ਭਾਸ਼ਾ
2 348
God_is_near
Текст неможливо скопіювати, бо кодування дуже дивне. Навіть автоматичний декодер кодової таблиці його не бере. Не розумію, навіщо ускладнюва… ਹੋਰ
God_is_near
Де цю статтю можна завантажити у форматі для друку?
2
scmp.com

China shuts prominent Christian church, third this winter

More than 60 police and government officials interrupt children’s Bible class in Saturday morning raidChurch founded by late leader of underground …
https://www.scmp.com/news/china/society/article/2178216/china-shuts-leading-underground-christian-church-third-winter
Don Reto Nay
@Prayhard: Probably they have been punished because they were too "clerical"
Prayhard
Francis is likely happy to have fellow Communists attacking Christians.
356

JESUS Film- Punjabi. ਪੋਥੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ, "ਹਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

02:01:45
JESUS Film- Punjabi. ਪੋਥੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ, "ਹਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇਂ। ਮਸੀਹੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਦੇ ਪੁਤੱਰ … ਹੋਰ

Fifth O Antiphon - O Oriens

25:24
Advent 2012 Father Reto Nay Gloria Retreat in preparation for Christmas Fifth O Antiphon - O Morning Star ਹੋਰ
AK
Thanks be to God for the O Oriens preaching. Listening again to better understand. Jumped to the theme being the sacraments. Need to support holy … ਹੋਰ
UncleBlobb
I will update my email address.
142

Tomorrow is Francis' birthday

00:48
Via Catholic Sat: Anticipating his 82nd Birthday on Monday, Pope Francis threw a party this morning for the children who are patients of the Vatican's Santa Marta Dispensary, a clinic providing free … ਹੋਰ
810

Polish Auxiliary Bishop Elect Retires Before Being Consecrated

Father Franciszek Ślusarczyk, 60, will not be ordained a bishop. On December 3, Pope Francis named him an Auxiliary Bishop of Krakow. But on December 12, Ślusarczyk decided "after reflexion and …
1
The thrust of opposition came from St. Joseph's parish, now a "gay" friendly centre whose pastor at the time was Douglas Crosbie, OMI, now the Bishop of Hamilton. Of the four priests, one has passed,… ਹੋਰ
blogspot.com

The scandal of St. Brigid's Ottawa

A comment writer in the post below referred me to a video of a certain priest. That priest was once the pastor and "Superior" of the never ...
http://voxcantor.blogspot.com/2018/12/the-scandal-of-st-brigids-ottawa.html
Fischl
horribile
1
Fr Hunwicke thinks that the SSPX should not "subject … to the current Roman regime"
blogspot.com

The Age of the Commissars

So ... one of the Roman auxiliary bishops, a Jesuit, has been appointed Commissar of the Priestly Brotherhood of the Family of Christ (FSFC) in …
http://liturgicalnotes.blogspot.com/2018/12/the-age-of-commissars.html
2 1 2 ਹਜ਼ਾਰ

Cardinal George Pell has been hospitalised

Friday morning, Cardinal George Pell has been hospitalised at the Catholic Saint Vincent's Hospital in Darlinghurst, Sydney, for a knee operation according to the Australian Daily Telegraph. Three …
adeste fideles
"But beware of men, for they will hand you over to the courts and scourge you in their synagogues;
adeste fideles
2 2 ਹਜ਼ਾਰ

SSPX Superior Deeply Distressed By Francis

Father Davide Pagliarani, the Superior General of the Society of Saint Pius X (SSPX), confessed that he is “deeply distraught” by Pope Francis’ “new application" of the concept of mercy. Talking to …
CarolineA03
Can somebody fit him out in a white cassock, the Holy Spirit is with HIM!
JTLiuzza
Father is right. The worst form of anti-semitism imaginable is to tell Jews they are fine and dandy as is and don't need Jesus Christ.
Archbishop Bernard A. Hebda of St. Paul and Minneapolis said Dec. 14 that until “all open allegations are resolved,” his predecessor, Archbishop John C. Nienstedt, is not free to exercise public … ਹੋਰ
thecentralminnesotacatholic.org

Archbishop Nienstedt's ministry restricted in Minnesota archdiocese - The Central Minnesota Catholi…

ST. PAUL, Minn. (CNS) — Archbishop Bernard A. Hebda of St. Paul and Minneapolis said Dec. 14 that until “all open allegations are resolved,” his …
http://thecentralminnesotacatholic.org/archbishop-nienstedts-ministry-restricted-in-minnesota-archdiocese/
1 413

Cardinal Napier Attacking anybody reporting critical on Francis

Francis is betraying Chinese Catholics. Durban Cardinal Napier is following the Vatican's side at any cost.
eticacasanova
The guy resorts to simple denials and name calling; and the truth doesn't matter for him at all, even if SHE (the truth) is reported without comments