භාෂාව
17

සුසෑනා, ඇගේ දෙමව්පියන්ගේ 16 වන දරුවා වන අතර, පෝලන්ත ජනාධිපති ද බව්තීස්මයට …

පෝලන්ත ජනපති ඔන්ඩ්‍රේ ඩූඩා, හිටපු අගමැති බීට සිඩ්ලෝ සහ අනෙකුත් ඉහළ පෙළේ පෝලන්ත දේශපාලනඥයෝ සෙනසුරාදා දිනදී පැවැත්වුනු සුසෑනා නෙලෙක් ගේ බෞතීස්මයට …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
1 2
“My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, … තවත්
catholicstrength.com

THE EFFICACIOUS PRACTICE OF SPIRITUAL COMMUNION

“[T]he most holy Eucharist contains the Church’s entire spiritual wealth: Christ himself, our passover and living bread. Through his own flesh, now …
https://catholicstrength.com/2017/09/20/the-efficacious-practice-of-spiritual-communion/
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Our Lady of Sorrows
Saint Leonard of Port Maurice, who said: “If you practice the holy exercise of spiritual Communion several times each day, within a month you will … තවත්
1 17

ෆ්රැන්සිස් තමාට "දෙවියන් වහන්සේ එවන ලද්දේ" යයි ශොන්බෝන් විශ්වාස කරයි

ෆ්රැන්සිස් පාප් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් එවන ලද තෑග්ගක් වේ, එනම් "මා වෙනුවෙන් සහ බොහෝ දෙනා වෙනුවෙන්" යනුවෙන්, වියානා කාර්දිනල් ශොන්බෝන්, ORF යන …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
2 782

New York City in 1911

07:46
Old film of New York City in the year 1911. Print has survived in mint condition. Slowed down footage to a natural rate and added in sound for ambiance. This film was taken by the Swedish company … තවත්
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
2 3
ansa.it

Italy gives Alfie citizenship (3) - English

Italy on Monday gave Italian citizenship to terminally ill British toddler Alfie Evans so that he can hopefully be "immediately" moved to Italy from …
http://www.ansa.it/english/news/politics/2018/04/23/italy-gives-alfie-citizenship-3_d181bbd7-dee2-42ed-99d3-254086732383.html
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Caterina100
Grazie Italia!
12

අපි එකට සිටිය යුතුයි - කාර්දිනල් සාරා

"අපි තනිව සිටිමු නම් අප පරාජය වනු ඇත" - කාදිනල් රොබට් සාරා කැනේඩියානු විශ්ව විද්යාලයේ ශාන්ත මයිකල්හි සිසුන්ට පැවසුවේ (මාර්තු 12), "ප්රජාවක් නොමැතිව අපගේ …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
5 ද1.5

Poland: Internet Transmitter Installed on Jesus’ Statue

One of the world's tallest statues of Jesus Christ in Świebodzin, Poland, has technical equipment inside the crown that is on the statue's head. An expert told fakt.pl (April 22) that the technical …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Holy Cannoli
Catholic society who is ripped of every single penny in XX century is trying to use possible means to earn funds. What's wrong with it? Ostensibly, … තවත්
asdlljsadf
Just a little reminder that the instant communication is a counterfeit of the Holy Spirit.
.
blogspot.com

No peace, no truce

Let us pick up here on a thought by Mundabor. In his post, No Rest for the Wicked, he writes; "Some FrancisShills have started to promote some sort …
http://voxcantor.blogspot.com/2018/04/no-peace-no-truce.html
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
adeste fideles

Europe Faces Demographic Collapse

“Unless something is done rapidly, Europe risks a total demographic collapse” according to Antoine Renard, president of the Federation of Catholic Family Associations in Brussels. [It is already …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Stonka Ziemniaczana
Fertility rate of white Europeans - ca. 1,3 Fertility rate of Muslims - ca. 8,0 Who is going to win this war in 50 years? - No doubt about it! These… තවත්
alexamarie
Indeed, I love my dog.. but you see people pushing a baby carriage.. thinking it is a baby... but to find a dog. Sad Times. People treat dogs better … තවත්

Today, The World Will Watch The UK Government Murder Baby Alfie

Baby Alfie The National Health Care Service Hospital in Liverpool England, Alder Hey, will remove the air tube of Baby Alfie and then inject him with the same Lethal Injection used to execute …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Ordo Militaris Radio
19 minutes and counting, Alfie is breathing on his own, but is loosing air quickly, turning colors for lack of oxygen.
Ordo Militaris Radio
twitter.com/…/988525510778064…, literally a prisoner waiting for him to die, someone from the Italian Government, UKIP, For Britain Party, Call, … තවත්
16

වතිකානුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ "මැරී ඈත"

වතිකානු මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ "මිය ගොස් ඇත, අවසන් ය, නිමාවට පත්ව ඇත". ඒවා "අවහිර කර ඇත" වශයෙන් නිර්නාමික ප්‍රධාන ගිහි නිලධාරියෙකු වන එඩ්වඩ් පෙන්ටින් ලිවූ …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
15

නව යුරෝපීය නිර්දේශය කරලියක් වූ ග්ලොරියා T.V හට තර්ජනයකි.

මාර්තු 1 දා යුරෝපීය සංගමය, "අන්තර්ජාලය හරහා අනවසරයෙන් අන්තර්ගතව කටයුතු කිරීම සඳහා පියවර නිර්දේශ කිරීම" පිළිබඳව ප්‍රකාශ කර ඇත. නීති විරෝධී අන්තර්ගතයන් …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…