Nechcieť prijímať sv. prijímanie na ruku je prejav pýchy - Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu od …

Drahí bratia a sestry, drahí duchovní otcovia, vstupujeme do Adventu, ktorý je časom prípravy na Pánov príchod. V evanjeliu sme počuli, ako Pán vyzýva k bdelosti, k pripravenosti. Je mnoho oblastí …More
Drahí bratia a sestry, drahí duchovní otcovia,
vstupujeme do Adventu, ktorý je časom prípravy na Pánov príchod. V evanjeliu sme počuli, ako Pán vyzýva k bdelosti, k pripravenosti. Je mnoho oblastí, v ktorých máme byť pozorní, bdelí, aby sme sa dobre pripravili na stretnutie s Kristom.
Na žiadosť viacerých kňazov i laických veriacich vám dnes chcem napísať o jednej z nich, o spôsobe prijímania vo svätej omši. Nové normy, ktoré umožnili prijímanie Eucharistie do rúk, absolútna väčšina z vás prijala v pokoji a bez ťažkostí, za čo vám úprimne ďakujem. Vážim si to a mám radosť, že tieto normy mnohým pomohli prehĺbiť osobný vzťah k Bohu. Avšak na niektorých miestach sa vyskytli aj problémy. Rozdávatelia i prijímajúci sa stretli s odmietaním prijímania do rúk. Nielen vo vzťahu k sebe, ale aj k druhým. Niektorí kňazi i laici akoby chceli tento spôsob zamedziť. Dokonca tvrdia, že ide o znesvätenie. Po dlhšom zvažovaní som sa rozhodol k týmto veciam zaujať stanovisko.
Možnosť prijímať Eucharistiu …More
apredsasatoci
Treba nechať isť ATRAPU si svojou cestou, ktorú si sám zvolil! 😱
dominikguzman
Ale no tak, apredsasatoci.
apredsasatoci
Diva sa a nevidí! Počuva a nepočuje!
Ide za slepými a hluchymi. Všetci popadajú do jamy!
apredsasatoci
Ty ani netusiš a nechyruješ, čo pokoj je! 🥱
U.S.C.A.E.
Kněžství bez mužnosti – TE DEUM HODIE Vskutku zaujímavá a veľmi podnetná aj úvaha aj analýza. Keď Kňaza oberajú o výsady, a hlavne o tú druhú hlavnú, že iba on sa smie dotýkať Boha, tak mu začne byť Celibát príťažou.
dominikguzman
Prijímanie na ruku, to je ako cudzoložstvo. Keď sa mohol dotýkať Ježiša len kňaz, a teraz sa ho dotýkajú všetci ako nejakej cundry.
U.S.C.A.E.
Nebije. lebo stála zvyklosť a Poslušnosť Bohu je vyššie. To oni sú neposlušní. "povoleniu" totiž predchádzala drzá neposlušnosť novátorov.
U.S.C.A.E.
Existuje aj falošná pokora a slepá poslušnosť. To som písal skôr všeobecne ako konkrétne. Vám už v podstate nepíšem nič. My nemáme rovnakú vieru, a tak to aj beriem. Nepresviedčam, uniformujem. Nemusíte sa zaťažovať niekým kto má šedý život, je robotom a básničkuje. Ber alebo nechaj tak. Ja to mám východzo. Dám sa presvedčiť, ale vždy iba tým, kto má argumenty, a najlepšie aj rovnakú vieru.
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
Už viacráz som argumentoval pod svojimi vláknami. Tak načo zasa. To aj tak "nie je život" ale iba teória" 😊, Vy komentujete môj. Však to navrchu som dal ja 😊. To by som chcel aj ja, aby ste nekomentovali moje diskusné vlákna. Ak aj budete, svet sa mi nezrúti, ale žiadna debata nebude. Bude len odpoveď s odstupom. Ja na vaše nebudem chodiť aj tak. Nechýba mi to.
dominikguzman
Ja Krista neumenšujem tým, čo som napísal. Napísal som, že to duchovenstvo spravilo z neho kvázi cundru, dôraz je na duchovných, lebo predtým sa ho mohli dotýkať len kňazi, potom už aj zvláštni rozdávatelia, a teraz fakt každý. Práve preto, že je reč o Kristovi, som použil takéto hrubé prirovnanie, aby to každému došlo, lebo ani manželku by si si nenechal oblapovať inými, o to menej Krista. …More
Ja Krista neumenšujem tým, čo som napísal. Napísal som, že to duchovenstvo spravilo z neho kvázi cundru, dôraz je na duchovných, lebo predtým sa ho mohli dotýkať len kňazi, potom už aj zvláštni rozdávatelia, a teraz fakt každý. Práve preto, že je reč o Kristovi, som použil takéto hrubé prirovnanie, aby to každému došlo, lebo ani manželku by si si nenechal oblapovať inými, o to menej Krista. Preto z neho urobili v podstate cundru, ktorú každý oblapuje. A tým, že to spravili, oni sami budú koniec koncov trpieť, hoci im to ešte stále nedochádza tie konzekvencie, že keď takto ponížia a zneuctia Krista, sami seba tým tiež ponížia, a začne sa to časom prejavovať na masívnom úpadku viery. My tu nehovoríme o oplátke, ale o Bohu. Však už horšie než toto by ho bolo fakt len podávať na tácke.
U.S.C.A.E.
Reagujete pod vláknom ktoré som začal ja. Na vašom nie som a nebudem.
VY ste prišli na M O J E vlákno o proteste roľníkov, NIE JA NA VAŠE, ALE N A O P A K. Ja vám nekážem presadzovať svoj názor na mojom vlákne, a ešte sa sťažovať že si tam dovolím reagovať, a nie subjektívne, ale podľa objektívnych princípov.More
Reagujete pod vláknom ktoré som začal ja. Na vašom nie som a nebudem.

VY ste prišli na M O J E vlákno o proteste roľníkov, NIE JA NA VAŠE, ALE N A O P A K. Ja vám nekážem presadzovať svoj názor na mojom vlákne, a ešte sa sťažovať že si tam dovolím reagovať, a nie subjektívne, ale podľa objektívnych princípov.
U.S.C.A.E.
Neskresľujte. Nešlo o osemdesiadky , ale o zlo lúpeže, pri nútenej kolektivizácii, ktoré vy obhajujete. VY ste sa to snažili prekryť a vybieliť osemdesiatkami.
5 more comments from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
@dominikguzman
Posvätný Tridentský koncil vyhlásil, že zvyk, že iba kňaz, ktorý celebruje omšu, dáva prijímanie sám sebe (vlastnými rukami) a laici ho od neho dostávajú, je apoštolskou tradíciou.[1]
ses. 13, c. 8: In sacramentale autem sumptione semper in Ecclesia Dei mos fuit, ut laici a Sacerdotibus Communionem acciperent; Sacerdotes autem celebrantes seipsos communicarent: qui mos, tamquam …More
@dominikguzman

Posvätný Tridentský koncil vyhlásil, že zvyk, že iba kňaz, ktorý celebruje omšu, dáva prijímanie sám sebe (vlastnými rukami) a laici ho od neho dostávajú, je apoštolskou tradíciou.[1]

ses. 13, c. 8: In sacramentale autem sumptione semper in Ecclesia Dei mos fuit, ut laici a Sacerdotibus Communionem acciperent; Sacerdotes autem celebrantes seipsos communicarent: qui mos, tamquam ex traditione Apostolica descendens, jure, ac merito retinere debet.
U.S.C.A.E.
A ja ešte radšej. Len to dodržte.
U.S.C.A.E.
A už to nemienite dodržať 😊.
U.S.C.A.E.
Takže to nemienie dodržať. A ešte aj klamete. Kritika neznamená kydanie. Keby som si o. Urbančoka nectil, to príklad tak mu nepíšem Otec, hoc s ním hodne nesúhlasím. To nie sú predstavy ale chcenie katolíckej Viery. Nepíšem Františkovi, ani o. Urbančkovi, ani robot ani sopliak. Vy moralizátor.
U.S.C.A.E.
Vás netreba ani podpichovať, a nedodržíte ani to, čo ste prehlásili pred chvíľou. Ideme od seba znamená ideme od seba. O to sa nebojte to vám nezabudnem pripomínať.
dominikguzman
Ef 4;26-27.29 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi! Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
dominikguzman
Ef 4;31-32 Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
Samson1
Tak liturgické předpisy zavazovaly kněze držet prsty spojené, ve kterých držel konsekrovanou hostii a to pod těžkým hříchem, dokud nedojde k purifikaci prstů vínem a vodou nad kalichem, který kněz přijme s vodou a vínem. V každé částečce je přítomen Kristus a ten těžký hřích tkví v neúctě ke Kristu přítomném v Eucharistii. Tak přijmou na ruku, utřou ruky do gatí ajeto. Ani liturgii nebylo …More
Tak liturgické předpisy zavazovaly kněze držet prsty spojené, ve kterých držel konsekrovanou hostii a to pod těžkým hříchem, dokud nedojde k purifikaci prstů vínem a vodou nad kalichem, který kněz přijme s vodou a vínem. V každé částečce je přítomen Kristus a ten těžký hřích tkví v neúctě ke Kristu přítomném v Eucharistii. Tak přijmou na ruku, utřou ruky do gatí ajeto. Ani liturgii nebylo možné měnit, kdyby se o to nepostarala iunfiltrace v Církvi. Myslím, že by si biskup Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup osvěžit paměť Církve a přečíst si závěry Tridentského ekumenického koncilu, se závazkem pro všechny budoucí, včetně buly Pia V Quo primum. Buď bula už neplatí a nebo se na biskupa vztahuje hněv Boží a apoštolů Petra a Pavla a když Bůh mnohokrát vyzýval Církev k pokání, v čem ji má hierarchie konat je námět a téma. Myslím, že když chtějí dnes žehnat stejnopohlavní páry tak kalich Božího hněvu pění a přetéká. 😇 Soud Boží začíná od domu Božího, od velkých až nakonec po malé.
Já schizmatik v Církvi.
TerezaK
ano, tyto těžké hříchy nikomu v kostelech nevadí, ale, že je někdo muslim nebo jiného vyznání (že mu nikdo o Kristu nikdy neřekl), za to by měl jít PODLE MNOHÝCH VÝROKŮ ZDE, domněle věřících, DO PEKLA, VLATSNĚ I NENAROZENÉ DÍTĚ, KTERÉ ZA NIC NEMŮŽE, ŽE NEBYLO POKŘTĚNO, JDE ÚDAJNĚ PODLE MNOHÝCH NADUTCŮ ZDE, DO PEKLA, ALE ŽE SAMI KŘIŽUJÍ SVÉHO PÁNA TÍMTO ZPŮSOBEM, KTERÉHO POZNALI, A VŠEHO …More
ano, tyto těžké hříchy nikomu v kostelech nevadí, ale, že je někdo muslim nebo jiného vyznání (že mu nikdo o Kristu nikdy neřekl), za to by měl jít PODLE MNOHÝCH VÝROKŮ ZDE, domněle věřících, DO PEKLA, VLATSNĚ I NENAROZENÉ DÍTĚ, KTERÉ ZA NIC NEMŮŽE, ŽE NEBYLO POKŘTĚNO, JDE ÚDAJNĚ PODLE MNOHÝCH NADUTCŮ ZDE, DO PEKLA, ALE ŽE SAMI KŘIŽUJÍ SVÉHO PÁNA TÍMTO ZPŮSOBEM, KTERÉHO POZNALI, A VŠEHO VZDĚLÁNÍ SE JIM DOSTALO, ALE ZAHODILI HO, ZA TO CHTĚJÍ JÍT KAM ??
Kamil Horal
Ďaľším krokom svetovlády k zničeniu cirkvi je rozdelenie veriacich proti ich biskupom,kňazom...ktorých tam nasadili do vysokých postov...spôsob sv. prijímania je len zámienka...a tých bude čoraz viac...Je to vysoká škola temnoty...
Johan Matej Saladin
...sme sa to dožili ...pred pár rokmi by toto bolo ešte sci fi
Pavol T
Ak vidím prejav väčšej zbožnosti ako mam sám, poteší ma to. Nie je to pohoršenie. Naopak dôvod na vdakyvzdanie a chvalu Boha.
Hermenegild
A vzor a posilnenie pre tých viac matrikových.
Sv.Prokop
😂 😂
turan
Pozor teraz nebudem hovoriť o všetkých diskutujúcich na túto tému. Česť výnimkám. Keď tak čítam tieto komentáre niektorých diskutujúcich nemôžem sa ubrániť dojmu, že niektorí trpia latentnou schizofreniou. Mnohí tu diskutujúci sa pohoršujú nad podávaním SV. Eucharistie do rúk, ale takisto sa rozčulovali nad tým, že by bolo potrebné Intronizovať Ježiša Krista za Kráľa Slovenska a Slovenského …More
Pozor teraz nebudem hovoriť o všetkých diskutujúcich na túto tému. Česť výnimkám. Keď tak čítam tieto komentáre niektorých diskutujúcich nemôžem sa ubrániť dojmu, že niektorí trpia latentnou schizofreniou. Mnohí tu diskutujúci sa pohoršujú nad podávaním SV. Eucharistie do rúk, ale takisto sa rozčulovali nad tým, že by bolo potrebné Intronizovať Ježiša Krista za Kráľa Slovenska a Slovenského národa. Postavili sa vyslovene proti a niektorí tvrdili, že Krista stačí mať vo svojom srdci. Tak vážení tu máte dôsledok toho, že Ježiš Kristus nie je zatiaľ oficiálne Intronizovaným Kráľom Slovenska. Neprihlásili ste sa ku nemu navonok a verejne, ako ku svojmu Kráľovi a teraz sa čudujete, že biskupi vás vyslovene nútia ptríjímať Sviatosť Oltárnu na ruku? A bude ešte horšie. Je čas sa nad sebou zamyslieť a neplakať nad rozliatym mliekom, ale zjednať nápravu predovšetkým u seba.
Peter(skala)
podobne sv.Tomaš Aqvinský na jednej strane bol veľmi teologicky zdatný katolik, ale na druhej strane, ked počul o tom, že sa žiada po vyhlasení marianskej dogmy o Nepoškvrnenom Počatí, tak s tým nesuhlasil
Spoločné maju to, že pokial maju diskutovať o teologickckých zaležitostiach alebo ponechať liturgické tradicie - ináč povedané: nemeniť to, čo už je tradične zaužívané, tak v tom su za jedno …More
podobne sv.Tomaš Aqvinský na jednej strane bol veľmi teologicky zdatný katolik, ale na druhej strane, ked počul o tom, že sa žiada po vyhlasení marianskej dogmy o Nepoškvrnenom Počatí, tak s tým nesuhlasil

Spoločné maju to, že pokial maju diskutovať o teologickckých zaležitostiach alebo ponechať liturgické tradicie - ináč povedané: nemeniť to, čo už je tradične zaužívané, tak v tom su za jedno, ale akonahle sa má niečo zmeniť ako vtedy vyhlaesenie dogmy a dnes intronizacia...tak zrazu nechcu o tom počuť.

Prečo?
...lebo im vyhovuje status quo
ako u zakonikov, ktorí sa boja nového ako nepoznaného

Taktiež tieto 2 udalosti maju spoločné to, že v oboch situaciách išlo o niečo nadprirodzené, čo sa týkalo Nebeskeho Kralovstva: Nepoškvrnené Počatie a Kristus Kráľ. Obidve verejné akty sa týkali Osôb z Nebeského Kralovstva, ktoré sa majú oficiálne vyhlásiť a to vyžaduje účasť veriacich, čo zasahuje do života aj tých, ktorí pochybujú o dôležitosti týchto verejných vyhlásení.
U.S.C.A.E.
??? On také počuť nemohol, lebo o stave Preblahoslavenej Panny Márie sa ešte len diskutovalo. A po druhé je novší dôkaz že sa k presvedčeniu z mladosti nakoniec vrátil. Hriech by ale nemal ani keby nie. Diskutovaná otázka môže mať rôzniace sa závery.
Ján Slovák a xy peter skala, už som vám napísal vyvarujte sa tohto. Potupujete diletantstvom vyložene dobré snahy.More
??? On také počuť nemohol, lebo o stave Preblahoslavenej Panny Márie sa ešte len diskutovalo. A po druhé je novší dôkaz že sa k presvedčeniu z mladosti nakoniec vrátil. Hriech by ale nemal ani keby nie. Diskutovaná otázka môže mať rôzniace sa závery.

Ján Slovák a xy peter skala, už som vám napísal vyvarujte sa tohto. Potupujete diletantstvom vyložene dobré snahy.
U.S.C.A.E.
Samozrejme diskutovateľné otázky sa môžu diskutovať. Nie ako synoda, že jasné veci sa stali predmetom diskusie. Dnes by už ani Sv. Tomáš Akvinský ani Sv. Bernard z Clairvaux, nemohli o otázke Nepoškvrneného počatia Panny Márie diskutovať.
Hermenegild
Jeden starý sväto žijúci prísny kňaz, bol aj vo vedení v seminári, ten hovoril, že ruka a jazyk, čo sa týka sv. prijímania, nie je jedno. Ruka chodí aj na miesta tela, kde jazyk nemôže. A to sa týka aj kňaza. A kňaz ma presne v rubrikách predpísané, ako sa môže dotýkať Krista. Nikdy nie celou rukou, ale len dvoma prstami. Pri rozdávaní si berie biely "ručníček" a po rozdávaní si umýva tie …More
Jeden starý sväto žijúci prísny kňaz, bol aj vo vedení v seminári, ten hovoril, že ruka a jazyk, čo sa týka sv. prijímania, nie je jedno. Ruka chodí aj na miesta tela, kde jazyk nemôže. A to sa týka aj kňaza. A kňaz ma presne v rubrikách predpísané, ako sa môže dotýkať Krista. Nikdy nie celou rukou, ale len dvoma prstami. Pri rozdávaní si berie biely "ručníček" a po rozdávaní si umýva tie dva prsty. To otcovia biskupi ani nespomenuli, lebo by si protirečili s dogmou, ktorá platí do konca sveta.
U.S.C.A.E.
Taká bigótna zastaralosť ako kánonické prsty. Pche. Vy ste uviazli v stredoveku. Teraz už je to tak zdnešnené že, posvätné nádoby dávajú čistiť LAIKOM! Teda presnejšie skôr laičkám, cirkevným feminacistkám.
Hermenegild
@U.S.C.A.E. , neboj sa, zanedlho už apoštoskú postupnosť nebude treba. Premieňať bude môcť každý, už sa to pomaly deje u neokatechumenov.
U.S.C.A.E.
Asi tak.
Petrus.klasikus
Nenapísal to hádam chovanec?
Jozef Christian
Pastiersky list Banskobystrickej diecézy – na Prvú adventnú nedeľu - Banskobystrická diecéza
tak to vizera že obaja biskupi sa dohodli ako napíšu o sv.prijímaní 😲
Hermenegild
Takže pes je zakopaný v B. Bystrici, lebo odtiaľ žilinský biskup pochádza-bol tam pomocným biskupom.
Marieta Ria
Duchovný otec biskupa Chovanca, keby toto videl, tak by neveril vlastným očiam a ušiam. Tak prísny kňaz, oddaný Bohu, vzdelaný, sčítaný, múdry... dnes už málokde taký účinkuje a jeho dielo, ktoré malo pokračovať aj v tomto biskupovi... nemám slov... Už počas covidu odobroval očkovanie ešte ako prvý z biskupov... Kde sa stratila tá odvaha z čias minulého režimu, keď držal protestnú hladovku a …More
Duchovný otec biskupa Chovanca, keby toto videl, tak by neveril vlastným očiam a ušiam. Tak prísny kňaz, oddaný Bohu, vzdelaný, sčítaný, múdry... dnes už málokde taký účinkuje a jeho dielo, ktoré malo pokračovať aj v tomto biskupovi... nemám slov... Už počas covidu odobroval očkovanie ešte ako prvý z biskupov... Kde sa stratila tá odvaha z čias minulého režimu, keď držal protestnú hladovku a bol preto vylúčený zo seminára?
Hermenegild
@Marieta Ria , diabol sofostikovane pôsobí všade. Ani jeden sa nezmienil o čiastočkách, ktoré sú dogmou Sv. Cirkvi. Laik, ktorý dostal viac duchovných darov a viac rozlišuje, je posadnutý podľa tohto výkladu pýchou, keď plače, že šliape po Kristovi. Keď sme chodili pred covidom do Chorvátska, kde bolo prijaté konferenciou biskupov prijímanie do ruky, kňazi sa tešili, keď prichádzali v rade …More
@Marieta Ria , diabol sofostikovane pôsobí všade. Ani jeden sa nezmienil o čiastočkách, ktoré sú dogmou Sv. Cirkvi. Laik, ktorý dostal viac duchovných darov a viac rozlišuje, je posadnutý podľa tohto výkladu pýchou, keď plače, že šliape po Kristovi. Keď sme chodili pred covidom do Chorvátska, kde bolo prijaté konferenciou biskupov prijímanie do ruky, kňazi sa tešili, keď prichádzali v rade prijímajúci, ktorí si pokľakli v rade tretí, štvrtý, než prišiel na radu a prijímal na jazyk.
Marieta Ria
@Hermenegild Veď prednedávnom som mala rozhovor s kňazom ohľadne podávania sv. prijímania a dôvodila som týmto zneuctením - že na zem padajú odrobinky a dochádza k znesväcovaniu - povedal, že to tak nie je!! Aj iná pani, staršia, dôvodila, že ich na náboženstve ako deti učili, že Eucharistiu môže chytať do rúk len kňaz. Hovorím, len posvätené ruky kňaza môžu držať Hostiu - že to tak nie je …More
@Hermenegild Veď prednedávnom som mala rozhovor s kňazom ohľadne podávania sv. prijímania a dôvodila som týmto zneuctením - že na zem padajú odrobinky a dochádza k znesväcovaniu - povedal, že to tak nie je!! Aj iná pani, staršia, dôvodila, že ich na náboženstve ako deti učili, že Eucharistiu môže chytať do rúk len kňaz. Hovorím, len posvätené ruky kňaza môžu držať Hostiu - že to tak nie je - on len premieňa, ale držať môžu aj iní... Veď aj matka chytá svoje dieťa rukami a nie ústami a podobne... Je to na každého rozhodnutí a hotovo... Kňaz si purifikuje ruky a čo bežný laik??
Tu je príklad zo Svet. dní mládeže v Lisabone:

ZNEUCTENIA EUCHARISTICKÉHO KRISTA NA SVETOVÝCH DŇOCH MLÁDEŽE tu sa nad tým pozastavuje samotný kňaz Radovan Rajčák
U.S.C.A.E.
Asi si myslí že tú Kryzmu na ruky dostal pri svätení na Kňaza, na ich zvláčnenie. Konsekrácia znamená oddelenie mimo svetský účel. Sv. Tomáš Akvinský bol asi nevedomým. Jáj oni ho v seminároch NEUČIA!
U.S.C.A.E.
Neomodernisti už nerozlišujú medzi prirodzeným a nadprirodzeným. Ten "hlboký" príklad s držaním dieťaťa, to len až moc natvrdo ilustruje. Stratil dumst že prirodzené a nadprirodzené sa líši.
dominikguzman
Teraz už biskupi pri vysviacke dávajú kňazom kryzmu na ruky len ako zvláčňujúci hydratačný krém. 😂 😂 😂 Namažem vám ručičky, aby vám nepopraskala pokožka.
Hermenegild
@Marieta Ria, spýtaj sa toho kňaza, prečo "spratuje" z patény odrobinky do kalicha a prečo kalich umýva.
Marieta Ria
Ja som vďačná, že môžem prijímať po kľačiačky v lavici - slúži mu ku cti, že chodí po kostole a podáva Eucharistiu aj takto, len som veľmi sklamaná z toho, keď som naňho apelovala, či by ľuďom nepovedal, aby prijímali do úst. Dokonca žena, ktorá číta pri sv. omši, potom natŕča ruku... On je dosť ovplyvnený talianskym prostredím, kde to povolené bolo predtým a keď skončila plandémia, tak …More
Ja som vďačná, že môžem prijímať po kľačiačky v lavici - slúži mu ku cti, že chodí po kostole a podáva Eucharistiu aj takto, len som veľmi sklamaná z toho, keď som naňho apelovala, či by ľuďom nepovedal, aby prijímali do úst. Dokonca žena, ktorá číta pri sv. omši, potom natŕča ruku... On je dosť ovplyvnený talianskym prostredím, kde to povolené bolo predtým a keď skončila plandémia, tak povedal, že je to rovnocenné a každý nech prijíma, ako chce... Oponovala som úlomkami, ktoré sa trúsia, purifikáciou, podávaním laikmi, dezinfikovaním rúk niektorých kňazov po premenení, atď. neúctou pri rozdávaní na Svet. dňoch mládeže, kde nechcel veriť, že rozdávali laici - väčšinou dievčatá... že rozdávali kňazi - posielala som mu nakoniec dôkazy - fotky z toho... že nakoniec tí kňazi sedeli a rozdávali mládežníci - a ako oblečení - to je už do plaču... Tiež mal výhrady k "radikalizácii" Christianitas (parafrázujem) a keď spomenul bývalého hovorcu... stačilo mi.
U.S.C.A.E.
To pre mňa v radikalizácii musia ešte pridať. Radix znamená koreň. Keďže Katolícka Viera je katolíckou aj časovo, katolík nemôže byť iný ako radikálny.
Marieta Ria
To bola aktivita zase nejakého kňaza a la Ivan Šulík?? Ja žasnem... Prečo, keď bolo také samozrejmé rozdávanie do rúk, sme pred covidom u nás, o tom ani nechyrovali? Existoval len jeden jediný spôsob podávania - a to do úst! Zrazu už väčšia úcta je o vyvyšovaní seba samého?? Nie Boha?? To akože čo tu miešame väčšiu úctu a zdržujeme?? Je pravdou, že väčšinu života som prijímala po stojačky …More
To bola aktivita zase nejakého kňaza a la Ivan Šulík?? Ja žasnem... Prečo, keď bolo také samozrejmé rozdávanie do rúk, sme pred covidom u nás, o tom ani nechyrovali? Existoval len jeden jediný spôsob podávania - a to do úst! Zrazu už väčšia úcta je o vyvyšovaní seba samého?? Nie Boha?? To akože čo tu miešame väčšiu úctu a zdržujeme?? Je pravdou, že väčšinu života som prijímala po stojačky - ale nikto nepoznal prijímanie do rúk!! Prečo ešte počas covidu a tesne po, dokázali niekde kňazi dať dopredu kľakátko a kto chcel, mohol prijímať po kľačiačky a nezavadzal druhým pri pristupovaní a nehrozila by možnosť nejakého zakolísania pri vstávaní a možného drgnutia kňazovi... Mnohí ľudia začali prijímať po kľačiačky až po covide, následkom uvedomenia si vzácnosti prijatia Eucharistie, ktorá nám bola tak často odopieraná. To, čo bola predtým samozrejmosť, zrazu začalo byť "dráždením iných" a "spôsobovaním pohoršenia(!)" svojim dožadovaním sa sviatostí.
A k tým rozdávajúcim laikom - tie kostoly sú tak poloprázdne následkom covidových liturgií a online prenosov, že ozaj to v pohode zvládne samotný kňaz. Či je vzorom také rozdávanie Eucharistie, ako tomu bolo na Svetových dňoch mládeže?? Kňazi a biskupi sedeli a mladí ľudia - hlavne dievčatá - rozdávali sv. prijímanie. Nepatrične oblečení, z umelohmotných misiek na čipsy??! Prestávam rozumieť tejto "poslušnosti"... Ešte mi kňaz pri rozhovore poprel možnosť znesväcovania Božieho Tela, keď môžu padať omrvinky na zem. To tak nie je!! Dokonca ako argument, že sa nemusí do úst - že veď Himmler prijímal do úst!! To už môžeme prísť rovno od roboty, v zamastenom oblečení do kostola, však veď čo, dôležité je, čo je v srdci... Úctu netreba - to zdržuje!! Je niečo dôležitejšie ako Boh?? Kde máme mať viac času??
Som smutná z konania o. biskupa... pred časom tu niekto hovoril, ako bolo z jeho strany zastavené skúmanie tela kňaza Juraja Vrtíka, ktoré má byť v pomerne zachovalom stave, teraz tento list...
U.S.C.A.E.
Kto má akého Vikára taký je. Snáď nemusím pripomínať to neslávne meno, toho jeho vikára.
Marieta Ria
Jáj, tak odtiaľ vietor fúka... ja som aj zabudla, že tu zakotvil! Vzorný zástanca očkovania, covid liturgie, s jeho indexom dezinformačných webov...
Takže má silný vplyv, ako sa zdá...
U.S.C.A.E.
Nakoniec mal o. Korec aj pravdu, keď bol proti vyčleneniu novej diecézy z Nitrianskej.
Marieta Ria
Nie diecéza je problém, ale ľudia, ktorí sa k tomuto prepožičajú...
Ale jedno je isté, za otca kardinála by sa toto nedialo!!
U.S.C.A.E.
Ak by aj áno, tak veľmi krátko 😊.
Monika Alman
@Marieta Ria tvoje pohoršenie je úplne opodstatnené. Koľko dôkazov ešte bude treba? Keď toto dokážu robiť s Kristom, ospravedlňovať neospravedlniteľné... opýtajte sa, či im ide o spásu vašich duší?
Pavol T
Ťažko aj veriť, že list písal biskup.
Caesar
No, ale robia vakcíny divy, aj s biskupmi.....
O prijímaní Eucharistie do ruky
18. júla 2019 Ivanka Paúrová 31817 Views 7 komentárov
Toto diabol hovorí o prijímaní Eucharistie do ruky.
Otec Gabriele Amorth pracoval ako oficiálny exorcista Svätej stolice po celé desaťročia až do svojej smrti v septembri roku 2016. V roku 2013 priznal, že sa zúčastnil približne 160 000 exorcizmov. A niektoré …More
No, ale robia vakcíny divy, aj s biskupmi.....
O prijímaní Eucharistie do ruky
18. júla 2019 Ivanka Paúrová 31817 Views 7 komentárov
Toto diabol hovorí o prijímaní Eucharistie do ruky.
Otec Gabriele Amorth pracoval ako oficiálny exorcista Svätej stolice po celé desaťročia až do svojej smrti v septembri roku 2016. V roku 2013 priznal, že sa zúčastnil približne 160 000 exorcizmov. A niektoré z jeho exorcizmov sa stali známymi vďaka knihe Spovede pekla exorcistovi o. Gabrielovi Amorthovi (Confessions of Hell to the exorcist Fr. Gabriele Amorth).
A v tomto článku chceme zdieľať rozhovor z exorcizmu z roku 1975, v ktorom sa hovorí o prijímaní do ruky.
Gabriele: Povedz len a len pravdu v mene drahej krvi, Svätého Kríža, Nepoškvrneného počatia…
Démon: Pracovali sme dlho, tam dole (ukazuje do pekla), kým sme nedosiahli prijímanie do ruky. Prijímanie do ruky sa nám v pekle veľmi páči. Ver tomu!
Gabriele: Prikazujem ti v mene (…), aby si povedal len to, čo ti prikáže nebo! Hovor len pravdu, iba pravdu. Nemáš právo klamať. Vypadni z tohto tela! Choď!
Démon: Ona (Panna Mária) (ukazuje nahor do neba) chce, aby som ti povedal …
Gabriele: Povedz pravdu, v mene (…).
Démon – Ona chce, aby som ti to povedal, že … ak by ona, tá veľká pani, stále žila, prijímala by do úst a na kolenách a hlboko by sa uklonila (ukazuje, ako by Panna Mária prijímala).
Gabriele: V mene Panny Márie… povedz pravdu!
Démon: musím povedať, aby ste neprijímali prijímanie do ruky. Pápež sám prijíma do úst. Nebola to jeho vôľa prijímať do rúk. Ten nápad pochádza od vašich kardinálov.
Gabriele: V mene (…) povedz pravdu!
Démon: Od nich prešiel ten nápad na biskupov. Biskupi si mysleli, že šlo o záležitosť poslušnosti, keď museli poslúchnuť kardinálov. Preto táto myšlienka prešla na kňazov a tí si tiež mysleli, že sa musia podrobiť, pretože poslušnosť je napísaná veľkými písmenami.
Gabriele: Povedz pravdu. Nemáš právo klamať v mene (…).
Démon: Človek nie je povinný poslúchať tých zlých. Musíme poslúchať pápeža, Ježiša Krista a svätú Pannu. Prijímanie do ruky nie je v žiadnom prípade Bohu milé.
Zdroj: thecatholicherald.net/if-you-receive-communion-in-the-hand-the-devil-has-this-message-for-you/,
Monika Alman
V KBS čítajú Nietzscheho, nie Amortha.
Hermenegild
Chúdence tie dnešné deti, ktoré nezažili, ako otec biskup vo svojom detskom a adosceletnom veku, že čo to je príjimať Pána s najväčšou úctou a velebou JEHO MAJESTÁTU. Potom sa všetci čudujú ich samovražedným pokusom. Veď nepoznajú Najvyššiu autoritu a zmysel života, keď biskup učí niečo proti dogme katolíckej Cirkvi navždy platnej. Dnes majú ľudia totálne vymyté mozgy, nemajú sedliacky rozum …More
Chúdence tie dnešné deti, ktoré nezažili, ako otec biskup vo svojom detskom a adosceletnom veku, že čo to je príjimať Pána s najväčšou úctou a velebou JEHO MAJESTÁTU. Potom sa všetci čudujú ich samovražedným pokusom. Veď nepoznajú Najvyššiu autoritu a zmysel života, keď biskup učí niečo proti dogme katolíckej Cirkvi navždy platnej. Dnes majú ľudia totálne vymyté mozgy, nemajú sedliacky rozum na rozlíšenie a sám biskup ich utvrdí v tom, že je jedno, že Kristus, ktorý je prítomný v každej, aj najnepatrnejšej čiastočke, ktorú nevidia, CELÝ, padá z ich rúk na zem, oblečenie a oni po ňom šliapu. Toto nech otec biskup vyvráti, že sa tak nedeje!!!! Kam nás to pravá Kristova Cirkev s nástupcami apoštolov len vedie???
dominikguzman
Ono treba vysvetliť, prečo Cirkev od tejto praxi upustila, keď aj niekedy možno dávala sv. prijímanie do ruky. Načo sa vracať k horšiemu?
U.S.C.A.E.
Nikdy Ho tak nedávala. Vdp. Mordel aj začal s názornou ukážkou ako to prebiehalo, ale ho ustrihli. Inak jeho rozohnenie za Pána a Boha Ježiša Krista, sa mi veľmi páčilo.
Jozef Christian
Galis akosi pozabudol povedať že na Synode potom zakazali primať do ruky pod trestom exkomunikacie. Tak predsa by neexikomunikovali človeka len preto že nechcel byť jednotný vo forme prijmania Euchariste ale muselo ísť o važne previnenie a ked vtedy tomu tak bolo, tak potom aj dnes. Lenže Galis bud o tom nevie alebo vie a umyselne to ignoruje.
Ak umyselne, tak sám upada do exkomunikacie a zasluži …More
Galis akosi pozabudol povedať že na Synode potom zakazali primať do ruky pod trestom exkomunikacie. Tak predsa by neexikomunikovali človeka len preto že nechcel byť jednotný vo forme prijmania Euchariste ale muselo ísť o važne previnenie a ked vtedy tomu tak bolo, tak potom aj dnes. Lenže Galis bud o tom nevie alebo vie a umyselne to ignoruje.

Ak umyselne, tak sám upada do exkomunikacie a zasluži si oficialne odstupenie.
U.S.C.A.E.
Posvätný Tridentský koncil vyhlásil, že zvyk, že iba kňaz, ktorý celebruje omšu, dáva prijímanie sám sebe (vlastnými rukami) a laici ho od neho dostávajú, je apoštolskou tradíciou.
ses. 13, c. 8: In sacramentale autem sumptione semper in Ecclesia Dei mos fuit, ut laici a Sacerdotibus Communionem acciperent; Sacerdotes autem celebrantes seipsos communicarent: qui mos, tamquam ex traditione …More
Posvätný Tridentský koncil vyhlásil, že zvyk, že iba kňaz, ktorý celebruje omšu, dáva prijímanie sám sebe (vlastnými rukami) a laici ho od neho dostávajú, je apoštolskou tradíciou.

ses. 13, c. 8: In sacramentale autem sumptione semper in Ecclesia Dei mos fuit, ut laici a Sacerdotibus Communionem acciperent; Sacerdotes autem celebrantes seipsos communicarent: qui mos, tamquam ex traditione Apostolica descendens, jure, ac merito retinere debet.
Snezienka
Obaja biskupi jasne vyjadrili, že idú po vzore Západu...na Západe sa na novus ordo omšiach prijímanie na jazyk už ani nedáva a aj hostie sú tam hrubšie, aby sa lepšie dávali na ruku a je vyslovene nebezpečné ich dostať na jazyk, lebo sa neprilepia, ako tenké, a ľahko môžu spadnúť na zem. Po vzore Západu, kde na novus ordo ľudia už ani nechodia na spoveď a kostoly sú viac ako poloprázdne, no …More
Obaja biskupi jasne vyjadrili, že idú po vzore Západu...na Západe sa na novus ordo omšiach prijímanie na jazyk už ani nedáva a aj hostie sú tam hrubšie, aby sa lepšie dávali na ruku a je vyslovene nebezpečné ich dostať na jazyk, lebo sa neprilepia, ako tenké, a ľahko môžu spadnúť na zem. Po vzore Západu, kde na novus ordo ľudia už ani nechodia na spoveď a kostoly sú viac ako poloprázdne, no kňazom akoby to vyhovovalo, aspoň nemajú toľko roboty. Ak chcú ľudia hlboko prežívať vieru a prijímať Krista na jazyk, ostáva chodiť len na tradičnú latinskú omšu, ktoré sú na Západe plné a žiadne prijímania na ruku, či mimoriadni rozdávatelia tam neexistujú. A ľudia na tie omše cestujú aj viac ako hodinu jedným smerom. Mnohí tak robia už aj na Slovensku...
dominikguzman
Je fajn, ak človek môže cestovať, horšie sú na tom tí, ktorí cestovať nikam nemôžu.
ANNA CIMBOVÁ
Otec biskup
...to je hanba pre nás ĺudí
ŽE NEDÁVAME AJ VIDITEĽNÝM SPÔSOBOM ÚCTU PÁNU BOHU !!!
KDE NIET ÚCTY...NIET ANI LÁSKY!!!More
Otec biskup
...to je hanba pre nás ĺudí
ŽE NEDÁVAME AJ VIDITEĽNÝM SPÔSOBOM ÚCTU PÁNU BOHU !!!

KDE NIET ÚCTY...NIET ANI LÁSKY!!!