Karol Gazdík
Keď sa pozrieme na portrét Ľudovíta Filipa II., vojvodu z Orléans, bratranca francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. a jedného z najbohatších mužov Francúzska, možno na prvý pohľad neuvidíme nič zvláštne. …More
Keď sa pozrieme na portrét Ľudovíta Filipa II., vojvodu z Orléans, bratranca francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. a jedného z najbohatších mužov Francúzska, možno na prvý pohľad neuvidíme nič zvláštne. Ak sa však zadívame pozornejšie na jeho kabátec, zistíme, že vedľa insígnie Rádu sv. Ducha (L’Ordre du Saint-Esprit; L’Ordre des Chevaliers du Saint-Esprit) sa nachádza ešte nápadný trojuholník – jedna z insígnií veľmajstra Grand Orient de France, teda Veľkého Orientu Francúzska, riadiaceho orgánu francúzskeho slobodomurárstva.
V roku 1792, počas Francúzskej revolúcie, si Ľudovít Filip zmenil svoje oficiálne meno na meno jeho myšlienkam príznačné – Philippe Égalité. Aktívne podporoval revolúciu v roku 1789 a bol silným zástancom odstránenia absolutistickej monarchie v prospech konštitučnej monarchie, ktorá vo Francúzsku chvíľu aj fungovala. Jeho smutným počinom bolo i to, že v Konvente hlasoval za popravu svojho bratranca Ľudovíta XVI. Jeho argument za toto hlasovanie bol dosť chladný …More
christianitas.sk

„Revoluční Filipovia“ z domu Orléans na vlnách francúzskych revolúcií - Christianitas

Karol Gazdík 22. júla 2022 História Francúzska revolúcia ! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS ! Váš príspevok je …
dyk
Dúhu si privlastnil buzeranti
dominikguzman
Trojuholník? Veď ten sa používa aj ako symbol Najsvätejšej Trojice, nie? Slobodomurári aj toto satansky prevrátili?
One more comment
Utorok 14. júla: Nič“, tak znel paradoxný zápis kráľa Ľudovíta XVI. do jeho loveckého denníčka. 14. júla sa vo Francúzsku oslavuje Deň Bastily. Je však čo oslavovať? „Ušľachtilé“ myšlienky osvietens…More
Utorok 14. júla: Nič“, tak znel paradoxný zápis kráľa Ľudovíta XVI. do jeho loveckého denníčka. 14. júla sa vo Francúzsku oslavuje Deň Bastily. Je však čo oslavovať? „Ušľachtilé“ myšlienky osvietenstva sa zvrhli na teror a vládu gilotíny. Mrzká luza prevzala moc, spáchala otcovraždu a rozvrátila spoločenský poriadok. Silou mocou likvidovala všetko, čo súviselo so starým režimom – „ancient regime“. Viera v Boha bola nahradená „Kultom Najvyššej bytosti“, zmenil sa kalendár – odrazu mal rok 13 mesiacov, zmenil sa čas – deň mal odrazu 10 hodín, kráľovské hrobky v Saint-Denis boli znesvätené a vyrabované a takmer bola zničená aj parížska katedrála Notre-Dame. Všetko v duchu hesla „Sloboda, rovnosť, bratstvo“, ktoré však neplatilo pre všetkých rovnako.
Viac v článku...
christianitas.sk

Veľká francúzska revolúcia – fakty a úvahy - Christianitas

Karol Gazdík 14. júla 2022 História ! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS ! Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj port…
Posledná časť seriálu sa bude venovať protokolárnemu odevu pápeža – „biskupa rímskeho, námestníka Krista, nástupcu kniežaťa apoštolov, prímasa talianskeho, arcibiskupa a metropolitu rímskej cirkevn…More
Posledná časť seriálu sa bude venovať protokolárnemu odevu pápeža – „biskupa rímskeho, námestníka Krista, nástupcu kniežaťa apoštolov, prímasa talianskeho, arcibiskupa a metropolitu rímskej cirkevnej provincie, suveréna štátu mesta Vatikán, najvyššieho pontifika a služobníka služobníkov Božích“.
Viac v článku...
christianitas.sk

Protokolárny odev kléru, V. časť – „Nástupca kniežaťa apoštolov“ a záver - Christianitas

Karol Gazdík 4. júna 2022 Cirkev História ! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS ! Váš príspevok je životne dôle…
Prvou najznámejšou pokrývkou hlavy kňaza je biret, nazývaný aj kvadrát. Je to liturgická pokrývka hlavy (i súčasť chórového odevu), ktorá sa vyvinula zo stredovekého baretu. Rozšírený je od 14. …More
Prvou najznámejšou pokrývkou hlavy kňaza je biret, nazývaný aj kvadrát. Je to liturgická pokrývka hlavy (i súčasť chórového odevu), ktorá sa vyvinula zo stredovekého baretu. Rozšírený je od 14. storočia, pričom dnešný tvar biretu pochádza podľa Ruperta Bergera z 15. storočia, hoci svojou podobnosťou mu je najbližší biret zo 16. storočia. Najprv bol z mäkkej látky, neskôr sa začal vystužovať škrobeným plátnom alebo papierom, čím nadobudol štvorhrannú podobu. Na hornej časti z biretu vystupujú tri alebo štyri oblé rohy (cornua) a brmbolec / strapec (floccus). Jeho farba viac-menej korešponduje s farbou chórovej sutany. Výška biretu je pre klasický „rímsky“ variant cca 8 cm, ambroziánsky variant 10 cm a augustiniánsky variant cca 14 cm.
Dozviete sa tu mnoho zaujímavostí o kňazských biretoch, spoznáte jijin - jezuitmi vytvorenú čínsku verziu biretu, dočítate sa niečo aj o širokých kardinálskych klobúkoch galero a aj o menšej bizarnosti, akou boli kňazské parochne s priznanou …More
christianitas.sk

Protokolárny odev kléru, IV. časť – „Hlava“ - Christianitas

Karol Gazdík 28. mája 2022 Cirkev História ! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS ! Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší …
Vrcholom chórového kňazského šatu, ktorý sme rozoberali v minulej časti, je rozhodne cappa magna. Náznakom som ju zmienil aj v úvode svojej série článkov o protokolárnom odeve kléru ako vďačný …More
Vrcholom chórového kňazského šatu, ktorý sme rozoberali v minulej časti, je rozhodne cappa magna. Náznakom som ju zmienil aj v úvode svojej série článkov o protokolárnom odeve kléru ako vďačný objekt kritiky. Ide o slávnostný plášť vyšších prelátov zhotovený z fialového hodvábu, u kardinálov od roku 1464 z červeného, zakončený dlhou vlečkou (cauda).
Počas smútku a kajúcnych dní – advent a pôst – aj kardináli užívajú cappu magnu fialovej farby. Prax kardinálskej „kajúcnej fialovej“ započala udalosťou v roku 1513, kedy pred pápeža Leva X. kajúcne predstúpili dvaja kardináli („vo fialovom“) žiadajúci ho o odpustenie ich prehrešku a sňatie exkomunikácie.
Prvýkrát bolo používanie veľkej kapy kodifikované v Biskupskom ceremoniáli vydanom po Tridentskom koncile v roku 1600. Zaujímavý bol zásah do dĺžky jej vlečky, ktorý učinil v roku 1952 svojím motu proprio Valde solliciti pápež Pius XII. a skrátil ju z 15 metrovej dĺžky na 7 metrov.
V zimnom období zvykne byť cappa magna doplne…More
christianitas.sk

Protokolárny odev kléru, III. časť – „Princ Cirkvi“ - Christianitas

Karol Gazdík 21. mája 2022 Cirkev História ! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS ! Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a …
Táto časť, s názvom „Chórová lavica“, odkazuje na chórový odev. Ten sa totiž pôvodne nosil v chóre, teda vždy, keď sa členovia kapituly alebo rehoľnej komunity zišli na slávenie liturgie hodín a …More
Táto časť, s názvom „Chórová lavica“, odkazuje na chórový odev. Ten sa totiž pôvodne nosil v chóre, teda vždy, keď sa členovia kapituly alebo rehoľnej komunity zišli na slávenie liturgie hodín a zasadli oproti sebe do chórových lavíc, ktoré poznáme aj pod názvom stallumy (jedno sedadlo sa volá stalla a od ostatných je oddelená bočnými operadlami zvanými accoudoir [akuduár]).
Chórový odev je akýmsi prechodom k odevu liturgickému. Jeho základom je rocheta. Je to vlastne skrátená forma bohoslužobnej alby (camisia alba), čiže akási krátka tunika z jemného ľanového plátna s rukávmi. Prvé zmienky o nej sa objavujú síce už v 13. storočí na IV. lateránskom koncile, ale viac sa rozšírila zrejme až počas avignonského pápežstva.
Jej príbuznou, ktorú obliekajú aj miništranti a kňazi zúčastnení počas omše v chóre, je superpelicia. Najprv boli obe tieto chórové „košele“ to isté, superpeliciami ich nazývali v severských krajinách nemeckej jazykovej oblasti, rochetami zas boli v taliansko-…More
christianitas.sk

Protokolárny odev kléru, II. časť – „Chórová lavica“ - Christianitas

Karol Gazdík 14. mája 2022 Cirkev História ! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS ! Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie …
V nasledujúcej sérii piatich článkov, ktoré budú počnúc týmto prvým, vychádzať na portáli Christianitas.sk s názvami „Každý deň“, „Chórová lavica“, „Princ cirkvi“, „Hlava“ a „Nástupca kniežaťa …More
V nasledujúcej sérii piatich článkov, ktoré budú počnúc týmto prvým, vychádzať na portáli Christianitas.sk s názvami „Každý deň“, „Chórová lavica“, „Princ cirkvi“, „Hlava“ a „Nástupca kniežaťa apoštolov“ by som sa rád spolu s vami pozrel na niektoré známe i menej známe špecifiká a reálie o neliturgickom kňazskom či prelátskom odeve s menším náhľadom do histórie.
Táto téma, mimochodom pre mňa je bohatou studnicou poznania spoločenského postavenia katolíckeho kňazstva v dejinách a neoddeliteľnou súčasťou tradičného katolicizmu, určite stojí za to, aby sa s ňou každý veriaci rímskokatolíckej Cirkvi (obzvlášť veriaci, ktorí vyhľadávajú predkoncilovú latinskú omšu – „usus antiquior“) aspoň trochu zoznámil.
Odev je vo všeobecnosti jeden z dôležitých činiteľov v procese ľudskej neverbálnej komunikácie. Jeho farba, podoba či spôsob použitia súvisí s prežívaním príslušných kultúrnych vzorcov. Čítanie týchto vzorcov činí človek vo výraznej miere podvedome, čo je však pri špecifickej …More
christianitas.sk

Protokolárny odev kléru, I. časť – Úvod a „Každý deň“ - Christianitas

Karol Gazdík 7. mája 2022 Cirkev História ! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS ! Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie …
Počas Veľkej noci mi vyšiel na portáli Christianitas tento článok, ktorý poukazuje na rituály, ktoré v osobách cisárov (či už Svätej ríše rímskej alebo Rakúskeho cisárstva) priamo alebo nepriamo …More
Počas Veľkej noci mi vyšiel na portáli Christianitas tento článok, ktorý poukazuje na rituály, ktoré v osobách cisárov (či už Svätej ríše rímskej alebo Rakúskeho cisárstva) priamo alebo nepriamo odkazovali na spätosť s kresťanskou, respektíve katolíckou tradíciou. Pri slávnostnej príležitosti Veľkonočného trojdnia predkoncilová katolícka liturgia, modliaca sa popri pápežovi aj za cisára, zdôrazňovala jednotu a zhodu duchovnej a svetskej moci v Cirkvi, ich božský pôvod a posvätnosť. Viac v článku...
christianitas.sk

Kresťanská tradícia Európy: Cisár a Veľká noc - Christianitas

Karol Gazdík 20. apríla 2022 História ! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS ! Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj…

Inštitút ľudských práv a jeho predstava o slobode prejavu

Dnes sa na stránkach Slovenskej tlačovej agentúry a.s. objavil článok s názvom "Inštitút ľudských práv kritizuje biskupov pre rodovú rovnosť, cirkev podľa Weisenbachera podlieha nezmyslom". Článok …
Karol Gazdík
72.1K

Protokol obliekania žien pri audiencii u pápeža a mantila

Prezidentka SR p. Zuzana Čaputová sa 14.12. 2020 stretla s pápežom Františkom, pričom prišla odetá podľa vatikánskeho protokolu. V spoločnosti sa na to ozvali „odborné hlasy“, že ide o satanizmus
Bratia a sestry
hej 14.12? a mala rúško???More
hej 14.12?
a mala rúško???
ľubica
KG, to označenie prezidentky Z. Caputovej ´čierna vdova´, sa netýka predsa satanizmu! Cierna vdova je názov pre pavúkask.wikipedia.org/wiki/Snovačka_…More
KG, to označenie prezidentky Z. Caputovej ´čierna vdova´, sa netýka predsa satanizmu! Cierna vdova je názov pre pavúkask.wikipedia.org/wiki/Snovačka_jedovatáktorý je jedovaty, vraj sam neutočí, iba ak je ohrozený.... a to je charakteristika pre ZC, pretože mala x príležitostí vetovať, x príležitostí JASNE sa vyjadriť, no neurobila tak, pretože je Sorošova volavkaZuzana Čaputová: Situácia na Slovensku je mimoriadne vážna a je zrejmé, že opatrenia nie sú dostačujúcea preto musí hulákať a hulákať že situácia je neunosna... za to ma zaplatené, Merkelová ju predsa poučila...ako to má robiť!!! Sme pokusná krajina, lebo vedia že genom SK je ohnut chrbat a posluchat Cirkev....ved preto to na nas skusaju
---------------------------
skutoční lekári su predsa Božou volou a su ignorovani vladou i cirkvou

Hlavný hygienik teraz chrlí vyhlášky, ktorými chce chrániť naše zdravie. Čo robil doteraz?
Nádejou pri liečbe Covidu – 19 je podľa Juraja Mesíka liek Ivermectin
Otvorený list slovenským novinár…More
5 more comments
Karol Gazdík
13965

„Vezmite a jedzte..."

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo." Mt 26, 26 Myslím, že táto veľmi dôležitá pasáž zo Svätého Písma je pre nás kato…
Peter(skala)
Dakujem za dôkladne vysvetlenie hlavne, čo sa týka slov: "vezmite A jedzte"
Renda shares this
😁
2 more comments

Kriminalizovanie veriacich túžiacich prijímať Sviatosť do úst

Nestačím sa diviť, ako sa na Slovensku zmenila doteraz (do vypuknutia pandémie) samozrejmá vec a úcta k Sviatostnému Kristovi na niečo nenormálne a nelegálne. Úplne sa otočila optika chápania toho,…
Monika111
Som igorb a som kresťan, „používam rozum, bibliu a vieru“. - ctím si pápeža ---- ale ignorujem cirkevné dokumenty o Eucharistii - prečítal som si …More
Som igorb a som kresťan, „používam rozum, bibliu a vieru“.
- ctím si pápeža ---- ale ignorujem cirkevné dokumenty o Eucharistii
- prečítal som si článok o tom, že kňaz odmietol dať sv. prijímanie do úst, samotný kňaz to potvrdil a spomínaná rodina to potvrdila ----- ale ja nechápem, aký s tým máte problém, však mne do rúk sv. prijímanie dal (aj staršiemu mužovi do úst, ktorý mal podľa všetkého ako poznáme vtedajšie pomery fyzické, alebo psychologické dôvody)
-„denne cestujem a stretávam sa z ľuďmi z celého Slovenska“ ---- ale „nešiel som na sv. prijímanie“ lebo sa „bojím sa, že niekoho nakazím“
Mne tu niečo nesedí.......
igorb
Nepíšem, čo som LEN počul. Píšem, čo som zažil!!! Bol som v júni počas sv. omše na spovedi u p. Antona. Predo mnou bol pán vo veku 65-70 rokov. Po …More
Nepíšem, čo som LEN počul. Píšem, čo som zažil!!!
Bol som v júni počas sv. omše na spovedi u p. Antona. Predo mnou bol pán vo veku 65-70 rokov. Po spovedi mi p. Anton povedal "sv. prijímanie vám dám po sv. omši". Ja a starší pán sme šli po omši dozadu, p. Anton sa s nami pomodlil a dal nám sv. prijímanie. Mne do ruky, staršiemu pánovi následne do úst. Z čoho tohoto kňaza obviňujete? Že niekomu v niečom bráni? Len je potrebné zvoliť na komunikáciu správny čas, miesto a argumenty.
Dva týždne na to som na sv. omši s novým p. farárom v Beckove. Nešiel som na sv. prijímanie, lebo na mrežu vylepil ZÁKAZ podávania sv. prijímania na ruku a sám to v kázni zdôraznil, že tak to bude. Moju možnosť mi odmietol a nedal ani otcami síce neschválenú, ale predsa možnosť prijať sv. prijímanie do ruky po sv. omši.
Ja sa nakazenia v Beckove až tak nebojím. Bojím sa, že niekoho nakazím, lebo denne cestujem a stretávam sa sa z ľuďmi z celého Slovenska.
Porovnávam: na jednej strane p. Anton bez slova …More
109 more comments
Karol Gazdík
515.1K

"Neviem, akého dokumentu ste sa držali Vy pri Vašom tvrdení, ktoré bolo vysielané cez TV Lux..." píše v liste vdp. doc Štefan Mordel vdp. Jurajovi …

Na sociálnej sieti sa začal šíriť list, ktorý doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD. adresoval najväčšiemu propagátorovi prijímania Sviatosti Oltárnej na ruku, vdp. Jurajovi Vittekovi. Vdp. doc. …
Varovanie
dalila
Ľudia. Boj sa zostruje. Pridavajme prosím na modlitbe a pokání. Ak vidíte niečo zlé, dobre, napíšte ako vecné konštatovanie. A radšej sa za to …More
Ľudia. Boj sa zostruje. Pridavajme prosím na modlitbe a pokání. Ak vidíte niečo zlé, dobre, napíšte ako vecné konštatovanie. A radšej sa za to pomodlime ako nadávať
49 more comments
Karol Gazdík
5909
Procesia na sviatok Božieho Tela s pápežom. Takto vyzerala kedysi eucharistická procesia na sviatok Božieho Tela, ktorej v Ríme predsedal sám pápež...More
Procesia na sviatok Božieho Tela s pápežom.
Takto vyzerala kedysi eucharistická procesia na sviatok Božieho Tela, ktorej v Ríme predsedal sám pápež...
04:15
Roberto 55
Paci sa mi to az na to predsednictvo-to je prevzate s protestantizmu a nemalo by sa to pouzivat v RKC.
fiat33
Krásne. Keď si spomeniem na poslednú procesiu s p. frantiskom, ktorý prišiel, vystúpil z auta, rýchlo požehnal, nastúpil do auta, odišiel. Všetko sa …More
Krásne. Keď si spomeniem na poslednú procesiu s p. frantiskom, ktorý prišiel, vystúpil z auta, rýchlo požehnal, nastúpil do auta, odišiel. Všetko sa to odohralo kdesi za mestom pri obtrhanych bilbordoch... 🥺 😱 😭
3 more comments
Karol Gazdík
171.3K
"Taktika vynucovat poslušnost má umlčet a paralyzovat křesťany pod pláštěm ctnosti. Tato koncepce se zakládá pouze na lidské autoritě. Kdo pochopí tuto strategii, musí ji nutně odmítnout s odvoláním …More
"Taktika vynucovat poslušnost má umlčet a paralyzovat křesťany pod pláštěm ctnosti. Tato koncepce se zakládá pouze na lidské autoritě. Kdo pochopí tuto strategii, musí ji nutně odmítnout s odvoláním na autentickou koncepci církve, která nemůže měnit svou nauku, svou mši, svůj apoštolát, aby se netečně přizpůsobovala modernímu světu. Naší povinností je odmítat taková ‚spojenectví‘, která vedou k destrukci, a opírat se o neměnná dogmata a Tradici."
Viac v zaujímavom článku o poslušnosti v cirkvi...
lumendelumine.cz

Jak je to s poslušností?

17. 2. 2017 V době šťastnější než ta, ve které žijeme, platilo rčení: Roma locuta, causa finita – Řím promluvil, je konec sporu. Toto heslo, hodné lepších katolíků, již …
ľubica shares this
"Taktika vynucovat poslušnost má umlčet a paralyzovat křesťany pod pláštěm ctnosti. Tato koncepce se zakládá pouze na lidské autoritě. Kdo pochopí …More
"Taktika vynucovat poslušnost má umlčet a paralyzovat křesťany pod pláštěm ctnosti. Tato koncepce se zakládá pouze na lidské autoritě. Kdo pochopí tuto strategii, musí ji nutně odmítnout s odvoláním na autentickou koncepci církve, která nemůže měnit svou nauku, svou mši, svůj apoštolát, aby se netečně přizpůsobovala modernímu světu. Naší povinností je odmítat taková ‚spojenectví‘, která vedou k destrukci, a opírat se o neměnná dogmata a Tradici."
Viac v zaujímavom článku o poslušnosti v cirkvi...
ľubica
6 more comments
Karol Gazdík
323K
V Bratislave sv. prijímanie do úst v niektorých kostoloch nedostanete, aj keď na to máte plné právo. Toto je prax "vyplývajúca" z usmernenia J. Ex. Mons. Stanislava Zvolenského o podávaní Sviatosti …More
V Bratislave sv. prijímanie do úst v niektorých kostoloch nedostanete, aj keď na to máte plné právo.
Toto je prax "vyplývajúca" z usmernenia J. Ex. Mons. Stanislava Zvolenského o podávaní Sviatosti na ruku, v prípade veriacich, ktorí na základe výhrady vo svedomí požiadajú o podanie sviatosti do úst. Prax, ktorá sa opiera aj o kanonické právo. Je však naozaj dodržiavaná?
Na YouTube sa objavilo video od @Anton Čulen, ktoré zachytáva odmietavý postoj vdp. Juraja Vitteka podať veriacemu Sviatosť do úst, aj keď má na to podľa zmieneného usmernenia (aj podľa Všeobecných smerníc Rímskeho misála, článkov 91 a 92 dokumentu sv. Jána Pavla II. Redemptionis Sacramentum a iných cirkevných dokumentov) právo.
Vdp. Juraj Vittek (odborný asistent Katedry filozofie RKCMBF UK) je kňaz, ktorý ovplyvňuje veriacich cez médiá ako TV LUX a Postoj. Nedávno mu TV LUX zverejnila jeho inštruktážne video, ako prijímať Sviatosť na ruku. Najhoršia lož, ktorá tam zaznela bola, že "Hostie sa obyča…More
02:31
30 more comments
Karol Gazdík
3296
"Proč se více než padesát let po skončení Druhého vatikánského koncilu v katolické církvi stále více hovoří o „tradičním“, „tridentském“, či „předkoncilním“ mešním obřadu?" Viac v skvelom článku od …More
"Proč se více než padesát let po skončení Druhého vatikánského koncilu v katolické církvi stále více hovoří o „tradičním“, „tridentském“, či „předkoncilním“ mešním obřadu?"
Viac v skvelom článku od vdp. doc. Stanislava Přibyla, rektora tradičného kostola v Prahe na Karlove...
rcmonitor.cz

RC Monitor - Přitažlivost tradičního katolického obřadu

Proč se více než padesát let po skončení Druhého vatikánského koncilu v katolické církvi stále více hovoří o „tradičním“, „tridentském“, či „…
ľubica
ľubica
One more comment
Karol Gazdík
6555
QUO PRIMUM. Bulla sv. Pia V. - O celebrovaní omše svätej podľa tridentského misálu...More
QUO PRIMUM.
Bulla sv. Pia V. - O celebrovaní omše svätej podľa tridentského misálu...
4 pages
Dana22
11.2.1951 / Matka všetkých národov (Panna Mária) zjavila modlitbu, keď povedala: "Modli sa pod krížom: Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz …More
11.2.1951 / Matka všetkých národov (Panna Mária) zjavila modlitbu, keď povedala:
"Modli sa pod krížom:
Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva
v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené
od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, bola našou Orodovnicou.
Amen."
ľubica
4 more comments
Karol Gazdík
11.6K

Sv. Cyril Jeruzalemský nám dáva príklad, ako prijímať Sviatosť na ruku. Naozaj?

Na strane presadzovateľov podávania sv. prijímania na ruku sa často objavuje citát o tom, ako to radí sv. Cyril Jeruzalemský. Vyznieva to tak, že spôsob podávania Sviatosti do ruky tento cirkevný …
TerezaK shares this
zřejmě Kněží, kteří dávají za příklad ke sv. přijímání údajný citát sv. Cyrila Jeruzalémského, neznají svou vlastní víru, ani Tradici Církve, i …More
zřejmě Kněží, kteří dávají za příklad ke sv. přijímání údajný citát sv. Cyrila Jeruzalémského, neznají svou vlastní víru, ani Tradici Církve, i kdyby měli titulů sebevíce.
Karol Gazdík
1754.3K

Odmietaš prijať Sviatosť Oltárnu na ruku? V tom prípade si neposlušný a zlý lefébvrista, sedevakantista a oportunista...

Uletený nadpis, že? Smutne však musím konštatovať, že je to realita týchto dní. Táto téma - podávanie sviatosti Oltárnej na ruku - sa týka všetkých veriacich katolíkov, či už navštevujúcich pokoncil…
ľubica
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti …More
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92
(https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum
a ak tak robia, aby tak prestali podávať SP, inak im hrozí totálne zhrubnutie svedomia, dôsledkom ktorého bude, že budú schvaľovať dalšie veci od státnych uradnikov, ktorí sú nástrojmi NWO a slúžia slobodomurárom tešiacim sa z elegantného kopania do RKC!!! Slobodomurári zaťali do živého, do SRDCA CIRKVI, KTORYM JE EUCHARISTIA..... a niet toho KTO BY BRÁNIL KRISTA v opakovanej agónii ZALIATEHO KRVOU pochádzajúcou z úderov od vlastných...
No očistec kňazský a tobôž ten biskupský sa …
More
apredsasatoci
Hľadajte Božie kráľovstvo! Ostatné vám bude pridané. Ak toto toto krestan nebude robiť nepomôže mu ani NOM, ani Tradícia.More
Hľadajte Božie kráľovstvo! Ostatné vám bude pridané.
Ak toto toto krestan nebude robiť nepomôže mu ani NOM, ani Tradícia.
74 more comments