Corbett Report: Globalisté zveřejnili časový plán zdravotní tyranie.

Corbett Report: Globalisté zveřejnili časový plán zdravotní tyranie.

Po letech strávených v konspiračně realistickém prostoru se naučíte jednu věc: když vám globalisté řeknou, že se něco stane, raději věřte, že v zákulisí tvrdě pracují na tom, aby se tato "předpověď" stala skutečností. Co plánují nyní? Více v článku.

Článek v PDF si můžete stáhnout ZDE

Originál článku publikován ZDE: 21. března 2022


Když například Philip Zelikow, podezřelý z 11. září, na stránkách Foreign Affairs “varuje” před “eminentní hrozbou” “katastrofického terorismu“, který “podobně jako Pearl Harbor” “rozdělí naši minulost a budoucnost na před a po”, věřte, že se jeho neokonzervativní kumpáni chystají veřejnosti představit 11. září.

Když nás Bill Gates “varuje”, že “nejsme připraveni” na to, co nazývá “další epidemií”, věřte, že využívá svého monopolu na globální “zdravotnictví” k tomu, aby připravil scénu na covidovou plandemii.

Když Vladimir Putin a Si Ťin-pching vydávají společné prohlášení, v němž slibují “urychlit provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030” spoluprací v “klíčových oblastech”, jako jsou “vakcíny a kontrola epidemií, financování rozvoje, změna klimatu, udržitelný rozvoj, včetně zeleného rozvoje, industrializace, digitální ekonomiky a propojení infrastruktury”, věřte, že se svými kumpány z WEF aktivně spolupracují na prosazování globalistické agendy čtvrté průmyslové revoluce poháněné umělou inteligencí.

A až globalisté zveřejní podrobný časový plán, který vám přesně řekne, jaké budou další kroky při zavádění globálního státu biologické bezpečnosti, věřte, že právě teď usilovně pracují na budování této zotročovací sítě.

Naštěstí pro nás nemusíme být čtenáři myšlenek ani věštci, abychom věděli, co globalisté připravují pro naši dystopickou budoucnost. Stačí si přečíst jejich dokumenty. A za poslední měsíc vydali několik skutečných lahůdek: tři dokumenty, které stanoví přesný časový plán a přehled toho, čeho chtějí dosáhnout a jak toho chtějí dosáhnout.

Dnes tyto dokumenty prozkoumáme, abychom lépe pochopili, proti čemu stojíme, a vytvořili účinnější plán, jak tuto agendu kontroly překazit.
DOKUMENT #1: Praktická infografika Evropské rady

Začátkem tohoto měsíce vydala Evropská rada dokument, v němž stanovila vlastní časový plán EUrokratů pro zavedení globální zdravotní tyranie. Dokument nese název “Infografika – Na cestě k mezinárodní smlouvě o pandemiích” a omezuje všechny ty složité jazykové věci – jak že se jim říká? slova? – a redukuje složitost právně závazné globální smlouvy o pandemiích na nejmenší společný jmenovatel: “infografiku”.

S tímto trikem hodným Buzzfeedu v ruce Evropská rada neztrácí čas a přechází k věci: “Dne 3. března 2022 přijala Rada rozhodnutí o zmocnění k zahájení jednání o mezinárodní dohodě o prevenci pandemií, připravenosti a reakci na ně,” a pak se poplácá po zádech za to, že vůbec navrhla myšlenku globální smlouvy o pandemiích:

Překlad obrázku: Prevence pandemií a reakce na ně vyžadují globální přístup, aby až pandemie příště udeří, bude svět lépe připraven. Vypracování mezinárodního nástroje o pandemiích poprvé navrhl předseda Evropské rady Charles Michel na Pařížském mírovém fóru v listopadu 2020.

Společně s ředitelem WHO Tedrosem, generálním ředitelem, jsme navrhli mezinárodní smlouvu o pandemiích zakotvenou ve WHO ústavě. Musíme vytvořit prostředí, ve kterém by se každý vědec, zdravotnický pracovník a vláda mohli spojit pro společnou věc. Společně pracovat na vytváření nových řešení pro ochranu toho, co je pro nás nejcennější – naše zdraví a naše životy. – CHARLES MICHEL (Světový summit o zdraví | 25. října 2021)


Zatím nepřekvapivé. Je to přesně ten druh mlaskavého “globálního přístupu” bla bla bla “společná věc” bla bla “ochrana zdraví”, který byste od globální technokratické třídy očekávali v dokumentu, jako je tento.

Poté předkládají neuvěřitelně zkrácenou historii toho, jak jsme dospěli k návrhu globální zdravotní tyranie:

Všimněte si, že tato podivně zkrácená “historie” vás nešťastně informuje, že rok 2021 byl “teprve druhým v historii WHO, kdy se její řídící orgán… sešel podruhé v témže roce”, aniž by se obtěžoval uvést odkaz na seznam zasedání Světového zdravotnického shromáždění. Kdyby se s tím obtěžovali, jako to dělám já zde, mohli byste se sami přesvědčit, že poprvé se tato událost dvou zasedání v jednom roce stala již v roce 2006, kdy se WHO sešla v květnu, aby projednala “Posílení připravenosti a reakce na pandemii chřipky” v souvislosti s nově revidovanými Mezinárodními zdravotnickými předpisy, a poté znovu v listopadu téhož roku, aby jmenovala Margaret Chanovou výkonnou ředitelkou organizace.

Není však těžké pochopit, proč tuto část historie vynechávají. Nejenže by to bylo příliš mnoho informací na to, aby je zahrnuli do své dětinské infografiky, ale také by vás to mohlo přimět k tomu, abyste se dozvěděli více o vzniku “mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu“, na kterou se pak Chanová odvolávala během vymyšlené “pandemie” prasečí chřipky v roce 2009 (a znovu během “pandemie” eboly v roce 2014), aby ospravedlnila posílení pravomocí WHO v začínající éře biologické bezpečnosti. A o takovou historii Evropská rada v tomto případě zjevně neusiluje.

Zpět k dokumentu:

Překlad obrázku:

Jaké jsou potenciální výhody mezinárodní dohody o:

Politické angažovanosti na úrovni vedoucích představitelů a na celosvětové úrovni začlenění prostřednictvím nové právní závazné dohody zakořeněné v ústavě WHO
Zavedené zásady, priority a cíle pomoci zemím lépe se připravit a reagovat na budoucí pandemie
Posílení národní, regionální a globální odolnosti a kapacity pro řešení budoucích pandemií
Zlepšení spravedlnosti v přístupu ke kvalitním lékařským protiopatřením (očkovací látky, léčiva a léky, diagnostiky)
Sdílení údajů z monitorování, genetických údajů a vzorků, technologií a jejich souvisejících výhod
Přístup Jedno zdraví, který propojuje zdraví lidí, zvířat a planety


Dále se podíváme, co je ve skutečnosti v sázce v tomto zdánlivě nevinném návrhu celosvětové pandemické smlouvy. Dozvídáme se, že ve skutečnosti se nenavrhují politické žvásty o “spojování se pro společnou věc”, ale vytvoření právně závazné dohody, která by upravovala celosvětovou reakci na globální “krize” v oblasti veřejného zdraví (ať už skutečné nebo smyšlené). Nebojte se však, tato dohoda – kromě podpory sdílení genetických dat a vzorků mezi členskými zeměmi WHO – má své kořeny v ústavě! . . . Tedy v ústavě WHO, ne ve vaší hloupé, zastaralé národní ústavě. Tato dohoda je nadřazená.

Konečně se dostáváme k tomu nejpikantnějšímu:

Překlad obrázku:

Co bude dál?

Do 1. srpna 2022: Mezivládní vyjednávací orgán se sejde, aby projednal pokrok o pracovním návrhu mezinárodního nástroje o prevenci pandemií, připravenosti a reakce.

2023: Vyjednávací orgán předloží zprávu o pokroku na 76. Světovém zdravotnickém shromáždění.

Květen 2024: Navrhovaný nástroj bude předložen k projednání 77. Světovému zdravotnického shromáždění.


A tak objevujeme skutečný plán pro vytvoření státu biologické bezpečnosti, jak jej vidí Evropská rada. Nejprve se uskuteční zasedání “mezivládního vyjednávacího orgánu”, na němž se bude projednávat pokrok v přípravě návrhu na globalistické převzetí “zdraví”. “Jaký orgán? Zastupující které vlády? Pod jakým vedením se schází? A kým přesně zastoupený?” mohli byste se zeptat, kdybyste byli z těch, kdo zpochybňují informace, které vám samozvané autority násilím cpou do chřtánu. Ale klid, kámo! Tohle je infografika, ne jedna z těch složitých, příliš upovídaných vysvětlovacích hříček! Prostě vypněte mozek, uvolněte se a plujte po proudu s Evropskou radou a kýmkoli dalším, kdo tuhle loď řídí!

Dále se dozvídáme, že tento “vyjednávací orgán” – je to oficiální orgán? Kdo rozhoduje o tom, kdo bude do tohoto orgánu jmenován? Je součástí samotné WHO?” … ale zase ty otravné otázky – předloží “zprávu o pokroku” na výročním zasedání WHO v příštím roce. (A teď se neptejte, z čeho se bude tato zpráva o pokroku skládat, jak bude předložena, kdo ji bude posuzovat nebo co s ní tito nejmenovaní úředníci udělají! To je mnohem víc informací, než by vám mohli poskytnout tito ubozí tvůrci infografiky).

A nakonec, v květnu 2024, bude “navrhovaný nástroj” předložen ke schválení na Světovém zdravotnickém shromáždění WHO a převzetí biologické bezpečnosti bude dokončeno. Představte si to jako Patriot Act 2.0, ale globální. (Patriot Act: Zákon o sjednocování a posilování Ameriky poskytováním vhodných pomůcek potřebných pro stíhání a bránění terorismu z roku 2001; pozn. překl.) A zaměřený na lékařské stanné právo.

Naši přátelé z Evropské rady nás konečně uklidnili v otázce, proč je přece jen zapotřebí právně závazná globální dohoda:

Překlad obrázku:
Proč mezinárodní dohoda?

Takový nástroj umožní:


zajistit trvalý a dlouhodobý politický závazek
definovat jasné postupy a úkoly
zajistit dlouhodobé působení veřejného a soukromého sektoru
podporu na všech úrovních
podpořit “celovládní” a “celospolečenský” přístup.
přístup, který integruje otázky zdraví napříč všech relevantních oblastí politiky (např. výzkum, inovace, financování, doprava)


Víte, jde jen o to, abyste zůstali v bezpečí v milující náruči faktické globální zdravotní tyranie a mohli tak dlouhodobě uplatňovat fašismus na všech úrovních! Tady není nic k vidění, že?

Tak to vidíte: zbývají nám dva roky, než se na globální vládní úrovni zavřou dveře od stodoly pro svobodu zdraví. Alespoň podle Evropské rady.

Možná se ptáte, proč poslouchat EU? Dobrá otázka. Jednoduchá odpověď zní, že mají zkušenosti s tím, jak správně “předvídat” další kroky při budování zdravotnické sítě válečného stavu. Vzpomínáte, jak Evropská komise v roce 2019 vydala svižně pojmenovaný “Plán provádění opatření Evropské komise na základě sdělení Komise a doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním“? Ne? Tak to vám osvěžím paměť:

Aha, správně. Jen tak mimochodem, jen několik měsíců před spuštěním podvodu EUrokraté předpovídali vytvoření očkovacího průkazu/pasů pro občany EU v roce 2022. Určitě náhoda.
DOKUMENT #2: Plán pro život s COVIDem

Ale abychom si byli jisti, že to není jen Evropská rada, kdo mluví o nadcházející biobezpečnostní síti, a nemusíme se spoléhat na nějakou idiotskou infografiku bez kontextu, bez zdrojů, abychom se dozvěděli, co globalisté plánují dál.

Mohli bychom se například obrátit na článek “Dosažení a udržení nového normálu: “Plán pro život s COVIDem“.

Tohle je dokument od… koho přesně? No, podle stránky “O nás” na webových stránkách tuto 136stránkovou zprávu o naší nadcházející noční můře v podobě stanného práva sestavila jakási nejmenovaná skupina náhodných osob. Zřejmě se jednoho dne všichni probudili plni obav o Američany v éře COVIDu a rozhodli se z dobroty srdce (a s pomocí trochy Rockefellerova financování) sepsat praktický plán, jak nás dostat do toho, čemu říkají “příští normál”. A který náhodný dobrý samaritán se ujal role “pastýře” (jejich slovo) z 53 autorů této zprávy? Nikdo jiný než Ezekiel J. Emanuel, prorektor pro globální iniciativy na Pensylvánské univerzitě a bývalý člen poradního výboru Bidenovy skupiny pro COVID-19.

Ano, ten Ezekiel Emanuel.

Dokument je přesně tak znepokojivý, jak byste očekávali, a krok za krokem přesně popisuje, jak zavést stát biologické bezpečnosti prostřednictvím vytvoření centralizovaných standardů testování, dozoru, sdílení dat, monitorování a podávání zpráv. Vyzývá také k vývoji nových technologií a postupů pro boj s nevyhnutelnou příští pandemií.

Ale pokud by to všechno nebylo dostatečně huxleyovské, zpráva také obhajuje vytvoření “komplexní, vědecky ověřené komunikační a behaviorální intervenční infrastruktury pro zvýšení očkování, testování a léčby” a… počkejte si na to… vytvoření nové funkce v Radě národní bezpečnosti: Zástupce asistenta prezidenta pro biologickou bezpečnost! (A to jste si mysleli, že si dělám legraci, že biologická bezpečnost je další paradigma, že?)
DOKUMENT #3: Národní plán připravenosti Covid-19

Stejně znepokojivý je i vlastní “Národní plán připravenosti na Covid-19“, který Bidenův Bílý dům představil na začátku tohoto měsíce.

Dokument, který má být plánem, jak “vrátit Ameriku do běžného života a zároveň ochránit lidi před COVIDem-19, připravit se na nové varianty a zabránit výpadkům v ekonomice a vzdělávání”, je rozdělen do čtyř cílů:

Ochrana před COVID-19 a jeho léčba
Příprava na nové varianty
Zabránit výpadkům v oblasti hospodářství a vzdělávání
Pokračovat ve vedení úsilí o očkování ve světě a záchranu životů.

Znepokojující je, že mnohé z děsivých aspektů státu biologické bezpečnosti obsažených v tomto konkrétním plánu jsou již prováděny. Například na straně 34 dokumentu je generálnímu lékaři USA uloženo, aby “vydal žádost o informace (RFI) od výzkumných pracovníků, zdravotníků, technologických platforem a komunitních organizací o dopadu zdravotnických dezinformací během pandemie”.

Jak informoval deník The New York Times, tato žádost byla nyní vydána:

Generální lékař prezidenta Bidena ve čtvrtek oficiálně požádal hlavní technologické platformy o předložení informací o rozsahu dezinformací Covid-19 na sociálních sítích, vyhledávačích, crowdsourcingových platformách, platformách elektronického obchodování a systémech rychlého zasílání zpráv.

Žádost o informace od úřadu generálního lékaře požadovala, aby technologické platformy zaslaly údaje a analýzy o výskytu dezinformací Covid-19 na svých stránkách, počínaje běžnými příklady dezinformací o vakcínách zdokumentovaných Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí.

V oznámení jsou společnosti vyzvány, aby předložily “přesné údaje o tom, kolik uživatelů vidělo nebo mohlo být vystaveno dezinformacím Covid-19”, a také souhrnné údaje o demografických skupinách, které mohly být dezinformacím vystaveny nebo jimi ovlivněny v nepřiměřené míře.

Meryl Nassová v nedávném příspěvku na Substacku na toto téma pěkně shrnula mrazivou povahu tohoto požadavku:

Federální úřady požadují podrobné informace o demografických údajích, které jsou “vystaveny dezinformacím”. Víte, že dalším krokem je získání jmen čtenářů.

Dále si pozorně přečtěte poslední odstavec níže uvedeného článku v NY Times. Federálové chtějí, aby občané začali “sdílet” informace o dezinformacích. Není to milé? Takhle převlékají Stasi (Stasi, byla hlavní tajnou službou a rozvědkou Německé demokratické republiky, pozn. překl.) do eufemismu 21. století, aby povzbudili udávání vašich přátel a sousedů.

Vzhledem k tomu, co jsme právě viděli v Kanadě v souvislosti s doxingem a finančním de-personalizováním příznivců Konvoje svobody, lze pochybovat o tom, že se nyní vytvářejí systémy, aby byli myšlenkoví zločinci potrestáni za sdílení “dezinformací” o příštím podvodu?
ZÁVĚR

Narativ o COVIDu se v posledních měsících rozpadl a posměváčci z MSM přesměrovali pozornost svých zombie diváků na podívanou na Ukrajině, ale agenda biologické bezpečnosti nezmizela. Jak totiž upozorňuje Kit Knightly ve svém nejnovějším pronikavém článku na Off-Guardian, strašák o “skrytém omikronu”, který se právě teď objevuje v médiích, nám připomíná, že narativ COVID nezmizel, pouze prozatím spí.

Bez ohledu na to, co se bude dít dál v pokračující sáze COVID, však budování státu biologické bezpečnosti pokračuje rychlým tempem. Ve skutečnosti tomu napomáhá i skutečnost, že této agendě nyní věnuje pozornost tak málo lidí. Lidé rozptýlení válečnou pyrotechnikou si sotva všimnou, že Evropská komise s radostí oznamuje své blížící se vítězství ve válce nad dříve svobodnými národy světa. Pokud vše půjde dobře, do roku 2024 budou mít k dispozici svou globální pandemickou smlouvu a absolutní moc kdykoli a kdekoli na světě realizovat svou vůli pod rouškou jakéhokoli vyhlášeného zdravotního ohrožení.

Kdybyste něco z toho (doslova cokoli z toho) před dvěma lety předložili veřejnosti, bylo by to rychle a rázně odmítnuto. Dnes se prostě akceptuje, že se to děje. Koneckonců je to další logický krok v narativu o “pandemii a uzdravení”, kterým se poslední dva roky masám vymývaly mozky.

Sociální inženýři vědí, co dělají. Nejprve vyvolávají hysterii kvůli domnělé krizi a poté, jakmile se pozornost veřejnosti obrátí jinam, podstrčí jedovatou pilulku.

To opět naznačuje, že naše vnímání a pozornost jsou samy o sobě důležité. Nemohou realizovat svou agendu bez našeho souhlasu, a proto vynakládají neuvěřitelné množství energie na propagandu veřejnosti, brání šíření informací o své skutečné agendě mezi veřejností a snaží se odvést pozornost veřejnosti. A to opět naznačuje, že práce, kterou děláme při sledování těchto informací a jejich sdílení s ostatními, je důležitou součástí zastavení budoucích vládců v budování jejich státu biologické bezpečnosti.

Z toho však také vyplývá, že pokud se nám nepodaří zvýšit dostatečné povědomí o této agendě mezi širokou veřejností, pak tento boj zcela jistě prohrajeme.

Volba je na nás. Buď můžeme znovu usnout a sledovat nablýskané cetky nejnovějších zpráv na zpravodajských kanálech MSM, nebo se můžeme nadále soustředit na vytváření státu biobezpečnosti, budovat koalice s těmi, kdo se mu brání, a pokročit ve vytváření paralelní ekonomiky pro překonání naší závislosti na nástrojích státního donucení a kontroly.

Vím, kterou z těchto dvou možností si vyberu. Doufám, že tu budete se mnou.

Dr. Mercola: Globalisté usilují o ovládnutí zdravotnických systémů po celém světě

Corbett Report: Globalisté zveřejnili časový plán zdravotní tyranie | Otevři svou mysl

Prichádza totálne celosvetové otroctvo

Vše o globalisty připravované transhumanistické agendě

Na Ukrajině zavádějí Great reset

Fašizmus celosvetovej zdravotníckej organizácie

Dr. Alim: "Jedná se o biologickou zbraň"

ZABIŤ A KONTROLOVAŤ - Stručná história nezákonných pokusov na ľuďoch

Celý prejav Dr. Mahathira Mohamada, štvrtého premiéra Malajzie. Pozorne počúvajte. To je prejav …

WHO plánuje novou „pandemickou smlouvu” na rok 2024

Veľmi trefne a pravdivé musel som tu to dať
Public domain
Zuzana Schlosserova shares this
429
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
"Dobré ráno, v UK máme 2 nové varianty vírusu.. Mali by sme sa báť?!"
Moderátorka tajne napovedá..
Pre nové vymyslené varianty napovedá. Však predsa keď niekto na "vakcíny" zomrie skutečné to nikto nebude vedieť a veľká cenzura medzitým.