Znamenia posledných čias

Milý čitateľ, najprv by som na úvod rád oslávil Ježiša Krista:“ Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Odovzdávam Ti svoje hriechy a prosím, aby si ma spasil. Oslavujem Ťa za …More
Milý čitateľ,
najprv by som na úvod rád oslávil Ježiša Krista:“ Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Odovzdávam Ti svoje hriechy a prosím, aby si ma spasil. Oslavujem Ťa za to, že si za mňa zomrel, chválim Ťa za to, že si zomrel za moje hriechy, vyvyšujem Ťa za to, že si na seba vzal všetky moje hriechy, a daroval si mi večný život! Zvelebujem ťa za to, že si vstal z mŕtvych, vystúpil si do neba a sedíš po pravici Božej, aby si sa za mňa prihováral. Ty jediný si Pán, alleluja, ty jediný si Kráľ alleluja, Ty jediný si Spasiteľ! Ty si Syn Boží, rovný Otcovi, alleluja! Ty mi dávaš svojho Ducha, ako tešiteľa, zástancu, obhajcu, prímluvcu, aby ma viedol k Tebe Ježišu! Ďakujem Ti za to Ježišu! Tebe aj Otcovi patrí všetka úcta v Duchu Svätom, Tebe patrí najvyššia úcta a veleba, Tebe patrí sláva, Teba oslavujem teraz, ale túžim aj v nebesiach na veky vekov. Amen.“
Pravdepodobne nebudem písať k tejto téme nič nové, pretože ak poznáš Bibliu, tak si určite počul-a, čo bude …More
dyk
Lukáš 12,43n
43 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 44 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.
!!!!!!!
45
Ale keby si ten sluha v srdci povedal: “Môj pán voľajako nejde,” a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. …More
Lukáš 12,43n
43 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 44 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.
!!!!!!!
45
Ale keby si ten sluha v srdci povedal: “Môj pán voľajako nejde,” a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými.
!!!!!!!
47
Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. 48 Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.

TRIEDENIE DUCHOV
49
Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! 51 Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre."