoncepcia nezabíja, len brani počatiu a tam je koren problemu. Maju zlé informacie a tak nepoznaju ani konečný vážny hriech, ktorý sa dopustia spôsobom antikoncepcie.

Podobne s príjmaním do ruky, nevedia ako ich tento spôsob príjmania postupne bude ubíjať (ako počatý plod prostrednictvom antikoncepcie)
Nevidia to, lebo sa to deje mimo ich telesneho zraku, ale ono to tam pôsobí a smrť prichádza až v duchovnej forme, kedy človek straca zmysel aj pre iné spôsoby príjmania Sviatostí a posvätných prostriedkov k spáse.
dyk
"Nevedia totiž, čo činia a aké to má nasledky:"
...
Úžasné. Ty si jediný, čo vieš všetko presne. KBS je šuvix :)
Naozaj sú všetci, ktorí sa tak bijú za prijímanie na jazyk tak vzdelaný a na tak vysokej duchovnej výške, že môžu diktovať biskupom?
Karol Gazdík
@dyk, určite nie. Nepokladám sa za dokonalého katolíka. Som hriešny, momentálne aj nehodný (po toľkej zlosti čo som tieto posledné dni prežil) ísť na sv. prijímanie. Lenže ako katolíci máme aj povinnosť upozorňovať na pochybenia, zlo či hriech. Hriechom nie je len konanie zla, ale aj zanedbávanie dobrého.
Toto isté nám umožňuje Kán. 212, § 3 Kódexu kanonického práva, ktorý hovorí: "Podľa svoji…More
@dyk, určite nie. Nepokladám sa za dokonalého katolíka. Som hriešny, momentálne aj nehodný (po toľkej zlosti čo som tieto posledné dni prežil) ísť na sv. prijímanie. Lenže ako katolíci máme aj povinnosť upozorňovať na pochybenia, zlo či hriech. Hriechom nie je len konanie zla, ale aj zanedbávanie dobrého.
Toto isté nám umožňuje Kán. 212, § 3 Kódexu kanonického práva, ktorý hovorí: "Podľa svojich vedomostí, odbornosti a vážnosti sami (laici) majú právo, ba niekedy aj povinnosť prejaviť posvätným pastierom svoju mienku o tom, čo sa vzťahuje na dobro Cirkvi, a oboznámiť s ňou aj ostatných veriacich, pričom majú zachovať neporušenosť viery a mravov i úctu voči pastierom a mať na zreteli spoločný osoh a dôstojnosť osôb."
Takže niektorí veriaci písali priamo na KBS, niektorí napísali odborné články, iní sa snažili o tom diskutovať.
Peter(skala)
... a to sa píše o laikoch, tak čo potom klerici?!
poli75
Nebojte sa drahi bratia, budu nas obvinovat , že sme fanatici, neposlušni biskupom, lefebristi a pod. nezmysly, mam informacie, že aj knazi nevedia čo robit, niektori vobec nechcu podavat do ruk, svedomie neumlčiš, ja nepojdem na prijmanie dokial sa nebude podavat do ust, mám bazen pred Panom na rozdiel od svatuškarov , ktori chodia každý den do kostola a beru to ako samozrejmost a chlieb z …More
Nebojte sa drahi bratia, budu nas obvinovat , že sme fanatici, neposlušni biskupom, lefebristi a pod. nezmysly, mam informacie, že aj knazi nevedia čo robit, niektori vobec nechcu podavat do ruk, svedomie neumlčiš, ja nepojdem na prijmanie dokial sa nebude podavat do ust, mám bazen pred Panom na rozdiel od svatuškarov , ktori chodia každý den do kostola a beru to ako samozrejmost a chlieb z obchodu, ja nie, nie som neposlušný voči Biskupom, lebo sami biskupi povedali, že nemožu odopriet prijmanie do ust, NECH MI UKAžE NIEKTO VERZ Z BIBLIE KDE PODAVAL JEZIS DO RUK.
ľubica
poli75, niektori to riešia ako pises: nepojdem na prijmanie dokial sa nebude podavat do ust, mám bazen pred Panom a ostanu v lavici no po skonceni, resp. pred sv omšou poprosia knaza ci možu prijať do úst.....
ľubica
dyk, hanbite sa, vy neviete ze ako pokrsteny mate urad PROROKA i KNAZA?
PROROKA a KNAZA , aby ste svojim svedectvom, pred vsetkymi laikmi i klerikmi / nehovorim uz o pohanoch vo svete / vyznal svoju vieru, napr. UCTIVYM prezehnanim, UCTIVYM PRIJIMANIM EUCHARISTIE.... a pod., svojim zastaním sa NIEKOHO KOMU SA VEREJNE UBLIZUJE / teraz aktualne KRISTUS v Euchsristii /, svojimi povinnosťami v …More
dyk, hanbite sa, vy neviete ze ako pokrsteny mate urad PROROKA i KNAZA?
PROROKA a KNAZA , aby ste svojim svedectvom, pred vsetkymi laikmi i klerikmi / nehovorim uz o pohanoch vo svete / vyznal svoju vieru, napr. UCTIVYM prezehnanim, UCTIVYM PRIJIMANIM EUCHARISTIE.... a pod., svojim zastaním sa NIEKOHO KOMU SA VEREJNE UBLIZUJE / teraz aktualne KRISTUS v Euchsristii /, svojimi povinnosťami v praci , doma v rodine, farnosti, ktore sa snazite prefektne robiť... apod. takisto prejavením TELESNEHO A DUCHOVNEHO MILOSRDENSTVA/ vid Katechizmus, Sv.Písmo kde je pisane aj o napominaní,,,, /