மொழி
582

போப் பிரன்சிஸ் (4 நிமிடங்கள்) சந்திக் …

05:00
உலகம் முழுவதும் கத்தோலிக்கர்கள் இப்போது ஜர்ஜ் மரியோ Bergolgio, போப் பிரன்சிஸ் பற்றி மேலும் அறிய உதவும் பொருட்டு, நம் 15 மொழிகளில் இந்த வீடியோ … மேலும்
ஒரு கருத்து எழுத …
1.2ஆ
01:56:36

The Story of Jesus - Tamil Aravind / Tamalsan / Tambul / Tamili / Tamal இயேசு கதை

The Story of Jesus - Tamil Aravind / Tamalsan / Tambul / Tamili / Tamal இயேசு கதை இயேசு கிறிஸ்து (தேவனுடைய குமரன்) வழ்க்கை மற்றும் டைம்ஸ் கதை. லூக்க நற்செய்தி கூறுகிற… மேலும்
ஒரு கருத்து எழுத …
1 2
“My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, … மேலும்
catholicstrength.com

THE EFFICACIOUS PRACTICE OF SPIRITUAL COMMUNION

“[T]he most holy Eucharist contains the Church’s entire spiritual wealth: Christ himself, our passover and living bread. Through his own flesh, now …
https://catholicstrength.com/2017/09/20/the-efficacious-practice-of-spiritual-communion/
ஒரு கருத்து எழுத …
Our Lady of Sorrows
Saint Leonard of Port Maurice, who said: “If you practice the holy exercise of spiritual Communion several times each day, within a month you will … மேலும்
2 782

New York City in 1911

07:46
Old film of New York City in the year 1911. Print has survived in mint condition. Slowed down footage to a natural rate and added in sound for ambiance. This film was taken by the Swedish company … மேலும்
ஒரு கருத்து எழுத …
2 3
ansa.it

Italy gives Alfie citizenship (3) - English

Italy on Monday gave Italian citizenship to terminally ill British toddler Alfie Evans so that he can hopefully be "immediately" moved to Italy from …
http://www.ansa.it/english/news/politics/2018/04/23/italy-gives-alfie-citizenship-3_d181bbd7-dee2-42ed-99d3-254086732383.html
ஒரு கருத்து எழுத …
Caterina100
Grazie Italia!
5 1.5ஆ

Poland: Internet Transmitter Installed on Jesus’ Statue

One of the world's tallest statues of Jesus Christ in Świebodzin, Poland, has technical equipment inside the crown that is on the statue's head. An expert told fakt.pl (April 22) that the technical …
ஒரு கருத்து எழுத …
Holy Cannoli
Catholic society who is ripped of every single penny in XX century is trying to use possible means to earn funds. What's wrong with it? Ostensibly, … மேலும்
asdlljsadf
Just a little reminder that the instant communication is a counterfeit of the Holy Spirit.
1 2
.
blogspot.com

No peace, no truce

Let us pick up here on a thought by Mundabor. In his post, No Rest for the Wicked, he writes; "Some FrancisShills have started to promote some sort …
http://voxcantor.blogspot.com/2018/04/no-peace-no-truce.html
ஒரு கருத்து எழுத …
adeste fideles
3 1 1.7ஆ

Europe Faces Demographic Collapse

“Unless something is done rapidly, Europe risks a total demographic collapse” according to Antoine Renard, president of the Federation of Catholic Family Associations in Brussels. [It is already …
ஒரு கருத்து எழுத …
Stonka Ziemniaczana
Fertility rate of white Europeans - ca. 1,3 Fertility rate of Muslims - ca. 8,0 Who is going to win this war in 50 years? - No doubt about it! These… மேலும்
alexamarie
Indeed, I love my dog.. but you see people pushing a baby carriage.. thinking it is a baby... but to find a dog. Sad Times. People treat dogs better … மேலும்
17 3.4ஆ

Today, The World Will Watch The UK Government Murder Baby Alfie

Baby Alfie The National Health Care Service Hospital in Liverpool England, Alder Hey, will remove the air tube of Baby Alfie and then inject him with the same Lethal Injection used to execute …
ஒரு கருத்து எழுத …
Ordo Militaris Radio
19 minutes and counting, Alfie is breathing on his own, but is loosing air quickly, turning colors for lack of oxygen.
Ordo Militaris Radio
twitter.com/…/988525510778064…, literally a prisoner waiting for him to die, someone from the Italian Government, UKIP, For Britain Party, Call, … மேலும்
435

Stabat Mater by James MacMillan in Sistin Chapel

00:33
Stabat Mater by contemporary composer Sir James MacMillan was performed in the Sistine Chapel (April 22), hosted by Cardinal Vincent Nichols. The first performance of the piece was in London in 2016.
ஒரு கருத்து எழுத …