„Jezus stał się wężem, stał się diabłem”: na co wskazują szokujące frazy Bergoglio

W magiczno-ezoterycznych wizjach wąż jest synem Matki Ziemi , ponieważ gad żyje w zagłębieniach ziemi, przykuca pod kamieniami itp. I tak, krok po kroku, przemienił Maryję Dziewicę w Matkę Ziemię...

Andre Cionci
"Jezus stał się wężem; Jezus stał się diabłem". Według Ciebie, kto wypowiedział te zdania: 1) ezoteryczna teozofka Madame Blavatsky 2) okultystyczny mag Alesteir Crowley 3) piosenkarz rockowy Marilyn Manson. Nie. To Jorge Mario Bergoglio, alias "papież Franciszek", biskup, który po nielegalnym konklawe uzurpował sobie tron Benedykta XVI, jedynego prawdziwego pontyfikatu obecnie w impedancji, jak wykazano - w "Ratzinger Codex" , najlepiej sprzedającym się eseju we Włoszech, który zbiera dwuletnie i nigdy nie obalone badania prowadzone na tej stronie. Jeśli nie wierzysz, sprawdź to sam na stronie Watykanu TUTAJ : zdanie o wężu padło podczas homilii uroczystości w Astanie, stolicy Kazachstanu, gdzie niedawno odbył się kongres wielowyznaniowy w wielkim milczeniu najbardziej bezwstydnego synkretyzmu masońskiego. TUTAJ . Spotkanie, na którym położono fundamenty globalistycznej mega-religii dla Nowego Porządku Świata, z dokumentem obsesyjnie skupionym na ludzkim "braterstwie", mocno zapożyczonym z uniwersalnego braterstwa Wolnych Masonów. Przypominamy wszystkim, że masoneria jest antymaterią dla katolicyzmu, wrogiem numer 1, spekulatywną i antychrześcijańską alternatywą "par excellence", potępioną w ponad 500 oficjalnych wypowiedziach Kościoła.

Oto dokładne słowa antypapieża podczas pseudo-homilii w Astanie: "Jezus" stał się grzechem "w naszym imieniu, Jezus, który na krzyżu - można powiedzieć - "stał się wężem", abyśmy patrząc na Niego, mogli oprzeć się jadowitym ukąszeniom atakujących nas złych węży". Uwaga: zgodnie z "kodeksem Bergoglio", technika TUTAJ zwany też "kroplą arszeniku w słoiku z dżemem", w jego wystąpieniach jest 99 poprawnych stwierdzeń, a potem pojawia się setne, druzgocące, które rozwala to wszystko, albo to ogólny sens wypowiedzi wprowadza w błąd, czepiając się jakiegoś niematerialnego fragmentu Tradycji. Bergoglio lubi mówić, że "Jezus stał się grzechem", powtarza to co trzy razy: raz, 14 lutego 2021 roku, podczas powtarzania tej koncepcji z okna Pałacu Apostolskiego, podmuch wiatru zdmuchnął papieski baner.TUTAJ .

Jednak to zdanie jest właściwie poprawne teologicznie. Św. Paweł w drugim liście do Koryntian: "Bóg sprawił, że Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem w naszym imieniu, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą". Sens jest taki, że Bóg potraktował Jezusa Chrystusa tak, jakby był największym grzesznikiem tego świata, ponieważ wziął na siebie wszystkie grzechy człowieka. Na podstawie tej Pawłowej nauki Bergoglio próbuje wymyślić zuchwałą, ale bynajmniej nie przypadkową koncepcję. Oto sposób: Stary Testament opowiada o tym, jak Izraelici podróżujący do Ziemi Obiecanej zostali zaatakowani przez jadowite węże. Wtedy Bóg powiedział do Mojżesza: "Zrób sobie węża i umieść go na palu; kto zostanie ukąszony, a spojrzy na niego, będzie żył" (Num 21:8). I tak Jezus w Ewangelii wyjaśnia: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być podniesiony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne" (J 3,14-15).

Na tej podstawie Bergoglio stawia nogę na pedale gazu i potwierdza, że to dlatego "Chrystus stał się wężem". Zdanie zaczerpnięte z rozważań św. Grzegorza z Nyssy odnosi się jednak do innej sytuacji. Bergoglio wygodnie pomija, że z biegiem lat wąż z brązu stał się bożkiem i ani kapłani, ani prorocy nie byli w stanie wykorzenić jego kultu, aż król Ezechiasz z Judy (716 p.n.e.-687 p.n.e.) zniszczył go. To właśnie czytamy w Drugiej Księdze Królewskiej, 18.4: "(Ezechiasz) ściął wysokie miejsca, i połamał posągi, i ściął bożka Astarte, i połamał węża bezwstydnego, którego uczynił Mojżesz; bo do tego czasu synowie Izraela ofiarowywali mu kadzidło". Antyhomilia z Astany podejmuje to samo co ta z 4 kwietnia 2017, gdzie Bergoglio, jeszcze lepiej, przytoczył węża "na pamiątkę Tego, który stał się grzechem, KTÓRY ZROBIŁ SOBIE ZBROJĘ, węża, dla nas; schylił się aż do całkowitego unicestwienia". Nie wierzysz w to? Zobacz stronę internetową Watykanu TUTAJ . W trakcie czytania, czym czymś innym jest odwołanie się do gestu Mojżesza, który podniósł węża, ratując na pewien czas, a czym innym uruchomienie śmiałego twierdzenia, że Chrystus miałby stać się diabłem. Prawdą jest, że w początkach chrześcijaństwa Jezus był przedstawiany jako ukrzyżowany wąż, ale ta ikonografia została szybko porzucona właśnie ze względu na dwuznaczne znaczenie z tym, że jest to diabeł. I nie jest przypadkiem, że DZISIAJ wąż na krzyżu jest ukrytym SYMBOLEM, czarnej magii, gdy nie jest jednoznacznie przypisany do Antychrysta.

Dla Bergoglio zatem JEZUS STAŁ SIĘ SZATANEM.


Ale dlaczego te boiska są tak niepotrzebnie "upychane"? Z Bergoglio nic nie jest przypadkowe. Podczas gdy 99% ludzi jest ogłupionych jego emocjonalno-masońsko-uczuciowo-dobrą hipnozą, podczas gdy "jeden kumaty" pozostaje niechętny do zrozumienia czegokolwiek, aby nie stracić swoich materialnych przywilejów, tylko nieliczni, bardzo nieliczni są w stanie pojąć ukrytą strategię stojącą za tymi "ucieczkami do przodu". Jak już zaznaczyliśmy, Bergoglio nie jest papieżem, ponieważ Benedykt XVI nigdy nie abdykował (z papiestwa), ale jest za przeszkodą: z punktu widzenia wiary (Bergoglio) nie ma więc pomocy Ducha Świętego w magisterium zwyczajnym (art. 892 KKK) i w konsekwencji mówi to, co chce. Nie jest katolikiem, ale ma subtelnie odwróconą duchowość, którą zanieczyszcza katolicyzm. Przedstawiliśmy wystarczający dowód na to TUTAJ w subtelnych zmianach dokonanych w mszale, gdzie np. nawet przecinkiem udało mu się obalić o 180° teologiczne znaczenie Gloria. Trzeba zrozumieć ogólną strategię oprawiania tych ciągłych skandalicznych zwrotów, które manipulują Tradycją.

Kryterium jest całkowite - ale niezauważalne - zachwianie misji katolicyzmu: z tego, który miał nawracać wszystkie narody, dziś musi stać się makro-pojemnikiem wszystkich religii, które miesza się, by zrobić pseudo-duchowe grzybki do karmienia poddanych nowego człowieka tego Nowego Porządku Świata, który kard. Müller TUTAJ . Teraz będą to robić również za pomocą karty telefonicznej. Mueller, ale Jego Eminencja - który bez wyjaśnień uważa Franciszka za prawowitego papieża TUTAJ – Być może nie pamięta, że 15 marca 2021 roku jego szef jednoznacznie oświadczył dziennikowi La Stampa: "Zmarnujemy kryzys, zamykając się w sobie. Zamiast tego, budując NOWY PORZĄDEK ŚWIATOWY oparty na solidarności, studiując innowacyjne metody eliminowania zastraszania, ubóstwa i korupcji, wszyscy razem, każdy ze swojej strony, bez delegowania i brania odpowiedzialności, będziemy w stanie uzdrowić niesprawiedliwości".. TUTAJ

Cóż, biorąc pod uwagę, że religie dzielą bardzo różne, jeśli nie niemożliwe do pogodzenia, koncepcje życia pozagrobowego, celem Bergoglio jest skupienie się na wymiarze materialnym, na ziemi, ze wszystkimi ekologicznymi sztuczkami sponsorowanymi przez silne mocarstwa. W kwestii gospodarki materiałowej możemy się przynajmniej zgodzić: selektywna zbiórka, odnawialne źródła energii i różne rodzaje złomu. I ktoś będzie musiał zarządzać ekologicznym pogotowiem, może jakieś grupy "starych" bezpaństwowych mędrców: zwykły "kapitalizm inkluzywny". To nie przypadek, że Bergoglio i pseudo kardynał Zuppi uparcie mówią o KONWERSJI/NAWRÓCENIU EKOLOGICZNYM. Czy kiedyś nie było to nawrócenie na Ewangelię? Z Sao Paulo do ministra transformacji ekologicznej Roberto Cingolaniego z rządu Draghiego (przypadkowo).

Tutaj figura Dziewicy, Matki Nieba , dzięki podprogowej i nieustannej pracy Franciszka staje się Matką Ziemią , stąd Pachamama na tronie św. ) TUTAJ i dalej "Maryja, która rozwiązuje węzły" , fałszywa postać maryjna wspomniana w magicznych księgach (patrz "Magiczne pigułki" M. Chiarelli), która zawsze reprezentuje zwykłą Wielką Matkę (ziemia) i proponuje magiczny rytuał dziewięciu węzłów . Nie bez znaczenia jest to, że w tego typu magiczno-ezoterycznych wizjach wąż jest synem Matki Ziemi , ponieważ gad żyje w zagłębieniach ziemi, przykuca pod kamieniami itp. I tak, krok po kroku, przemienił Maryję Dziewicę w Matkę Ziemię, TU też Chrystus zaczyna być asymilowany przez Bergoglio w węża, syna Matki Ziemi. A skoro Pachamama jest anty-Madonną, to kto kiedykolwiek będzie wężowym synem anty-Madonny? Masz jakiś pomysł? Wąż, który „uwodzi całą ziemię” (Ap 12,9) Całkowite odwrócenie, całkowite ezoteryczne zjednoczenie przeciwieństw.

Teraz, biorąc pod uwagę, że Bergoglio niewolniczo podąża za agendą, której etapy zostały wyznaczone czarno na białym od jakiegoś tysiąclecia, pozwalamy sobie na małą prognozę. Wkrótce antypapież Franciszek przedstawi nam wielkiego "laika", który przyniesie pokój (to ziemskie "najwyższe dobro", które nie ma nic wspólnego z pokojem Bożym) i który będzie "sześć razy lepiej mówił" o Chrystusie, zapewne ma niezwykłe zdolności i nieodparty urok. Wybaczcie długość tego artykułu, ale rozumiecie dlaczego absolutnie konieczne jest wejście na dachy i wykrzyczenie światu, że prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI i to na krześle dla niepełnosprawnych. Zrób to TERAZ, zanim będzie za późno.

“Gesù si è fatto serpente, si è fatto diavolo”: dove mirano le frasi-choc di Bergoglio/“Jesús se hizo serpiente, se hizo diablo”: hacia donde apuntan las impactantes frases de Bergoglio

Pachamama jest, pod względem formy i treści religijnej, DOSKONAŁĄ ANTY-MADONNĄ .
Nic nie usprawiedliwia dalszego propagowania starożytnego kultu, biorąc pod uwagę, że w Ameryce Południowej został on w dużej mierze wyparty i przez wieki przez czcigodną Dziewicę z Guadalupe. Otóż, jeśli Maryja jest uważana przez wierzących za Królową Nieba, Dziewicę, „Wszech-piękną”, Niewiastę obleczoną w słońce, przyodziana gwiaździstym płaszczem, Ta, która przyjmuje Słowo w swoim łonie i rozpowszechnia duchowe łaski dla ludzi dobrej woli, jeśli Matka Boża urodziła Zbawiciela, który poświęcił się za ludzi, Pachamama jest przeciwnie, pogańską boginią Ziemi, nagą, kanciastą, wychudzoną, głodną, która domaga się okrutnych ofiar ze zwierząt (i być może człowieka), aby zapewnić w zamian dobra materialne: plony. Niektórzy twierdzą, że byłaby również w ciąży z Antychrystem, ale nie posuwamy się tak daleko, chociaż ostatecznie synkretyzm religijny jest „technicznie” procesem antychrystowskim. Czy rozumiesz? Podstawowa logika. Z całym szacunkiem dla religii andyjskich, ikonografia Pachamamy i jego kult stanowią zatem w istocie makroskopowe odwrócenie postaci Maryi... W rzeczywistości dla tego masońskiego projektu potrzebna jest nowa synkretyczna religia , która wysyła wszystkie katolickie akcesoria na strych. ...

Dopo quello esoterico, il nuovo (anti) presepe pachamamico in Piazza San Pietro

Biorąc pod uwagę
surrealistyczną sytuację, w której rzekomy papież wykonuje obrzędy nekromantyczne na całym świecie, co jest wydarzeniem, w którym praktycznie wszyscy udają, że nic się nie wydarzyło... Czwartego dnia swojej wyprawy Bergoglio wziął udział w ceremonii powitalnej w Quebecu, prowadzonej przez rdzennego szamana , podczas której nie spożywano napojów i ciastek, ale rytuał opisany TUTAJ miał miejsce i można się zobaczyć TUTAJ od godziny 12.00. Szaman przedstawił ptasie pióro i słodkie zioło, a następnie poprosił Franciszka i prałatów o udział w „kręgu ducha” , z którego mógł „wyobrazić sobie święty ogień, który jednoczy wszystko, co istnieje w stworzeniu”. „Będziemy czcić ziemię, wiatr, wodę i ogień”, powiedział czarownik klasycznymi ezoterycznymi formułami, po czym gwizdał do kości dzikiego indyka.

Gdy machał parującą trawą piórem indyka, szaman zawołał: „Proszę babcię z Zachodu , aby dała nam dostęp do świętego kręgu duchów, aby mogły być z nami, abyśmy mogli być zjednoczeni i silniejsi razem” . wszyscy obecni zostali poproszeni o położenie rąk na swoich sercach. Film pokazuje, że Bergoglio, podobnie jak biskupi i kardynałowie w pierwszym rzędzie, punktualnie wypełnili dany im pogański rozkaz ceremonialny, wykazując intensywny emocjonalny i duchowy udział. Ale kim będzie ta „zachodnia babcia”? Maryja Dziewica? Nie całkiem. Po cierpliwych poszukiwaniach dowiadujemy się, że jest to tzw. BABCIA PAJĄK rodzimej mitologii ( Pajęcza Babcia lub Kokyangwuti ) i utożsamiana jest – dla odmiany – z Boginią Ziemi TUTAJ . W Mitologii Navajo czytamy, że Pajęcza Babcia rzuca swoją siecią, aby łapać i jeść dzieci , i spędza czas na skale wyblakłej przez kości jej spalonych słońcem ofiar...

Pajęcza Babcia została powiązana przez antropologa Karla Taubego z Pajęczą Kobietą z Teotihuacan, czyli Wielką Boginią , prekolumbijską boginią podziemi , ciemności, ZIEMI , wody, wojny, a może nawet samego stworzenia. Jest „ zachodni ”, ponieważ, jak wyjaśnia Erich Neumann w „Wielkiej Matce” (1956), „słońce zachodzi na zachodzie i zanurza się w łonie podziemi, które je pożera. Dlatego Zachód jest miejscem śmierci; wrogi, straszny „Stary człowiek z Zachodu” jest czarodziejskim wizerunkiem Straszliwej Matki”. Krótko mówiąc, jest to zwykła Pachamama Inków, bogini ziemi, której składano ofiary z ludzi i zwierząt, powraca w wyczerpujący sposób, w "sosie Eskimosów" - TUTAJ

Ta pogańska Matka Ziemia jest jednak serwowana POD KŁAMSTWAMI również w pseudo „Maryi, która rozwiązuje węzły” , ezoterycznym kulcie wywodzącym się z niejasnego ex-voto przechowywanego w kościele jezuickim w Augusta w Niemczech, propagowanym na całym świecie. Bergoglio, począwszy od lat 80-tych. Niedawny, przerażający posąg rzeźbiarza Tima Schmalza, z Ziemią w centrum (przypadkowo), tego "Rozwiązywacza Węzłów" , został „pobłogosławiony” przez Francesco TUTAJ w Kanadzie. Najnowsze ikonografie bogini podarowane „Papieżowi Franciszkowi” lub na jego zlecenie wskazują jednoznacznie, że NIE jest to Katolicka Madonna, zarówno ze względu na obecność dwóch niepojętych męskich i żeńskich aniołów (zjednoczenie ezoterycznych przeciwieństw), jak i za „ nieśmiałość „Z którą postać kobieca, lubieżnie reprezentowana z gołymi ramionami TUTAJ lub wręcz androgyniczna i marszcząca brwi, TUTAJ, z uściskiem węża, lub trzyma go między nogami, nie miażdżąc mu głowy.

Wyniki śledztwa pisarza wiązały już to ex voto zlecone w XVIII wieku przez Hyeronimusa Langenmantela, należące do protomasońskiej akademii Karpoforów ( Fruchtbringende Gesellschaft ) TUTAJ z mitologią Inków, kultem Matki Ziemi i magią węzłów TUTAJ . Ostateczne potwierdzenie wyłania się z nowo odkrytej księgi z 2019 roku, napisanej przez ezoteryczkę Michelę Chiarelli , która w swoich „Magicznych pigułkach, technikach i rytuałach magii” wyraźnie wspomina "Marię," która rozwiązuje węzły, droga dla Bergoglio, ze wszystkimi rytuałami porównywalnymi do nowenny (zaklęcie dziewięciu węzłów) i rytualnego używania wstążek i sznurków, już od wieków surowo zabronionych przez Kościół w Europie Środkowej. TUTAJ Autor wyjaśnia, że „ Maryja w ostatnich tysiącleciach dźwigała ciężar wielkiej matki przodków ”, rządzi „nieskończonymi siłami, ogniem oczyszczającym, powietrzem, które oczyszcza, wodą gaszącą pragnienie, ziemią, która podtrzymuje”. Jak czytasz, jest to totalne pogańsko-ezoteryczne zniekształcenie Najświętszej Maryi Panny, która z perspektywy wiary, nie uznaje Jej za prawdziwą Niepokalaną Niepokalaną Matkę Chrystusa, ale za jakikolwiek pogański archetyp. Zniekształcenie, które znajduje pełne współbrzmienie w nowej epoce , neoaryjsko-modernistycznym teologicznym śmieciu, takim jak Enzo Bianchi, oraz w ezoteryczno-różokrzyżowym synkretyzmie Bergoglio. (Zobacz studium na temat wyjątkowo różowego symbolu + krzyża, który nosi na szyi TUTAJ ).

Na marginesie donosimy, że kilka miesięcy temu w Neapolu, w kościele Immacolatella, odbył się rytuał palenia wstążek i zawiązanych TUTAJ chusteczek , oczywiście zupełnie obcy tradycji katolickiej i wyraźnie magicznej inspiracji . Mamy więc jednoznacznie do czynienia z publicznymi aktami SCHIZMY I POGAŃSTWA, z udziałem rzekomego papieża i wysokich prałatów, w obrzędach wymagających interwencji duchów, które – dla katolików – mogą być tylko DEMONAMI , zważywszy na to, że dobrowolna ewokacja, nawet zwykłych zmarłych. Co więcej, mamy pogańsko-ezoterycznego bożka – a zatem dla wierzących, diabolicznego – oszukańczo narzucanego dla miliarda 285 milionów wierzących, katolików. Jak nauczasz, magia i wiara są przeciwieństwem. Wiara uznaje panowanie Boga, podczas gdy magia, która łamie Pierwsze Przykazanie, chce narzucić panowanie człowieka, mniej lub bardziej świadomego tego mocą demonów. A Kościół zabrania, oprócz bałwochwalstwa, nawet wszystkiego, co próbuje odnosić się do demonów i świata umarłych.

Dlatego prosimy o PUBLICZNE WYPOWIEDZENIE Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów i/lub księży-członków, aby poinformować i ostrzec wiernych o tych praktykach, które z perspektywy wiary i praktykowane na tych poziomach są jawnym, niewyobrażalnym i potwornym bluźnierstwem. Ponadto prosimy o dogłębne zbadanie "Maryi, która rozwiązuje węzły" , której pochodzenie, obok najnowszych i ewidentnych perwersji symboliczno-ikonograficznych, nie ma ewangelicznego czy ortodoksyjnego fundamentu dewocyjnego (symboliki Chrześcijańskiej), ale wywodziło się z typowej alchemicznie- ezoterycznej wizji wszechświata... więcej - La “Maria dei nodi” di Bergoglio e la “Nonna ragno”: denuncia agli esorcisti
Edward7
Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa
Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa
„jako wspomnienie tego, który dla nas stał się grzechem, KTÓRY STAŁ SIĘ DIABŁEM, WĘŻEM. Tak się uniżył aż do całkowitego unicestwienia”.
Jakże bluźniercze są te słowa Franciszka! Jak można w tak haniebny sposób …More
Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa
Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa
„jako wspomnienie tego, który dla nas stał się grzechem, KTÓRY STAŁ SIĘ DIABŁEM, WĘŻEM. Tak się uniżył aż do całkowitego unicestwienia”.
Jakże bluźniercze są te słowa Franciszka! Jak można w tak haniebny sposób przeinaczać sens Pisma Świętego, tworząc własne dopowiedzenia. Jezus całkowicie unicestwił się, stając się szatanem?

Warto dodać, że Radio Watykańskie, relacjonując tę homilię Franciszka, pomija wskazane wyżej słowa. Ciekawe, ile jeszcze wyśmienitych wypowiedzi Franciszka z wcześniejszych homilii zostało pominiętych przez redaktorów. Cóż jeszcze kryją w sobie homilie Franciszka z Domu św. Marty, które trafiają do nas zazwyczaj w urywkach i to zaprezentowanych według logiki dziennikarzy?

... fragment z Biblii - "On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą".
2 Kor 5, 21 - Albo w sensie przyjęcia solidarności zewnętrznej z grzesznym rodzajem ludzkim (por. Rz 8,3), albo grzechem w oczach ówczesnych Żydów, uważających za zbrodniarza każdego, kto umierał na krzyżu (por. Ga 3,13), bądź w sensie ofiary za grzechy (por. Iz 53,10nn), co ST oddaje niekiedy terminem "grzechu".
Mały fragment wyjęty z kontekstu staje się herezją , tak samo połączony z innymi - że staje się wężem , szatanem ...

Zaprzeczenie istnieniu piekła ; Amoris laetitia Nikt nie może być potępiony na zawsze, bo to nie jest logika Ewangelii! Nie mam na myśli tylko rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, ale wszystkich niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują. (297)-
logika Ewangelii zna właśnie naukę o piekle i potępieniu wiecznym, jest to główny dogmat , jak istnienie nieba.

Audiencja generalna, 26 listopada 2014 r. | Francis
- Oto cel, do którego zmierza Kościół: jest nim, jak mówi Biblia, «nowa Jerozolima», «Raj». Bardziej niż miejsce jest to «stan» duszy, w którym nasze najgłębsze oczekiwania będą spełnione w sposób przeobfity, a nasz byt, jako stworzeń i dzieci Bożych, osiągnie pełną dojrzałość. Będziemy nareszcie przyobleczeni w radość, w pokój i w miłość Boga w sposób całkowity, bez żadnych ograniczeń, i znajdziemy się twarzą w twarz z Nim! (por. 1 Kor 13, 12). Pięknie jest o tym myśleć, myśleć o niebie.
Wszyscy się tam znajdziemy, wszyscy. To jest piękne, daje duszy siłę.

Eugenio Scalfari, założyciel dziennika "La Repubblica": Papież powiedział mi, że piekło nie istnieje. Watykan: To było prywatne spotkanie wielkanocne, nie wywiad.
Założyciel "La Repubblica" Eugenio Scalfari: Papież powiedział mi, że piekła nie ma

Nierozerwalność małżeństwa;

Franciszek w liście do biskupów argentyńskich: Jedyna interpretacja „Amoris Laetitia” to dopuszczenie do Komunii rozwodników żyjących w nowych związkach

Franciszek w liście do biskupów argentyńskich: Jedyna interpretacja „Amoris Laetitia” to dopuszczenie do Komunii rozwodników żyjących w nowych związkach
, „Amoris laetitia”otwiera możliwość dopuszczenia do sakramentów pojednania i Eucharystii - piszą hierarchowie. Tłumaczą przy tym, że sakramenty te pozwolą tej osobie
na dalsze dojrzewanie w wierze mocą łaski Bożej.
Papież chwali interpretację adhortacji „Amoris laetitia”
..."opcja wstrzemięźliwości seksualnej faktycznie jest niewykonalna" ...„Amoris laetitia” otwiera możliwość dopuszczenia do sakramentów pojednania i Eucharystii - piszą
hierarchowie. Tłumaczą przy tym, że sakramenty te pozwolą tej osobie na dalsze dojrzewanie w wierze mocą łaski Bożej. Czyli idź i nie grzesz więcej już nie obowiązuje.
Za jednym zamachem dewastuje się sakrament pokuty i małżeństwa. Komu zależy na dewastacji Sakramentów ustanowionych przez Chrystusa? Ten kto wprowadza przepisy dewastujące sakramenty jest wysłannikiem tego, komu przeszkadzają Sakramenty ustanowione przez Chrystusa.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Roman Urban
"to zdanie jest właściwie poprawne teologicznie(!)"
Więc o co tu chodzi?
Chodzi o irracjonalną (opartą o rozmaite jezabelowate pseudoorędzia "z nieba") niechęć, a wręcz NIENAWIŚĆ do obecnie urzędującego Papieża! Tyle i aż tyle!
*******************************
Chodzi o to ,że bergoglio jest opisanym w Piśmie Świętym ,,fałszywym prorokiem''. Nie jest żadnym papieżem, wybrany był przez …
More
Roman Urban
"to zdanie jest właściwie poprawne teologicznie(!)"

Więc o co tu chodzi?
Chodzi o irracjonalną (opartą o rozmaite jezabelowate pseudoorędzia "z nieba") niechęć, a wręcz NIENAWIŚĆ do obecnie urzędującego Papieża! Tyle i aż tyle!
*******************************
Chodzi o to ,że bergoglio jest opisanym w Piśmie Świętym ,,fałszywym prorokiem''. Nie jest żadnym papieżem, wybrany był przez masonerię, która sama się do tego przyznała. Papieżem jest Benedykt XVI. Po jego śmierci ujawni się antychryst . Bergoglio przygotowuje miejsce dla antychrysta w kościele, który ogłosi się bogiem i zażąda od wszystkich uznania go za boga i oddania pokłonu.


😭 😭 😭 jesteś zwiedziony, nie widzisz złych rzeczy i herezji głoszonych przez Bergoglio...
Fałszywy prorok będzie mówił 90% prawdy, a tylko miedzy wierszami będzie wciskał kłamstwo i fałsz. Już sam tylko incydent z paciamamą, zdradza go ... a herezje jego mnożą się jak szarańcza...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Roman Urban
Papież Benedykt XVI nadal jest Papieżem! Dowód - ok 6 min. filmu!
Bergoglio niszczyciel czy papież ?
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edward7
"Chrystus stał się wężem", na pamiątkę Tego, który stał się grzechem, KTÓRY ZROBIŁ SOBIE ZBROJĘ, węża, dla nas; schylił się aż do całkowitego unicestwienia".
Gzie pisze w Ewangelii że stał się szatanem albo wężem - został wywyższony na drzewie jak wąż miedziany (stał się grzechem - w znaczeniu wziął na Siebie nasze grzechy)
Chrystus jako jedno z Bogiem Ojcem nigdy nie może być grzechem ponieważ …
More
"Chrystus stał się wężem", na pamiątkę Tego, który stał się grzechem, KTÓRY ZROBIŁ SOBIE ZBROJĘ, węża, dla nas; schylił się aż do całkowitego unicestwienia".

Gzie pisze w Ewangelii że stał się szatanem albo wężem - został wywyższony na drzewie jak wąż miedziany (stał się grzechem - w znaczeniu wziął na Siebie nasze grzechy)

Chrystus jako jedno z Bogiem Ojcem nigdy nie może być grzechem ponieważ grzech jest przeciwny naturze Boskiej


Czyli słudzy Bergoglio chcąc czy nie będą wyznawcami Matki ziemi / pachamamy / demona... A tu jest obrzęd , który każdy wyznawca demonów sługa antypapieża będą uczestniczyć

FRANCISZEK ZNÓW ŚCIĄGA KLĄTWĘ NA LUDZKOŚĆ !!! (Obejrzyj do końca)
Synod zaczął się od czterech kroków do intronizacji demona (film

A to - Grzech „ekologiczny” i fałszywa doktryna - „My wszyscy kochamy Matkę Ziemię, ponieważ to ona dała nam życie i chroni nas...” ” Przesłanie klimatologów i ekspertów jest jasne i natarczywe. Musimy działać zdecydowanie, aby położyć kres wszelkim emisjom gazów cieplarnianych najpóźniej w połowie wieku i zrobić jeszcze więcej. Stężenia dwutlenku węgla muszą znacznie spadać, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego wspólnego domu”. - powiedział F.... Dla F. grzechem jest emisja Co2 (grzech klimatyczny) Każdy człowiek emituje co2, co jest związane z oddychaniem , czyli dla niego grzechem jest życie , czyli pozostaje eutanazja, dla dobra ziemi i jego mamy, mamy „pachamamy” - która go stworzyła nie Bóg , który jest mu niepotrzebny, w nowej szatańskiej doktrynie , z kanałów piekła, którą promuje...

Nowa światowa religia pacha-mamy ; Agenda 2030
.Postępuje stopniowe zastępowanie Matki Bożej - Matką Ziemią, z szacunku dla globalistów i religii …


Pogańskie rytuały rozszerzane, a Łacińska Msza zakazywana ..
Roman Urban
@Edward7 -
"Gzie pisze w Ewangelii że stał się grzechem albo wężem - wziął na Siebie nasze grzechy i został wywyższony na drzewie jak wąż miedziany - to jest różnica"
a poniżej cytat z artykułu, który tutaj umieściłeś (a którego chyba nie przeczytałeś uważnie):
Św. Paweł w drugim liście do Koryntian: "Bóg sprawił, że Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem w naszym imieniu, abyśmy w …More
@Edward7 -
"Gzie pisze w Ewangelii że stał się grzechem albo wężem - wziął na Siebie nasze grzechy i został wywyższony na drzewie jak wąż miedziany - to jest różnica"

a poniżej cytat z artykułu, który tutaj umieściłeś (a którego chyba nie przeczytałeś uważnie):
Św. Paweł w drugim liście do Koryntian: "Bóg sprawił, że Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem w naszym imieniu, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą".
Edward7
Chrystus jako jedno z Bogiem Ojcem nigdy nie może być grzechem ponieważ grzech jest przeciwny naturze Boskiej
(stał się grzechem -Jego natura ludzka - w znaczeniu wziął na Siebie nasze grzechy)
... Sens jest taki, że Bóg potraktował Jezusa Chrystusa tak, jakby był największym grzesznikiem tego świata, ponieważ wziął na siebie wszystkie grzechy człowiekaMore
Chrystus jako jedno z Bogiem Ojcem nigdy nie może być grzechem ponieważ grzech jest przeciwny naturze Boskiej

(stał się grzechem -Jego natura ludzka - w znaczeniu wziął na Siebie nasze grzechy)

... Sens jest taki, że Bóg potraktował Jezusa Chrystusa tak, jakby był największym grzesznikiem tego świata, ponieważ wziął na siebie wszystkie grzechy człowieka
Roman Urban
Skoro wiesz, co chciał przez to powiedzieć św. Paweł, to dlaczego zarzucasz papieżowi Franciszkowi jakieś diabelskie interpretacje, skoro to samo powiedział co św. Paweł?
Co Tobą kieruje? Zła wola?
Roman Urban
Przecież autor tego artykułu podał jak kawa na ławę dlaczego papież Franciszek użył takiej frazy!
Przywołał nawet słowa św. Pawła oraz samego Pana Jezusa, które potwierdzają słowa Franciszka.
Nadto stwierdza, że cyt. "to zdanie jest właściwie poprawne teologicznie(!)"
Więc o co tu chodzi?
Chodzi o irracjonalną (opartą o rozmaite jezabelowate pseudoorędzia "z nieba") niechęć, a wręcz NIENAWIŚĆ …
More
Przecież autor tego artykułu podał jak kawa na ławę dlaczego papież Franciszek użył takiej frazy!
Przywołał nawet słowa św. Pawła oraz samego Pana Jezusa, które potwierdzają słowa Franciszka.
Nadto stwierdza, że cyt. "to zdanie jest właściwie poprawne teologicznie(!)"
Więc o co tu chodzi?
Chodzi o irracjonalną (opartą o rozmaite jezabelowate pseudoorędzia "z nieba") niechęć, a wręcz NIENAWIŚĆ do obecnie urzędującego Papieża! Tyle i aż tyle!
Edward7
Gzie tu w artykule są przytoczone jakieś orędzia... Niechęć do objawień prywatnych to właśnie chęć walki z Bogiem aby Go uciszyć ...
Edward7
„jako wspomnienie tego, który dla nas stał się grzechem, KTÓRY STAŁ SIĘ DIABŁEM, WĘŻEM. Tak się uniżył aż do całkowitego unicestwienia”.
nawet Radio Watykańskie pomija te słowaMore
„jako wspomnienie tego, który dla nas stał się grzechem, KTÓRY STAŁ SIĘ DIABŁEM, WĘŻEM. Tak się uniżył aż do całkowitego unicestwienia”.

nawet Radio Watykańskie pomija te słowa
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
2778
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Jezus stał się wężem; Jezus stał się diabłem". Według Ciebie, kto wypowiedział te zdania: 1) ezoteryczna teozofka Madame Blavatsky 2) okultystyczny mag Alesteir Crowley 3) piosenkarz rockowy Marilyn Manson. Nie. To Jorge Mario Bergoglio, alias "papież Franciszek", biskup, który po nielegalnym konklawe uzurpował sobie tron Benedykta XVI, jedynego prawdziwego pontyfikatu obecnie w impedancji, …More
"Jezus stał się wężem; Jezus stał się diabłem". Według Ciebie, kto wypowiedział te zdania: 1) ezoteryczna teozofka Madame Blavatsky 2) okultystyczny mag Alesteir Crowley 3) piosenkarz rockowy Marilyn Manson. Nie. To Jorge Mario Bergoglio, alias "papież Franciszek", biskup, który po nielegalnym konklawe uzurpował sobie tron Benedykta XVI, jedynego prawdziwego pontyfikatu obecnie w impedancji, jak wykazano - w "Ratzinger Codex" , najlepiej sprzedającym się eseju we Włoszech, który zbiera dwuletnie i nigdy nie obalone badania prowadzone na tej stronie. Jeśli nie wierzysz, sprawdź to sam na stronie Watykanu TUTAJ : zdanie o wężu padło podczas homilii uroczystości w Astanie, stolicy Kazachstanu, gdzie niedawno odbył się kongres wielowyznaniowy w wielkim milczeniu najbardziej bezwstydnego synkretyzmu masońskiego. ''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Ale fałszywy prorok ma wielu zwiedzionych obrońców i choćby nie wiem co zrobił i nie wiem co powiedział, gdyby nawet wyznał publicznie i oficjalnie, że jest sługą szata, nic by to nie zmieniło. Zafascynowani fałszywym prorokiem ,będą go bronić własną piersią i pójdą za nim w ogień. Szatańska ślepota zamyka oczy na prawdę i prowadzi na wieczną zgubę. Z takimi osobami nie ma co dyskutować, …More
Ale fałszywy prorok ma wielu zwiedzionych obrońców i choćby nie wiem co zrobił i nie wiem co powiedział, gdyby nawet wyznał publicznie i oficjalnie, że jest sługą szata, nic by to nie zmieniło. Zafascynowani fałszywym prorokiem ,będą go bronić własną piersią i pójdą za nim w ogień. Szatańska ślepota zamyka oczy na prawdę i prowadzi na wieczną zgubę. Z takimi osobami nie ma co dyskutować, ponieważ odrzucają prawdę, nie przyjmują Prawdy, i nie chcą nawet jej słyszeć. Natomiast bronią kłamstwa i tkwią po uszy w kłamstwie. A przecież tylko Prawda wyzwala. Pan Jezus powiedział poznacie Prawdę i Prawda was wyzwoli.. Panie Boże ratuj. Przywróć im wzrok wiary, daj im Mądrość Bożą, aby umieli rozpoznawać pułapki złego ducha.
Sługa Prawdy
Walczyć o prawdę
Jak wynika z Ewangelii, Chrystus będąc Bogiem i człowiekiem sam siebie ofiarował za grzechy świata w jedności ze Swym Ojcem. Mógł zejść z krzyża, ale tego nie uczynił i umarł wypowiadając słowa ,,wykonało się,, świadomy swej misji zbawienia. Jedynie jako człowiek mógłby być obciążony ludzkimi grzechami, które sam chciał odpokutować. Tak przynajmniej rozumiem wypowiedź św. Pawła. Jako Syn Boży …More
Jak wynika z Ewangelii, Chrystus będąc Bogiem i człowiekiem sam siebie ofiarował za grzechy świata w jedności ze Swym Ojcem. Mógł zejść z krzyża, ale tego nie uczynił i umarł wypowiadając słowa ,,wykonało się,, świadomy swej misji zbawienia. Jedynie jako człowiek mógłby być obciążony ludzkimi grzechami, które sam chciał odpokutować. Tak przynajmniej rozumiem wypowiedź św. Pawła. Jako Syn Boży i Bóg był jest i na zawsze będzie święty i czysty, wolny od wszelkiej skazy.
Tomek Dariusz Kamiński
Zakamuflowany misteryjny kult słońca.nawet na obrazach i iknografii zauważyć można coś dziwnego.aureola nie powinna być nad głową? Właśnie.czemu jest za? Bo to zakamuflowane słoneczko-nimb. Nawet sabat przeniesiono. Był w sobote. Teraz jest niedziela. Np po angielsku sunday-dzień słonca. Nawet nazwy planet sa łączone z imionami pogańskich bożków
Walczyć o prawdę
W związku z publikacją pytanie, czy obecny Watykan nie walczy wręcz i jawnie z Bogiem i Synem Bożym, Jezusem Chrystusem? Jeżeli tak, to spełniałoby się proroctwo Matki Bożej z La Salette.
PiotrM
i jeszcze się spełnia bo się nie skończyły.