Tragiczne były ostatnie wieki przedsoborowe mimo mnóstwa "słuchaczy" Mszy trydenckiej

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego …More
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego(Mt 22, 37-40).
W czasach przedsoborowych (nie chodzi o średniowiecze, które było wspaniałą epoką w dziejach Kościoła, lecz o ostatnie kilka wieków) wśród katolików panowało przekonanie, że wystarczy poprzestać na koniecznym minimum, a do świętości polegającej na miłowaniu Boga całym sercem winny dążyć jedynie nieliczne i wybrane dusze. Zadziwiające jest, że zapomniano w Kościele o największym przykazaniu miłości (warto zauważyć, że to jest przykazanie, a nie rada).
Zapomniano o powszechnym powołaniu do świętości i utarło się przekonanie, że świętymi powinni być tylko biskupi, kapłani czy zakonnicy, natomiast dla świeckich wystarczającym jest poprzestawanie na niezbędnym minimum (aby tylko się zbawić). Tymczasem dążenie do świętości jest obowiązkiem każdego bez wyjątku …More
Jota-jotka
„Synu, daj mi swe serce” (Prz 23, 26).
,,Istotą chrześcijaństwa jest osobowa relacja miłości z naszym Panem Jezusem Chrystusem i realizowanie Jego nauki zawartej w Ewangelii. Istotą chrześcijaństwa jest miłość Boga (CAŁYM SERCEM) i bliźniego (ZE WZGLĘDU NA BOGA), nie zaś kult obrzędowości. Liturgia trydencka nie jest Bogiem, lecz obrzędem.,,
Mam wrażenie ,mogę mylić się ,że wygodniej jest znać …More
„Synu, daj mi swe serce” (Prz 23, 26).

,,Istotą chrześcijaństwa jest osobowa relacja miłości z naszym Panem Jezusem Chrystusem i realizowanie Jego nauki zawartej w Ewangelii. Istotą chrześcijaństwa jest miłość Boga (CAŁYM SERCEM) i bliźniego (ZE WZGLĘDU NA BOGA), nie zaś kult obrzędowości. Liturgia trydencka nie jest Bogiem, lecz obrzędem.,,

Mam wrażenie ,mogę mylić się ,że wygodniej jest znać Boga takiego ,że JEST a nie szukać relacji osobowej .Oczywiście na pierwszym miejscu powinna być Msza Święta a potem dopiero czytanie Słowa i pragnienie poznawania bo jeśli mówimy ,że
,,miłujemy Boga ,,to jest to pragnienie wiedzieć jak najwięcej .
To takie naturalne .

A jeśli swojego brata nienawidzimy to już jest znak ,że z nasza Miłość do Boga nie jest autentyczna .
Oszukujemy siebie i Boga.
Anieobecny
A czy teraz, na całym świecie, nie topimy się w bagnie komunizmu...?
O czym nas Maryja Panna w Fatimie przestrzegała...
Anieobecny
Cyt.:
Nawet Pius XI w encyklice "Divini Redemptoris" przyznał, że część winy za rozpowszechnienie się ideologii komunizmu ponoszą sami katolicy...
One more comment from Anieobecny
Anieobecny
A gdy własną pokorę w sobie odnajdziemy...
Zapłaczemy...
,,...Łzy oczy myją, i serca"
Jak poeta pewien napisał...
jac05
A jakie będą konsekwencje słuchania mszy posoborowych ? Opisał to św. Jan w prywatnym objawieniu na wyspie Patmos. Króluj nam Chryste !
pielgrzym55
Teraz masz wspaniałe czasy. Nowy Porządek Czasów (Novus Ordo Seclorum) wymaga Nowego Porządku Mszy (Novus Ordo Missae). Logiczne? Nie rozumiecie czegoś towarzyszu?
predex
Lex orandi, lex credendi, lex celebrandi, lex vivendi - Prawo modlitwy jest prawem wiary,jest prawem kultu, jest prawem zycia.
wlowoj
Jaka "agresywna walka o liturgię"? Agresywna walka odbywa się właśnie przeciwko liturgii. Pan powiedział "to trzeba czynić (miłosierdzie) a tamtego NIE zaniedbywać". Pokłony i przyklęknięcia to oznaka szacunku i uniżenia.
predex
Bóg dopuścił zamordowanie swojego syna, pomimo jego niewinności.
Nie nam zrozumieć drogi jego.
Bóg dopuscil sprzedawanie tysiacami kosciołów na zachodzie, i likwidacje wielu klasztorów i zakonów.
Bog dopuscil prześladowanie jegio apostołow , męczeństwo m,ęczenników rzymskich , obozy koncentracyjne itd
Naprawde wyciąganie stąd jakichkolwiek wniosków jest nierozumne.More
Bóg dopuścił zamordowanie swojego syna, pomimo jego niewinności.

Nie nam zrozumieć drogi jego.

Bóg dopuscil sprzedawanie tysiacami kosciołów na zachodzie, i likwidacje wielu klasztorów i zakonów.

Bog dopuscil prześladowanie jegio apostołow , męczeństwo m,ęczenników rzymskich , obozy koncentracyjne itd

Naprawde wyciąganie stąd jakichkolwiek wniosków jest nierozumne.
WALDZIO
Tak jak się ludzkości stacza na dno,tak ciągnie za sobą wszystko .