Veľmi trefne a pravdivé musel som tu to dať. Nerozumiem ľudí jak jedna časť ide pre západ a druhá časť pre východ. Dobre svätý Páter Pio povedal,že ani jedna strana nenájde záchranu ani na západe,…More
Veľmi trefne a pravdivé musel som tu to dať.
Nerozumiem ľudí jak jedna časť ide pre západ a druhá časť pre východ.
Dobre svätý Páter Pio povedal,že ani jedna strana nenájde záchranu ani na západe,ale ani na východe. Zbytočne niekomu niečo vysvetľovať. Všade sú zapredani globalisti a psychopaticky vrahovia slúžiaci satanovi či na západe - západný blok tak i na východe - východný blok.
PS: Buď sa hrajú o Ukrajinu a sú "proti sebe" aby vybudovali zatiaľ NWO a veľký reset a tak budujú aj falošný pocit "mieru a pokoja" vo svete, ktorý bude aj tak na krátku dobu a dočasne alebo postupne bude znamenie,že ich svätý Boh proti sebe rozoštvavá,aby sa nenávideli,pozabíjali sa medzi sebou aby bojovali proti sebe skutočne a tak v budúcnosti padol celý NWO a veľký reset aby celé otroctvo bolo spálené na popol,ale tým pádom ako podľa proroctiev bude trpieť celý svet a bude veľmi veľa obetí. V budúcnosti aj tak má prísť skutočný mier a pokoj svätej generácie.
Ježiš Kristus hovorí Pátrovi Piovi o posledných …More
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Falošní židia trump a Putin. Na obrázku treba si doplniť aj putina a to všetko ostatné čo je napísané je pravdivé.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Židia vo vytržení.
Pozrite sa, ako mávajú oboma vlajkami, posmievajú sa obom krajinám, ktoré sú zložené z rovnakých etnických ľudí. Biely.
Trepifajksl
Když se dva perou, třetí se směje.
U.S.C.A.E.
ono je to to že ten prvý, druhý aj tretí je ten istý
dyk
Máš link na to tanečné video?
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
JAMES P. WICKSTROM
Irbis
Správně o jejich synagogách, resp. i o židech psal sv. Jan Zlatoústý:
První kázání proti Židům
Vím, že mnozí Židé považují své dnešní rituály za ctihodné, a právě to mne vede k tomu, abych tak zhoubné mínění vyplel až do kořene. Popřel jsem, že by synagoga měla v něčem přednost před divadlem. Uvedu svědectví proroků, protože Židé nejsou hodnověrnější, než proroci. Co tedy prorok říká …More
Správně o jejich synagogách, resp. i o židech psal sv. Jan Zlatoústý:

První kázání proti Židům

Vím, že mnozí Židé považují své dnešní rituály za ctihodné, a právě to mne vede k tomu, abych tak zhoubné mínění vyplel až do kořene. Popřel jsem, že by synagoga měla v něčem přednost před divadlem. Uvedu svědectví proroků, protože Židé nejsou hodnověrnější, než proroci. Co tedy prorok říká? «Poskvrnilas zemi smilstvy a zločiny svými» (Jr 3,3). Místo, kde se děvky nabízejí, je však bordel! Ano, nejen bordelem a divadlem je synagoga, nýbrž i skrýší lupičskou a brlohem divoké zvěře. Vždyť je řečeno: «Zdali tedy pokládáte za peleš lotrovskou dům tento, který má mé jméno?» (tamtéž, 7,11): tedy nejen obyčejné, nýbrž nečisté bestie. A dále: «Opustil jsem dům svůj, zanechal dědictví své, dal jsem miláčka své duše do rukou nepřátel jejich» (tamtéž, 12,7). Pokud je však opustil Bůh, jaká jim potom zůstává naděje na spásu? Jestliže je Bůh opustil, stalo se to místo obydlím démonů. Oni ovšem tvrdějí, že také vzývají Boha. S tím však nemůžeme souhlasit: žádný Žid nevzývá Boha! A kdo že to řekl? Syn Boží. «Neznáte ani mne, ani Otce mého; kdybyste znali mne, znali byste i Otce mého» (J 8,19). Jaké svědectví bych měl uvést, které by bylo ještě věrohodnější, než je toto?

Jestliže neznají Otce, Syna ukřižovali a přispění Ducha Svatého odmítli, kdo by se pak neodvážil potvrdit, že ona místa jsou sídlem démonů? Tam není vzýván Bůh, nýbrž jsou nadále jen místy modloslužby.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Falošný trump a putin sú židia a falošný kresťania,ktorý chcú 3 chrám pre Antikrista a podporujú falošný Izrael,ktorý bol vytvorený sionistami a oni sa často modlili pri mure nárekov,ale slepo nech veria tu ľudia na glorii.tv svojím falošným "zachrancom". 😊
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
apredsasatoci
Nie je sa čoho báť!
V každom dpripade je Žid víťaz!
Tomu hovorím plan
U.S.C.A.E.
ono treba zasvätiť západ či EU a podobné infantilnosti ma vedia vytočiť ja nevravím že Rusi sú všetci zlí a preto treba nie nie
na to prečo treba RUSKO je analógia vo francúzku tie myšlienky "francúzskej" revolúcie tiež nemajú pôvod vo francúzsku a predsa náš Pán Ježiš Kristus žiadal zasvätiť francúzske kráľovstvo svojmu Božskému srdcu opakujem tie myšlienky nie sú francúzske ale ŠÍRILI sa …More
ono treba zasvätiť západ či EU a podobné infantilnosti ma vedia vytočiť ja nevravím že Rusi sú všetci zlí a preto treba nie nie

na to prečo treba RUSKO je analógia vo francúzku tie myšlienky "francúzskej" revolúcie tiež nemajú pôvod vo francúzsku a predsa náš Pán Ježiš Kristus žiadal zasvätiť francúzske kráľovstvo svojmu Božskému srdcu opakujem tie myšlienky nie sú francúzske ale ŠÍRILI sa z neho ďalej a zaplavovali európu
U.S.C.A.E.
to je ako zlými duchmi zamorený dom to neznamená že všetci ľudia v ňom páchali či páchajú veľké zlo ale fakt zamorenia to nemení
Josef Bob
Rusi nejsou zlí, jenom se nechali zlem před 115-cti lety spoutat.
U.S.C.A.E.
ináč aby sme neboli zas tak úplne zmierliví tak treba povedať že o prenasledovaní Cirkvi bolo povedané pred novembrom už vtedy perzekuovali a prenasledovali Katolíkov a nepíšem že to chcel Cár ale dialo sa to spravodlivosť je slepá a padni komu padni
Freddy Gargamel
"ŠÍRILI sa z neho ďalej a zaplavovali európu"
To áno, v rokoch 1917-1991 iste. Teraz zaplavujú Európu leda tak svojim plynom 😬
Freddy Gargamel
a čo sa týka toho perzekvovania: katolíci boli teda odjakživa tolerantní voči iným konfesiám? ako to bolo s tou smietkou a s tým brvnom v oku? 😉
One more comment from Freddy Gargamel
Freddy Gargamel
U.S.C.A.E. Aj keď ono to môže mať logiku a pritom úplne iný zmysel: možno v Rusku ešte stále prežívajú ostatky čistej kresťanskej viery, v dostatočnej miere, takže je nádej na jeho obrodu a znovuzrodenie. Kým Západ (Európa, USA) sú už v takom hlbokom úpadku, že sú stratené a nie je možné odtiaľ očakávať nejaké pozitívne impulzy. Keď si tak predstavím "priemerného Európana" a jeho mentalitu …More
U.S.C.A.E. Aj keď ono to môže mať logiku a pritom úplne iný zmysel: možno v Rusku ešte stále prežívajú ostatky čistej kresťanskej viery, v dostatočnej miere, takže je nádej na jeho obrodu a znovuzrodenie. Kým Západ (Európa, USA) sú už v takom hlbokom úpadku, že sú stratené a nie je možné odtiaľ očakávať nejaké pozitívne impulzy. Keď si tak predstavím "priemerného Európana" a jeho mentalitu (vrátane Slovákov, Čechov...), tak sa tomu ani veľmi nedivím.
U.S.C.A.E.
oni sa tie bludy šíria skôr od šesťdesiatych rokov tak intenzívne ale to nič nemení na tom že sa šírili z Ruska ono feminizmus je začiatok a transhumanizmus je koniec cesty bludu feminizmu to pre príklad už nezaplavujú už sa stalo a nesie to ovocie
stačí si naštudovať operáciu KGB Venona ako sa oni vedia hlboko a efektívne infiltrovať
dobre podľa hysterikov máme brvno podľa objektívnej histórie …More
oni sa tie bludy šíria skôr od šesťdesiatych rokov tak intenzívne ale to nič nemení na tom že sa šírili z Ruska ono feminizmus je začiatok a transhumanizmus je koniec cesty bludu feminizmu to pre príklad už nezaplavujú už sa stalo a nesie to ovocie

stačí si naštudovať operáciu KGB Venona ako sa oni vedia hlboko a efektívne infiltrovať

dobre podľa hysterikov máme brvno podľa objektívnej histórie je to tá smietka napríklad v porovnaní s protestantami a rátam s tým že pravda sa nebude páčiť
U.S.C.A.E.
Každá situace může být přizpůsobena vyprávění, pokud se podobá celkové zápletce. Vyprávění však lze natáhnout jen do určité míry. Když klíčové prvky již nesedí, celá konstrukce se rozpadne. To je případ vyprávění o obrácení Ruska. Příliš to natahuje věci a fakta už neodpovídají scénáři.
Toto konvertující Rusko se ve skutečnosti zdá být stejně náchylné k rozkladu jako jiné evropské …More
Každá situace může být přizpůsobena vyprávění, pokud se podobá celkové zápletce. Vyprávění však lze natáhnout jen do určité míry. Když klíčové prvky již nesedí, celá konstrukce se rozpadne. To je případ vyprávění o obrácení Ruska. Příliš to natahuje věci a fakta už neodpovídají scénáři.

Toto konvertující Rusko se ve skutečnosti zdá být stejně náchylné k rozkladu jako jiné evropské země. Průzkum mezi východoevropskými národy například ukazuje, že katolíci mnohem častěji než ruští pravoslavní navštěvují týdenní bohoslužby (42 % v Polsku oproti 7 % v Rusku) a postí se během svatých časů (72 % v Chorvatsku oproti 27 % v Rusko) nebo se zapojit do každodenní modlitby (44 % v Chorvatsku oproti 18 % v Rusku). Údaje OSN odhalují, že Rusko má nejvyšší míru potratů na hlavu na světě, téměř třikrát vyšší než v Americe. Rusko má i nadále jednu z nejvyšších úrovní spotřeby alkoholu na světě. Ostatní sociální ukazatele, jako je míra sebevražd a prostituce, jsou také extrémně vysoké.

Nechtěná konverze

Skutečnost, která však nejvíce působí proti vyprávění o konverzi je, že většina Rusů se identifikuje s ruskou pravoslavnou církví, nikoli s římskokatolickou církví. Proto odmítají fatimský příběh, protože je katolický. Příběh o ruské konverzi naráží na fakt, že Rusové nechtějí být obráceni z Fatimy.

To neznamená, že se Rusové nechtěli osvobodit od sovětského jha. Znamená to jen, že Rusové nevidí toto osvobození od Panny Marie z Fatimy. Bohužel nerámují změny, ke kterým v Rusku dochází v rámci všeobecného triumfu Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Vyprávění o ruské konverzi naráží na další potíže. Ruští ortodoxní hierarchové mají tendenci vidět fatimská zjevení jako katolický podvod zaměřený na invazi do toho, co prohlašují za výhradně ortodoxní „kanonické území“ a oblast vlivu. Viděno ve světle velkého schizmatu z roku 1054, kdy východní církev opustila Řím, je fatimské poselství odmítnuto. Ortodoxní dlouho pronásledovali katolíky v Rusku a bránili praktikování pravé víry.

Jsou Rusové se Západem zajedno ve věci Fatimského poselství? | Lumen de Lumine

---

až na ten zjednodušujúci začiatok článku