Bratia a sestry
des a hrúza!
Renda shares this
1.1K
Hnus!
U.S.C.A.E.
my to vieme jednou vetou nie je to ich zásluha a nerobíme Boha nemohúcim ono to má samozrejme detailné vysvetlenie ale niekomu nebude stačiť nikdy nič
Laco Bajzo
Prečo si myslíte ,že Pán Ježiš premieňa v rukách týchto zapredancov a služobníkov Božieho nepriateľa chlieb na svoje Telo?
dyk
Lebo o tom svedčia Eucharistické zázraky. Nasledovatelia odpadlého Lefebvra sú mimo.
Peter(skala)
lebo knaz je knazom naveky - nie je to len fráza, ale skutočnosť.
Knaz môže byž suspendovaný, exkomunikovaní, ale knazstvo mu ostáva naveky, lebo tak ako je manželstvo nerozlučitelné aj knastvo je sobáš medzi knazom a Nevestou - Cirkev.
Laco Bajzo
Takže títo neviestkári ,hoci sú pod kliatbou a slúžia diablovi sa pri premene na chvíľu vrátia ku viere v Krista,ich démoni ich vtedy na čas omše opustia ,urobia miesto Duchu Svätému a hne´d po omši sa zase vrátia a neviestkár opäť slúži globalistom?
Takáto dočasná výmena duchov tam pri liturgii prebieha?
Peter(skala)
Laco... z generacie na generaciu ľudstvo vidí ako sa duch neposlušnosti a nevery objavuje na ľudskom správaní, ked tak ako vtedy aj v sučasnosti su ludia, čo neveria v učenie Cirkvi o nerozlučitelnosti knazstva resp. o večnosti knazstva.

... z generacie na generaciu sa častokrat našli ľudia, ktorí posudzovali knazstvo a jeho zmluvu s Bohom len ako niečo ludské a to podobne ako vzťah manželský, …More
Laco... z generacie na generaciu ľudstvo vidí ako sa duch neposlušnosti a nevery objavuje na ľudskom správaní, ked tak ako vtedy aj v sučasnosti su ludia, čo neveria v učenie Cirkvi o nerozlučitelnosti knazstva resp. o večnosti knazstva.

... z generacie na generaciu sa častokrat našli ľudia, ktorí posudzovali knazstvo a jeho zmluvu s Bohom len ako niečo ludské a to podobne ako vzťah manželský, ale o to viac rozlučitelný, kedže sa nerozumeli do tejto zmluby s Bohom.

ešte tak pripustili, že manželstvo by malo byť nerozlučitelné, ale knazstvo? Načo?!

ked videli, že knaz nevie žiť bez ženy alebo je heretikom, tak prečo by mali žiť nadalej v knazstve? Rečnícka otazka, pretože už vopred mali pripravenu odpoved a to, že knazstvo je podla nich rozlučitelné a s ním tým pádom aj premenenie alebo dokonca len premenenie ako keby od samotneho knaza - jeho hriechov zaležalo či sa hostia premení alebo nepremení.

Prave k tomuto bludu (hereze) Cirkev vydala niekolko dokumentov o knazstve, aby bolo jasne zrozimitelné, že Hostia je premenená aj ked je knaz hriešny alebo dokonca aj exkomunikovaný.

len duch neprávosti a heréz v tejto zaležitosti prechádza z generacie an generaciu ako revuci lev, ktorí sa snaží chytiť veriacich do pasci a zožrať pre ich enveru a neposlušnosť.
Laco Bajzo
Aj u hriešneho kńaza dochádza k premene ,pokiaľ ide o morálne poklesky ,ale tu ide o zradu Krista a jeho evanjelia a o službu Božiemu nepriateľovi.
Nikto nemôže slúžiť dvom pánom.

Aj pomáhať globalistom zotročiť svet a popri tom,aby sa nepovedalo , slúžiť Bohu omše :)
Pán Ježiš nie je žiadny chudáčik ,aby musel konať premenu ,aj keď slúžia diablovi len preto,že kedysi boli vysvätení.
Laco Bajzo
Celý klér neviestky pomáha globalistom zotročiť národy. Pomáhajú im ľudí zmanipulovať,aby prijali "ochranné opatrenia" proti falošnej pandémiii,pomáhajú presvedčiť ,aby sa podrobili experimentom farmac. korporácii ,vrátane očkovania ,hlásajú iné evanjelium ,vedú ľudí do pekla ,ale omše vysluhujú Kristovi???
Všetci ,ktorí zastávate túto zvrátenú teoriu mi dajte 3 dôvody prečo na nich neplatia …More
Celý klér neviestky pomáha globalistom zotročiť národy. Pomáhajú im ľudí zmanipulovať,aby prijali "ochranné opatrenia" proti falošnej pandémiii,pomáhajú presvedčiť ,aby sa podrobili experimentom farmac. korporácii ,vrátane očkovania ,hlásajú iné evanjelium ,vedú ľudí do pekla ,ale omše vysluhujú Kristovi???
Všetci ,ktorí zastávate túto zvrátenú teoriu mi dajte 3 dôvody prečo na nich neplatia slová Písma ,zakazujúce jednotu s takýmito falošnými prorokmi,s vlkmi v rúchu baránčom ?
Ak oni majú výnimku,tak kto a kedy im ju udelil???
ľubica
osobne si myslím že na týchto do neba volajucich dehonestáciách už nedochádza k premeneniu..., to nie je obycajny hriech ani velky ani maly u knaza.... to je ruhanie voči D Svatemu.... tu sam Boh zakročil a robí tak vždy na celej zemi kde dochádza k týmto blasfemiám.... podobne ako ked bol rukami velknazov, židovskej velrady, farizejov a pod, ukrižovaný Pán Ježiš, a v momente vydýchnutia jeho …More
osobne si myslím že na týchto do neba volajucich dehonestáciách už nedochádza k premeneniu..., to nie je obycajny hriech ani velky ani maly u knaza.... to je ruhanie voči D Svatemu.... tu sam Boh zakročil a robí tak vždy na celej zemi kde dochádza k týmto blasfemiám.... podobne ako ked bol rukami velknazov, židovskej velrady, farizejov a pod, ukrižovaný Pán Ježiš, a v momente vydýchnutia jeho duše, sa roztrhla chramova opona, na znak toho že Boh opustil ich chram v Jeruzaleme, Jeho pritomnost bola ukončená... hoci všetky ostatne dni a mesiace robili všetky rituáli ako mali zaužívané..... ON TAM UZ NEBOL....
a ako to písali svatice, bl A. K. Emmerichova a bl. M z Agredy počas prvej sv omše, teda počas zeleneho štvrtku, ked mal prijať Telo Kristovo Judáš, tak sv anjeli na povel M. Božej prišli a vzali mu z úst Najdrahšie Kristovo Telo....
aj tu v týchto chrámoch už nedochádza k premene, lebo to čo robia tzv Boží Služobníci je do neba volajuci hriech, hriech proti Duchu Svatemu, jednaju s Hostiou ako by to bol čips... polievaju si ruky dezinfekciou..... používaju rukavice a handry cez tvár.... tak toto už nie je ako volakedy, tak ako sa opona roztrhla vtedy, tak aj teraz sa Boh vystahoval z takýchto chrámov, kde je Boží SYN potupovaný...