novaetvetera
2
கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம்; அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிற யாவருக்கும் நற்புத்தியுண்டு; அவர் புகழ்ச்சி என்றைக்கும் நிற்கும். Cath…மேலும்
கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம்; அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிற யாவருக்கும் நற்புத்தியுண்டு; அவர் புகழ்ச்சி என்றைக்கும் நிற்கும்.
Catherine of Alexandria - Maestro de Altura.
Angie W.
41
blogspot.com

Wishing You A Blessed Thanksgiving

Prayers of Thanksgiving Since not a moment passes in life in which we do not experience the goodness of God, we owe Him gratitude. Saint Paul instruc…
LawrenceOP-Fan
69
Pope Saint Clement I "Almighty ever-living God, who are wonderful in the virtue of all your Saints, grant us joy in the yearly commemoration of Saint Clement, who, as a Martyr and High Priest of …மேலும்
Pope Saint Clement I
"Almighty ever-living God, who are wonderful in the virtue of all your Saints, grant us joy in the yearly commemoration of Saint Clement, who, as a Martyr and High Priest of your Son, bore out by his witness what he celebrated in mystery and confirmed by example what he preached with his lips. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen." – Collect for the feast of St Clement I, Pope and martyr, whose feast is on 23 November. This is the relic bust of St Clement in the church named after him in Rome, which is carried in procession through the streets on his feast day.
novaetvetera
10
கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதாக; சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் …மேலும்
கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதாக; சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்திசொல்லிக்கொண்டு, உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரைப் பக்தியுடன் பாடி.
Saint Cecilia and an Angel - Orazio Gentileschi and Giovanni Lanfranco
DefendTruth
3290
Analysis shows Biden got statistically impossible percentage of votes in Georgia: Biden received at least 98 percent of votes of a batch containing 23,487 ballots.மேலும்
Analysis shows Biden got statistically impossible percentage of votes in Georgia:
Biden received at least 98 percent of votes of a batch containing 23,487 ballots.
16:35
Maximilian Schmitt
In the State of Pennsylvania 700,000 mail-in ballots more returned than were sent out: t.me/davidavocadowolfe/11795
Maximilian Schmitt
Latest discovery of Sydney Powell will flip Arizonas elections for the House. Each candidate of the DEMs received an initial bonus of 35.000 votes: (…மேலும்
Latest discovery of Sydney Powell will flip Arizonas elections for the House. Each candidate of the DEMs received an initial bonus of 35.000 votes: (5min) banned.video/…ch?id=5fbec341c77bbc4fc3ccfb34
இன்னும் ஒரு கருத்து காண்க
la verdad prevalece
3355
theepochtimes.com

Judge Blocks Certification of Pennsylvania Election Results

A Pennsylvania judge on Nov. 25 ordered state officials to not certify the results of the 2020 election until her court holds a hearing on an …
DEFENSA DE LA FE
la verdad prevalece
இன்னும் ஒரு கருத்து காண்க
novaetvetera
18
கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்; நான் ஒருபோதும் வெட்கமடையாதபடி செய்யும். In te Domine Speravi (Ps 71, 1) – Padre José Maurício Nunes Garcia கர்த்தாவே, உம்மை …மேலும்
கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்; நான் ஒருபோதும் வெட்கமடையாதபடி செய்யும்.
In te Domine Speravi (Ps 71, 1) – Padre José Maurício Nunes Garcia
கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்; நான் ஒருபோதும் வெட்கமடையாதபடி செய்யும்.
02:26
Canon 212
3151
Nov. 25, 2020: TraitorChurch canon212.comமேலும்
Nov. 25, 2020: TraitorChurch
canon212.com
14:35
Hugh N. Cry
I’m celebrating with family and relatives!
Jeffrey Ade
Happy Thanksgiving to you!
இன்னும் ஒரு கருத்து காண்க
De Profundis
253
Joseph Sciambra: Eric Sammons about the The Crisis in Masculinity, the ad orientem at Mass and the married priesthood.
01:38:52
novaetvetera
26
வணக்கம் மரியா, முழு அருள் - Mascagni. Ave Maria: Mascagni Soprano: Mirella Freni வணக்கம் மரியா, முழு அருள், கர்த்தர் உங்களுடன் இருக்கிறார். பெண்கள் மத்தியில் …மேலும்
வணக்கம் மரியா, முழு அருள் - Mascagni.
Ave Maria: Mascagni
Soprano: Mirella Freni
வணக்கம் மரியா, முழு அருள்,
கர்த்தர் உங்களுடன் இருக்கிறார்.
பெண்கள் மத்தியில் நீங்கள் பாக்கியவான்கள்,
பழம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது
இயேசுவே, உங்கள் வயிற்றில். புனித மேரி, கடவுளின் தாய், பாவிகளாகிய எங்களுக்காக இப்போது ஜெபியுங்கள், எங்கள் மரணத்தின் போது. ஆமென்.
03:51
DefendTruth
2369
dailycaller.com

Denver Mayor Said 'Avoid Travel' 30 Minutes Before He Boarded Plane To Visit Family

The Denver mayor’s Twitter account told citizens to “avoid travel” 30 minutes before he boarded a flight to travel to his family for Thanksgiving. “…
Ultraviolet
Typical city government, regardless of political affiliation. Though Democrats seem to be the ones most enthusiastically proposing such draconian …மேலும்
Typical city government, regardless of political affiliation. Though Democrats seem to be the ones most enthusiastically proposing such draconian restrictions.
Salmo143
Colorado went from red to blue, to plain moronic. Glad I left.
DefendTruth
1400
summit.news

Doctor Who Demanded Mandatory Mask Law Pictured Partying Maskless on Boat Surrounded by Bikini-…

Mirroring rhetoric from others in the industry, a spokesperson for Korean Air has said there’s a “real possibility” airlines will mandate passengers …
Ultraviolet
No suprises there. He probably flew to the party with a certain Denver Mayor... Denver Mayor Said 'Avoid Travel' 30 Minutes Before He Boarded Plane …மேலும்
No suprises there. He probably flew to the party with a certain Denver Mayor...
Denver Mayor Said 'Avoid Travel' 30 Minutes Before He Boarded Plane To Visit Family
novaetvetera
20
கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்குப். Raphael – Expulsion of Heliodorus from the temple கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்குப் பயந்தவர்களைச் சூழப் பாளயமிறங்கி அவர்களை …மேலும்
கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்குப்.
Raphael – Expulsion of Heliodorus from the temple
கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்குப் பயந்தவர்களைச் சூழப் பாளயமிறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார்.
Lisi Sterndorfer
181
Fr Thomas Sofatzis, FSSP: Sacred Music, Beauty and The Priesthood. Episode 47 In this special episode of the Parousia Podcast, Phillip Brooks is joined by Fr Thomas Sofatzis FSSP to discuss the …மேலும்
Fr Thomas Sofatzis, FSSP: Sacred Music, Beauty and The Priesthood.
Episode 47 In this special episode of the Parousia Podcast, Phillip Brooks is joined by Fr Thomas Sofatzis FSSP to discuss the sacred Priesthood of Jesus Christ, ordinations in the midst of Covid, the importance of beauty in the liturgy, Church architecture and sacred music. Fr Sofatzis grew up in Sydney attending his home parish of St Bernadette's in Clemton Park before discovering the Traditional Latin Mass at the Church of the Maternal Heart of Mary in Lewisham and subsequently joining the Priestly Fraternity of St Peter. He was ordained on the 8th of August 2020, and had only been ordained a month at the time of this recording. If you would like to contribute to the formation of future priests for the FSSP in Australia, please consider donating here. fssp.net/donations.html Join the Parousia mailing list at parousiamedia.com/blog/ Parousia is committed to proclaiming the fullness of truth! If you wish to help …மேலும்
38:41
DefendTruth
4359
A South Dakota priest has been sentenced to federal prison for stealing from Catholic parishes. He said he stole in part because he disagrees with Catholic teaching on homosexuality. The priest is …மேலும்
A South Dakota priest has been sentenced to federal prison for stealing from Catholic parishes. He said he stole in part because he disagrees with Catholic teaching on homosexuality. The priest is also facing child abuse and child pornography charges.
catholicnewsagency.com

Priest jailed for theft blames Catholic doctrine, also facing sex abuse charges

Denver Newsroom, Nov 25, 2020 / 12:20 pm MT (CNA).- A South Dakota priest has been sentenced to almost eight years in federal prison, after he was …
Ultraviolet
@Alex A ...by being very careful and cautious on what he says/ does. It can be done. It's the same way many devout Catholics survive the scrutiny …மேலும்
@Alex A ...by being very careful and cautious on what he says/ does. It can be done. It's the same way many devout Catholics survive the scrutiny of their anti-Catholic, anti-Christian co-workers and superiors every day of their professional careers.
Jeffrey Ade
Fr. John O'Conner talks about that in his conversation with Bernard on the End Times!
2 மேலும் கருத்துக்கள் காண
novaetvetera
16
தேவதூதர்கள் உங்களை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்லட்டும். In Paradisum – Gabriel Fauré King's College Cambridge 2012 தேவதூதர்கள் உங்களை சொர்க்கத்திற்கு …மேலும்
தேவதூதர்கள் உங்களை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்லட்டும்.
In Paradisum – Gabriel Fauré
King's College Cambridge 2012
தேவதூதர்கள் உங்களை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்லட்டும்:
தியாகிகள் உங்களை வருகையில் ஏற்றுக்கொண்டு,
பரிசுத்த நகரமான எருசலேமுக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லட்டும். தேவதூதர்களின் பாடகர் குழு உங்களைப் பெறட்டும், ஒரு காலத்தில் ஏழையாக இருந்த லாசரஸுடன் உங்களுக்கு நித்திய ஓய்வு கிடைக்கட்டும்.
03:23
De Profundis
2332
Dr. Jordan Peterson describes his akathisia due to a benzodiazepine taken as prescribed. Professor of psychology and best-selling author, Dr. Jordan Peterson, developed akathisia while taking a …மேலும்
Dr. Jordan Peterson describes his akathisia due to a benzodiazepine taken as prescribed.
Professor of psychology and best-selling author, Dr. Jordan Peterson, developed akathisia while taking a benzodiazepine as prescribed. Sadly, this is not uncommon. He told his story to daughter, Mikhaila, on her video podcast ( youtube.com/watch?v=GzRbEMzr0k8 ). This is an excerpt.
08:05
aderito
The man is telling a story that inflicts a lot of people , and his story might help somebody . Unfortunatly there are those people that see the most …மேலும்
The man is telling a story that inflicts a lot of people , and his story might help somebody . Unfortunatly there are those people that see the most important story is how low - cut is his daughters dress ,Shame
SvataHora
Quite pretty girl - but immodestly low-cut not approbriate for a Christian girl. Is she, after all?
Tesa
3402
"Unbelievable. The book burners of the Left." ~ Mark Levin
vice.com

Penguin Random House Staff Confront Publisher About New Jordan Peterson Book

Jordan Peterson addresses students at The Cambridge Union on November 2, 2018 in Cambridge, Cambridgeshire. Photo by Chris Williamson/Getty Images …
Ultraviolet
"platforming someone who is popular in far-right circles." yet never any concerns about platforming authors popular in far-left circles.
Alex A
What a crowd of 'snowflakes'! "Please, please, let me 'sin' without all the manly or feminine looks of disapproval?"😢 Go away and cry your lives …மேலும்
What a crowd of 'snowflakes'! "Please, please, let me 'sin' without all the manly or feminine looks of disapproval?"😢 Go away and cry your lives into oblivion on some frozen island you pack of 'screwballs.' Enough of your insane pleas for parity with sane heterosexual, God-given humankind. Your delusional lies are leading you and the 'gullible,' increasingly closer to the 'event horizon' of habitual sinfulness.
இன்னும் ஒரு கருத்து காண்க
novaetvetera
15
என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச். என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் செவிகொடுக்கிறது; நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன், அவைகள் எனக்குப் பின்செல்லுகிறது.மேலும்
என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச்.
என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் செவிகொடுக்கிறது; நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன், அவைகள் எனக்குப் பின்செல்லுகிறது.
De Profundis
6461
Look at those criminals. They gather.
Ultraviolet
How are these people criminals? ;-) If this is a buffet line at a restaurant or a bar, the number is clearly FAR below half of even a small venue's …மேலும்
How are these people criminals? ;-) If this is a buffet line at a restaurant or a bar, the number is clearly FAR below half of even a small venue's capacity. I've noticed "soup kitchens" and "women's shelters" are being given special dispensations, too. If the work such places do is more important than the threat of Covid, then let's apply that comparison equally.
Alex A
A beautiful family photograph! How dare the COVID-19, 'modern-day Puritans' want to decry America's Traditional Day of thanksgiving (to Almighty God)…மேலும்
A beautiful family photograph! How dare the COVID-19, 'modern-day Puritans' want to decry America's Traditional Day of thanksgiving (to Almighty God).
4 மேலும் கருத்துக்கள் காண