භාෂාව
2 ද1.4

St. Maria Goretti

St. Maria Goretti Feastday: July 6 Patron of youth, young women, purity, and victims of rape 1890 - 1902 Born in Corinaldo, Ancona, Italy, on October 16 1890; her farmworker father moved his family …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
21

සුසෑනා, ඇගේ දෙමව්පියන්ගේ 16 වන දරුවා වන අතර, පෝලන්ත ජනාධිපති ද බව්තීස්මයට …

පෝලන්ත ජනපති ඔන්ඩ්‍රේ ඩූඩා, හිටපු අගමැති බීට සිඩ්ලෝ සහ අනෙකුත් ඉහළ පෙළේ පෝලන්ත දේශපාලනඥයෝ සෙනසුරාදා දිනදී පැවැත්වුනු සුසෑනා නෙලෙක් ගේ බෞතීස්මයට …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…

The Ordo Militaris Catholicus Polo Shirt

Here is our first Polo Shirt, it is currently not on our Online Store, but has to be specially Ordered, so if you want a Polo Shirt like this, you will have to contact our Office Tomorrow: Ordo Mili… තවත්
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Campion the Champion
It’s rude to abuse the platform of Gloria TV to advertise what one”s peddling. Including XXXXL polo shirts.

Every Winged Creature Will Rest

"The Lord says this: ‘From the top of the cedar, from the highest branch I will take a shoot and plant it myself on a very high mountain. I will plant it on the high mountain of Israel. It will … තවත්
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
1 18

ෆ්රැන්සිස් තමාට "දෙවියන් වහන්සේ එවන ලද්දේ" යයි ශොන්බෝන් විශ්වාස කරයි

ෆ්රැන්සිස් පාප් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් එවන ලද තෑග්ගක් වේ, එනම් "මා වෙනුවෙන් සහ බොහෝ දෙනා වෙනුවෙන්" යනුවෙන්, වියානා කාර්දිනල් ශොන්බෝන්, ORF යන …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
1 109

Iconography Retreat

Abingdon, Virginia, July 16 to July 20 2018. This 5 day workshop introduces the practice and theory of traditional icon painting/writing, offered as a meditation as well as a painting class. www.… තවත්
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
1 3 ද1.4

Bolivian Newspaper Publishes Further Evidence Of New Cardinal’s Concubinage

Bolivian Cardinal elect Toribio Ticona Porco, 81, has sold Church property for a woman considered to be his concubine, the Bolivian newspaper Página siete reported on June 17. On May 28, Adelante …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Campion the Champion
of course hes no time. the old man's off to buy nappies. for himself. on the grand scheme of things, lets be thankful that its concubinage with a … තවත්
14

අපි එකට සිටිය යුතුයි - කාර්දිනල් සාරා

"අපි තනිව සිටිමු නම් අප පරාජය වනු ඇත" - කාදිනල් රොබට් සාරා කැනේඩියානු විශ්ව විද්යාලයේ ශාන්ත මයිකල්හි සිසුන්ට පැවසුවේ (මාර්තු 12), "ප්රජාවක් නොමැතිව අපගේ …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
4 ද1.1

Fr. Hesse explains why Vatican II is Not A Council of the Church

01:04:08
Canon Lawyer, Doctor of Thomistic Theology and former secretary to Cardinal Stickler, Fr. Gregory Hesse explains why the Second Vatican Council can not possibly be a Council of the Catholic Church. … තවත්
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
4 1
abc.net.au

Priests 'willing to go to jail' for not reporting child sex abuse

Catholic priests say they are not willing to break the seal of confession to report child sex abuse, and would rather go to jail than abide by the …
http://www.abc.net.au/news/2018-06-16/catholic-church-leaders-refuse-to-report-child-sex-abuse/9877526
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
pw
The ABC is a left wing org and purveyor of fake news. No surprise Kristina Keneally is quoted, rabidly pro abortion etc. scholar of theology?? what … තවත්
GTVisrockin
Weak excuse for those moronic law makers in Australia, they just want to control the Catholic Church and so they use child sex abuse in order to get … තවත්
1
In a message sent to the entire archdiocese of Valencia, the cardinal referred to a private meeting he had with Pope Francis, who reportedly said: “You’ve moved me, your behavior [has moved me]. I … තවත්
cruxnow.com

Spanish cardinal acting to save African migrants, cites Pope Francis

After Italy and Malta refused to allow a boat of 629 migrants to dock, Cardinal Antonio Cañizares of Valencia, Spain, announced that he's ready to …
https://cruxnow.com/global-church/2018/06/15/spanish-cardinal-acting-to-save-african-migrants-citing-pope-francis/
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
mattsixteen24
Colluding with human smugglers to "save" economic migrant moslems that are practically all young men that the globalists are using to destroy and … තවත්
1 3
"It is shocking to think that there is no free access to Heaven, and that people who illegally try to enter - perhaps when St Peter's attention is distracted by a discussion of fishing techniques - … තවත්
blogspot.com

Cardinal condemns God for separating families

Cardinal Daniel DiNardo, president of the U.S. Conference of Catholic Bishops, has slammed God for building a wall round Heaven and separating …
http://ecclesandbosco.blogspot.com/2018/06/cardinal-condemns-god-for-separating.html
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
mccallansteve
The cardinal places himself above God. Satan never dared to do such a thing, he just wanted to be God's equal.
17

වතිකානුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ "මැරී ඈත"

වතිකානු මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ "මිය ගොස් ඇත, අවසන් ය, නිමාවට පත්ව ඇත". ඒවා "අවහිර කර ඇත" වශයෙන් නිර්නාමික ප්‍රධාන ගිහි නිලධාරියෙකු වන එඩ්වඩ් පෙන්ටින් ලිවූ …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
2 2 612

"If I don't have interior silence, I can be as busy in my mind as if I were in New York."

03:50
Father Lazarus teaches an American pilgrim about silence and the Jesus Prayer
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
LO'Brien
Fr Lazarus likes to talk .
Jungerheld
Amen... and I may be going to New York this week, so I'd better double my efforts now!
16

නව යුරෝපීය නිර්දේශය කරලියක් වූ ග්ලොරියා T.V හට තර්ජනයකි.

මාර්තු 1 දා යුරෝපීය සංගමය, "අන්තර්ජාලය හරහා අනවසරයෙන් අන්තර්ගතව කටයුතු කිරීම සඳහා පියවර නිර්දේශ කිරීම" පිළිබඳව ප්‍රකාශ කර ඇත. නීති විරෝධී අන්තර්ගතයන් …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
1 ද1

Italy Without Children – Will Francis Wake Up?

While Pope Francis is promoting divorce, contraception and gay propaganda, Italy has become the country with the second lowest birthrate in the world after Japan. Last year the country scored …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Prayhard
We can thank Jorge's great friend, Emma Bonino, serial invitee to anything Italian bishops have going, a woman who boasted of carrying out 10,000 … තවත්