Sprache
Lisi Sterndorfer
8 1 1,7 Tsd.
Lisi Sterndorfer
17 12 2,3 Tsd.
Lisi Sterndorfer
4 5 813
Lisi Sterndorfer
3 640
Lisi Sterndorfer
1 5 435
Lisi Sterndorfer
4 9 2 Tsd.
Lisi Sterndorfer
2 9 623
Lisi Sterndorfer
6 481
Lisi Sterndorfer
4 3 631
Lisi Sterndorfer
6 2,4 Tsd.
Lisi Sterndorfer
1,1 Tsd.
Lisi Sterndorfer
2 2 658
Lisi Sterndorfer
4 946
Lisi Sterndorfer
16 3 1,4 Tsd.
Lisi Sterndorfer
23 3 2,3 Tsd.
Lisi Sterndorfer
8 13 821
Lisi Sterndorfer
1 1 856
Lisi Sterndorfer
3 438
Lisi Sterndorfer
1 2 792
Lisi Sterndorfer
6 622
Lisi Sterndorfer
15 6 1 Tsd.
Lisi Sterndorfer
3 5 960
Lisi Sterndorfer
1 309
Lisi Sterndorfer
3 1 272
Lisi Sterndorfer
2 3 595
Lisi Sterndorfer
3 1 Tsd.
Lisi Sterndorfer
2 163
Lisi Sterndorfer
2 5 1,4 Tsd.
Lisi Sterndorfer
6 1,5 Tsd.
Lisi Sterndorfer
3 218
Lisi Sterndorfer
19 15 1,8 Tsd.
Lisi Sterndorfer
1 368
Lisi Sterndorfer
4 931
Lisi Sterndorfer
4 4 972
Lisi Sterndorfer
3 5 594
Lisi Sterndorfer
6 7 636
Lisi Sterndorfer
9 1 753
Lisi Sterndorfer
1 2 553
Lisi Sterndorfer
463
Lisi Sterndorfer
1 2 548
Lisi Sterndorfer
767
Lisi Sterndorfer
5 2 1,4 Tsd.
Lisi Sterndorfer
9 3 1 Tsd.
Lisi Sterndorfer
2 628
Lisi Sterndorfer
2 9 660
Lisi Sterndorfer
1 4 867
Lisi Sterndorfer
2 1 698
Lisi Sterndorfer
24 14 2,7 Tsd.
Lisi Sterndorfer
2 4 901
Lisi Sterndorfer
18 2 1,4 Tsd.
Lisi Sterndorfer
2 1 417
Lisi Sterndorfer
4 789
Lisi Sterndorfer
2 10 2,3 Tsd.
Lisi Sterndorfer
23 2 2,6 Tsd.
Lisi Sterndorfer
1 347
Lisi Sterndorfer
1 761
Lisi Sterndorfer
5 7 791
Lisi Sterndorfer
3 2 1,6 Tsd.
Lisi Sterndorfer
4 856
Lisi Sterndorfer
2 2 952
Lisi Sterndorfer
7 2 1,6 Tsd.
Lisi Sterndorfer
1 1 826
Lisi Sterndorfer
9 3 1,8 Tsd.
Lisi Sterndorfer
2 6 1,6 Tsd.
Lisi Sterndorfer
3 2 533
Lisi Sterndorfer
8 1,8 Tsd.
Lisi Sterndorfer
1 7 462
Lisi Sterndorfer
3 2 1 Tsd.
Lisi Sterndorfer
2 3 1 Tsd.
Lisi Sterndorfer
2 721
Lisi Sterndorfer
392
Lisi Sterndorfer
2 5 352
Lisi Sterndorfer
2 529
Lisi Sterndorfer
12 8 1,5 Tsd.
Lisi Sterndorfer
3 5 909
Lisi Sterndorfer
9 2,3 Tsd.
Lisi Sterndorfer
3 1,3 Tsd.
Lisi Sterndorfer
2 276
Lisi Sterndorfer
1 5 795
Lisi Sterndorfer
3 3 868