Clicks3.1K

A ktoby rzekł głupcze: będzie winien ognia piekielnego (Mt 5, 22)

Tekst Mt 5, 22 wg Biblii Wujka z 1898 r. (pisownia oryginalna):

A ja wam powiadam: iż każdy, który się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. A ktoby rzekł bratu swoiemu, raka: będzie winien rady. A ktoby rzekł głupcze: będzie winien ognia piekielnego.

***


Tekst Mt 5, 22 wg Biblii Tysiąclecia:

A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego.

***

Komentarz o. Menohiusza zawarty w Biblii Wujka wydanej przez arcybiskupa S. Kozłowskiego, Metropolity Mohylewskiego w 1898 r. (pisownia oryginalna):

A ja wam powiadam. Ja zaś to przykazanie prawa tłumaczę i udoskonalam, i nauczam, iż nie tylko zabójstwo zewnętrzne jest zbrodnią, lecz i gniew takoż choćby tylko wewnętrzny i wszelkie słowa obelżywe. - Będzie winien sądu. Potępienia wiecznego. Stosuje słowa do pewnego miejsca sądowego, które Żydzi nazywali mispath, to jest sądem. To samoby znaczyło, gdyby kto w Rzymie powiedział: Kto w tem lub w owem zgrzeszy, będzie potępiony wyrokiem Roty, owego nieodwołalnego Sądu Bożego: mówimy bowiem o sądzie Bożym, stosując słowa do trybunału Roty Rzymskiej, i przez przenośnią od niego wziętą. Zauważajmy, że Chrystus w nowem prawie nie powiększa tego grzechu, gdy twierdzi, iż ten, kto się gniewa lub złorzeczy drugiemu, jest godny sądu i wiecznego potępienia; lecz naucza, że większa się należy kara za te grzechy, niż ta o jakiej nauczali uczeni i Faryzeusze. - Raka. Wyraz Chaldejski czyli Syryjski, który oznacza czczego, to jest, bez mozgu, czyli człowieka miałkiego rozumu, i mniej zawiera złorzeczenia niż wyraz głupcze. - Będzie winien Rady. Stosuje słowa do sędziów rady Synedryum ( ), i oznacza, iż ma być pociągnięty do owego surowego i nieubłaganego sądu Synedryum, żeby go osądził i skazał na śmierć wieczną, za to iż się ośmielił miotać obelżywe słowa na bliźniego. Jako zaś ten trybunał Synedryum był ważniejszym, większej powagi i władzy, niż trybunał nazywany sądem, tak to wyrażenie oznacza, że i tym wprawdzie wieczna należy się kara, lecz daleko surowsza niż onym, którzy tylko wewnątrz gniew powzięli, lecz do słów obelżywych nie przyszli. Nadto gdy powiada Chrystus, iż ten które się gniewa, lub miota obelgi na drugiego, ma być karany wieczną śmiercią, nie mówi o tych wszystkich, którzy się poruszają bądź jakim popędem gniewu, lub popełniają lekką jaką obelgę, lecz o tych, którzy z rozwagą i zupełnem przyzwoleniem ciężko się gniewają nie na występki, lecz na osobę, i z takiego gniewu rzucają nań obelgi.

***

Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu; Bp Kazimierz Romaniuk, O. Augustyn Jankowski OSB, Ks. Lech Stachowiak; Wydawnictwo PALLOTTINUM:

Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą [1 J 3,15]. Sąd grożący za gniew na brata oznacza trybunał lokalny złożony z 23 członków. Nie należy go utożsamiać z Sanhedrynem, który składał się z 71 członków, urzędował tylko w Jerozolimie i winien stanąć przed nim ten, kto by powiedział na swego brata: raka. Jest to wykroczenie większe niż gniew ukrywany jedynie we wnętrzu. To gniew uzewnętrzniony, połączony z wyzwiskami. Określenia raka i głupcze są do siebie zbliżone pod względem treści. Różnica polega jedynie na tym, że raka oznacza niezaradność umysłową w ogóle, nieudolność jako taką, „głupcze” zaś, według źródłosłowu semicko-greckiego, wyraża głupotę w sprawach religijnych i jest synonimem niegodziwości, bezbożnictwa. Jasne jest zatem, dlaczego za nazwanie kogoś „głupcem” grozi większa kara, tzn. kara ognia piekielnego, zwanego gehenną, co pozostaje w związku z nazywającą się tak samo doliną potoku, który okala południowo-zachodnią część Jerozolimy. W okresie religijnego odstępstwa w dolinę tego potoku zrzucano ciała dzieci (2 Krl 23,10; Jr 7,31) składanych w ofierze Molochowi. Dolina Gichonu stała się z czasem symbolem piekła.[...]. Wszystkie trzy rozpatrywane tu przypadki, tj. gniew na brata, wyzwanie go od głupców lub określenie obelżywym słowem raka są porównane z zabójstwem, o którym mówi ST.
wlowoj
W Piśmie Świętym występuje 64x "głupi" 30x "głupie" a Pan Jezus osobiście powiedział w przypowieści "głupcze". Musi być to przeklęta księga?
Król Maciuś I
Ja nie rozumiem słowa o brzmieniu "A ktoby rzekł bratu swoiemu, raka:" Co to oznacza? Nie wolno bratu swemu dawać raka?
PiotrM
Ja na waszym miejscu przejąłbym się tym!
przeciwherezjom
Lepiej wejdźcie na podobny temat:
Nazywanie bliźniego głupcem,to doświadczenie piekła-Ks. Józef Pierzchalski
Tam rozmowa w komentarzach na bardzo wysokim poziomie. Warto.
Jota-jotka
Skoro na wysokim.poziomie to do jakich wniosków doszli .

Rozmowa dla rozmowy
Ale wysoki poziom ...
przeciwherezjom
Nie, nie dla rozmowy czy zabawy, czy popisywania się. To ważne sprawy, sprawy naszych dusz nieśmiertelnych... Zajrzyj, to zobaczysz.....
Jota-jotka
Byłam tam i czytałam wcześniej od Ciebie .
Ja piszę o tym co też poruszyłeś

,,W języku polskim słowo głupota, głupi ma niestety podwójne znaczenie. Jako grzech, przykładowo tu opisany i jako forma ubliżania bliźniemu - to oczywiście jest naganne.
rokodisko
Powiem krótko: Nie ma na świecie człowieka co by do drugiego nie powiedział GŁUPKU. Tyle w temacie.
W obronie Tradycji Kościoła
Chodzi o świadomą i dobrowolną pogardę i nienawiść, a nie o nagły i niekontrolowany wybuch gniewu. Poza tym Bogu dzięki jest sakrament spowiedzi, bo inaczej w naszych czasach chyba nikt by się nie zbawił.
PiotrM
"Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" Łk 12, 20
rokodisko
Ja znam: "Co wolno Wojewodzie (sataniście), to nie Tobie (głupolku) mały smrodzie" I tu pojawia się problem bo za Wojewodów robią ludzkości oprawcy - sataniści z żydowskich "znamienitych" rodów Rotchild, Rockefeler, Wartburg, Bauer, itd.. Zabijacy! A za "małych smrodów" uczciwi i mądrzy ludzie.
Jota-jotka
I masz rację ...

To chcesz do tych
rodów Rotchild, Rockefeler, Wartburg, Bauer, itd.. Zabijacy!
???
przecież sam piszesz,że traktują uczciwych jak ,,małych smrodów,,
Myślisz ,że zmienia zdanie ...
rokodisko
Za daleko to w złym zaszło i człowiek już tego nie odwróci na właściwą drogę. Oświetlenie sumień czyli Boża interwencja nas czeka tak myślę.
Jota-jotka
Tak człowiek sam nie ..
Ale jeśli będzie chciał ...i poprosi Boga o pomoc to już wszystko nabiera innego wymiaru
rokodisko
No ale ci co rządzą światem i oddali duszę diabłu są już do tego nie zdolni. Tkwią w złym całkowicie.
rokodisko
Ja chciałbym żeby się nawrócili, ale bez Oświetlenia sumienia (Boskiej interwencji) wydaje mi się to niemożliwe.
Jota-jotka
Ja też chcę i nawet modlę się ..
I uwierz tyle możemy zrobić w ich ,,rodów Rotchild, Rockefeler,itd...,,zbawieniu

Co u nas wydaje się niemożliwe u Boga jest możliwe
(wiem śmiejesz się masz prawo😌)

Natomiast Ty powinieneś zatroszczyć się o swoje zbawienie tyle i aż tyle 😏
rokodisko
Śmieję się bo wiem, że za takich ludzi nie wolno się nam już modlić, a jeśli chodzi o moje zbawienie to nie w moich rękach to jest. A tu nie pozwalam się "przybić do krzyża" ludziom niepoważnym i złym bo ich zamysłem jest to robić to wszystkim ludziom w celach komercyjnych. Wymysł niespełna rozumu satano-masonów by zniszczyć całkowicie świat.
Jota-jotka
Nikt Ci nie każe przybić się do krzyża ...
Masz wiedzę wiesz jak walczyć ,rób to ale zachowaj godność drugiego człowieka

Trudne ,bo to chodzi o życie DOSŁOWNIE.
W obronie Tradycji Kościoła
Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy...(Łk 12, 20). Te słowa Boga są wyrazem mądrości i sprawiedliwości, miłości i miłosierdzia. Natomiast nam nie wolno nazywać bliźnich w taki sposób, ponieważ czyniąc to, wyrażamy pogardę i nienawiść wobec bliźniego: A ktoby rzekł głupcze: będzie winien ognia piekielnego (Biblia Wujka, Mt 5, 22). Nie chodzi o sam wyraz, lecz o pogardę i nienawiś…More
Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy...(Łk 12, 20). Te słowa Boga są wyrazem mądrości i sprawiedliwości, miłości i miłosierdzia. Natomiast nam nie wolno nazywać bliźnich w taki sposób, ponieważ czyniąc to, wyrażamy pogardę i nienawiść wobec bliźniego: A ktoby rzekł głupcze: będzie winien ognia piekielnego (Biblia Wujka, Mt 5, 22). Nie chodzi o sam wyraz, lecz o pogardę i nienawiść.
Voytek
Slowo głupi , czy głupiec pada w Bibli wiele razy
W obronie Tradycji Kościoła
No i co z tego? W Biblii ST jest także bezwzględny nakaz zabijania kobiet i dzieci (1 Sm 15, 3), a w NT jest nakaz posłuszeństwa niewolników wobec panów (Ef 6, 5). W starożytności (także chrześcijańskiej) bardzo często posługiwano się inwektywami, a obraza słowna stanowiła integralny element wywodu. W naszych czasach jest to absolutnie niedopuszczalne, ponieważ po tylu wiekach Kościół doszedł do …More
No i co z tego? W Biblii ST jest także bezwzględny nakaz zabijania kobiet i dzieci (1 Sm 15, 3), a w NT jest nakaz posłuszeństwa niewolników wobec panów (Ef 6, 5). W starożytności (także chrześcijańskiej) bardzo często posługiwano się inwektywami, a obraza słowna stanowiła integralny element wywodu. W naszych czasach jest to absolutnie niedopuszczalne, ponieważ po tylu wiekach Kościół doszedł do pełniejszego zrozumienia godności każdego bez wyjątku człowieka stworzonego na obraz Boży.