Andreas Altus Profundus

Kniha Pravdy o neúcte k Eucharistii.

Kniha Pravdy o neúcte k Eucharistii. (streda, 6.júla 2011 o 15:30) Kniha Pravdy bola odhalená už prorokovi Danielovi (Dan;10,21) a prorok ju mal zapečatiť až do konca časov. O túto knihu bojovali …
Dada Miluška
Čítala som všetky posolstva Márie Božieho Milosrdenstva a teraz sa všetko plní tak ako bolo v posolstvách predpovedané. Je mi ľúto, že tieto posolstv…More
Čítala som všetky posolstva Márie Božieho Milosrdenstva a teraz sa všetko plní tak ako bolo v posolstvách predpovedané. Je mi ľúto, že tieto posolstvá boli niektorým biskupom odsúdené a mnohí stratili dôveru k týmto posolstvám.Mám ich všetky vytlačené a sledujem, ako sa proroctvá postupne plnia. Podľa mňa nemali byť odsúdené, ale nechať to na laických kresťanov. Nech sa stane Božia vôľa.
ľubica
View 6 more comments

Conchita Cabrera de Armida

Slová Nášho Pána Ježiša, ktoré povedal Conchite o neúcte k Eucharistii: „Iný dôvod, ktorý Ma zarmucuje, je nedostatok lásky a málo úcty niektorých kňazov k najvznešenejšej sviatosti – Eucharistii, …
TruePeter
Tehdy některých knězů...dnes téměř všech pokud neslouží Rituale Romano,nebot'obrad,jenž používá modlitby z Talmudu a luteransko- kalvínské modlitby …More
Tehdy některých knězů...dnes téměř všech pokud neslouží Rituale Romano,nebot'obrad,jenž používá modlitby z Talmudu a luteransko- kalvínské modlitby vede ke ztrátě viry...."Přijde zlý koncil,který schválí zlou msi!"Papež Benedikt otci Dollingerovi...

Liturgický jazyk na Veľkej Morave.

Liturgický jazyk na Veľkej Morave. Kráľovstvo starých Slovákov (slovenských Slovákov a moravských Slovákov), vieme sledovať zhruba 400 rokov pred narodením Ježiša Krista. Ako dokázali už viacerí …
Tomislav
Marcomani byli germánským kmenem, který se na přelomu letopočtu usadil severně od Dunaje, na území dnešního Česka. Pod vedením svého …More
Marcomani byli germánským kmenem, který se na přelomu letopočtu usadil severně od Dunaje, na území dnešního Česka. Pod vedením svého vůdce Marobuda zde vybudovali mocnou říši, která se stala sousedem Římské říše, jejíž Limes Romanus byl na toku řeky Dunaje. Podle Tacita a Strabóna patřili ke konfederaci germánského kmene Svébů.
město Lorch, na kterého se odvolává údajná mise svatého Vavřince je ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.
Ti, kdo se na tyto předcyrilometodějské mise odvolávají, chtějí ve skutečnosti podřízenost Slováků Germánům, VLASTNĚ JSOU TO PROPAGANDISTÉ GERMÁNSKÉ EUROTOTALITY, KDE SLOVANÉ JSOU JEN PRACOVNÍ SÍLY GERMÁNŮ.More
View one more comment

Prijímanie do ruky je svätokrádež!

Prijímanie do ruky je svätokrádež! V katolíckych kostoloch sa vždy Eucharistii preukazovala tá najvyššia úcta. Veriaci ju prijímali na kolenách po kľačiačky a na jazyk s tým, že kňaz človeka najprv …
2xs
Je pozoruhodné, že zbabělá ľubica tady štěká dál (ač nechce férově diskutovat) a uvádí tady samé lidi (místo Boha/Ježíše) a ohřívá si marianistickou …More
Je pozoruhodné, že zbabělá ľubica tady štěká dál (ač nechce férově diskutovat) a uvádí tady samé lidi (místo Boha/Ježíše) a ohřívá si marianistickou polívčičku. - i když uvedeš ještě dalších 10 zmatených lidí, tak to tvou zmatenost neospravedlní.
ľubica
katolícki svätci, muži s menom Mária: 1/ Ján Mária Vianney 2 /Antonín Maria Claret 3/ Antonín Maria Zaccaria 4/ František Maria z Camporossa 5/ Josef…More
katolícki svätci, muži s menom Mária:
1/ Ján Mária Vianney
2 /Antonín Maria Claret
3/ Antonín Maria Zaccaria
4/ František Maria z Camporossa
5/ Josef Maria Tomasi
6/ Maximilián Maria Kolbe
7/Klement Maria Hofbauer 8/Ludvík Maria Grignion z Montfortu 9/Pompilius Maria od svatého Mikuláše 10/Vincenc Maria Strambi Títo veľmi dobre vedeli, že pre súboj s diablom im nikto tak nebude na pomoci, ako prebl. P. Mária, jediná bytosť, ktorej sa diabol bojí a nemôže sa jej dotknúť. Bojí sa vysloviť jej Meno. Meno, ktoré uzdravuje, odstraňuje pochybnosti, je posilou v búrkach... Veľmi krásne opisuje silu Máriinho mena tiež sv. Bernard: „A meno Panny bolo Mária,“ hovorí evanjelista. Chceme niečo povedať aj o tomto mene, ktoré v preklade znamená Hviezda morská a veľmi priliehavo pristane panenskej matke. Veď ju možno tak výstižne prirovnať k hviezde! Lebo ako hviezda vysiela lúč a neporuší sa, tak aj Panna porodila Syna bez porušenia svojho panenstva. Lúč neumenšuje jasnosť hviezdy, ani Syn Panny …More
View 41 more comments

Hodnota 2VK.

Označenie „pastoračný“ je kľúčovým pojmom II. vatikánskeho koncilu a všetkých reforiem, ktoré z neho vychádzajú. Ostáva to však veľmi podozrivé, nakoľko tento termín nebol nikdy presne zadefinovaný. …
Barbarin
Hoki-hooki, raději přemýšlej o tom, co čeká lháře, jako jsi ty.
ľubica
View one more comment

Prečo má byť omša po latinsky.

ERUCTAT COR MEUM VERBUM BONUM. Tak ako je sv. Cirkev jedna, svätá, katolícka a apoštolská, tak aj jazyk Cirkvi má vyjadrovať tie isté známky. Latinčina: - Vyjadruje jednotu Cirkvi. Bol to jazy…
ľubica
Detektiv
Kdyby se měla přesně zachovat tradice, tak by se mělo v Kristově Církvi svaté sloužit jen aramejsky, protože takto ji slouží Kristus Pán ve večeřadle…More
Kdyby se měla přesně zachovat tradice, tak by se mělo v Kristově Církvi svaté sloužit jen aramejsky, protože takto ji slouží Kristus Pán ve večeřadle.
View 5 more comments

Hlasovanie o zavedení "Normatívnej omše".

Prečo je Tradičná sv. omša lepšia? 5.časť Alfredo kardinál Ottaviani – kritika novus ordo (výňatok). V septembri 1967 sa hlasovalo na biskupskej synode v Ríme o pokusnom zavedení takzvanej „normatívn…
ľubica
ľubica
View one more comment

Andreas Altus Profundus

Prečo je Tradičná sv. omša lepšia? 4.časť Obeta, alebo hostina. - Tridentská sv. omša je Obeta Ježiša Krista– nekrvavým spôsobom sprítomnená na oltári. Definícia sv. omše novus ordo podľa kardinála…

Andreas Altus Profundus

Prečo je Tradičná sv. omša lepšia? 3.časť Ofertórium. Ofertórium bolo už dávno pred 2VK terčom nenávisti Kristových nepriateľov, pretože jasne vyjadruje charakter zadosťučinenia Kristovej obety, …

Missa Tridentina vs Missa Nova

www.youtube.com LEX ORANDI - LEX CREDENDI Vyjadruje súvis medzi tým, ako sa človek modlí, tak aj verí. Čím úctivejšie sa človek modlí. tým viac rastie aj jeho viera.

Andreas Altus Profundus

Prečo je Tradičná sv. omša lepšia? 2.časť Zmenené slová premenenia – srdca sv. omše. V kánone boli pozmenené slová premenenia vína na krv. V tradičnej sv. omši slová zneli: „Hic est enim calix …
ľubica
ľubica
View 5 more comments

Prečo je Tradičná sv. omša lepšia? 1.časť

Prečo je Tradičná sv. omša lepšia? 1.časť Svätý Pius V. v bule Quo Primum z roku 1570, píše:Nariaďujem týmto navždy platným ustanovením, že pod trestom našej nevôle, k tomuto misálu, nami nedávno …
ľubica
ľubica
View 15 more comments

Úcta k Najsvätejšej Sviatosti.

Úcta k Najsvätejšej Sviatosti. Všetci vieme, že ak nám hrozí, že stratíme niekoho veľmi blízkeho, tak mu prirodzene prejavujeme viac úcty a lásky, kým ho ešte máme pri sebe. Teraz však nám hrozí, že …
ľubica
ľubica
View one more comment