Clicks2.4K
Karol Gazdík
119

Kriminalizovanie veriacich túžiacich prijímať Sviatosť do úst

Nestačím sa diviť, ako sa na Slovensku zmenila doteraz (do vypuknutia pandémie) samozrejmá vec a úcta k Sviatostnému Kristovi na niečo nenormálne a nelegálne. Úplne sa otočila optika chápania toho, čo je normálne a správne. Všetko pod rúškom slepej poslušnosti. Veriaci už nebojujú celospoločensky za to, aby sa prehodnotilo prijímanie Sviatosti na ruku, ale musia vyslovene zápasiť o svoju "holú existenciu", aby mohli Krista prijať do úst, teda stále riadnym a právnym spôsobom. Rozpútal sa priam inkvizičný hon na tých veriacich, ktorí sa v tejto otázke riadia svojim svedomím a tradíciou cirkvi - staršími a stále platnými dokumentami či prísnejším tridentským katechizmom. Rozhodol som sa preto o niektorých takýchto prípadoch napísať, apelujúc na to, že už sa mnohé opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 uvoľnili a prijímanie do úst sa už za určitých okolností "povolilo"... A predsa nezákonnosť stále pretrváva.

Krok 1: Zastrašenie a zahnanie do kúta
Tohto problému sa nedávno dotkol aj kňaz doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD., ktorý napísal list najväčšiemu propagátorovi prijímania Sviatosti do rúk, kňazovi Dr. Jurajovi Vittekovi. V ňom spomína svoju sestru, ktorá mu povedala: „nikdy som neprijímala na ruku, od malička som prijímala do úst a keď som počula teraz na TV Lux, že keď nechcem prijímať na ruku, že hreším, tak potom naozaj neviem, čo mám robiť. Na ruku prijímať nemôžem a nechcem ani hrešiť.“ Prvým krokom teda je vyvolať vo veriacich pocit viny a strach z hriechu neposlušnosti. To sa kňazovi Vittekovi naozaj bravúrne darí. Ale bodaj by nie, keď má na to evidentne požehnanie arcibiskupa Zvolenského a mediálny priestor...

Krok 2: Odmietnutie podať Sviatosť Oltárnu do úst
Prax, ktorá sa deje stále, pričom sa už opatrenia zmiernili. Tu je jedno z najnovších zverejnených "postupov":

Na margo toho ma preto veľmi zarazil príbeh babičky o dvoch barlách, ktorá nechcela prijať Sviatosť do rúk. Miestny kaplán (neviem v akej farnosti) to odmietol, pokľakla si a prosila a ani tak jej Sviatosť nedal. Prišli dve ženy, aby ju plačúcu zdvihli a odprevadili na miesto. VŠAK TO JE DO NEBA VOLAJÚCA NEZÁKONNOSŤ! Nezákonnosť, ktorá si dokonca protirečí ich vlastným normám.
Z veriacich sa tak stávajú vydedenci z vlastných farností, ktorí putujú po iných farnostiach a kostoloch, kde prijímanie do úst dostanú. Jeden nemenovaný kňaz mi napísal, že za ním takýto veriaci chodia ako najväčší zločinci sa prosíkať, či im milostive dá riadne sv. prijímanie, teda do úst... Však to je úplne choré!!!
Jedna rodina, ktorá cestovala, žiadala v Beckove v sakristii kňaza (ešte pred zmenou farára) o prijímanie do úst. Samozrejme sa o tom strhla medzi nimi diskusia a keď dotyčný veriaci preargumentoval kňaza, ten povedal, že aj kňaz môže v tejto veci rozhodnúť. Avšak ako rozhodnúť? Zas protiprávne?

Krok 3: Kriminalizovanie a verejné pranierovanie veriacich
Toto je už maximálny možný útok, verejné poníženie, utláčanie, potieranie a kriminalizovanie. Je smutné, že sa k takému niečomu vedia kňazi znížiť. Najčastejšou formou tohto "tretieho kroku" je všeobecné pranierovanie v rámci tzv. "kázne číslo tri" pred udelením požehnania na konci sv. omše. Jeden spoluveriaci mi o tom referoval. Ich kaplán pred záverečným požehnaním vyslovene povedal, aby za nimi veriaci nechodili s tým, aby im dávali Sviatosť do úst, aby jednoducho nevymýšľali. Keď prídu ku kňazovi, tak majú nastaviť ruku a dostanú do ruky a nie do úst... že im kňazi (u nich) nebudú dávať do úst.
Takéto niečo mnohí z nás už určite zažili. Je to zaiste veľký nápor na psychiku. Potom samozrejme na tento cielený útlak využívajú aj priamo kázeň. Spomínaný veriaci, ktorý zavítal s rodinou do Beckova, si to zažil. Po ich diskusii v sakristii sa mal ten kňaz v kázni ešte trikrát k tomu vrátiť. Bolo to vraj tak hrozné, že slabšie povahy by to určite nedali.
Keď na podobný lynč nestačí kázeň, pristúpi sa na pranierovanie vo farskom časopise. To si zažil jeden veriaci z farnosti sv. Michala Archanjela v Závode, kde mal kňaz Peter Kudláč v ich farskom trojmesačníku Svitanie (č. 2/2020, ročník 19) voči nemu značné narážky. Nemenoval ho síce priamo, ale v dedine sa vie, o koho ide. Tým jednoznačne tomuto veriacemu poškodil a vytvoril tak polaritu a ďalšiu nenávisť. Najviac ma na tom zarazilo, že úctu k Sviatosti nazval defakto vlastnou predstavou a požiadavkou. Naozaj je toto potrebné pán farár?

Prikladám fotku z úvodníka tohto časopisu:

Píše sa tam o nenávisti voči opačnému názoru. Je to však obojsečná argumentácia, pretože práve vďaka takýmto kňazom, ako je Dr. Vittek alebo teraz aj Peter Kudláč sa u "poslušných veriacich" vytvára zášť voči nám veriacim, ktorí len argumentujeme cirkevnými dokumentami a chceme úctivo prijímať Sviatosť do úst, teda stále platnou a riadnou formou. Mnohí "poslušní veriaci" nás vďaka takýmto intervenciám kňazov urážajú a ponižujú. Vďaka Bohu, že sa to ale nedeje úplne všade. Ďakujem Bohu za mnohých odvážnych kňazov i veriacich, ktorí sa neboja a nie sú ticho! Pretože okrem modlitby a obetovania za túto vec treba aj počuť nesúhlas s nezákonnosťou. Našťastie, nie na každom vchode do kostola (ako na jednom trnavskom) sa píše nasledovné:

Máme farnosti, kde sa opäť prijíma hlavne do úst, ale je ich ako šafránu...
Monika111
Som igorb a som kresťan, „používam rozum, bibliu a vieru“.
- ctím si pápeža ---- ale ignorujem cirkevné dokumenty o Eucharistii
- prečítal som si článok o tom, že kňaz odmietol dať sv. prijímanie do úst, samotný kňaz to potvrdil a spomínaná rodina to potvrdila ----- ale ja nechápem, aký s tým máte problém, však mne do rúk sv. prijímanie dal (aj staršiemu mužovi do úst, ktorý mal podľa všetkého …More
Som igorb a som kresťan, „používam rozum, bibliu a vieru“.
- ctím si pápeža ---- ale ignorujem cirkevné dokumenty o Eucharistii
- prečítal som si článok o tom, že kňaz odmietol dať sv. prijímanie do úst, samotný kňaz to potvrdil a spomínaná rodina to potvrdila ----- ale ja nechápem, aký s tým máte problém, však mne do rúk sv. prijímanie dal (aj staršiemu mužovi do úst, ktorý mal podľa všetkého ako poznáme vtedajšie pomery fyzické, alebo psychologické dôvody)
-„denne cestujem a stretávam sa z ľuďmi z celého Slovenska“ ---- ale „nešiel som na sv. prijímanie“ lebo sa „bojím sa, že niekoho nakazím“

Mne tu niečo nesedí.......
igorb
Nepíšem, čo som LEN počul. Píšem, čo som zažil!!!
Bol som v júni počas sv. omše na spovedi u p. Antona. Predo mnou bol pán vo veku 65-70 rokov. Po spovedi mi p. Anton povedal "sv. prijímanie vám dám po sv. omši". Ja a starší pán sme šli po omši dozadu, p. Anton sa s nami pomodlil a dal nám sv. prijímanie. Mne do ruky, staršiemu pánovi následne do úst. Z čoho tohoto kňaza obviňujete? Že niekomu…More
Nepíšem, čo som LEN počul. Píšem, čo som zažil!!!
Bol som v júni počas sv. omše na spovedi u p. Antona. Predo mnou bol pán vo veku 65-70 rokov. Po spovedi mi p. Anton povedal "sv. prijímanie vám dám po sv. omši". Ja a starší pán sme šli po omši dozadu, p. Anton sa s nami pomodlil a dal nám sv. prijímanie. Mne do ruky, staršiemu pánovi následne do úst. Z čoho tohoto kňaza obviňujete? Že niekomu v niečom bráni? Len je potrebné zvoliť na komunikáciu správny čas, miesto a argumenty.
Dva týždne na to som na sv. omši s novým p. farárom v Beckove. Nešiel som na sv. prijímanie, lebo na mrežu vylepil ZÁKAZ podávania sv. prijímania na ruku a sám to v kázni zdôraznil, že tak to bude. Moju možnosť mi odmietol a nedal ani otcami síce neschválenú, ale predsa možnosť prijať sv. prijímanie do ruky po sv. omši.
Ja sa nakazenia v Beckove až tak nebojím. Bojím sa, že niekoho nakazím, lebo denne cestujem a stretávam sa sa z ľuďmi z celého Slovenska.
Porovnávam: na jednej strane p. Anton bez slova podal sv. prijímanie do úst po sv. omši (ako to odporúčali otcovia), a na druhej strane.... domyslite si.
Teraz som zvedavý čo s týmto slušným príspevkom bude:
Buď: Ďakujeme Vám za toto svedectvo a Vašu odvahu!
Alebo: Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli.
P.S. prvý a zatiaľ posledný krát som sa s p. Antonom stretol na uvedenej sv. spovedi a sv. prijímaní. Doposiaľ som ho videl len sediac v kostolnej lavici ako celebruje sv. omšu.
Peter(skala)
Igor... tak ja osobne vyberiem taku možnosť ktora bude zlepencom:
Dakujem za svedectvo ale o.Mašeka (nový farar) ktorý nedovolí znesvätiť Eucharistiu ludmi, čo chcu prijmať do ruky.

Neber to v zlom, ale su veriaci od detstva a su veriaci od isteho času, kedy začali žiť sviatostne, lebo uverili neskôr. Tak, či tak jedni aj druhí zvyknu robiť chybu, že neberu važne Božie výstrahy a dokonca ani …More
Igor... tak ja osobne vyberiem taku možnosť ktora bude zlepencom:
Dakujem za svedectvo ale o.Mašeka (nový farar) ktorý nedovolí znesvätiť Eucharistiu ludmi, čo chcu prijmať do ruky.

Neber to v zlom, ale su veriaci od detstva a su veriaci od isteho času, kedy začali žiť sviatostne, lebo uverili neskôr. Tak, či tak jedni aj druhí zvyknu robiť chybu, že neberu važne Božie výstrahy a dokonca ani cirkevné, ked sa jedná o príjmanie Božích tajomstiev a sviatostí (perly z Evanjelia)

Takže sa stáva, že obidva typy veriacich, v čase skušky aká je aj v sučanosti kvôli zmene sv.prijímania - nakoniec sa rozhodnu pre lahku cestu - spôsob sv.prijmania.

Namiesto toho aby si vybrali ťachiu ako napr. prijmať hyg.lyžicou alebo ako gedeonovi vojaci (priamo do ust) tak si radšej zvolia lachšiu cestu a tvaria sa že ide o poslušnosť a pokoru, či dokonca bezpečie..

To iste si nahovarali ostatní vojaci z gedeonovho vojska.
Tí Boží vyvolení boli len 300 a prijmali len ustami, nie rukami.
Tak si vyber komu chceš služiť, ale ja a môj Dom budeme služiť Pánovi.
igorb
Ďakujem hlavne za prvú vetu. Asi som veriaci od dňa krstu 17.11.1966. Slovo "Asi" som použil, lebo si fakt prvé roky veľmi nepamätám.
Peter(skala)
na tom nezaleží, lebo su ludia pokrstení od destva a predsa ich vo viere nevychovali, takže veriacimi sa stali až neskôr pri obratení, ale ako som už vravel, tak nezaleží, či je niekto vychovávaní vo viere od detstva alebo začal žiť vo viere až neskôr.

Podstatné je, aby človek začal brať vážne Božie a cirkevné výstrahy. V opačnom prípade život takého človeka nie je o viere ale o zakone. Niekto …More
na tom nezaleží, lebo su ludia pokrstení od destva a predsa ich vo viere nevychovali, takže veriacimi sa stali až neskôr pri obratení, ale ako som už vravel, tak nezaleží, či je niekto vychovávaní vo viere od detstva alebo začal žiť vo viere až neskôr.

Podstatné je, aby človek začal brať vážne Božie a cirkevné výstrahy. V opačnom prípade život takého človeka nie je o viere ale o zakone. Niekto stavia svoj naboženský život len na naboženských zakonoch a kedže tam abstinuje Duch zakona, tak si tie zakony vysvetluje po svojom, čo v konečnom dôsledku znamená, že sa postaví aj proti Bohu, ktorého perami vyznáva-to robili zakonici za života Ježiša a to robia "zakonici" v sučasnosti, či už su kleriici alebo laici.

sv.Pavol to zažil na vlastnom živote, preto vedel o čom píše, ked varoval pred životom podla Zakona a bez Ducha (Zakonov)
igorb
Som zle pochopil prvú vetu, že mi niekto ďakuje za svedectvo. Som nečítal s porozumením, tak sa ospravedlňujem.
Peter(skala)
ano, preto som písal, že to je zlepenec tvojej 1.možnosti so svedectvom, ktoré však vydal o.Mašek i ked sa o nom verejnosť dozvedá cez teba. Takže vdaka za neho i tebe, že si o tom svedčil. Ako sa hovorí: všetko zlé je aj na niečo dobré:)
igorb
Ale vychovali. Koho správnejšie, posúdi INÝ.
Ježiš mu odvetil: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.
Kain odpovedá po vražde svojho brata: Neviem. Či som ja strážca svojho brata?
Karol Gazdík
Samozrejme, že po intenzívnom "vymývaní mozgov" o správnosti prijímať Sviatosť na ruku si to mnoho veriacich nekriticky osvojí a nerieši, či je to dobré alebo zlé. Takže nemožno Vám toto Vaše presvedčenie zazlievať, chyba je na inej strane.
O. Mašek jedná v súlade s tradíciou cirkvi a podáva Sv. Prijímanie stále jedinou platnou a právnou formou, kdežto druhý spôsob na SK z hľadiska CIC stále nie …More
Samozrejme, že po intenzívnom "vymývaní mozgov" o správnosti prijímať Sviatosť na ruku si to mnoho veriacich nekriticky osvojí a nerieši, či je to dobré alebo zlé. Takže nemožno Vám toto Vaše presvedčenie zazlievať, chyba je na inej strane.
O. Mašek jedná v súlade s tradíciou cirkvi a podáva Sv. Prijímanie stále jedinou platnou a právnou formou, kdežto druhý spôsob na SK z hľadiska CIC stále nie je legálny. Teda ak Vám na SK odmietnu podať Sviatosť na ruku, je to v poriadku, keď hľadíme na cirkevné dokumenty. Kdežto odmietaním podávať Sviatosť do úst sa jednoznačne porušuje CIC a cirkevné dokumenty...
Keď Vám tak veľmi imponuje p. Anton, nikto Vám nebráni chodiť prijímať na ruku k nemu (aj keď to nie je správne)...
igorb
Nikto mi nikdy mozog nevymyl, nikto mi neimponuje, používam rozum, bibliu a vieru. Samozrejme, že každý má právo voľby a až časom sa každý z nás dozvie, čo bolo správne.
Verím, že otcovia biskupi stáli pred veľkou dilemou rozhodnúť takto. A otcovia kňazi takisto poslúchnuť. Zostali múdri, dúfam, že NÍM budú odmenení.
Peter(skala)
Igor... čo si tým myslel, že otcovia biskupi ostáli pred veľkou dilemou rozhodnúť takto.
🤔

Máš na mysli nejaký ich dokument?
Ak áno, tak napíš zdroj, kde sa dá pozrieť ich dokumenty, v ktorých je napísané, že veriaci musia prijmať Eucharistiu do ruky alebo si tým myslel len zopar biskupov?
Peter(skala)
trošku ti to zjednoduším: tu je of.stranka Mons.Galisa:
www.dcza.sk/…/dokumenty-a-hom…
Kde tam vidíš, že by biskup napísal pre veriacich svojej diecézy pastiersky list, v ktorom by žiadal od veriacih, že musia prijmať Eucharistiu do ruky?More
trošku ti to zjednoduším: tu je of.stranka Mons.Galisa:
www.dcza.sk/…/dokumenty-a-hom…
Kde tam vidíš, že by biskup napísal pre veriacich svojej diecézy pastiersky list, v ktorom by žiadal od veriacih, že musia prijmať Eucharistiu do ruky?
igorb
NEMUSIA, pane neprekrucujte, také som nenapísal. Je presné usmernenie o preferencii podávania na ruku a umožnenia podávania do úst. Aj svätý otec podáva na ruku.
Peter(skala)
alebo arc.Orosch-trnavska arcidieceza
www.abu.sk/arcibiskup/pastierske-listy/
Kde tam vidiš, žeby Mons.Orosch napisla pastierksy list a žiadal v nom, aby veriaci jeho arcidiecezy prijmali Eucharistiu do ruky?
🤔
Karol Gazdík
Tiež som doteraz nevidel žiadny generálny dokument legislatívneho alebo exekutívneho charakteru od KBS alebo od konkrétneho biskupa...
igorb
www.dcza.sk/…/dokumenty-a-hom… určite sa dá poslať konkrétny pastiersky list, poprosím.
igorb
Ak neexistuje, skúste Zvolenského.
Karol Gazdík
Vy nerozumiete tomu, že na to, aby sa mohla podávať v danej cirkevnej provincii Sviatosť na ruku, musí biskupská konferencia požiadať Vatikán o dovolenie?
Peter(skala)
... ale aby sa nepovedalo, že tam niečo chýba, tak predsa niečo Mons.Orosch napísal, len taký detail, že v prospech sv.prijmania do ust (v čase pandemie hyg.lyžicou):

Pandémia nového koronavírusu nie je prvým morom, ktorým prešla Cirkev. Vieme, aké opatrenia boli zavedené v minulosti. Napr. zo 14. storočia, keď počas moru zomreli dve tretiny obyvateľov Európy, nachádzame maľby, ako kňazi …More
... ale aby sa nepovedalo, že tam niečo chýba, tak predsa niečo Mons.Orosch napísal, len taký detail, že v prospech sv.prijmania do ust (v čase pandemie hyg.lyžicou):

Pandémia nového koronavírusu nie je prvým morom, ktorým prešla Cirkev. Vieme, aké opatrenia boli zavedené v minulosti. Napr. zo 14. storočia, keď počas moru zomreli dve tretiny obyvateľov Európy, nachádzame maľby, ako kňazi rozdávali sväté prijímanie pri domoch, v ktorých bola karanténa tak, že používali dlhé lyžice. Alebo si môžeme spomenúť na sv. Karola Boromejského, ktorému zavreli všetky kostoly, a preto dal vybudovať morové stĺpy, pri ktorých sa slávili sväté omše.
www.abu.sk/…/arcibiskup-oros…
Karol Gazdík
Benedikt XVI. podával zas výslovne do úst a na kolenách, sv. Ján Pavol II. tiež odmietal podávať na ruku... Ktovie asi prečo ;)
igorb
sv. otec František?
igorb
„Nie som zásadne proti prijímaniu na ruku, sám som ho tak rozdával i prijímal,“ konštatuje pápež Benedikt XVI. a následne vysvetľuje dôvody upustenia od tejto formy: „Tým, že teraz nechávam prijímať Eucharistiu kľačiačky a do úst, chcem vyjadriť postoj hlbokej úcty a zdôrazniť Kristovu reálnu prítomnosť. Pravdu....
matast33
Pochválený buď Ježiš Kristus!!!Som z Beckova. A nie, teraz nejdem hovoriť o prijímaní na ruku, do úst. Nie som teológ. Len chcem napísať, že sa tu veľmi ubližuje pátrovi Antonovi. Je to skvelý človek a kňaz. Človek a knaz, ktorý bol dlhé roky na misiách,nemôže byť bez viery a lásky k Bohu. Kňazi sú požehnanie vo farnosti. A pátri a náš nový pán farár sú obrovským pozehnaním pre našu farnosť. …More
Pochválený buď Ježiš Kristus!!!Som z Beckova. A nie, teraz nejdem hovoriť o prijímaní na ruku, do úst. Nie som teológ. Len chcem napísať, že sa tu veľmi ubližuje pátrovi Antonovi. Je to skvelý človek a kňaz. Človek a knaz, ktorý bol dlhé roky na misiách,nemôže byť bez viery a lásky k Bohu. Kňazi sú požehnanie vo farnosti. A pátri a náš nový pán farár sú obrovským pozehnaním pre našu farnosť. Modlím sa za nás všetkých. Nech nás dobrotivý Boh požehná a predovšetkým našich kňazov, ktorí musia veľmi zápasiť o naše duše.
Karol Gazdík
Ja absolútne neriešim p. Antona ako človeka a kňaza. Nepopieram ani jeho zásluhy a dobro, ktoré v živote vykonal. Riešil som len danú udalosť a to anonymne. Vedelo sa len, že to bolo v Beckove. P. Anton sa sám prihlásil, že to bol on...
Peter(skala)
... a aj to je otazne, či to bol o.Anton, či ho len tu niekto zamerne nenarafičil, aby vznikli spory. Takže multinicky dajte si pohov a chodte hrad do kasina tie zvratene hry
matast33
Peter skala, nie som anonym. Matast3 je skratka od mena a priezviska, čiže Martina Striežencová. Takže som sa predstavila a modlím sa oddnes aj za Vás.
Peter(skala)
matast33ako si sa dozvedela o tomto konkretnom članku?
🤔
ĽubicaB
Bývam v Beckove..je mi ľúto, že našich kňazov a pátrov niekto používa ako zbraň a "dôkaz niečoho nenormálneho".. Dnešná doba si žiada senzácie, polopravdy, nekonečné boje, konšpirácie, vykonštruované svedectvá, aby bolo o čom písať a rozprávať. Našich pátrov františkánov a aj nového pána farára máme radi. Nerozumiem preto, čo sa deje a prečo ľudia majú potrebu rozohrávať medziľudské vojny...A …More
Bývam v Beckove..je mi ľúto, že našich kňazov a pátrov niekto používa ako zbraň a "dôkaz niečoho nenormálneho".. Dnešná doba si žiada senzácie, polopravdy, nekonečné boje, konšpirácie, vykonštruované svedectvá, aby bolo o čom písať a rozprávať. Našich pátrov františkánov a aj nového pána farára máme radi. Nerozumiem preto, čo sa deje a prečo ľudia majú potrebu rozohrávať medziľudské vojny...A tak sa pýtam..Naozaj sa ešte stále jedná o to, akým spôsobom prijmeme sväté prijímanie, alebo ide už o niečo iné?! Pretože, ak chceme prijať Ježiša s láskou, nerozhoduje forma, ale otvorené a pravdivé srdce. A Eucharistia nás má spájať a nie rozdeľovať, či sa mýlim? PS: neviem kto potrebuje očierňovať a ohovárať kňazov, ale zrejme mu táto situácia krásne nahráva do kariet a mnohí veriaci teraz šlapú kňazom na päty a zháňajú pravdivé dôkazy aj za cenu donášania a ohovárania.
apredsasatoci
Nezdalo by sa ti cudne, keby som tvrdila, že milujem svojho manžela a somarom by som ho nazývala?
ĽubicaB
Milujem Ježiša, chcmš ho prijať s pokorou a láskou..Nebudem si vyberať spôsob a určovať ako ho prijmem.. pretože je dôležité prijať Ježiša a na spôsobe nezáleží, ak je to s láskou a úctou.. Svojho manžela, manželku miluješ aj v dobrom, aj v zlom a s láskou a úctou ich máš vo svojom srdci. Kde je láska, je aj cesta...Kde je pýcha, tam sa vyberá a hľadá sa spôsob, prečo nie.. Láska je tak …More
Milujem Ježiša, chcmš ho prijať s pokorou a láskou..Nebudem si vyberať spôsob a určovať ako ho prijmem.. pretože je dôležité prijať Ježiša a na spôsobe nezáleží, ak je to s láskou a úctou.. Svojho manžela, manželku miluješ aj v dobrom, aj v zlom a s láskou a úctou ich máš vo svojom srdci. Kde je láska, je aj cesta...Kde je pýcha, tam sa vyberá a hľadá sa spôsob, prečo nie.. Láska je tak jednoduchá a na nič sa nehrá..
Peter(skala)
jasnéééé, ked to popvie multinick tak musí vyzerať ako keby ich bolo viac čo prijmaju do ruky, ale tato hra je len divadlom pre seba. Možno raz taký človek dôjde k poznaniu, ževytvarať iluzotvorné medium pre seba je v skutočnosti klamať sám seba.

Niekto zrejme sa rád klame
Karol Gazdík
Pani ĽubicaB, máte skreslenú predstavu o Kristovej láske. Kristus zahorel aj spravodlivým hnevom, keď bolo treba... Chytil v chráme svojho Otca bič a hnal peňazomencov kade ľahšie. Rovnako tak pred Veľradou, keď dostal facku, nenastavil druhé líce, ale sa slovne obránil... ale to isto viete.
Mojím zámerom nie je pranierovať konkrétnych kňazov, ale poukazovať na neprávosti, ktoré sa dejú a to aj …More
Pani ĽubicaB, máte skreslenú predstavu o Kristovej láske. Kristus zahorel aj spravodlivým hnevom, keď bolo treba... Chytil v chráme svojho Otca bič a hnal peňazomencov kade ľahšie. Rovnako tak pred Veľradou, keď dostal facku, nenastavil druhé líce, ale sa slovne obránil... ale to isto viete.
Mojím zámerom nie je pranierovať konkrétnych kňazov, ale poukazovať na neprávosti, ktoré sa dejú a to aj v rozpore s CIC a inými cirkevnými dokumentami. Ja som pri písaní článku netušil, že v Beckove pôsobia františkáni, iba som referoval o dianí, ktoré sa stalo a bolo protiprávne. Konieckoncov sa páter Anton sám prihlásil a potom aj druhá strana.
A nakoniec, nemáte pravdu v tom, že forma prijatia Sviatosti nie je dôležitá. Aj viditeľná úcta k Sviatosti je dôležitá a niekde som čítal, že aj vyžadovaná. Máme tu proste stav, kedy forma a obsah nie sú v rovnováhe. Teraz sa tu hráme na to, aký krásny máme obsah, ktorý však preteká cez popraskanú a zničenú formu, ktorá tvorí našu katolícku identitu v kontinuite s tradíciou cirkvi. Však z kade by sa Vám lepšie jedla polievka (obsah)? Z pekného a čistého taniera (forma) alebo popraskanej a špinavej misky? Platí to samozrejme aj naopak. Načo nám je krásny tanier, keď je prázdny? Tento druhý "model" sa však rado vyťahuje, pričom druhý, kde sa odsudzuje tá zlá forma a glorifikuje atribút často presladenej lásky ako obsahu, sa preceňuje.
apredsasatoci
Staň sa podľa tvojej viery!
Človek môže prijímať Eucharistiu aj na svoje zatratenie, nie len spásu. Si vedela?
Monika111
Pani ĽubicaB. Ja chápem, že keď človek 4 mesiace počúva, že forma nie je dôležitá, tak tomu začne veriť, ale zamyslime sa ešte nad takýmto pohľadom okrem toho, čo Karol napísal nesmierne výstižne. Teší ma, že vnímate, že Vy máte "otvorené a pravdivé srdce". Keď sa aj Vy snažíte prijímať s úctou, všimli Ste si už ako prijímajú iní? Zamysleli Ste sa, ako budú vnímať Najsvätejšie Telo malé deti, …More
Pani ĽubicaB. Ja chápem, že keď človek 4 mesiace počúva, že forma nie je dôležitá, tak tomu začne veriť, ale zamyslime sa ešte nad takýmto pohľadom okrem toho, čo Karol napísal nesmierne výstižne. Teší ma, že vnímate, že Vy máte "otvorené a pravdivé srdce". Keď sa aj Vy snažíte prijímať s úctou, všimli Ste si už ako prijímajú iní? Zamysleli Ste sa, ako budú vnímať Najsvätejšie Telo malé deti, ktoré vidia, že sa oblátka hádže do ruky a je tak, ako hocijaký keksík? Prosím, nerobme sa že sa "ma to netýka, veď ja Ho prijímam s láskou a úctou" a ostatní majú vlastnú zodpovednosť... Ľudia dostanú Sviatosť do ruky a bežia ďalej - ohľad berú na ďalšieho človeka a nie na Boha, ktorý im je vydaný napospas. V tej rýchlosti si neuvedomujú ani Veľkosť Hosťa a omrvinky už vôbec nie... Niekto si oprášil aj ruku! Viem o tom, že kňazi sa vyhovárajú na veriacich, keď neprijímajú s úctou a veriaci hádžu zodpovednosť na biskupov... A kde je Ježiš? V tejto veci s Vami nesúhlasím: forma je dôležitá, lebo človek je aj telo nie len srdce(duša) a vonkajším postojom vyjadruje to čo je vnútri...
Pavol Iring
ĽubicaB, naozaj nezáleží na forme?

Čo by ste povedali na to, keby Vám manžel doniesol zvädnutý kvet? A keby Vám ho podával so slovami: nie je dôležité, že je zvädnutý, ale je dôležité, že som ti vôbec nejaký doniesol...

Alebo inak, keby matka nechá plakať svoje hladné dieťa a povie mu: Ja vnímam tvoje potreby, viem, že si hladné, vo svojom vnútri som si plne vedomá tvojich psychických aj …More
ĽubicaB, naozaj nezáleží na forme?

Čo by ste povedali na to, keby Vám manžel doniesol zvädnutý kvet? A keby Vám ho podával so slovami: nie je dôležité, že je zvädnutý, ale je dôležité, že som ti vôbec nejaký doniesol...

Alebo inak, keby matka nechá plakať svoje hladné dieťa a povie mu: Ja vnímam tvoje potreby, viem, že si hladné, vo svojom vnútri som si plne vedomá tvojich psychických aj fyzických potrieb... Čo z toho, keby mu nedala najesť?

Aj my musíme Bohu dávať to najlepšie a najpokornejšie. Vnutorné aj vonkajčie. Oddeliť sa to nedá. Vnútorný postoj je dôležitý, to áno, ale čo z toho keď k niekomu cítim úctu ale pritom sa správam ako barbar? Dá sa to vôbec skĺbiť? Nebolo by obrovskou chybou cítiť veľkú bázeň pred Kristom v Eucharistii a nevyjadriť ju? Nepokľaknúť keď je vnútro človeka plné úcty?

Viete v čom je problém? Že to vo vnútri nie je vidieť a tí, čo sa odvolávajú na ,,najdôležitejší vnútorný postoj,, tam v skutočnosti pravdepodobne nič nemajú. U vás v Beckove je to vidieť najkrajšie. Pán farár dal veriacim možnosť prijímať poklačiačky - čo by inde za to dali. A tí, čo nemali problém prijímať do rúk, prečo majú problém pokľaknúť. Kde je ten vnútorný postoj?

Alebo inak to poviem. U vás Beckove nastala zaujímavá situácia, že sa prijíma trojako - pokľačiačky do úst, do úst postojačky a do rúk. Ľudia vedia, kde sa ako prijíma, môžu si vybrať. Majú tri možnosti. Keď sa odvolávame na vnútorný postoj, čo nám hovorí vo chvíli, keď môžem prijať pokľačiačky, ale namiesto toho príjmem do rúk?

Prečo Vám manžel donesie zvädnutú púpavu, keď vám v záhrade rastú aj ruže, aj lalie? Obstál by u Vás s argumentom, že vnútorný postoj je najdôležitejší?
ľubica
další odvážny crusader:
blog.postoj.sk/57986/svate-prijimani…
Monika111
My sme tá spomínaná rodina, ktorá bola v Beckove. Prekvapilo nás, že to bolo uverejnené, ale aj reakcia P. Antona a preto cítim, že chcem objasniť môj pohľad na túto udalosť. Po výraznom uvoľňovaní opatrení už mnohí kňazi nevideli problém v tom, aby podávali sv. prijímanie aj na jazyk podľa platných inštrukcií. Mnohí kňazi vnímajú prijímanie na ruku ako nutné zlo, ktoré má po čase prestať. V …More
My sme tá spomínaná rodina, ktorá bola v Beckove. Prekvapilo nás, že to bolo uverejnené, ale aj reakcia P. Antona a preto cítim, že chcem objasniť môj pohľad na túto udalosť. Po výraznom uvoľňovaní opatrení už mnohí kňazi nevideli problém v tom, aby podávali sv. prijímanie aj na jazyk podľa platných inštrukcií. Mnohí kňazi vnímajú prijímanie na ruku ako nutné zlo, ktoré má po čase prestať. V Beckove sme prišli poprosiť kňaza o sv. prijímanie na jazyk, tak, že sa postavíme na koniec radu. Na otázku, či máme dôvod, som ja osobne povedala, že morálny, ale kňaz bol taký zaujatý vysvetľovaním, že nevieme čítať a dôvody sú fyzické a psychické a pod. že tomu nevenoval pozornosť. To, že sa priamo v tom dokumente píše, že môžu byť aj duchovné dôvody nám povedať „zabudol“ a spomínaný dokument nám chcel ukázať, ale práve ho nemal pri sebe. Takže je pravda, že fyzické a psychologické dôvody sme nemali. Samotný dokument počíta s možnosťou duchovného dôvodu neprijímania na ruku a stavia ho na roveň fyzických a psychologických dôvodov! Keď nakoniec povedal, že o tom aj tak má rozhodnúť kňaz, bolo všetko jasné, a odišli sme zo sakristie. Toto všetko nám môžu dosvedčiť prítomní miništranti. Takže slovo „preargumentoval“ by som upresnila, lebo na to nebol ani čas ani možnosti , keďže kňaz nás silou mocou presviedčal o svojom názore a na naše argumenty nereagoval. Ostatné však opísal autor s mimoriadnou presnosťou napriek tomu, že jeho informácie boli sprostredkované. Poslušnosť je mimoriadne významná hodnota.
Som presvedčená, že „ Keď Cirkev prostredníctvom svojho najvyššieho Učiteľského úradu niečo „predkladá veriť ako zjavené Bohom“ a ako Kristovo učenie, také „definície treba prijať s poslušnosťou viery“.(porov. KKC 891) Za to som vďačná a vždy poslušná! Sme mnohodetná rodina a občas mi nevyhovuje, keď deti majú iný názor ako ja, ale je to prirodzené a ja som povinná sa správať s rešpektom k ich dôstojnosti. Samozrejme, keby chceli v neposlušnosti páchať hriech, napomenula by som ich. A tu to chcem prepojiť s túžbou prijať sv. prijímanie na jazyk . Naozaj je to hriech? Tí čo ho „páchajú“ dospejú k náprave, keď budú napomínaní verejne z ambón počas sv. omší pred všetkými prítomnými? Možno majú niektorí kňazi úprimne tento dojem, ale ja osobne som sa po tomto zážitku, odpusťte P. Anton, viac cítila vo svojej dôstojnosti pošliapaná než poučená. Počas „aplikovania pastoračnej múdrosti“ v priebehu kázne v kostole , podobne ako ani pred nemými kamerami v TV štúdiu, kňaza nikto neobťažuje protiargumentmi.
Duchovný dôvod, o ktorom sa píše v spomínanom dokumente ja chápem ako „výhradu vo svedomí“ . Je to síce pekný pojem, ale keď je potrebné ho rešpektovať v praxi už je to, zdá sa, skutočný problém. Vtedy dostáva nové meno – subjektivizmus (a predstavuje nebezpečenstvo). Obávam sa, že stojíme pred rôznymi ťažkými situáciami, ktoré si budú vyžadovať kvôli výhrade vo svedomí kresťanov, postaviť sa proti názorom mocných (a väčšiny). A tak sa pýtam: ako sa k nám budú správať oni, keď s tým majú takýto problém niektorí kňazi sv. Cirkvi? Okrem našich troch synov, ktorí okrem iných miništrovali na spomínanej sv. omši, s nami bol aj náš malý syn. Rodičia malých detí vedia, že aj pri najväčšej snahe byť sústredene prítomní na sv. omši, udržať večer dlhší čas 20 mesačné dieťa v pokoji a tichu je veľmi náročné. My sme v ten večer po určitom čase usúdili, že kvôli tomu, aby sme nenarúšali dôstojný priebeh sv. omše je správnejšie, keď pôjdeme na priestranstvo pred kostol a my dospelý sme sa tam naďalej pokúšali čo najviac sa podľa možností sústrediť na sv. omšu.Je takéto konanie skutočne na výsmech o tom, či sme „pravý uctievači eucharistie“?
Je pravda, že P. Anton spomínal, že jeden z najstarších spôsobov prijímania v prvotnej Cirkvi bolo na ruku, ale nechápem prečo! Aký to má súvis s dnešnou situáciou?! Pokiaľ viem, prijímanie na ruku bolo povolené kvôli názoru, že je to hygienickejšie, a nie preto, lebo takýto spôsob bol niekedy v Cirkvi zaužívaný. Cirkev od neho kvôli niečomu odstúpila a za najúctivejší pokladá sv. prijímanie na jazyk na kolenách ( čo je s najväčšou
pravdepodobnosťou aj najhygienickejšie, čo píšem kvôli tým, ktorí hygienu považujú za vážnejší argument). Treba skutočne brať zreteľ na podstatu Eucharistie v zmysle cirkevných dokumentov, akými je napr. Redemptionis Sacramentum a pod. V knihe Umučenie Pána Ježiša na str. 48 píše A. K. Emmerichová, ktorá je blahoslavená, preto predpokladám, že opísané udalosti sú Cirkvou prijaté ako pravdivé, že sám Pán Ježiš „chlieb vkladal do úst apoštolom“. Kiežby sa čas a energia venovaná obhajobe prijímania na ruku venovala náuke o čo najväčšej úcte k Najsvätejšej Sviatosti!
Súhlasím s P. Antonom, tu netreba už polemizovať. Ani my sme za ním neprišli polemizovať.
Prišli sme za ním v presvedčení, že, „každý veriaci má vždy právo prijať sväté prijímanie podľa svojej vôle do úst“ (Redemptionis Sacramentum č. 92), a my len doladíme podmienky za akých môžeme prijímať na jazyk.
Nemyslela som si, že túto udalosť budem ja opisovať, ale v tomto prípade cítim potrebu tak urobiť, keďže svedčím o pravdivosti všetkého, čo autor v článku napísal. (nielen o udalosti v Beckove). Keď ľudia nemajú čítať články, ktoré odkrývajú pravdu, hoc aj nepríjemnú, tak čo majú p. Anton čítať? Pravda nás má oslobodiť a nie slepá poslušnosť, ktorá prehlušuje aj hlas vlastného svedomia.
Chcem vyjadriť obdiv a vďaku tým, ktorí cítia ochotu a odvahu ozvať sa, keď sa im zdá, že sa deje nespravodlivosť!
Karol Gazdík
Ďakujeme Vám za toto svedectvo a Vašu odvahu!
ľubica
Monika111, veľmi dobre ste urobili, že ste sem napísali toto dosvedčujúce a doplňujúce svedectvo.... totiž, keď som čítala koment od P. Antona,
v tejto diskusii dole, hned som vedela , že máte veľmi malé dieťa, preto ste vonku, ozaj tá jeho nevhodná poznámka, či ste praví uctievači Eucharistie nemusela byť... odpustite mu a rovnako sa za neho, za jeho obrátenie modlite.... v texte od p. Karola, …More
Monika111, veľmi dobre ste urobili, že ste sem napísali toto dosvedčujúce a doplňujúce svedectvo.... totiž, keď som čítala koment od P. Antona,
v tejto diskusii dole, hned som vedela , že máte veľmi malé dieťa, preto ste vonku, ozaj tá jeho nevhodná poznámka, či ste praví uctievači Eucharistie nemusela byť... odpustite mu a rovnako sa za neho, za jeho obrátenie modlite.... v texte od p. Karola, bol nazvany ´beckovský vittek´, čo je veľmi trefné a pravdivé.

Pripájam znova REPETE VSETKYCH AKTUALNYCH PRISPEVKOV NA TEMU : SP NA RUKU? dajú sa zdielať aj vytlačiť....
Dokumenty hovoria jasne: sv. prijímanie sa podávalo vždy priamo do úst

DOMINUS ESTJE TO PÁN www.corpus-christi.cz/dominus-est/

PRIJIMANIE NA RUKU – HISTORICKÁ STÚDIA


www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/

Náležitá úcta a přijímání Nejsvětější Svátosti Oltářní

Historicko-liturgické poznámky k svätému prijímaniu

Nie! - Sv.Prijímaniu na ruku! To by bol prejav ozajstného milosrdenstva !!!

Apologetika prijímania Sviatosti Oltárnej do úst

G.Amorth : O prijímaní Eucharistie do ruky

Tomáš Josef kardinál Špidlík O eucharistii 1.část/3

44. katechetická šálka čaju o sv. prijímaní - 3. časť - Prijímanie na ruku

Biskup Schneider o správnom prijímaní Eucharistie, príhovor v slovenčine

PŘEHODNOCENÍ PŘIJÍMÁNÍ "NA RUKU"

zacházení s Nejsvětější svátostí

p A. Schneider: Pět liturgických ran mystického těla Kristova

Biskup Athanasius Schneider - S láskou a úctou

Biskup Schneider o správnom prijímaní Eucharistie, príhovor v slovenčine

PŘIJÍMÁNÍ NA RUKU – POKRYTECTVÍ LIBERÁLNÍ SAMOOBSLUHY

REAKCIA PORTÁLA LIFENEWS NA OBVINENIA P. JURAJA VITTEKA

Odmietaš prijať Sviatosť Oltárnu na ruku? V tom prípade si neposlušný a zlý lefébvrista, sedevakant…
Karol Gazdík
Ja som ho nenazval "beckovský Vittek", to niekto písal tu v komentároch...
ľubica
Karol, ďakujem za opravu, aj som hľadala, kto je autor toho prirovnania.... našla som, bol to milanJan...myslela som že zaznelo od vás, ospravedlňujem sa...
Karol Gazdík
To je v poriadku, však to nie je ďaleko od pravdy :)
Peter(skala)
Monika, ten knaz čo sa odvolával na kresťanov z rannej Cirkvi, čo prijmali do ruky, tak to je manipulatívna dezinformacia. Niet dôkazy, žeby nejaký papež nariadil v rannej Cirkvi aby prijmali do ruky. Ak niekde tak prijmali, tak to muselo byť niečo individualne ako dnes, ked papež nariadi jedno a biskup niečo druhé.

alebo ako v rannej Cirkvi boli horliví kresťania ale aj velmi hriešni, o čom už …More
Monika, ten knaz čo sa odvolával na kresťanov z rannej Cirkvi, čo prijmali do ruky, tak to je manipulatívna dezinformacia. Niet dôkazy, žeby nejaký papež nariadil v rannej Cirkvi aby prijmali do ruky. Ak niekde tak prijmali, tak to muselo byť niečo individualne ako dnes, ked papež nariadi jedno a biskup niečo druhé.

alebo ako v rannej Cirkvi boli horliví kresťania ale aj velmi hriešni, o čom už písal apoštol Pavol vo svojich listoch (Biblia). Takže ked sa niekto odvolava na prvých kresťanoch, že prijmali do ruky, tak skôr by som povedal, že sa odvoláva na hriešnikoch, čo už v rannej Cirkvi zneuctievali Eucharistiu.

Ved sám apoštol Pavol už vtedy písal o kresťanoch, že jedli a pili (počas sv.omše) ale nerozoznávali a tak si jedli a pili na vlastné odsudenie. Ked už vtedy bol medzi kresťanmi rozdiel a spor o správnom prijímaní, tak je jasné, že ak sa dnes niekto odvolava na nich, potom sa vlastne stotožnuje s ich hriechom a je rovnaký ako oni.
Karol Gazdík
@Peter(skala), musím písať sem do nového vlákna, pretože Tebe priamo sa mi odpisovať nedá...
Áno, viem. Preto som to v článku aj dal do zátvorky, že pred zmenou farára. Františka Mašeka poznám dlho, je to tradičný kňaz, viackrát som mu aj miništroval na tridentskej sv.omši...
Peter(skala)
Teším sa, že Mons.Orosch vymenil správu farskeho kostola, aj ked za normalnych okolností by som bol rád, žeby faru spravovali reholníci s väčším počtom - viac klerikov-viac služby, viac milosti

Lenže za takýchto okolností, kedy františkani sa spreneverili svojmu poslaniu, tak radšej nech je tam len jeden knaz ale verný a uctyhodný...

Nech sa mu darí s Božou pomocou a je dobrým prikladom aj …More
Teším sa, že Mons.Orosch vymenil správu farskeho kostola, aj ked za normalnych okolností by som bol rád, žeby faru spravovali reholníci s väčším počtom - viac klerikov-viac služby, viac milosti

Lenže za takýchto okolností, kedy františkani sa spreneverili svojmu poslaniu, tak radšej nech je tam len jeden knaz ale verný a uctyhodný...

Nech sa mu darí s Božou pomocou a je dobrým prikladom aj pre ostatných knazov. Nech odolá utokom zo strany laikov ale aj klerikov a požehnanie arc.Oroscha mu pomáha vo farnosti služiť oddane.😇
ľubica
za pátra Antona OFM z Beckova a jemu podobných ( dp. P. Kudláča zo Závodu), čo podávajú SP do rúk a odmietajú dať SP do úst: príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a biskupov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštruk…More
za pátra Antona OFM z Beckova a jemu podobných ( dp. P. Kudláča zo Závodu), čo podávajú SP do rúk a odmietajú dať SP do úst: príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a biskupov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92
(https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum
a ak tak robia, aby tak prestali podávať SP, inak im hrozí totálne zhrubnutie svedomia, dôsledkom ktorého bude, že budú schvaľovať dalšie veci od státnych uradnikov, ktorí sú nástrojmi NWO a slúžia slobodomurárom tešiacim sa z elegantného kopania do RKC!!! Slobodomurári zaťali do živého, do SRDCA CIRKVI, KTORYM JE EUCHARISTIA..... a niet toho KTO BY BRÁNIL KRISTA v opakovanej agónii ZALIATEHO KRVOU pochádzajúcou z úderov od vlastných...
No očistec kňazský a tobôž ten biskupský je veľmi veľmi tvrdý...
Peter(skala)
Doplňam nové informácie, ktoré suvisia s článkom.

Hore uvedenom članku sa píše o kňazovi z Beckova, ktorý nechcel dať sv.prijímanie do ust, ale iba na ruku.

V Beckove farský kostol doteraz spravovali františkáni, takže to bol niekto z františkánov. Avšak od júla majú nového farára o.Mašeka, ktorý nie je františkán ale diecézny kňaz, ktorý spadá pod trnavského arcibiskupa Oroscha :)

"Vitajt…More
Doplňam nové informácie, ktoré suvisia s článkom.

Hore uvedenom članku sa píše o kňazovi z Beckova, ktorý nechcel dať sv.prijímanie do ust, ale iba na ruku.

V Beckove farský kostol doteraz spravovali františkáni, takže to bol niekto z františkánov. Avšak od júla majú nového farára o.Mašeka, ktorý nie je františkán ale diecézny kňaz, ktorý spadá pod trnavského arcibiskupa Oroscha :)

"Vitajte nový pán farár.
Na dnešnej svätej omši privítal p. Anton OFM nového správcu Beckovskej farnosti Vdp. Františka Mašeka."
www.facebook.com/…/Farnosť-Beckov-…

www.dokostola.sk/farnost/beckov

FARNOSŤ BECKOV
(filiálky: Kálnica, Krivosúd - Bodovka, Rakoľuby)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Beckov
916 38 Beckov 33
e-mail: farnost.beckov(at)abu.sk
tel.: 032/7777 119

kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. František Mašek, farský administrátor
ľubica
skala, Beckov má podľa tých info čo si sem dal, dva kostoly, jeden farský, kostol sv. Śtefana Uhorského, kde je od júla dp. F. Mašek, diecézny kňaz a druhý kostol, úplne na inej ulici, je františkánsky, kostol sv Jozefa, pestúna, je tam CNE/ centrum novej evanjelizácie/ a tam je správcom páter Anton Kračunovský OFM. Takže sa jedná o úplne dve odlišné miesta...
Peter(skala)
Dakujem za doplnenie, že v Beckove su 2 kostoli, ale aby bolo jasné, tak františkani doteraz spravovali aj farský kostol sv.Štefana. Otázne je, či incident so sv.prijímaním sa stal vo farskom alebo v tom druhom kostole?!
🤔
Peter(skala)
ja si myslim, že ten icident sa stal vo farskom kostole sv.Štefana, pretože v hornom članku sa píše, že sa to stalo ešte pred zmenou farara:

" Jedna rodina, ktorá cestovala, žiadala v Beckove v sakristii kňaza (ešte pred zmenou farára) o prijímanie do úst."

Kedže starý farar bol P.Anton a nový je o.Mašek, tak zrejme autor članku tým myslel farský kostol: sv.Štefana
ľubica
Ďakujme Bohu za mnohých odvážnych kňazov i veriacich, ktorí sa neboja a nie sú ticho! Pretože okrem modlitby a obetovania za túto vec treba aj počuť nesúhlas s nezákonnosťou.
ľubica
KarolG, konečne som si našla čas na pokojné prečítanie článku i komentárov, no a pridávamREPETE VSETKYCH AKTUALNYCH PRISPEVKOV NA TEMU : SP NA RUKU?
Dokumenty hovoria jasne: sv. prijímanie sa podávalo vždy priamo do úst

DOMINUS ESTJE TO PÁN www.corpus-christi.cz/dominus-est/

PRIJIMANIE NA RUKU – HISTORICKÁ STÚDIA


www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/

Náležitá úcta a přijímání…
More
KarolG, konečne som si našla čas na pokojné prečítanie článku i komentárov, no a pridávamREPETE VSETKYCH AKTUALNYCH PRISPEVKOV NA TEMU : SP NA RUKU?
Dokumenty hovoria jasne: sv. prijímanie sa podávalo vždy priamo do úst

DOMINUS ESTJE TO PÁN www.corpus-christi.cz/dominus-est/

PRIJIMANIE NA RUKU – HISTORICKÁ STÚDIA


www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/

Náležitá úcta a přijímání Nejsvětější Svátosti Oltářní

Historicko-liturgické poznámky k svätému prijímaniu

Nie! - Sv.Prijímaniu na ruku! To by bol prejav ozajstného milosrdenstva !!!

Apologetika prijímania Sviatosti Oltárnej do úst

G.Amorth : O prijímaní Eucharistie do ruky

Tomáš Josef kardinál Špidlík O eucharistii 1.část/3

44. katechetická šálka čaju o sv. prijímaní - 3. časť - Prijímanie na ruku

Biskup Schneider o správnom prijímaní Eucharistie, príhovor v slovenčine

PŘEHODNOCENÍ PŘIJÍMÁNÍ "NA RUKU"

zacházení s Nejsvětější svátostí

p A. Schneider: Pět liturgických ran mystického těla Kristova

Biskup Athanasius Schneider - S láskou a úctou

Biskup Schneider o správnom prijímaní Eucharistie, príhovor v slovenčine

PŘIJÍMÁNÍ NA RUKU – POKRYTECTVÍ LIBERÁLNÍ SAMOOBSLUHY

REAKCIA PORTÁLA LIFENEWS NA OBVINENIA P. JURAJA VITTEKA

Odmietaš prijať Sviatosť Oltárnu na ruku? V tom prípade si neposlušný a zlý lefébvrista, sedevakant…
Karol Gazdík
@P. Anton, k Vášmu komentáru... ja som len napísal to, čo mi bolo povedané, aké mi boli poskytnuté informácie.
Po tom, čo ste tu ale napísali k tejto téme (spolu s demagógiou okolo tradície a praxe prijímania Sviatosti a podobne), tak si myslím, že mne poskytnutá verzia nebola ďaleko od pravdy! Veľmi dobre ste využili heslo "Najlepšia obrana je útok..."

Požehnaný večer.
Peter(skala)
Karol... TU na GTV za tie roky som si všimol, že píše mnoho multinickov a trollov, takže je otazne, či vôbec to je P.Anton, zvlašť ked v zavere napísal taku pohorlivu vetu, že nebude stracať čas s diskusiou.

Nie, žeby klerici boli všetci tak skvelí, aby si našli čas na diskusiu hlavne ked ide o tak zavažnu zaležitosť, predsa je lepšie byť obozretný a nepripisovať hned ten komentar P.Antonovi, …More
Karol... TU na GTV za tie roky som si všimol, že píše mnoho multinickov a trollov, takže je otazne, či vôbec to je P.Anton, zvlašť ked v zavere napísal taku pohorlivu vetu, že nebude stracať čas s diskusiou.

Nie, žeby klerici boli všetci tak skvelí, aby si našli čas na diskusiu hlavne ked ide o tak zavažnu zaležitosť, predsa je lepšie byť obozretný a nepripisovať hned ten komentar P.Antonovi, lebo časom sa môže ukazať, že naozaj išlo o zamerne dezinformacie
Peter(skala)
@P. Anton
Anton z Beckova (trenčiansky kraj) alebo z Košického kraja?
🤔
Karol Gazdík
Celkovo to môže byť postavené na statuse "slovo proti slovu". Ja som len posunul poskytnuté INFO, ktoré asi trafilo do čierneho, keď prišla takáto reakcia s invektívom. Reakcia, ktorá však potvrdzuje pravdivosť verzie tej rodiny...
LunaIva
Niekde v kostoloch kde sa veriaci už sťažovali, že chcú prijímanie do úst, im kňazi vyhoveli, ale pripadá mi to nasilu a nezabudnú pred prijímaním zdôrazniť, že kto ma psychický(!) problém (neviem aký by to mohol byť) má ísť ako posledný v rade.
Hermenegild
Psychický problém je už len ten, že kým kňaz odmrvuje odrobinky medzi palcom a ukazovákom do kalicha, tak veriaci nemá možnosť po prijímaní do ruky tieto ponoriť do malého lavóra, aby si ich opláchol od odrobiniek. Veď sám Pán Ježiš, keď zázračne nasýtil zástupy, prikázal pozbierať odrobinky a bolo ich za koše!!!
MilanJan
Sláva ISUSU CHRISTU ! : Je to obzvlášť typické pre Slovensko, keď ľudia majú zvláštnu predstavu o poslušnosti......a za to môžu hlavne dosluhujúci "pastieri novej Cirkvi"....pretože toto všetko je len indikátorom pre to, čo bude skoro... a nezabúdajme na to, že Pánova spravodlivosť prichádza ako zlodej! Samozrejme píšem to len za predpokladu, že daní autori tochto myslenia sú pri písaní o poslu…More
Sláva ISUSU CHRISTU ! : Je to obzvlášť typické pre Slovensko, keď ľudia majú zvláštnu predstavu o poslušnosti......a za to môžu hlavne dosluhujúci "pastieri novej Cirkvi"....pretože toto všetko je len indikátorom pre to, čo bude skoro... a nezabúdajme na to, že Pánova spravodlivosť prichádza ako zlodej! Samozrejme píšem to len za predpokladu, že daní autori tochto myslenia sú pri písaní o poslušnosti striezvi a naozaj seriozne chcú argumentovať a nezabíjajú drahocenný čas....
Ak by kráčali v Duchu Pravdy, vedeli by, že poslušnosť voči neposlušným pastierom, ktorí neposlúchajú CHRISTA, je neposlušnosťou voči CHRISTOVI!!! Evanjelium je dané pre každého rovnocenne! Preto biskupi okamžite nech zahodia satanské prekrucovanie zjavenej pravdy! Tým myslím viaceré interakcie sveta temnoty a sveta svetla nad nebeskou klenbou, nielen úctu ku svätému telu ISUSA. Nikto isto nemôže poprieť, že sa postavili biskupi proti biskupom , knazi proti knazom, ved to bolo predpovedané........a tiež je to len kôli neposlušnosti "pastierov" !!!! Sú to vlci v ovčom rúchu!!! To rúcho sa im zoberie a zostanú nahí...! Moja posledná skúsenosť z omše Novus Ordo : bolo to v Nitrianskom kraji a daný celebrant všetkým dával prijímanie do ruky, samozrejme všetky ovce to tak brali, ved sú poslušné......aj mladí chlapi/ resp. skôr chlapci / boli poslušní...ja som sa "postavil na odpor" a požiadal som prijať do úst, čo akosi nechápal tak som mu hlasne zdôraznil, že nesmie to tak odmietnuť! Šaškoval ako je pre nich typické: vypýtal si dezinfekciu na ruky, zaradil ma koniec a potom mi dal do úst prijímanie...hmmmm...zvláštne, prečo sa so mnou natahoval, ked nakoniec bola takáto možnosť, aj ked nou poprel vieru v CHRISTA ?!!!! Dezinfekcia je pre novú Cirkev ich svätenou vodou! A takýto darebáci si vôbec dovolia otvoriť ústa?
dyk
"Rozpútal sa priam inkvizičný hon na tých veriacich, ktorí sa v tejto otázke riadia svojim svedomím a tradíciou cirkvi - staršími a stále platnými dokumentami či prísnejším tridentským katechizmom. ". !!!

Čo tu má čo robiť tridentský katechIzmus po II. VAT?!
...
"Riadia sa svojím svedomím!!!??? "Nechápem. Veď keď ťa svedomie vedie k neposlušnosti voči tvojmu pastierovi, tak vtedy sa má zmeniť …More
"Rozpútal sa priam inkvizičný hon na tých veriacich, ktorí sa v tejto otázke riadia svojim svedomím a tradíciou cirkvi - staršími a stále platnými dokumentami či prísnejším tridentským katechizmom. ". !!!

Čo tu má čo robiť tridentský katechIzmus po II. VAT?!
...
"Riadia sa svojím svedomím!!!??? "Nechápem. Veď keď ťa svedomie vedie k neposlušnosti voči tvojmu pastierovi, tak vtedy sa má zmeniť správanie pastiera, alebo tvoje svedomie?
...
Tradícia Cirkvi je prijímanie na ruku!!! Veď tak sa prijímalo od začiatku a tu vzniká tradícia!!!
...
"prísnejším tridentským katechizmom"
Ste naozaj farizeji dnešnej doby. Aj oni boli strašne prísny až im ušla spása.
...
"Ich kaplán pred záverečným požehnaním vyslovene povedal, aby za nimi veriaci nechodili s tým, aby im dávali Sviatosť do úst, aby jednoducho nevymýšľali. Keď prídu ku kňazovi, tak majú nastaviť ruku a dostanú do ruky a nie do úst... že im kňazi (u nich) nebudú dávať do úst."
Neverím, že keď vám budú chýbať ruky, alebo ich budete mať v sadre, obviazané, alebo sa vám budú veľmi triasť ruky, žeby vám nedali SP na jazyk. Neverím. Ostatné prípady sú naozaj irelevantné a tak kňazi sa dobre rozhodli. Tak prečo ich za to kritizujete???!!!
...
Pozrite. To len jedna vybratá časť a koľko bludov...
Karol Gazdík
Pokiaľ nazývate fakty bludami, problém bude asi niekde inde, než v tomto článku.
Toto všetko čo som napísal sa totiž reálne deje... viac Vám nemám čo k tomu povedať.
dyk
Pochopili ste, čo som napisal?, Alebo trpíte na poruchu neschopnosti pochopiť písaný text, ako všetci túžiaci po prijimaní na jazyk?
Karol Gazdík
Vidím, že argumenty ad hominem a invektívy sú Vašími dobrými priateľmi. Škoda 😉
Peter(skala)
Dyku... prečo stale píšeš dookola, dokolečka, dokola to klamstvo, ktoré o.Vitek aj v mediach hovorí, ale podotýkam NIKDY nedokazal potvrdiť žiadnym dôkazom, že odzačiatku sa prijmalo do ruk.

Ukaž mi dôkaz - nejaký cirkevný dokument, kde sa píše, že kresťania oficialne so schvalením apoštola a pápeža Petra prijmali Eucharistiu do ust.

Ked veríš takým dômnienkam tak pochopitelne, že sa ti zdá, …More
Dyku... prečo stale píšeš dookola, dokolečka, dokola to klamstvo, ktoré o.Vitek aj v mediach hovorí, ale podotýkam NIKDY nedokazal potvrdiť žiadnym dôkazom, že odzačiatku sa prijmalo do ruk.

Ukaž mi dôkaz - nejaký cirkevný dokument, kde sa píše, že kresťania oficialne so schvalením apoštola a pápeža Petra prijmali Eucharistiu do ust.

Ked veríš takým dômnienkam tak pochopitelne, že sa ti zdá, ako keby spôsob prijmania bolo nepúodstatne pre vieru a spásu.

TU však ide o viac...

Ja viem že sa opakujem, ved som sa ta na to pýtal už viackrat, ale ked vidim ako sa opakuješ a stale tou istou domnienkou o sv.prijmani v rannej Cirkvi, tak sa pýtam znova: KDE je napisane, že papež a jeho biskupi v rannej cirkvi nariadili prijmať Eucharistiu do ruk?
🤔
Hermenegild
Verní kňazi nás prosia, aby sme konali pokánie a obete na úmysel, že len kňazi sa môžu dotýkať Najsvätejšieho /aj to len dvoma prstami!!!/ Mária Simma z Rakúska sr. Emanuele povedala, že dve rehoľné sestry z jej okolia, ktoré mimoriadne vysluhovali sv. prijímanie na sv. omši, po smrti v truhle im očerneli ruky. To je skutočnosť. Najstrašnejšia je tá neviera presbyterov, že Pánovo Telo, keď …More
Verní kňazi nás prosia, aby sme konali pokánie a obete na úmysel, že len kňazi sa môžu dotýkať Najsvätejšieho /aj to len dvoma prstami!!!/ Mária Simma z Rakúska sr. Emanuele povedala, že dve rehoľné sestry z jej okolia, ktoré mimoriadne vysluhovali sv. prijímanie na sv. omši, po smrti v truhle im očerneli ruky. To je skutočnosť. Najstrašnejšia je tá neviera presbyterov, že Pánovo Telo, keď ho príjmeme do úst, nás nakazí, ale na rukách je 100%-ná bezpečnosť!!!! Rakúski lekári dokázali opak, najbezpečnejšie je prijímanie do úst!!! A to sa nikde neuvádza, akej nákaze sme vystavení nosením rúšok, napr. astmatici od soboty rúško v uzavretom priestore nemusia mať, lebo jeho nosenie má opačný účinok.
dyk
"""Čo tu má čo robiť tridentský katechIzmus po II. VAT?!"""
Môže mi niekto odpovedať na túto otázku?
Napísal som vyššie niečo nezrozumiteľne?
...
Peter (skala)
Asi sv. Cyril Alexandrijský napísal, ako majú novoprijímajúci prijímať Eucharistiu: Pravú ruku pod ľavú atď. Tak nehovor, že to nie je historicke.
A že to nepovolil sv. Peter? A načo? Prvý kresťania sa nad takýmito nedôležitými vecami …More
"""Čo tu má čo robiť tridentský katechIzmus po II. VAT?!"""
Môže mi niekto odpovedať na túto otázku?
Napísal som vyššie niečo nezrozumiteľne?
...
Peter (skala)
Asi sv. Cyril Alexandrijský napísal, ako majú novoprijímajúci prijímať Eucharistiu: Pravú ruku pod ľavú atď. Tak nehovor, že to nie je historicke.
A že to nepovolil sv. Peter? A načo? Prvý kresťania sa nad takýmito nedôležitými vecami nezamýšľali až keď sa nezačala Eucharistia zneužívať. Potom to až riešili. Tieto veci riešia iba nasledovníci exkomunikovaného lefebvra.
...
Úcta k Eucharistii.
Ako si môžete uctiť Eucharistiu, ale nepočúvate svojho pastiera a biskupskú konferenciu? A pritom ten, čo je v Eucharistii, chce, aby ste počúvali pastiera, ktorého vám ustanovil. Vaša falošná úcta k Eucharistii je dosť pomýlená a teda hriešna, lebo vy sa toho držíte vedome a dobrovoľne..
Peter(skala)
Dyku, Dyku... zastav sa na chvilu a porozprávaj s Ježišom i Petrom (pápežom), lebo tak ako dnes, aj vtedy učením Cirkvi bolo to, čo povedal pápež, čo schválil pápež a nie nejaký "heretický" biskup v nejakej svojej dieceze. Tým však nechcem povedať, že svätý Cyril Alexandrijský bol heretik, ale:

1. Vôbec nie je dokázané, že sv.Cyrtil A. vydal dokument, ktorý by nariadoval, že sa má príjmať Euchar…More
Dyku, Dyku... zastav sa na chvilu a porozprávaj s Ježišom i Petrom (pápežom), lebo tak ako dnes, aj vtedy učením Cirkvi bolo to, čo povedal pápež, čo schválil pápež a nie nejaký "heretický" biskup v nejakej svojej dieceze. Tým však nechcem povedať, že svätý Cyril Alexandrijský bol heretik, ale:

1. Vôbec nie je dokázané, že sv.Cyrtil A. vydal dokument, ktorý by nariadoval, že sa má príjmať Eucharistia do ruk

2.sv.Cyril žil až v 4 storočí a okrem toho nebol pápežom. Nás však má zaujímať oficialne učenie Cirkvi a hlavne to, čo vydala Svätá Stolica v Jeruzaleme a ked už v 4.storočí, tak už v Ríme.

ale aby sme priliš neodbočili:
o.Vitek a jeho nasledovnici v boji proti prijmaniu do ust sa odvolavaju na rannu Cirkev ako prijmala do ruky, ale a to je teraz najdôležitejšie, že zavadzaju veriacich vo svojich vyjadreniacvh, pretože aj ked sa odvolavaju na prvých kresťanov, tak nemaju dôkazy o papežskom dekrete, alebo aspon o tom, žeby v Jeruzaleme (v jeruzalemskej cirkvi), či neskôr v Ríme (rimskej Cirkvi) bolo bežne zaužívané prijmanie do ruky.

Toto si o.Vitek a jeho priaznivci vymyšľaju resp. si zakladaju len an domnienkach.

Mna zaujímaju však fakty, ktoré dokazuju ako v tom čase mali dokumentom nariadené a to podobne ako v sučasnosti:

ani v sučasnosti neexistuje dokument vatikanskej kongregacii pre Bohoslužbu, ktorý by nariadil zmenu a to prijmanie do ruky. Prefekt Kongregacie a ani papež taký dokument nevydal, len jednotliví biskupi sa rozhodli podla toho, ako si zaumenili.

To isté mohlo byť aj v rannej Cirkvi, že ak vôbec nejaký biskup povolil alebo schvalil prijmanie do ruky, tak len na vlastnu zodpovednosť ale pokial papež nevydal dekret, ktorý by nariadoval taký spôsob prijmania, tak to bol len rozhodnutím biskupa.

Okrem toho, ako môže(š) povedať, že prvý kresťania sa nezamyšľali nad spôsobom prijmania Eucharistie, ked naproti tomu sa sám odvolavaš podobne ako Vitek na príklad podávania sv.prijmania v rannej Cirkvi?!

Ked je naozaj pravda, že sv.Petrovi to bolo jedno, tak potom načo sa vôbec odvolavať na rannu Cirkev?!

Pravda je však taká, že Vitek a spo. nevedia poriadne aké bolo ofic.učenie Cirkvi v prijmaní eucharistie a navyše ignoruju skutočnosť, že Ježiš podával apoštolom Eucharistiu osobitne každému a priamo do ust, takže ak už sa máme odvolávať na začiatky Cirkvi, mali by sme ísť až priamo k Ježišovi a z Neho si brať priklad. Nie z nejakých domnienok.
dyk
Čo ja tu robím medzi tak múdrimi a vzdelanými ľuďmi? :)))
Peter(skala)
Dyku.. ty si mysliš že tu ide o nejaku vzdelanostnu suťaž?
... o nejaku prestíž?

fakty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To je to, na čom treba stavať - na skale Cirkvi, na oficialnom učení a nie jednotlivcoch?

Pozri ako dopadli tí, čo si zajkladali dokonca na vzdelaných klerikoch typu sv.Tomaš Aqinský, ktorý neveril a nechcel mariansku dogmu o nepoškvrnenom počatí.

My si nemôžme dovoliť si zakladať …More
Dyku.. ty si mysliš že tu ide o nejaku vzdelanostnu suťaž?
... o nejaku prestíž?

fakty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To je to, na čom treba stavať - na skale Cirkvi, na oficialnom učení a nie jednotlivcoch?

Pozri ako dopadli tí, čo si zajkladali dokonca na vzdelaných klerikoch typu sv.Tomaš Aqinský, ktorý neveril a nechcel mariansku dogmu o nepoškvrnenom počatí.

My si nemôžme dovoliť si zakladať na ľudských dojmoch alebo na osobných sympatiach, ako napomína svPavol, lebo žijem v dobe, kedy ide o vela... čas sa krati a vojna je predodvermi.

Ani sa nenazdame a Cirkev bude pod svetskou vladou a to práve preto, lebo samotní klerici zneuctia Cirkev svojim postojom voči posvätnému v Božom Chrame - v Cirkvi.

Vždfy to tak bolo a bude, že ak prichádza na Boží lud trest, tak predovšetkým pre znesvätenie ...

Klerici a laici bedakaju nad tým, že nie slobody, dostatok medziludskej lasky, potravin, ... ale čo sa čuduju, ked nie lenže zatavaraju kostoli, aby ludia neprichadzali posvätiť sa a vzdať Bohu chvalu, ale ak aj otvoria, tak nutia ludí, aby ten priestor znesvätili.

... a potom ked na Cirkev dolahne utlak, prenalsedovanie, ... tak znova hladaju vinikov inde, len nie u seba. ... že za to môžu pohania, neveriaci, ateisti atd... len nie a nie si priznať, že to oni zensvätili Božie sväté...

tak to bolo pred Kristom a tak to je aj po Kristovi (n.l.)
Karol Gazdík
dyk: Pokiaľ máme hovoriť o kontinuite tradície a nie o novej cirkvi po II. VK, tak tridentský katechizmus sa môže stále brať do úvahy. Konieckoncov, v duchu kontinuity ten nový po II. VK z neho značne čerpal, aj sa naň odvoláva, lenže je miernejší, aby sa prispôsobil "duchu novej doby", nehľadiac na nemennosť Božích právd. Cirkev sa snaží páčiť svetu, avšak vidíme, kam to speje...
Peter(skala)
ved nový katechizmus sa v podstate velmi nezmenil.
Akurat je napísaný komplikovanejšie.
V sučasnom katechizme, ked chce človek najsť odpoved na 1.tému: napr. sv.spoved, tak musí si poskladať z viacerých stran, kdežto v predošlom to bolo na 1.mieste.
dyk
Vase správanie mi pripomína správanie liberálov a neoliberálov. Tiež sú taký tvrdohlavý a slepý a keď slepý vedie slepého, tak ...
dyk
Sv. Cyril nenariaďoval ako prijimať. On len učil prvoprijímajúcich, ako sa prijíma Eucharistia a podrobne, krok za krokom, im to opísal.
Peter(skala)
šak napíš zdroj a čo presne napísal, inač sa to dá považovať len za domnienku či dokonca dezinformaciu. Podobne ako u o.Viteka ktorý síce hovorí menovite alebo dokonca aj datum udalosti, ale neuvadza zdroje a tak jeho informacie nie su hodnoverné.
Anton Čulen
Zaujímavé, že sa to pomaly ale isto mení k lepšiemu. Vždy pred svätou omšou som chodil do sakristie s prosbou na prijatie Eucharistie do úst. A tak skoro na každej kázni, alebo na konci svätej omše kňazi hovorili v tejto súvislosti o poslušnosti k biskupom. (Už som počúval aj poznámky od priateľov, keď ma videli, že idem do kostola: "Dnes bude zase pán farár kázať o poslušnosti". Ja som sa ale …More
Zaujímavé, že sa to pomaly ale isto mení k lepšiemu. Vždy pred svätou omšou som chodil do sakristie s prosbou na prijatie Eucharistie do úst. A tak skoro na každej kázni, alebo na konci svätej omše kňazi hovorili v tejto súvislosti o poslušnosti k biskupom. (Už som počúval aj poznámky od priateľov, keď ma videli, že idem do kostola: "Dnes bude zase pán farár kázať o poslušnosti". Ja som sa ale odvolával na poslušnosť voči dokumentom Svätej Stolice. To je predsa vyššia inštancia.
Nečudujem sa teda ľuďom, že radšej prijímali do rúk, akoby mali znášať takéto verejné pranierovanie a šikanovanie počas kázne. (Ale pre mňa to nebolo až tak ťažké, lebo som to prijal ako pokánie za svoje hriechy, za kňazov, biskupov, za národ ako kráľ Dávid). Veď každému bolo jasné, koho tým myslia, nakoľko som bol dlhú dobu jediný, čo prijímal v danom kostole do úst. Dnes chvála Bohu už v týchto kostoloch sv. prijímanie do úst dostanete a ja verím, že to tak aj ostane.
Len škoda, že je tam stále chaos, lebo väčšinou kňazi neoznámia, (česť výnimkám) že ľudia môžu prijímať aj do úst aj do rúk.
Dnes už to vopred nehlásim, lebo kňazi dávajú aj do úst a chodí stále viac a viac ľudí. Boh žehnaj týchto odvážnych kňazov.
Hermenegild
Všetko tiež závisí aj od veriacich. Ak je to neanonymné stádo, všetci sa poznajú, tak nie je problém. Problém je v podozrievaní, že ten a tamten ma môže nakaziť a týka sa to hlavne aj kňazov a ich viery.
Dada Miluška
Je to všetko len a len o viere. Ak verím, že eucharistia v rukách kňaza už samotná zabráni nakazeniu a aj prijatie na jazyk zabráni nakazeniu príjmajúceho.Verím, že je to Ježiš, tak ako sa môžem nakaziť tým, ktorý uzdravuje a lieči. Ja tvrdím, že je to všetko len pevnosť našej viery a mne je vždy do plaču, keď vidím, ako veriaci poslušne naťahujú ruky. Je to veľká bolesť srdca a duše. Myslím, že …More
Je to všetko len a len o viere. Ak verím, že eucharistia v rukách kňaza už samotná zabráni nakazeniu a aj prijatie na jazyk zabráni nakazeniu príjmajúceho.Verím, že je to Ježiš, tak ako sa môžem nakaziť tým, ktorý uzdravuje a lieči. Ja tvrdím, že je to všetko len pevnosť našej viery a mne je vždy do plaču, keď vidím, ako veriaci poslušne naťahujú ruky. Je to veľká bolesť srdca a duše. Myslím, že nie som sama, čo mám problém príjmať na ruku, lebo ja s tým naozaj problém mám a ani sa tým netajím.Ak nemôžem príjmať na jazyk tak radšej príjmam Ježiša duchovne a to dúfam, že nie je hriech, alebo aj toto je hriech?
MilanJan
Dada Miluška : presne tak je! veď napr. pri exorcizme tí démoni prskajú a utekajú od svätenej vody, a farári odstránili svätenú vodu z kostolov!!!! ohavnosť! ľudia ak chcete byt trochu zdravší, nepočúvajte farárske drísty počas omše, ved len chrlia jed na nič netušiace ovce! A o tele Christovom ani nič nehovorím.....tak ako Pavol VI zložil tiáru a zhodili CHRISTA z tronu a zorganizovali bohorúhač…More
Dada Miluška : presne tak je! veď napr. pri exorcizme tí démoni prskajú a utekajú od svätenej vody, a farári odstránili svätenú vodu z kostolov!!!! ohavnosť! ľudia ak chcete byt trochu zdravší, nepočúvajte farárske drísty počas omše, ved len chrlia jed na nič netušiace ovce! A o tele Christovom ani nič nehovorím.....tak ako Pavol VI zložil tiáru a zhodili CHRISTA z tronu a zorganizovali bohorúhačský II Vatikán, tak títo dosluhujúci žoldnieri svetovej neviestky teraz počas koronapodvodu popreli všemohúcnosť ISUSA CHRISTA v konsekrovanom chlebe na Jeho telo!!!!!! Beda im!!! ale velká beda, budete vidieť aký ich čaká koniec!!!, tých, ktorí ihned nezačnú činiť pokánie, prídu rany z Neba, naozaj prídu !!!
Hermenegild
Používam po príchode do chrámu svätenú vodu v malej sprejovej nádobke, ktorú nosím so sebou a tou si nastriekam ruky a prežehnám sa. Niet účinnejšej dezinfekcie!
Peter(skala)
to je dobrééééééééééé 🤗 toto sa mi páči - láska je vynaliezavá...
Láska hladá spôsoby aj ked naročnejšie ale a nie dôvody, ako si vybrať lachšiu cestu
Pavol IV
Hermenegild A nebolo by lepsie ist za knazom a spytat sa ho, ci si je vedomy, koho vlatne poslucha a cie zaujmy pomaha presadzovat??
Hermenegild
Pavlovi IV - odpoveď kňaza je jasná-poslušnosť biskupom a basta, niet o čom diskutovať. Nikto ani z kňazov, ani z veriacich, sa nechce stať mučeníkom pre nakazenie sa korovavírusom z prijatej Eucharistie, lebo to ani nie je možné. Preto je dnes v Cirkvi dôležitejšie chrániť si časný život pred večným. Hodnoty sú prevrátené práve tu.
Pavol IV
Hermenegild Myslis, ze iba hodnoty? Nie nahodou aj Evanielium?
Peter(skala)
Ďakujem za dalšie svedectvo.
Na jednej strane je to polutovaniahodné, čo knazi robia, ale na druhej strane je povzbudivé ako veriaci svedčia svojou obetavosťou, ktoru znašaju pri sv.prijímaní.

Treba svedčiť a ohlasovať ďalej:
kauzy-svetske-nabozenske.webnode.sk/…/staznosti-na-kn…
Hermenegild
Postreh: prešiel som niekoľko chrámov v nedeľu a zistil som, že na sv. omšu prichádza aspoň o 1/3 menej veriacich ako bolo bežné pred koronou. Pýtal som sa niektorých na dôvod: nemôžeme tam chodiť, lebo nás uráža spôsob sv. prijímania. Kým sa to nezmení, nemôžeme byť účastníkmi takéhoto znesväcovania, nedá sa na to ani dívať. A za takúto neposlušnosť sa bude Bohu niekto kompetentný zodpovedať!
P. Anton
Požehnaný deň všetkým. Som spomínaný kňaz z Beckova a mám aj konkrétne meno, volám sa P. Anton, OFM. Prečítajte si inú verziu toho, kto tam bol. Ak viem, že niekto používa polopravdy (je to diabolská taktika), viac krát články od takého autora nečítam. Urobte si názor sami. Spomínaná rodina sa pred omšou prišla spýtať či môžu prijímať sv. prijímanie na jazyk. Opýtal som sa ich či majú dôvod.…More
Požehnaný deň všetkým. Som spomínaný kňaz z Beckova a mám aj konkrétne meno, volám sa P. Anton, OFM. Prečítajte si inú verziu toho, kto tam bol. Ak viem, že niekto používa polopravdy (je to diabolská taktika), viac krát články od takého autora nečítam. Urobte si názor sami. Spomínaná rodina sa pred omšou prišla spýtať či môžu prijímať sv. prijímanie na jazyk. Opýtal som sa ich či majú dôvod. Odpovedali NIE. Moja odpoveď bola: v tom prípade vám dám sv. prijímanie iba na ruku. S úsmevom sa musím pozastaviť pri slovách „preargumentovali kňaza“. V kázni sa venujem väčšinou Evanjeliu. V evanjeliu bol spomenutý zázrak, kde hluchonemý neposlúchol Ježiša, aby „nikomu o tom nehovoril“. Spomenul som nebezpečenstvo subjektivizmu. Spomenul som poslušnosť a taktiež, že jeden z najstarších spôsobov prijímania v prvotnej Cirkvi bolo na ruku. Spomínaná rodina sa s deťmi hrala celú omšu pred kostolom (pravý uctievači eucharistie). Osobne nemám problém dať sv. prijímanie do úst po skončení pandémie, alebo po inom rozhodnutí KBS. Prečítajte si posledné rozhodnutie KBS. tkkbs.sk/view.php Už spomínaný článok nesie názov Sv. prijímanie sa bude naďalej prednostne podávať do rúk. V texte môžete čítať že do úst sa môže podávať ak osoba nie je schopná prijímať do rúk. Ak máte na to dôvod fyzického, psychologického a duchovného charakteru. Ďalej je povedané „prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili ........ Veriacich zasa prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk. Možno sa hrať so slovíčkami ako jehovisti. Múdry človek si sám urobí názor. Ak ma chcete stiahnuť do polemiky, ste na omyle. Svoj čas a energiu viem venovať užitočnejšie, pre dobro veriacich. Asi len hlúpak bude naďalej čítať polopravdy Karola Gazdíka.
Peter(skala)
p.Anton:
Spomenul som poslušnosť a taktiež, že jeden z najstarších spôsobov prijímania v prvotnej Cirkvi bolo na ruku.
🤔

Všimol som si, že ludia sa zvyknu odvolavať na rannu Cirkev ako nejaku dokonalu Cirkev, kedy nebolo ešte tak vela omylov, hriechov u kresťanov, takže podla toho aj sv.prijmanie aké bolo v tom čase považuju za najlepšie.

Lenže p.Anton, to je velke nedorozumenie, pretože v …More
p.Anton:
Spomenul som poslušnosť a taktiež, že jeden z najstarších spôsobov prijímania v prvotnej Cirkvi bolo na ruku.
🤔

Všimol som si, že ludia sa zvyknu odvolavať na rannu Cirkev ako nejaku dokonalu Cirkev, kedy nebolo ešte tak vela omylov, hriechov u kresťanov, takže podla toho aj sv.prijmanie aké bolo v tom čase považuju za najlepšie.

Lenže p.Anton, to je velke nedorozumenie, pretože v rannej Cirkvi boli takisto heretici a dokonca matkoslužnici, na čo upozornoval samotný apoštol Pavol, že až sa rozum zastavuje akých ťažkých hriechov sa dopuštali kresťania v prvotnej Cirkvi.

ale ak hovoríme o spôsobe podavania Eucharistie, tak aký máš dôkaz, že apoštol Peter a další apoštoli podávali Eucharistiu do ruky, ked sám Ježiš Kristus m vo Večeradle podával a naučil ako podávať Eucharistiu, čiže rovno do ust.

Ja sa pýtam ako to, že niektorí knazi vratane teba sa odvolávate na udajne podávanie prijmanie do ruky ako keby išlo o niečo oficialne a pritom ignorujete fakty, ktoré nám podáva bl.Emerichová o sv.prijmaní, ktoré Ježiš dával priamo do ust.

Toto by som len rád vedel, ako je možné že knazi-reholnici, ktorí by mali poznať a zakladať si na ofcialnom učení Cirkvi, tak predkladaju veriacim pochybne domnienky a čo je nahoršie tak ignoruju dokonca spochybnuju učenie Svätých, ktorým bolo Bohom zjavené a zaručene učenie Cirkvi?!

Potom sa pýtam: akého ste vierovyznania?
Ste katolici alebo protestanti?
Pýtam sa, pretože protestanti neveria ničomu inému, len Biblii a uplne ignoruju dokonca odsudzuju Svätých a ich zjavenia.
Peter(skala)
p.Anton
Ešte jedna velmi dôležita otazka:
Ako to, že doteraz ste nezaviedli príjmanie Eucharistie pomocou hygienickej lyžice, pričom viete velmi dobre, že počas epidemiách Cirkev to tak robila a má robiť.

Ako to, že zakladne hygienicke prostriedky ktore su bežne zname aj v nemocniciach, tak v Cirkvi uplne ignorujete a vôbec sa o tom ani nehovorí - nediskutuje ako možnosť ?

Zoberte si greckokato…More
p.Anton
Ešte jedna velmi dôležita otazka:
Ako to, že doteraz ste nezaviedli príjmanie Eucharistie pomocou hygienickej lyžice, pričom viete velmi dobre, že počas epidemiách Cirkev to tak robila a má robiť.

Ako to, že zakladne hygienicke prostriedky ktore su bežne zname aj v nemocniciach, tak v Cirkvi uplne ignorujete a vôbec sa o tom ani nehovorí - nediskutuje ako možnosť ?

Zoberte si greckokatolikov v Košiciach, ktorí toto zaviedli a pomáha to. Varti nie je to práve preto, že nechcete obetovať čas, peniaze a námahu, ktorá je s tým spojená?

Ja si myslím , že je to tak a vybrali ste si lachšiu cestu - do ruky
Prertože pri podavani do ruky - vy knazi nemusíte tak často dezinfikovať ruky, nemusíte kupovať lyžice a umyvať ich, rýchlejšie prebieha sv.omša (polhodka) a ide sa domov:)
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Napokon prečo uražaš Gazdíka, ked sám nemáš dobru vôlu diskutovať. Načo si sem prišiel podpichovať, uražať a haniť?
Len si tak vyhodiť z kopytka?
Ak nemaš zaujem diskutovať k teme, tak radšej ani nepíš, lebo je to napohoršenie.
Dada Miluška
Pán Peter(skala/:Zdieľam Váš názor. Aj mne sa veľmi páči podávanie eucharistie spôsobom, ako to robia Grékokatolícky kňazi.Oni si tú námahu dajú a tým zachraňujú nielen svoje duše, ale aj duše svojich veriacich. Veď každý raz budeme súdený aj za to, ako sme poslúchli, alebo neposlúchli svetské príkazy. Máme slobodnú vôľu, ako sa zachovať. Ja som skalopevne presvedčená, že príjmanie na jazyk …More
Pán Peter(skala/:Zdieľam Váš názor. Aj mne sa veľmi páči podávanie eucharistie spôsobom, ako to robia Grékokatolícky kňazi.Oni si tú námahu dajú a tým zachraňujú nielen svoje duše, ale aj duše svojich veriacich. Veď každý raz budeme súdený aj za to, ako sme poslúchli, alebo neposlúchli svetské príkazy. Máme slobodnú vôľu, ako sa zachovať. Ja som skalopevne presvedčená, že príjmanie na jazyk nemôže nakaziť človeka, ktorý naozaj verí. Veď aj Peter keď išiel po vode k Ježišovi najprv bol v pohode, ale keď začal mať strach a prestával veriť, tak sa začal topiť. A tento strach nám teraz dáva sám satan, aby sme sa báli Ježiša prijímať sviatostne, tak ako príjmali apoštolovia.
MilanJan
P. Anton : a aký dôvod ste mali pýtať sa tých ľudí, aký majú dôvod žiadať si prijímanie do úst ? !!!! ešte máte odvahu sa obhajovať?? taký druhý Beckovský Vittek, že ?!!!! majte sa na pozore, pretože čas trestov je blízko, my laici si už teraz pýtame účet za vašu kolaboráciu a poskokovanie synagóge satana ! A slúžite aj riadnu liturgiu rsp. len Novus Ordo ? ak len Novus Ordo, ťahajte preč a …More
P. Anton : a aký dôvod ste mali pýtať sa tých ľudí, aký majú dôvod žiadať si prijímanie do úst ? !!!! ešte máte odvahu sa obhajovať?? taký druhý Beckovský Vittek, že ?!!!! majte sa na pozore, pretože čas trestov je blízko, my laici si už teraz pýtame účet za vašu kolaboráciu a poskokovanie synagóge satana ! A slúžite aj riadnu liturgiu rsp. len Novus Ordo ? ak len Novus Ordo, ťahajte preč a opovážte sa ľuďom s bázňou pred ISUSOM CHRISTOM brániť vchádzať tesnou bránou do Kráľovstva Christa! Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu.... Vašom povinnosťou teraz je odprosovať a vyzývať na pokánie cirkevníkov Vatikánu a vašich kolegov zo slovenských fár, ktorí poslali kliadbu počas amazonskej synody! Ak toto nebudete robiť, bude zle !!!
A Karol Gazdík aké polopravdy napísal? Inak hovorím ľudom, že na vlastné oči a uši môžu vidieť a počuť ako cirkevníci klamú priamo v prekliatych kostoloch demonickým /ale i nými / božstvom pačamamy...
Pavol Iring
V danom rozhodnutí KBS sa predsa píše:

,,Prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté prijímanie do úst.,,

,,Kňazov prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti a predchádzanie konfliktom.,,


Ani jedno, ani druhé sa nestalo. Kto čo povedal alebo nepovedal už nemá zmysel rozoberať, pretože fakty sú jasné.
Frog
Ta cedule na kostelech není náhodná, ale skrývá se za ní hluboký okultismus z dílny světovládných židozednářských elit. Před dvěma měsíci jsem našel její velmi přiléhavé vysvětlení:

Muzzling the Flock has Silenced the Sheep
Israeli News Live 6 May 2020
www.youtube.com

B B 2 months ago
yes, agreed on the small size of the Remnant, it is unbelievable the amount of people that live in FEAR, …More
Ta cedule na kostelech není náhodná, ale skrývá se za ní hluboký okultismus z dílny světovládných židozednářských elit. Před dvěma měsíci jsem našel její velmi přiléhavé vysvětlení:

Muzzling the Flock has Silenced the Sheep
Israeli News Live 6 May 2020
www.youtube.com

B B 2 months ago
yes, agreed on the small size of the Remnant, it is unbelievable the amount of people that live in FEAR, for fear the one that can kill the soul and bring death TWICE, not the one that can bring death to the body. For those that love their life shall lose it and those that lose their life shall save it.
This is all one big Mass Ritual...
1. The handwashing as like the washing of the hands at the temple outer court lavarse
2. The mask is like the veil... like Moses wearing the veil, but it is an inversion
3. The Fauci team is like "listen to the priest"
4. The vaccine will be "thy salvation"
Hermenegild
Rafinované prenasledovanie celej katolíckej cirkvi a všetkých jej členov práve skrze Eucharistiu!
ľubica
ano Frog, za tou cedulou je hlboký okultizmus! z dielne svetovládnych žido-elít:
ľubica
hermenegild.... a dodajme od vlastných kňazov a biskupov!!!! CIRKEVNA TOTALITA AKO HROM!!!
Hermenegild
@ľubica Nie cirkevná totalita, ale vludený diabol v cirkvi sa vyškiera cez koronavírus všetkým, hierarchii aj laikom.
Hermenegild
Ale málokto to vidí, lebo neprosí Ducha Svätého o dar rozlišovania.