Clicks226
CÓRKA MARYI

JEZUS: To Ja, wasz Jezus, jestem Ręką prowadzącą we wszystkim, co się dokonuje w celu rozpowszechniania Mojego Słowa

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 11 września 2014 roku, godz. 14.15

Moja szczerze umiłowana córko, te tajne sekty, przed którymi ostrzegałem Moich wyznawców, są gotowe do przeprowadzenia wielu niegodziwych działań przeciwko ludzkości. Przez cały czas musicie zachowywać czujność i analizować wszystko, co może się wydawać osobliwe.

Pamiętajcie, co wam powiedziałem, i przez cały czas miejcie oczy skierowane na Mnie. Poświęcajcie co najmniej godzinę dziennie na modlitwę, aby wpływ takich doświadczeń mógł być zmniejszony, a w niektórych przypadkach – wyeliminowany. Nie lękajcie się tych wydarzeń, bo one szybko przeminą i wkrótce przyjdę, aby położyć kres wszelkiemu cierpieniu.

Moi umiłowani wyznawcy, proszę, posłuchajcie Moich ostrzeżeń. Nie ignorujcie ich. Gdy jesteście przygotowywani na takie wydarzenia, i kiedy całkowicie zaufacie Mojemu Miłosierdziu, przyniosę wam pocieszenie i uwolnię was od udręki. Wszystko będzie dobrze, ale to wiedzcie. Podczas wielkiej bitwy te dusze, które wzywam, aby Mi pomagały, będą się zmagać. Każdej z nich będzie trudno ufać Mi, tej Misji oraz tobie, Moja umiłowana córko.

Ani przez jedną chwilę król kłamstw, zły duch, nie zatrzyma się w swoim dążeniu do zniszczenia tej Mojej Misji. Będą rozpowszechniane wszelkie podłe kłamstwa, aby odwieść dusze od słuchania Mojego Głosu.

Wielu pozwoli, aby wątpliwości powstrzymały ich od wypełniania Moich poleceń, ale nic, co mogą uczynić, nie zapobiegnie temu, że Interwencja Boga, Ojca Przedwiecznego, ocali Jego dzieci.

Każdy z was musi jasno zrozumieć, że to Ja, wasz Jezus, jestem Ręką prowadzącą we wszystkim, co się dokonuje w celu rozpowszechniania Mojego Słowa, i przekazującą Dary, których w tych trudnych czasach Niebiosa udzielają światu.

Moc człowieka jest wielka wtedy, gdy używa jej do szerzenia zła i przeciwstawiania się Słowu Boga. Ale moc człowieka, kiedy Bóg daje mu Dar Ducha Świętego, nie może zostać przewyższona.

Nie pozwólcie, aby Moje Dzieło zostało splamione, zbezczeszczone przez nikczemne pogłoski lub niegodziwe plotki, to bowiem Ja, wasz Jezus, jestem Tym, Który został zdradzony, a nie dusze, które wybrałem, by głosiły Moje święte Słowo.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/do-not-fear-the…

_____________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Kiedy jakaś osoba mówi, że Mnie kocha, będzie czyniła wszystko według Mojej Świętej Woli

JEZUS: Przynoszę wam Dar Moich Modlitw Krucjaty, abyście przez ich odmawianie pomogli Mi uratować tyle dusz, ile tylko mogę

JEZUS: Ci, którzy są ode Mnie mają czułe serca, pełne miłości dla wszystkich grzeszników, w tym Moich wrogów

JEZUS: Rozpowszechniajcie Moje Orędzia, Moje Modlitwy Krucjaty i módlcie się za waszych braci i siostry, aby po Ostrzeżeniu przyjęli Moje Miłosierdzie

JEZUS: Muszę ostrzec świat przed wielką liczbą fałszywych proroków, którzy w tym czasie usiłują zagłuszyć Mój Głos

JEZUS: Czy nie wiecie, że przekazuję Swoje Słowo zaledwie kilku duszom?

JEZUS: Nikt, kto oświadcza, że mówi w Moje Imię od czasu rozpoczęcia tej Misji w listopadzie 2010 roku, nie jest do tego upoważniony, ponieważ nie pochodzi ode Mnie

JEZUS: Odrzucajcie Orędzia, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z Moim Nauczaniem, bo możecie mieć pewność, że są fałszywe

Matka Zbawienia: Wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już dłużej otrzymywać orędzi

JEZUS: Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Mojego Powtórnego Przyjścia

JEZUS: Mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boga

_____________________________________________________________