භාෂාව
45

ජර්මනියේ ඊළඟ පියවර: මුස්ලිම්වරුන් සඳහා ශුද්ධවූ දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය දානය කිරීම

ජර්මනියේ "පොදු භාවිතයක්" ලෙස රෙපරමාදු භක්තිකයන් "මිශ්‍ර විවාහයන්" තුල දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලබන බව ස්ටෙෆන් ඕත් ජර්මානු බිෂොප්වරුන්ගේ katholisch.de හි …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
1 164

How Bergoglio spreads Holy Communion

Cardinal Sarah believes that faith in the Real Presence “can influence the way we receive Communion, and vice versa.”
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
malemp
ARGENTINA´S OFFICIAL CHURCH IS DOOM im from there see it all
153

10 fast facts on abortion

03:14
Prior to abortion, an ultrasound is used, not to let the woman know facts on fetal development or hear her child’s heartbeat, but to determine the child's age. Then, abortion procedure most likely … තවත්
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
2 176
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Jungerheld
"The biggest thing was, coming to terms with...what I would do to other people's lives. And that (nervous laughter), it's quite hard to handle 'as a … තවත්
Roberto 55
But they are always he-she and not she-she, but also mentally challenged and public sinners.
33

ෆ්රැන්සිස් පාප්තුමා ඇන්සෙල්ම් ග්‍රන් ව ප්‍රචාරනය කරයි

පෙබරවාරි 15 වෙනිදා ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමා සිය පදවියේ පූජකවරු සමඟ ලැටරන්හි පිහිටි රෝම බැසිලිකාවේ සාන්ත ජෝන්හිදී කතා කළේය. ඔහු ජර්මනියේ අති ත්‍යාගවන්ත …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
301

If Gloria.TV Did not Exist We Would Need to Invent It

Gloria.tv has become a religious alternative to the social media that have created a monopoly and now are increasingly marginalising Catholic content. Twitter's Olinda Hassan confessed recently to …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
1
starherald.com

Church: Cardinal's 'nighty-night, baby' tweet was for sister

NEWARK, N.J. (AP) — A New Jersey archbishop raised a few eyebrows when he tweeted "Nighty-night, baby. I love you," but his spokesman says it was an …
http://www.starherald.com/news/nation_world/church-cardinal-s-nighty-night-baby-tweet-was-for-sister/article_5f444ca6-7a46-5e12-8368-f7466819cf51.html
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Dr Stuart Reiss
Yuk......i wouldnt say that to my siblings....
presstv.com

PressTV-West only cares for terrorists, not Damascus civilians: Syria

Syria’s UN envoy has denounced the US and Europe for their silence on the carnage of civilians in Damascus by the terror groups operating in Eastern …
http://www.presstv.com/Detail/2018/02/23/553323/Syria-Eastern-Ghouta-United-States-Turkey-Israel
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
blogspot.com

This is the reason Pope Francis goon squad wants to silence Arroyo and EWTN

Fr. Murray is a frequent contributor to Raymond's show on EWTN. His eloquence on the errors of this papacy is lethal to its efficacy. Cardinal Cupich…
http://throwthebumsoutin2010.blogspot.com/2018/02/this-is-reason-pope-francis-goon-squad.html
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
adeste fideles
"Esta es la razón por la cual el escuadrón matón de Francisco quiere silenciar a Arroyo y EWTN" P. Murray es un colaborador frecuente del show de … තවත්
Católicos Apostólicos
44

යුරෝපීය මහ බැංකුව: යුරෝපීය සංගමයට සංක්‍රමණිකයන්ගේ අවශ්‍යතාවය

ෆ්රෑන්ක්ෆර්ට්හි යුරෝපීය මහ බැංකුව (පෙබරවාරි 8) ලියා ඇති පරිදි "සංක්‍රමණිකයන්" , කොපමන "වැදගත් සම්පතක්"ද බව සඳහන් කරන්නේ, ඔවුන් තරුණ හා ආක්‍රමණිකයන්ට …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
525

Ireland's situation of unprecedented gravity

Charlie Flanagan A situation of unprecedented gravity is being revealed before our eyes. The Minister for Justice, Charles Flanagan, TD, is due to move an appeal, listed in the Supreme Court for …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
1 217

The IDI Hospital Summary

පිටු 2
Leaked docs raise question of Pope’s personal role in new Vatican financial scandal www.lifesitenews.com/news/leaked-docs-rai… ROME, February 20, 2018 (www.lifesitenews.com) – Leaked documents obta… තවත්
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
montfort.kingeshop.com
Francis is indeed the greatest of the corrupt !
1 188

THE PAPAL FOUNDATION : Letter from the Executive Committee (19/01/2018)

පිටු 3
Leaked docs raise question of Pope’s personal role in new Vatican financial scandal www.lifesitenews.com/news/leaked-docs-rai… ROME, February 20, 2018 (www.lifesitenews.com) – Leaked documents obta… තවත්
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Montfort AJPM
Read this terrible thing : corruption goes through Francis !
1 159

THE PAPAL FOUNDATION Report to the Stewards

පිටු 3
Leaked docs raise question of Pope’s personal role in new Vatican financial scandal www.lifesitenews.com/news/leaked-docs-rai… ROME, February 20, 2018 (www.lifesitenews.com) – Leaked documents obta… තවත්
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
AJPM
Antichrist Francis the Corrupt spreads scandals on scandals!!!
31

SSPX, පාප් ෆ්‍රැන්සිස් ඔහුගේ පූර්වගාමීන්ට වඩා "හොඳ හෝ නරක" නොවේ

ෆ්රැන්සිස් පාප්තුමා ඉතාලියේ ශාන්ත පියුස් ඞ ඉතාලියේ දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රධානී සමාජයේ සහායකයාවන ෆවුස්ටෝ බුසුසි පියතුමා පවසන පරිදි දෙවන වතිකානු කවුන්සිලයට …
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
2 1 272

Saint Polycarp - February 23

01:11
breski1 (+ 167) St. Polycarp, Bishop of Smyrna, was a disciple of St. John. He wrote to the Philippians, exhorting them to mutual love and to hatred of heresy. When the apostate Marcion met St. … තවත්
අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න…
Irapuato